Skip to main content

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Ocupats / Assal. amb contracte temporal
Catalunya. 4t trimestre del 2019
  Cap assal. temp.   Un assal. temp.   Dos assal. temp.   Tres temp. i més     Total
Cap ocupat 944,5 0,0 0,0 0,0 944,5
Un ocupat 818,3 164,1 0,0 0,0 982,5
Dos ocupats 687,0 214,0 38,8 0,0 939,7
Tres ocupats i més 69,9 85,1 28,7 8,5 192,3
Total 2.519,7 463,3 67,5 8,5 3.059,0
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.