Saltar al contingut principal

PROJPA Projeccions de població activa

L'operació estadística Projeccions de població activa és el resultat d'aplicar a la població projectada per sexe i edat uns supòsits sobre el nivell futur de participació laboral.

Les Projeccions de població activa s'actualitzen cada cinc anys i ofereixen informació classificada per sexe i edat quinquennal. Territorialment, proporcionen resultats per Catalunya, els àmbits del Pla territorial, les comarques i el municipi de Barcelona.

L'Idescat elabora aquesta operació estadística a partir de les Projeccions de població de Catalunya.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Selecció per nivell geogràfic

En altres seccions