Protecció social

Dades bàsiques

Indicadors destacats
Indicadors destacats Període Valor
Pensions per invalidesa20150,3 %
Variació anual
Protecció social20145.732 €
Despeses per habitant
Persones amb discapacitat20162,8 %
Variació anual
Places a residències per a gent gran20161,4 %
Variació anual
Prestacions per desocupació2015−15,4 %
Variació anual
Indicadors anuals
Informació anual dels principals indicadors de Catalunya i la seva comparació amb Espanya.
Indicadors de la Unió Europea
Catalunya comparada amb Europa mitjançant els indicadors d'Eurostat.
Indicadors socials territorials
Informació estructural dels principals indicadors que descriuen l'evolució temporal i territorial de Catalunya.
Anuari estadístic de Catalunya
Informació de síntesi de les estadístiques bàsiques de Catalunya.

Sou aquí:

  • Tema
  • Protecció social