Skip to main content

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Ocupats que hi habiten / Assalariats que hi habiten
Catalunya. 4t trimestre del 2019
 Cap assalariat  Un assalariat  Dos assalariats   Tres assal. i més     Total
Cap ocupat 944,5 0,0 0,0 0,0 944,5
Un ocupat 138,9 843,6 0,0 0,0 982,5
Dos ocupats 61,0 180,9 697,9 0,0 939,7
Tres ocupats i més 5,8 16,4 32,0 138,1 192,3
Total 1.150,2 1.040,9 729,8 138,1 3.059,0
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.