Skip to main content

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Ocupats / Assal. amb contracte temporal
Catalunya. 1r trimestre del 2020
  Cap assal. temp.   Un assal. temp.   Dos assal. temp.   Tres temp. i més     Total
Cap ocupat 951,7 0,0 0,0 0,0 951,7
Un ocupat 838,8 170,3 0,0 0,0 1.009,1
Dos ocupats 668,2 207,5 22,5 0,0 898,1
Tres ocupats i més 75,5 87,3 29,6 8,6 201,0
Total 2.534,2 465,1 52,1 8,6 3.059,9
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.