Inversió industrialM RSS 

Catalunya. 2018
           2016           2017           2018
Total inversió industrial (taxa de variació a preus corrents)   2,9   3,15,8
Per destinació econòmica dels béns (taxa de variació a preus corrents)   
Indústria de l'energia i l'aigua   -7,0   3,915,8
Indústries de béns intermedis   6,4   0,42,0
Indústria de l'automòbil   20,5   6,09,9
Indústries de béns d'equipament   -0,5   16,811,1
Indústries de béns de consum durador   -1,3   -4,111,7
Indústria manufacturera de prod. alimentaris, begudes i tabac   13,8   -4,2-7,3
Indústries de béns de consum no durador   -6,1   8,7-2,3
Factors estimulants o limitatius (coeficients d'importància) (1)   
Evolució demanda   3,3   10,511,6
Situació financera   -8,0   3,75,2
Factors tècnics (2)   19,7   20,819,4
Altres (3)   -14,7   -15,2-19,7
Finalitats (%)   
Ampliació de capacitat   32,8   35,637,4
Reposició d'equipament   26,4   26,625,1
Millores rendiment equip productiu   23,4   21,721,8
Altres (4)   17,4   16,115,8

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Amunt
Espanya. 2018
           2016           2017           2018
Total inversió industrial (taxa de variació a preus corrents)   3,0   3,9-38,8
Per destinació econòmica dels béns (taxa de variació a preus corrents)   
Indústria de l'energia i l'aigua   3,4   6,4-51,6
Indústries de béns intermedis   -16,0   15,220,3
Indústria de l'automòbil   8,1   -1,918,6
Indústries de béns d'equipament   -46,0   -51,61,1
Indústries de béns de consum durador   31,1   -60,3-49,2
Indústria manufacturera de prod. alimentaris, begudes i tabac   17,8   -13,11,1
Indústries de béns de consum no durador   9,6   12,528,1
Factors estimulants o limitatius (coeficients d'importància) (1)   
Evolució demanda   10,0   38,038,0
Situació financera   -5,5   39,539,5
Factors tècnics (2)   37,5   42,542,0
Altres (3)   2,5   31,030,5
Finalitats (%)   
Ampliació de capacitat   13,3   14,328,2
Reposició d'equipament   60,5   14,824,2
Millores rendiment equip productiu   21,5   21,242,8
Altres (4)   4,8   49,64,8

Font: Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.

(1) Els coeficients d'importància es calculen ponderant les respostes "molt favorable" per 1, les "favorable" per 0,5, les "sense efecte" per 0, les "limitador" per -0,5, i les "molt limitador" per -1.

(2) Major o menor preparació de la mà d'obra, facilitat o dificultat en l'accés a noves tecnologies i actitud de la mà d'obra envers ells, permisos administratius, etc.

(3) Política econòmica, normativa fiscal, etc.

(4) Millores comercials i administratives, contaminació i seguretat, etc.


Comentari

Els resultats de l'Enquesta d'inversió industrial de la tardor de 2017 indiquen un increment interanual de la inversió industrial a Catalunya del 3,1% l'any 2017, que s'ha destinat principalment a l'ampliació de la capacitat productiva de les empreses. La inversió ha augmentat tant a les pimes com a les grans empreses i a la major part dels sectors d'activitat, tret dels béns de consum durador i de la indústria manufacturera de productes alimentaris, begudes i tabac. Per al 2018, les empreses pronostiquen un creixement interanual de la inversió industrial del 5,8%, que serà destinat principalment a l'ampliació de la capacitat productiva.

Data de publicació:

Darrer període (2018): 21 de desembre del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Volum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Volum de negoci en la indústria. Per destinació geogràfica de les vendes T
 Persones ocupades en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Despeses de personal en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Inversió bruta en actius materials en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Inversió industrial T
 Matriculació de vehicles industrials. Per procedència T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T

Sou aquí: