Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
T. treballant sense interr. en l'ocup. actual / Sector
Catalunya. 4t trimestre del 2019
 Agricultura  Indústria  Construcció   Serveis     Total
11 mesos i menys 8,7 78,9 36,5 449,0 573,1
D'1 a 3 anys 6,3 93,8 35,1 457,4 592,7
3 anys i més 34,7 437,9 134,3 1.705,5 2.312,4
Total 49,7 610,5 205,9 2.612,0 3.478,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles