Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 2018
    Valor
Persona principal 1.708,5
Cònjuges 1.049,7
Altres 604,0
Total 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles