Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades totals / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
Menys de 35 hores setmanals 349,7 574,4 924,1
De 35 a menys de 45 hores setmanals 1.083,4 857,0 1.940,4
45 hores setmanals i més 254,8 102,9 357,7
Total 1.781,9 1.580,3 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles