Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
T. treballant sense interr. en l'ocup. actual / Sector
Catalunya. 4t trimestre del 2008
 Agricultura  Indústria  Construcció   Serveis     Total
11 mesos i menys 15,7 81,6 72,7 419,1 589,2
D'1 a 3 anys 13,6 139,7 87,7 490,1 731,1
3 anys i més 44,2 508,8 211,5 1.407,5 2.172,1
Total 73,5 730,1 371,9 2.316,8 3.492,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles