Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Situació professional / Hores treballades habituals
Catalunya. 2018
  Assalar.   No assal.     Total
Menys de 35 hores setmanals 485,9 57,2 543,1
De 35 a menys de 45 hores setmanals 2.161,7 201,3 2.363,0
45 hores setmanals i més 134,8 194,7 329,5
Sense horari habitual 51,7 74,9 126,6
Total 2.834,1 528,1 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles