Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Temps en l'ocupació actual / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
11 mesos i menys 373,5 382,6 756,1
D'1 a 3 anys 264,0 218,6 482,6
3 anys i més 1.144,5 979,1 2.123,5
Total 1.781,9 1.580,3 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles