Macromagnituds

Dades bàsiques

Indicadors destacats
Indicadors destacats Període Valor
PIBIV/162,8 %
Variació interanual en volum corregit d'estacionalitat
PIB harmonitzat (UE-28=100)2015107,0
Índex PIBH per habitant en paritat de poder de compra
Productivitat dels factors20151,7 %
Variació anual en volum
Renda familiar disponible20141,7 %
Variació anual
Indicadors de conjuntura econòmica
Informació de periodicitat inferior a l'any dels principals indicadors de Catalunya i la seva comparació amb Espanya.
Indicadors d'estructura econòmica
Informació estructural dels principals indicadors de Catalunya i la seva comparació amb Espanya.
Indicadors de la Unió Europea
Catalunya comparada amb Europa mitjançant els indicadors d'Eurostat.
El municipi en xifres
Selecció de dades bàsiques de cadascun dels municipis i comarques de Catalunya.
Anuari estadístic de Catalunya
Informació de síntesi de les estadístiques bàsiques de Catalunya.

Informació relacionada

El seguiment conjuntural del PIB de Catalunya es fa mitjançant dues estadístiques: la comptabilitat trimestral de Catalunya (una aproximació d'oferta i demanda del PIB) i l'avanç del PIB publicat a Nota de conjuntura. La comptabilitat trimestral aporta informació més completa i fiable, però té un retard (t+90) superior a l'avanç del PIB (t+30).

La revista Nota d'economia número 87 presenta un monogràfic sobre les Taules Input-Output de Catalunya i les seves principals aplicacions per a l'anàlisi de l'economia catalana.

L'INE elabora anualment la comptabilitat regional d'Espanya (CRE), on es troben el PIB i altres macromagnituds de l'economia catalana. Aquestes estimacions, però, no coincideixen amb les de l'Idescat perquè utilitzen una metodologia diferent. Es pot considerar que els resultats de l'INE i de l'Idescat són complementaris, i la seva utilitat depèn dels objectius d'anàlisi dels usuaris.

Sou aquí: