Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Temps treballant sense interrupció en l'ocup. actual
Catalunya. 2018
    Valor
2 mesos i menys 189,6
De 3 a 5 mesos 151,9
De 6 a 11 mesos 226,6
D'1 a 2 anys 317,6
De 2 a 3 anys 247,5
De 3 a 6 anys 461,0
De 6 a 12 anys 635,3
12 anys i més 1.132,7
Total 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles