Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat / Estat civil
Catalunya. 4t trimestre del 2019
   Casats  No casats     Total
De 16 a 24 anys 5,0 219,2 224,3
De 25 a 34 anys 177,8 509,8 687,7
De 35 a 44 anys 565,3 417,3 982,7
De 45 a 54 anys 651,4 327,3 978,7
De 55 anys i més 425,1 179,7 604,8
Total 1.824,7 1.653,5 3.478,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles