Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Cursa o no estudis
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Cursa estudis 319,0
No cursa estudis 2.679,7
Total 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles