Protecció social

Informació relacionada

L'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya publica regularment informes sobre Protecció social a Catalunya.

L'estadística de protecció social en termes Seepros s'ha dissenyat específicament per facilitar la comparació entre diverses unitats territorials. Es poden consultar les dades de l'Estat espanyol a l'Anuario de Estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Les dades dels països de la Unió Europea es poden consultar a Eurostat.

La comparació qualitativa dels sistemes protectors als països de la Unió Europea es pot consultar al web del Projecte europeu Missoc.

La informació qualitativa sobre les pensions es pot obtenir a la Seguretat Social.

Les dades estadístiques més detallades es troben al Boletín de Estadísticas Laborales.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies recopila resultats estadístics sobre serveis socials i persones amb disminució.

Sou aquí:

  • Tema
  • Protecció social