Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat / Situació professional
Catalunya. 4t trimestre del 2019
  Assalar.   No assal.     Total
De 16 a 24 anys 213,3 10,9 224,3
De 25 a 44 anys 1.465,0 205,3 1.670,3
De 45 a 54 anys 801,9 176,8 978,7
De 55 anys i més 465,7 139,2 604,8
Total 2.945,9 532,2 3.478,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles