Saltar al contingut principal

Treball

Estadístiques de l'Idescat

Estadístiques de l'Idescat
Codi Denominació i detall geogràfic
EPAEnquesta de població activa. T4/2023. Províncies T4/2023
ECLEstadístiques de cost laboral. T4/2023. CatalunyaT4/2023
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 03/2024. Municipis03/2024
AFICEstadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social. 03/2024. Municipis03/2024
EAESEstadística anual d'estructura salarial. 2021. Catalunya2021
EESEnquesta d'estructura salarial. 2018. Catalunya2018
MCVLEstadística longitudinal de vides laborals. 2018. Municipis2018
PROJPAProjeccions de població activa. 2021-2071. Municipis2021-2071
ECVHPEnquesta de condicions de vida i hàbits de la població. 2011. Municipis (estadística no vigent)2011 (estadística no vigent)
EQVTEnquesta de qualitat de vida en el treball. 2010. Catalunya (estadística no vigent)2010 (estadística no vigent)
MTPDEstadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat. 2022. Catalunya2022
Estadístiques complementàries
CodiDenominació i detall geogràfic
EIEEstadística estructural d'empreses del sector industrial. 2021. Catalunya2021
EASEstadística estructural d'empreses del sector serveis. 2021. Catalunya2021
EUTEnquesta de l'ús del temps. 2011. Àmbits del Pla territorial2011
CENSPHCens de població i habitatges. 2022-2023. Seccions censals2022-2023
EDEnquesta demogràfica. 2007. Municipis2007
IIGÍndex d'igualtat de gènere. 2021. Catalunya2021

Informació relacionada

Covid-19 Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la covid-19

El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social recopila les principals dades sociolaborals en el seu Boletín de Estadísticas Laborales.

Biblioteca de l'Idescat

Fons documental sobre treball