Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Persona principal 1.541,6
Cònjuges 971,3
Altres 485,8
Total 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles