Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades habituals
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Menys de 35 hores setmanals 574,3
De 35 a menys de 45 hores setmanals 1.945,9
45 hores setmanals i més 398,8
Sense horari habitual 79,7
Total 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles