Saltar al contingut principal

Objectius de desenvolupament sostenible (ODS)

17 objectius de desenvolupament sostenible

El 25 de setembre de 2015 l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la resolució Transformar el nostre món: l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible (A/RES/70/1), que conté 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i 169 fites associades per assolir en l'horitzó de l'any 2030. Els ODS cobreixen la dimensió social, econòmica, ambiental i institucional de la sostenibilitat i aborden cinc grans àmbits: planeta, persones, prosperitat, pau i aliances.

El paràgraf 75 de la resolució indica que el seguiment i l'avaluació dels ODS i les fites associades es duran a terme utilitzant un conjunt d'indicadors mundials que es complementaran amb indicadors regionals i nacionals.

D'acord amb aquesta resolució, i amb el paper central que l'Assemblea General de Nacions Unides atorga a les estadístiques i dades oficials en la resolució A/RES/71/313, per fer el seguiment i l'avaluació del grau de compliment dels ODS a Catalunya, els programes anuals d'actuació estadística incorporen a l'estadística oficial catalana un sistema integrat per dos conjunts d'indicadors anuals, que han de proporcionar, de manera progressiva i continuada, dades estadístiques i metadades sobre el desenvolupament sostenible a Catalunya. Aquests indicadors són els següents:

L'Institut d'Estadística de Catalunya i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, (CADS), òrgan adscrit al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, amb la col·laboració dels departaments de la Generalitat de Catalunya, s'encarreguen d'elaborar, mantenir i actualitzar aquests dos conjunts d'indicadors, que donen resposta al requeriment recollit en el Pla nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya.