Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Parentiu amb la persona principal / Sector d'activitat (CCAE-93)
Catalunya. 4t trimestre del 2008
  P. principal   P. no principal     Total
Agricultura 40,6 32,9 73,5
Indústria 389,9 340,2 730,1
Construcció 218,2 153,7 371,9
Serveis 1.020,9 1.296,0 2.316,8
Total 1.669,7 1.822,7 3.492,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles