Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Cursa o no estudis
Catalunya. 2018
    Valor
Cursa estudis 352,0
No cursa estudis 3.010,2
Total 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles