Saltar al contingut principal

Treball

Estadístiques de l'Idescat

Estadístiques de l'Idescat
Codi Denominació i detall geogràfic
EPAEnquesta de població activa. T4/2022. ProvínciesT4/2022
ECLEstadístiques de cost laboral. T4/2022. CatalunyaT4/2022
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 02/2023. Municipis02/2023
AFICEstadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social. 12/2022. Municipis12/2022
EAESEstadística anual d'estructura salarial. 2020. Catalunya2020
EESEnquesta d'estructura salarial. 2018. Catalunya2018
MCVLEstadística longitudinal de vides laborals. 2018. Municipis2018
PROJPAProjeccions de població activa. 2021-2071. Municipis2021-2071
ECVHPEnquesta de condicions de vida i hàbits de la població. 2011. Municipis (estadística no vigent)2011 (estadística no vigent)
EQVTEnquesta de qualitat de vida en el treball. 2010. Catalunya (estadística no vigent)2010 (estadística no vigent)
MTPDEstadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat. 2021. Catalunya2021
Estadístiques complementàries
CodiDenominació i detall geogràfic
EIEEstadística estructural d'empreses del sector industrial. 2020. Catalunya2020
EASEstadística estructural d'empreses del sector serveis. 2020. Catalunya2020
EUTEnquesta de l'ús del temps. 2011. Àmbits del Pla territorial2011
CENSPHCens de població i habitatges. 2011. Seccions censals 2011
EDEnquesta demogràfica. 2007. Municipis2007
IIGÍndex d'igualtat de gènere. 2020. Catalunya2020

Informació relacionada

Covid-19 Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la covid-19

El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social recopila les principals dades sociolaborals en el seu Boletín de Estadísticas Laborales.

Biblioteca de l'Idescat

Fons documental sobre treball