Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Temps en l'ocupació actual
Catalunya. 2018
    Valor
2 mesos i menys 284,3
De 3 a 5 mesos 215,8
De 6 a 11 mesos 256,0
D'1 a 2 anys 273,1
De 2 a 3 anys 209,5
De 3 a 6 anys 435,1
De 6 a 12 anys 615,8
12 anys i més 1.072,7
Total 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles