Skip to main content

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Ocupats que hi habiten / Persones que hi habiten
Catalunya. 1r trimestre del 2020
 Cap ocupat  Un ocupat  Dos ocupats   Tres ocup. i més     Total
Una persona 449,2 358,1 0,0 0,0 807,3
Dues persones 407,9 303,5 249,1 0,0 960,5
Tres persones 60,8 197,6 296,9 56,4 611,7
Quatre persones 18,9 103,9 283,6 92,3 498,6
Cinc persones i més 14,9 46,0 68,6 52,3 181,7
Total 951,7 1.009,1 898,1 201,0 3.059,9
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.