Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Parentiu amb la persona principal / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 1r trimestre del 2020
  P. principal   P. no principal     Total
Analfabets i educació primària 97,6 83,9 181,5
Educació secundària 1a. etapa 473,5 440,6 914,1
Educació secundària 2a. etapa 364,2 399,6 763,8
Educació superior 797,6 794,2 1.591,8
Total 1.732,8 1.718,3 3.451,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles