Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 4t trimestre del 2019
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
De 16 a 24 anys 2,7 221,6 224,3
De 25 a 34 anys 21,1 666,6 687,7
De 35 a 44 anys 58,5 924,1 982,7
De 45 a 54 anys 42,3 936,4 978,7
De 55 anys i més 58,7 546,1 604,8
Total 183,3 3.294,8 3.478,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles