Saltar al contingut principal

Producte interior brut. Oferta

Producte interior brut. Oferta. Dades corregides d'estacionalitat Catalunya. 4t trimestre del 2023
Valor en preus corrents (M€) Variació intertrimestral en volum (%) Variació interanual en volum (%)
PIB 74.582 0,9 2,8
Valor afegit brut 68.851 1,1 2,9
Agricultura 633 -1,5 -14,8
Indústria 12.716 1,2 3,8
Construcció 3.226 0,1 0,6
Serveis 52.277 1,1 2,9
Comerç, transport i hostaleria 17.505 2,1 3,0
Act. immobiliàries, professionals i altres 24.139 0,7 2,6
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 10.633 0,4 3,6
Impostos nets sobre productes 5.731 -0,8 2,0
Font: Idescat. Comptabilitat trimestral. Revisió estadística 2019.
Producte interior brut. Oferta. Dades corregides d'estacionalitat Espanya. 4t trimestre del 2023
Valor en preus corrents (M€) Variació intertrimestral en volum (%) Variació interanual en volum (%)
PIB 374.877 0,6 2,0
Valor afegit brut (1) 343.329 0,7 2,1
Agricultura 8.517 5,3 0,4
Indústria 57.120 2,3 1,8
Construcció 18.528 1,2 1,9
Serveis 259.164 0,1 2,3
Comerç, transport i hostaleria 84.217 -0,5 2,9
Act. immobiliàries, professionals i altres (1) 114.751 -0,8 1,2
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 60.196 2,7 3,3
Impostos nets sobre productes 31.548 -0,3 0,8
Font: INE. Comptabilitat nacional trimestral d'Espanya. Revisió estadística 2019.
Nota: Les dades d'Espanya es van revisar el dia 26 de març del 2024.
(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.

Darrera actualització: 20 de març de 2024. Sèries revisades el 26 de març de 2024. Propera actualització: 8 de maig de 2024 Calendari

Nota metodològica

El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Hi ha tres òptiques per a l'estimació i anàlisi del PIB: oferta, demanda i rendes.

  1. Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia (valor afegit brut de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).
  2. Per tal d'efectuar una anàlisi des de l'òptica de l'ús final dels béns i serveis produïts (consum, inversió, sector exterior) s'utilitza el PIB calculat per la banda de la demanda.
  3. Des del punt de vista de les rendes, el PIB permet una desagregació en funció de l'aportació dels factors productius a la producció: remuneració d'assalariats (treball), excedent brut d'explotació (capital) i renda mixta.

L'Idescat elabora les actuacions estadístiques Avanç del PIB trimestral i Comptabilitat trimestral de Catalunya i les presenta integrades en una mateixa sèrie de comptabilitat trimestral, però respectant el calendari específic de disponibilitat de resultats de cadascuna.

Les sèries trimestrals s'han de considerar provisionals, tant a Catalunya com a Espanya, atès que la necessària coherència entre les estimacions anuals i les trimestrals obliga a modificar les estimacions trimestrals, com a mínim, mentre les estimacions anuals tinguin caràcter provisional.

La nova sèrie trimestral del PIB és congruent amb els Comptes econòmics anuals de Catalunya, Revisió estadística 2019.

Les sèries trimestrals de la Revisió estadística 2019, que substitueixen les de la Base 2010, s'han elaborat a partir de l'actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d'estimació, dins d'un projecte de revisió impulsada per Eurostat i el Banc Central Europeu.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.