Treball

Dades bàsiques

Indicadors destacats
Indicadors destacats Període Valor
OcupatsI/172,3 %
Variació interanual
Ocupats en la indústriaI/17−3,6 %
Variació interanual
Ocupats en la construccióI/1714,4 %
Variació interanual
Ocupats en els serveisI/172,7 %
Variació interanual
Ocupats en el sector culturalI/1716,3 %
Variació interanual
Ocupats en el sector TICI/1726,5 %
Variació interanual
Ocupats en el sector turísticI/175,5 %
Variació interanual
Taxa d'aturI/1715,28 %
Població desocupada sobre la població activa
Taxa d'ocupació201652,3 %
Població ocupada sobre la població de 16 anys i més
Taxa d'ocupació de 16 a 29 anys201644,4 %
Població ocupada sobre la població de 16 a 29 anys
Salari brut anual2014−1,3 %
Variació anual
Cost laboral per treballador i mesI/17−1,2 %
Variació interanual
Atur registratmaig/17−12,9 %
Variació interanual dels desocupats registrats
Afiliats a la Seguretat Socialdes/163,6 %
Variació interanual
Afiliacions a la Seguretat Socialmaig/174,7 %
Variació interanual al règim general
Índex d'accidentalitat laboral20163.342,04
Accidents de treball amb baixa per 100.000 treballadors
Acords col·lectius2012−49,5 %
Variació anual
Participants en vagues2016−16,3 %
Variació anual
Indicadors de conjuntura econòmica
Informació de periodicitat inferior a l'any dels principals indicadors de Catalunya i la seva comparació amb Espanya.
Indicadors anuals
Informació anual dels principals indicadors de Catalunya i la seva comparació amb Espanya.
Indicadors de la Unió Europea
Catalunya comparada amb Europa mitjançant els indicadors d'Eurostat.
Indicadors socials territorials
Informació estructural dels principals indicadors que descriuen l'evolució temporal i territorial de Catalunya.
El municipi en xifres
Selecció de dades bàsiques de cadascun dels municipis i comarques de Catalunya.
Anuari estadístic de Catalunya
Informació de síntesi de les estadístiques bàsiques de Catalunya.

Sou aquí: