Skip to main content

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Ocupats que hi habiten / Assalariats que hi habiten
Catalunya. 1r trimestre del 2020
 Cap assalariat  Un assalariat  Dos assalariats   Tres assal. i més     Total
Cap ocupat 951,7 0,0 0,0 0,0 951,7
Un ocupat 140,7 868,4 0,0 0,0 1.009,1
Dos ocupats 61,7 177,5 658,9 0,0 898,1
Tres ocupats i més 4,8 17,8 33,3 145,2 201,0
Total 1.158,9 1.063,6 692,2 145,2 3.059,9
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.