Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Parentiu amb la pers. principal
Catalunya. 1r trimestre del 2020
  P. principal   P. no principal     Total
Agricultura 26,2 21,0 47,2
Indústria 332,2 272,0 604,2
Construcció 116,2 90,2 206,4
Serveis 1.258,2 1.335,2 2.593,3
Total 1.732,8 1.718,3 3.451,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles