Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
T. treballant sense interr. en l'ocup. actual / Niv. formació (CNED-2014)
Catalunya. 4t trimestre del 2019
  An. i prim.   Secundària   Superior  
   Total
11 mesos i menys 33,0 304,6 235,5 573,1
D'1 a 3 anys 32,3 280,2 280,1 592,7
3 anys i més 118,0 1.077,1 1.117,3 2.312,4
Total 183,3 1.661,9 1.632,9 3.478,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles