Saltar al contingut principal

Producte interior brut. Oferta

Producte interior brut. Oferta. Dades corregides d'estacionalitat Catalunya. 1r trimestre del 2024
Valor en preus corrents (M€) Variació intertrimestral en volum (%) Variació interanual en volum (%)
PIB .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,8 (a) Dada avançada 2,6 (a) Dada avançada
Valor afegit brut .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Agricultura .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6,5 (a) Dada avançada -3,4 (a) Dada avançada
Indústria .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,3 (a) Dada avançada 4,4 (a) Dada avançada
Construcció .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,6 (a) Dada avançada 1,9 (a) Dada avançada
Serveis .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,7 (a) Dada avançada 2,4 (a) Dada avançada
Comerç, transport i hostaleria .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Act. immobiliàries, professionals i altres .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Impostos nets sobre productes .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font: Idescat. Comptabilitat trimestral. Revisió estadística 2019.
(a) Dada avançada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Producte interior brut. Oferta. Dades corregides d'estacionalitat Espanya. 1r trimestre del 2024
Valor en preus corrents (M€) Variació intertrimestral en volum (%) Variació interanual en volum (%)
PIB 380.391 (a) Dada avançada 0,7 (a) Dada avançada 2,4 (a) Dada avançada
Valor afegit brut (1) 345.899 (a) Dada avançada 0,7 (a) Dada avançada 2,5 (a) Dada avançada
Agricultura 8.773 (a) Dada avançada 2,5 (a) Dada avançada 0,4 (a) Dada avançada
Indústria 57.675 (a) Dada avançada 1,6 (a) Dada avançada 2,3 (a) Dada avançada
Construcció 19.653 (a) Dada avançada 2,0 (a) Dada avançada 3,6 (a) Dada avançada
Serveis 259.798 (a) Dada avançada 0,3 (a) Dada avançada 2,6 (a) Dada avançada
Comerç, transport i hostaleria 84.788 (a) Dada avançada 1,4 (a) Dada avançada 2,3 (a) Dada avançada
Act. immobiliàries, professionals i altres (1) 113.823 (a) Dada avançada 0,6 (a) Dada avançada 2,2 (a) Dada avançada
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 61.187 (a) Dada avançada -1,8 (a) Dada avançada 3,9 (a) Dada avançada
Impostos nets sobre productes 34.492 (a) Dada avançada 1,4 (a) Dada avançada 0,9 (a) Dada avançada
Font: INE. Comptabilitat nacional trimestral d'Espanya. Revisió estadística 2019.
(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.
(a) Dada avançada.

Darrera actualització: 8 de maig de 2024. Propera actualització: 31 de juliol de 2024 Calendari

Nota metodològica

El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Hi ha tres òptiques per a l'estimació i anàlisi del PIB: oferta, demanda i rendes.

  1. Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia (valor afegit brut de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).
  2. Per tal d'efectuar una anàlisi des de l'òptica de l'ús final dels béns i serveis produïts (consum, inversió, sector exterior) s'utilitza el PIB calculat per la banda de la demanda.
  3. Des del punt de vista de les rendes, el PIB permet una desagregació en funció de l'aportació dels factors productius a la producció: remuneració d'assalariats (treball), excedent brut d'explotació (capital) i renda mixta.

L'Idescat elabora les actuacions estadístiques Avanç del PIB trimestral i Comptabilitat trimestral de Catalunya i les presenta integrades en una mateixa sèrie de comptabilitat trimestral, però respectant el calendari específic de disponibilitat de resultats de cadascuna.

Les sèries trimestrals s'han de considerar provisionals, tant a Catalunya com a Espanya, atès que la necessària coherència entre les estimacions anuals i les trimestrals obliga a modificar les estimacions trimestrals, com a mínim, mentre les estimacions anuals tinguin caràcter provisional.

La nova sèrie trimestral del PIB és congruent amb els Comptes econòmics anuals de Catalunya, Revisió estadística 2019.

Les sèries trimestrals de la Revisió estadística 2019, que substitueixen les de la Base 2010, s'han elaborat a partir de l'actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d'estimació, dins d'un projecte de revisió impulsada per Eurostat i el Banc Central Europeu.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.