Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Situació professional / Grups d'edat
Catalunya. 2018
  Assalar.   No assal.     Total
De 16 a 24 anys 198,4 13,3 211,6
De 25 a 44 anys 1.460,2 211,0 1.671,2
De 45 a 54 anys 754,6 172,9 927,5
De 55 anys i més 421,0 130,9 551,9
Total 2.834,1 528,1 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles