Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2018
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
De 16 a 24 anys 3,2 208,4 211,6
De 25 a 34 anys 24,4 640,3 664,7
De 35 a 44 anys 59,8 946,7 1.006,5
De 45 a 54 anys 50,8 876,7 927,5
De 55 anys i més 67,5 484,4 551,9
Total 205,7 3.156,5 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles