Saltar al contingut principal

Novetats

No hi ha novetats que compleixin els criteris seleccionats.

IPRI

Índex de preus industrials. 04/2023

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 2,6% interanual a Catalunya a l'abril del 2023.

COMTEC

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T1/2023

Les exportacions catalanes de productes d’alt contingut tecnològic augmenten un 26,2% interanual al primer trimestre del 2023.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 04/2023

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 17,2% interanual a Catalunya a l'abril del 2023, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

Notícia

Mapes de les seccions censals de Catalunya. 2022

L'Idescat publica els mapes de les seccions censals de Catalunya en els formats Shape i WMS, corresponents al Padró continu de població de l'any 2022.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 04/2023

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 15,8% interanual a Catalunya a l'abril del 2023 i se situa en 122,74 euros.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 03/2023

L'índex de volum de negoci del sector serveis augmenta un 10,1% interanual a Catalunya al març del 2023.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 03/2023

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 9,9% interanual a Catalunya al març del 2023.

Notícia

Creació de la nova comarca del Lluçanès

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar el proppassat 11 de maig la Llei 7/2023, de 10 de maig, de creació de la comarca del Lluçanès.

PPSR

Estadística de pensions no contributives. 2022

El desembre del 2022 es van abonar a Catalunya un total de 61.910 pensions no contributives de la Seguretat Social, un 2,7% més respecte a l'any anterior.

CLEM

Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. T1/2023

El 61,0% dels establiments empresarials de Catalunya declaren tenir coneixement dels fons europeus de recuperació Next Generation i de les seves línies d'ajut, al primer trimestre del 2023, 1,1 punts més que un any enrere.

RIS

Estadística de rendes d'inserció social. 2022

Durant l'any 2022 va augmentar un 8,3% la mitjana mensual de prestacions en concepte de renda garantida de ciutadania i va disminuir un 30,3% la mitjana de prestacions de renda activa d'inserció.

IPC

Índex de preus de consum. 04/2023

L'índex de preus de consum augmenta un 3,9% interanual a Catalunya a l'abril del 2023.

ATURP

Estadística de prestacions per atur. 2022

El nombre mitjà de prestacions per atur a Catalunya va disminuir un 11,6% el 2022 i el volum econòmic ho va fer en un 27,3%.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 04/2023. Dades provisionals

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,2% interanual a l’abril del 2023 i creix a tot el territori, excepte a la Ribera d’Ebre i a Aran. La variació mensual és de l’1,4% al conjunt de Catalunya.

RFDBC

Renda familiar disponible bruta territorial. 2020

L'any 2020 la renda per habitant va disminuir a totes les comarques, excepte al Pla d'Urgell, la Ribera d'Ebre i el Pla de l'Estany.

PMH

Població de Catalunya georeferenciada a 1 de gener de 2019-2021

L'Idescat ofereix dades de població georeferenciades del Registre de població de Catalunya a 1 de gener dels anys 2019, 2020 i 2021, amb les variables sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement, en arxius en format Shapefile.

IPI

Índex de producció industrial. 2022. Dades definitives

L'Idescat publica les dades de l'Índex de producció industrial 2022 definitives, que actualitzen les dades provisionals.

IPI

Índex de producció industrial. 03/2023

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 1,4% interanual a Catalunya al març del 2023.

PIBT

Comptabilitat trimestral. T1/2023. Avanç del PIB

El producte interior brut de Catalunya creix un 3,0% interanual al primer trimestre del 2023 segons l'estimació avançada, i la taxa intertrimestral és de l'1,2%.

TURCAM

Estadística de l'activitat en càmpings. T1/2023

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya augmenta un 13,9% interanual al primer trimestre del 2023.

TUREST

Turisme estranger. 03/2023

El nombre de turistes estrangers que han arribat a Catalunya se situa en 1,0 milions al març del 2023, un 44,9% més que un any enrere.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 03/2023

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.057 milions d'euros al març del 2023, enfront dels 737 milions d'un any enrere.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 03/2023

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents augmenta un 8,7% al març del 2023 respecte a un any enrere.

TURUR

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. T1/2023

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural augmenta un 6,7% interanual a Catalunya al primer trimestre del 2023.

ICD

Índex de comerç al detall. 03/2023

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 13,4% interanual a Catalunya al març del 2023.

EPA

Enquesta de població activa. T1/2023

La població ocupada a Catalunya creix un 1,9% interanual al primer trimestre del 2023 i se situa en 3.521.300 persones. La taxa d'atur se situa en el 10,37%, amb un total de 407.200 persones desocupades.

PHRE

Padró d'habitants residents a l'estranger. 2023

El nombre de catalans que resideixen a l’estranger ha augmentat a 32 comarques durant el 2022. Hi ha 6 comarques que tenen més ciutadans residint a Amèrica que a Europa.

FEE

Estadística de filials d'empreses estrangeres. 2020

El volum de negoci de les filials d'empreses estrangeres amb establiments a Catalunya va disminuir un 12,1% l'any 2020. Els principals països inversors van ser Alemanya, França i els Estats Units.

IPRI

Índex de preus industrials. 2022. Dades definitives

L'Idescat publica les dades de l'Índex de preus industrials 2022 definitives, que actualitzen les dades provisionals.

IPRI

Índex de preus industrials. 03/2023

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 6,1% interanual a Catalunya al març del 2023.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 03/2023

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 24,6% interanual a Catalunya al març del 2023, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 03/2023

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 18,4% interanual a Catalunya al març del 2023 i se situa en 114,11 euros.

ECV

Enquesta de condicions de vida. 2022

La taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) a Catalunya va ser del 24,7% l'any 2022, 1,2 punts menys que de l'any anterior.

CLEM

Enquesta de clima empresarial. T1/2023

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al primer trimestre del 2023 registra un saldo de 5,3 punts, i el de les expectatives per al segon trimestre del 2023 se situa en 8,9 punts.

EPA

Enquesta de població activa. Formació i condicions de treball. 2022

El 24,8% de la població assalariada de Catalunya va declarar haver treballat almenys un dissabte al mes al 2022.

PTF

Productivitat total dels factors. 2022

L'aportació de la productivitat total dels factors al creixement del PIB de Catalunya va ser de 3,2 punts l'any 2022.

ICEH

Indicadors de confiança empresarial. T2/2023

L'índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya augmenta un 2,9% al segon trimestre del 2023 respecte del trimestre anterior.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 02/2023

L'índex de volum de negoci del sector serveis augmenta un 9,2% interanual a Catalunya al febrer del 2023.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 02/2023

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 11,1% interanual a Catalunya al febrer del 2023.

AFIC

Estadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social. 03/2023. Dades provisionals

El nombre d'afiliacions al Règim general de la Seguretat Social amb ubicació del compte de cotització a Catalunya augmenta un 4,0% interanual al març del 2023, mentre que el nombre d'autònoms amb ubicació de l'activitat a Catalunya disminueix un 0,2%.

Notícia

Xifres de Catalunya 2023

L'Idescat ha editat el fullet Xifres de Catalunya 2023, en què es presenta una selecció de les estadístiques bàsiques de Catalunya comparades amb les d'Espanya i de la Unió Europea.

IPC

Índex de preus de consum. 03/2023

L'índex de preus de consum augmenta un 3,1% interanual a Catalunya al març del 2023.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 03/2023. Dades provisionals

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,3% interanual al març del 2023 i creix a tot el territori, tret d'una comarca. La variació mensual és positiva al conjunt de Catalunya (0,8%) i també a 33 comarques.

IPI

Índex de producció industrial. 02/2023

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari disminueix un 1,5% interanual a Catalunya al febrer del 2023.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 02/2023

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents augmenta un 9,5% al febrer del 2023 respecte a un any enrere.

PENS

Estadística de pensions contributives. Pensions de classes passives de l'Estat. 2022

El sistema de classes passives de l’Estat va abonar a Catalunya un total de 64.282 pensions a funcionaris civils (principalment personal docent i sanitari) i militars al desembre del 2022, un 3,3% més que un any enrere.

TUREST

Turisme estranger. 02/2023

El nombre de turistes estrangers que han arribat a Catalunya se situa en 924,5 milers al febrer del 2023, un 49,3% més que un any enrere.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 02/2023

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 934 milions d'euros al febrer del 2023, enfront dels 587 milions d'un any enrere.

CFM

Compte de fluxos de materials. 2019-2020

El consum domèstic de materials de l’economia catalana va ser de 48,1 milions de tones l'any 2020, xifra que representa 6,2 tones per habitant, és a dir, una disminució del 15,3% respecte a un any enrere.

CENSPH

Cens de població i habitatges 2021. Estructura de la població

El 23% dels 7.749.896 habitants de Catalunya a 1 de gener de 2021 va fixar la residència a Catalunya després de l'any 2000. D'aquests el 78,5% eren nascuts a l'estranger, l'11,7% a la resta d'Espanya i el 9,8% a Catalunya.

ICD

Índex de comerç al detall. 02/2023

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 11,6% interanual a Catalunya al febrer del 2023.

TURESP

Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. T4/2022 i any 2022

El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat va augmentar un 18,5% interanual al quart trimestre del 2022 i la despesa per persona, un 9,1%. L'any 2022, aquests viatges van augmentar un 36,0% i la despesa total, un 55,9%.

TURCAT

Turisme dels residents de Catalunya. T4/2022 i any 2022

El nombre de viatges dels catalans es va mantenir estable al quart trimestre del 2022 i la despesa per persona va augmentar un 17,7%. L'any 2022, el nombre de viatges dels catalans va augmentar un 19,8% i la despesa total, un 55,7%.

RD

Estadística sobre activitats en R+D. 2021

La despesa en R+D interna feta a Catalunya va ser de 4.078,7 milions d'euros l'any 2021, un 12,7% més respecte de l'any anterior. Aquesta despesa representa l'1,67% del PIB.

IPRI

Índex de preus industrials. 02/2023

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 8,2% interanual a Catalunya al febrer del 2023.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 02/2023

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 30,4% interanual a Catalunya al febrer del 2023, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 01/2023

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 17,3% interanual a Catalunya al gener del 2023.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 01/2023

L'índex de volum de negoci del sector serveis augmenta un 12,8% interanual a Catalunya al gener del 2023.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 02/2023

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 31,4% interanual a Catalunya al febrer del 2023 i se situa en 120,04 euros.

Notícia

Nomenclatura territorial d'agrupacions censals 2022

L'Idescat publica la nomenclatura territorial d'agrupacions censals per a l'any 2022.

PIBA

Comptes econòmics anuals de Catalunya. 2022

L'any 2022 el producte interior brut de Catalunya va assolir els 270.710 milions d'euros i el creixement en volum va ser del 5,5%.

PIBT

Comptabilitat trimestral. T4/2022

El producte interior brut de Catalunya va registrar una variació interanual del 2,7% i intertrimestral del 0,2% al quart trimestre del 2022.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 01/2023

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents augmenta un 11,6% al gener del 2023 respecte a un any enrere.

ECL

Estadístiques de cost laboral. T4/2022

El cost laboral per treballador i mes va ser de 3.214,50 euros a Catalunya al quart trimestre del 2022, un 4,2% més que al mateix trimestre del 2021.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T4/2022

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) va augmentar un 7,4% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2022.

TUREST

Turisme estranger. 2022. Dades definitives

L'Idescat publica les dades de Turisme estranger 2022 definitives, que actualitzen les dades provisionals.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 2022. Dades definitives

L'Idescat publica les dades de Despesa del turisme estranger 2022 definitives, que actualitzen les dades provisionals.

CLEM

Inici del treball de camp de l'Enquesta de clima empresarial. T1/2023

El treball de camp de l'Enquesta de clima empresarial del primer trimestre del 2023 comença el 15 de març i finalitzarà l'11 d'abril.

IPC

Índex de preus de consum. 02/2023

L'índex de preus de consum augmenta un 5,6% interanual a Catalunya al febrer del 2023.

ICD

Índex de comerç al detall. 01/2023

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 14,5% interanual a Catalunya al gener del 2023.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 02/2023. Dades definitives

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,1% interanual al febrer del 2023 i creix a tot el territori excepte a 2 comarques i Aran. La variació mensual és positiva al conjunt de Catalunya (0,8%) i també a totes les comarques i a Aran.

Notícia

L'Idescat participa en la conferència NTTS 2023 (Noves Tècniques i Tecnologies per a l’Estadística)

L'Idescat participa en la conferència NTTS 2023, que se celebra a Brussel·les del 7 al 9 de març.

Notícia

El Govern aprova el Programa anual d'actuació estadística per al 2023

El Govern ha aprovat el Programa anual d'actuació estadística 2023 (PAAE 2023). El nombre d'actuacions programades és de 304.

IPI

Índex de producció industrial. 01/2023

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari disminueix un 0,9% interanual a Catalunya al gener del 2023.

IIG

Índex d'igualtat de gènere. 2020

L'Índex d'igualtat de gènere a Catalunya l'any 2020 va ser de 74,1 punts (la igualtat total se situa en 100) amb un augment d'1,1 punts en relació amb l'any 2019.

TUREST

Turisme estranger. 01/2023

El nombre de turistes estrangers que han arribat a Catalunya se situa en 798,3 milers al gener del 2023, un 71,6% més que un any enrere.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 01/2023

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 804 milions d'euros al gener del 2023, enfront dels 438 milions d'un any enrere.

EEP

Estadística dels estudis de la població. 2018-2020

L'any 2020, el 33,4% de la població de 15 anys o més tenia estudis superiors, mentre que el 14,8% només disposava com a màxim d'educació primària.

COMTEC

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T4/2022 i any 2022. Dades provisionals

Els productes de nivell tecnològic mitjà alt van encapçalar els augments de les exportacions de productes industrials al quart trimestre del 2022, amb un 26,6% interanual, i els de nivell mitjà baix els augments anuals, amb un 22,4%.

EPCENT

Estimació de la població centenària. 2021

El 66% dels centenaris de Catalunya tenien 100 o 101 anys, i el 34% tenia 102 anys o més, l'any 2021.

COMEST

Comerç amb l'estranger. 12/2022 i any 2022. Dades provisionals

Les exportacions van créixer un 24,0% interanual a Catalunya al desembre del 2022 i les importacions, un 7,9%. L'any 2022, les exportacions van créixer un 17,9% i les importacions un 23,6%, segons dades provisionals.

INDBPS

Indicadors de benestar i progrés social. 2022. Avanç

L'Idescat actualitza els Indicadors de benestar i progrés social. En aquesta ocasió s'hi incorporen els valors per a l'any 2022 en 18 indicadors i es completen i actualitzen les dades d'anys anteriors en 8 indicadors més.

EPA

Enquesta de població activa. 2022

La taxa d'atur es va situar en el 9,7% de mitjana el 2022 i, pel que fa als joves menors de 25 anys, en el 24,1%.

CLEM

Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. T4/2022

El 20,7% dels establiments empresarials de Catalunya van declarar haver tingut dificultats per disposar d'aprovisionaments al quart trimestre del 2022, mentre que al segon trimestre del 2022 va ser del 31,9%.

IPRI

Índex de preus industrials. 01/2023

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 9,3% interanual a Catalunya al gener del 2023.

PMH

Padró municipal d'habitants. Nomenclàtor estadístic d'entitats de població. 2022

S'ha actualitzat el Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya amb les dades del Padró municipal d'habitants a data 1 de gener del 2022.

PMH

Padró municipal d'habitants. Població estrangera. 2022

La població estrangera resident a Catalunya va ser d'1.271.810 persones a 1 de gener de 2022, un 1,7% més que l'any anterior. La població de nacionalitat estrangera va disminuir a 8 comarques i a Aran.

PMH

Padró municipal d'habitants. Explotació estadística. 2022. Dades definitives

La població empadronada a Catalunya a 1 de gener del 2022, era de 7.792.611 habitants. Per lloc de naixement, el 63,6% van néixer a Catalunya, el 15,2% a la resta d'Espanya i el 21,2% a l'estranger.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 01/2023

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 54,0% interanual a Catalunya al gener del 2023, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 01/2023

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 22,3% interanual a Catalunya al gener del 2023 i se situa en 93,98 euros.

CENSAG

Cens agrari 2020

Les jornades de les persones que van treballar en les explotacions agràries a Catalunya es corresponen en un 46,1% a mà d’obra familiar, en un 35,9% a mà d’obra contractada de manera regular, en un 13,2% a mà d’obra temporal i, finalment, en el 4,8% restant a mà d’obra subcontractada.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 12/2022

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, va augmentar un 7,0% interanual a Catalunya al desembre del 2022.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 12/2022

L'índex de volum de negoci del sector serveis va augmentar un 11,1% interanual a Catalunya al desembre del 2022.

EE

Empreses i establiments. 01/01/2022

El nombre d'empreses amb establiments a Catalunya es va situar en 641.683 a 1 de gener del 2022, un 1,8% més que un any abans.

IPC

Índex de preus de consum. 01/2023

L'índex de preus de consum augmenta un 5,3% interanual a Catalunya al gener del 2023.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 01/2023. Dades provisionals

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 2,8% interanual al gener del 2023 i creix a tot el territori excepte a 3 comarques i a Aran. La variació mensual és del −0,4% al conjunt de Catalunya.

ECV

Inici del treball de camp de l'Enquesta de condicions de vida 2023

S'inicia la recollida d'informació de l'Enquesta de condicions de vida 2023. Aquest treball de camp es farà entre els mesos de febrer i abril del 2023.

TMEE

Taxa de mortalitat estandarditzada per edat. 2017-2021

L'Idescat publica la taxa de mortalitat estandarditzada per edat (TME) corresponent al període 2017-2021. La TME de Catalunya va ser de 829 defuncions per 100.000 habitants.

IEV

Taula de vida 2017-2021

L'Idescat publica la taula de vida de la població de Catalunya, corresponent al període 2017-2021. Per a aquest període, l'esperança de vida en néixer era de 83,23 anys (80,40 anys per als homes i 85,96 anys per a les dones).

IPI

Índex de producció industrial. 12/2022 i any 2022. Dades provisionals

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari va augmentar un 4,9% interanual a Catalunya al desembre del 2022. L'any 2022, va créixer un 0,6% en mitjana anual, segons dades provisionals.

COMTEC

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 2021. Dades definitives

L’Idescat publica les dades definitives de Comerç amb l’estranger segons contingut tecnològic del 2021.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 12/2022 i any 2022

L'índex de vendes a les grans superfícies (IVGS) de Catalunya a preus corrents va augmentar un 8,4% interanual al desembre del 2022 i, en el conjunt de l'any 2022, un 10,5%.

TURCAM

Estadística de l'activitat en càmpings. T4/2022 i any 2022. Dades provisionals

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya va augmentar un 12,4% interanual al quart trimestre del 2022 i, en el conjunt de l'any 2022, un 36,1%, segons dades provisionals.

PIBA

Comptes econòmics anuals de Catalunya. 2022. Avanç del PIB

El producte interior brut de Catalunya va registrar un increment anual d'un 5,5% el 2022, segons l'estimació avançada.

PIBT

Comptabilitat trimestral. T4/2022. Avanç del PIB

El producte interior brut de Catalunya va mostrar un creixement interanual del 3,3% al quart trimestre del 2022 segons l'estimació avançada, i la taxa intertrimestral es va situar en el 0,3%.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 12/2022 i any 2022. Dades provisionals

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya va augmentar un 61,7% interanual al desembre del 2022 i, en el conjunt de l'any 2022, un 198,0%, segons dades provisionals.

TUREST

Turisme estranger. 12/2022 i any 2022. Dades provisionals

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya va augmentar un 45,9% interanual al desembre del 2022 i, en el conjunt de l'any 2022, un 155,8%, segons dades provisionals.

TURUR

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. T4/2022 i any 2022. Dades provisionals

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural va disminuir un 7,4% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2022 i, en el conjunt de l'any 2022, va créixer un 16,0% segons dades provisionals.

Notícia

Activitats de formació en estadística de l'Idescat. Primer semestre 2023

Les sessions tècniques i les activitats formatives o promocionals en l'àmbit estadístic que l'Idescat ha dissenyat per al primer semestre del 2023 ja es poden consultar.

ICD

Índex de comerç al detall. 12/2022

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, va augmentar un 7,5% interanual a Catalunya al desembre del 2022.

EPA

Enquesta de població activa. T4/2022

La població ocupada a Catalunya va créixer un 0,6% interanual al quart trimestre del 2022. La taxa d'atur es va situar en el 9,91%, amb un total de 387.200 persones desocupades (8.200 persones menys que l’any anterior, amb una disminució del 2,1%).

IPRI

Índex de preus industrials. 12/2022 i any 2022. Dades provisionals

L'índex de preus de productes industrials (que no inclou l'energia) va augmentar un 9,6% interanual a Catalunya al desembre del 2022. La mitjana anual del 2022 va augmentar un 12,5% respecte de l'any anterior, segons dades provisionals.

TURHOT

Indicadors d'activitat hotelera. 12/2022 i any 2022. Dades provisionals

Les pernoctacions en establiments hotelers van augmentar un 32,1% interanual a Catalunya al desembre del 2022 i un 107,6% l'any 2022.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 12/2022 i any 2022. Dades provisionals

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) va augmentar un 16,0% interanual a Catalunya al desembre del 2022 i un 25,7% l'any 2022.

CLEM

Enquesta de clima empresarial. T4/2022

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al quart trimestre del 2022 registra un saldo de 6,4 punts, i el de les expectatives per al primer trimestre del 2023 se situa en −3,8 punts.

MTPD

Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat. 2021

La taxa d'ocupació de les persones amb discapacitat legalment reconeguda es va situar en el 28,0% el 2021 (5 dècimes menys que el 2020) i la taxa d'atur en el 20,6% (2,6 punts menys que el 2020).

ICEH

Indicadors de confiança empresarial. T1/2023

L'índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya disminueix un 0,3% al primer trimestre del 2023 respecte del trimestre anterior.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 11/2022

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, va augmentar un 9,4% interanual a Catalunya al novembre del 2022.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 11/2022

L'índex de volum de negoci del sector serveis va augmentar un 11,9% interanual a Catalunya al novembre del 2022.

AFIC

Estadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social. 12/2022. Dades provisionals

El nombre d’afiliacions al Règim general de la Seguretat Social amb ubicació del compte de cotització a Catalunya va créixer un 3,4% interanual al desembre del 2022, mentre que el nombre d’autònoms amb ubicació de l’activitat a Catalunya va disminuir un 0,2%.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 11/2022

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents va augmentar un 1,2% al novembre del 2022 respecte a un any enrere.

IPC

Índex de preus de consum. 12/2022

L'índex de preus de consum (base 2021=100) va augmentar un 5,2% interanual a Catalunya al desembre del 2022.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat.12/2022. Dades provisionals

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya al desembre del 2022 va augmentar un 2,7% respecte a un any enrere i es va situar en 3.428.757 afiliats, segons dades provisionals.

NAIX

Estadística de naixements. 2021. Dades definitives

El nombre de naixements registrats a Catalunya el 2021 va ser de 57.634 nascuts vius, un 1,4% menys respecte al 2020, segons dades definitives.

IPI

Índex de producció industrial. 11/2022

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari disminueix un 2,8% interanual a Catalunya al novembre del 2022.

MAT

Estadística de matrimonis. 2021. Dades definitives

El nombre de matrimonis registrats a Catalunya el 2021 va ser de 23.601, un 50,7% més respecte al 2020, segons dades definitives.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 11/2022

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 982 milions d'euros al novembre del 2022, enfront dels 534 milions d'un any enrere.

TUREST

Turisme estranger. 11/2022

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 962,7 milers al novembre del 2022, un 56,3% més que un any enrere.

ICD

Índex de comerç al detall. 11/2022

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 5,2% interanual a Catalunya al novembre del 2022.

TICL

Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars. 2022

El 57,1% de la població de 16 a 74 anys de Catalunya ha comprat a través d'Internet en els darrers 3 mesos el 2022, 2,6 punts menys respecte a un any enrere.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 11/2022

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 34,0% interanual a Catalunya al novembre del 2022, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

IPRI

Índex de preus industrials. 11/2022

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 10,9% interanual a Catalunya al novembre del 2022.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 11/2022

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 26,8% interanual a Catalunya al novembre del 2022 i se situa en 106,19 euros.

Notícia

Calendari de difusió de resultats 2023

Ja està disponible el calendari de difusió de resultats de la producció estadística de l'Idescat per a l'any 2023, que té un caràcter provisional fins que el Govern aprovi el Programa anual d'actuació estadística (PAAE).

TURESP

Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. T3/2022

El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat decreix un 8,1% interanual al tercer trimestre del 2022, fet que suposa un total de 1,8 milions de viatges.

TURCAT

Turisme dels residents de Catalunya. T3/2022

El nombre de viatges dels catalans augmenta un 1,2% interanual al tercer trimestre del 2022, fet que suposa un total de 9,9 milions de viatges.

PMH

Padró municipal d'habitants. 01/01/2022. Xifres oficials

L'Idescat publica les xifres oficials de població per sexe, referides a l'1 de gener del 2022, resultants de la revisió del Padró municipal, aprovades mitjançant el Reial decret 1037/2022, de 20 de desembre.

EAUVI

Estadística de l'audiovisual. 2020

El volum de negoci de les empreses del sector audiovisual a Catalunya va ser de 1.191 milions d'euros el 2020, un 31,5% menys que l'any anterior.

Notícia

Publicació de la revista SORT

S'ha publicat el número 2 del volum 46 corresponent al període juliol-desembre del 2022 de la revista estadística internacional SORT amb la inclusió de quatre articles.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 10/2022

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 12,7% interanual a Catalunya a l'octubre del 2022.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 10/2022

L'índex de volum de negoci del sector serveis augmenta un 14,3% interanual a Catalunya a l'octubre del 2022.

MIOC

Marc Input-Output de Catalunya. 2016

L’Idescat publica el Marc input-output de Catalunya 2016 (MIOC-2016). Aquesta actuació estadística proporciona la informació detallada a 64 branques d’activitat.

EMPTUR

Estadística i comptes de les empreses turístiques. 2020

El volum de negoci de les empreses turístiques va ser de 21.716 milions d’euros l'any 2020, amb una disminució del 44,6% respecte a l'any anterior.

EMPTIC

Estadística i comptes de les empreses del sector TIC. 2020

El volum de negoci del sector TIC de Catalunya va ser de 21.112 milions d'euros l'any 2020, amb un augment de l'1,0% respecte a l'any anterior.

EMPCULT

Estadística i comptes de les empreses culturals. 2020

El volum de negoci del sector cultural de Catalunya va ser de 9.900 milions d'euros l'any 2020, un 19,1% menys respecte a l'any anterior.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T3/2022

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) augmenta un 16,3% interanual a Catalunya al tercer trimestre del 2022.

ECL

Estadístiques de cost laboral. T3/2022

El cost laboral per treballador i mes és de 2.947,55 euros a Catalunya al tercer trimestre del 2022, un 4,8% més que al mateix trimestre del 2021.

PIBC

Producte interior brut territorial 2020 i avanç 2021 dels municipis de més de 50.000 habitants

10 dels 218 municipis de més de 5.000 habitants van mostrar un creixement positiu del PIB per habitant l'any 2020, encapçalats per Móra d'Ebre i Almacelles, amb un 7,1% i un 5,0%, respectivament.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 11/2022. Dades definitives

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 2,8% interanual al novembre del 2022 i creix a tot el territori excepte a 3 comarques. La variació mensual és del 0,2% al conjunt de Catalunya, però ha disminuït a 10 comarques.

IPC

Índex de preus de consum. 11/2022

L'índex de preus de consum (base 2021=100) augmenta un 6,4% interanual a Catalunya al novembre del 2022.

CLEM

Inici del treball de camp de l'Enquesta de clima empresarial. T4/2022

El treball de camp de l'Enquesta de clima empresarial del quart trimestre del 2022 comença el 14 de desembre i tindrà una durada prevista de 20 dies naturals.

PIBT

Comptabilitat trimestral. T3/2022

El producte interior brut de Catalunya registra una variació interanual del 4,3% i intertrimestral del 0,3% al tercer trimestre del 2022.

IPI

Índex de producció industrial. 10/2022

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 0,4% interanual a Catalunya a l'octubre del 2022.

EP

Estimacions de població. 2022. Dades definitives

La població de Catalunya va augmentar en 7.951 habitants durant l'any 2021 per la migració procedent de l'estranger.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 10/2022

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.500 milions d'euros a l'octubre del 2022, enfront dels 761 milions d'un any enrere.

TUREST

Turisme estranger. 10/2022

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 1,5 milions a l'octubre del 2022, un 70,8% més que un any enrere.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 10/2022

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha augmentat un 3,8% a l'octubre del 2022 respecte a un any enrere.

DEF

Estadística de defuncions. 2021

L’any 2021 es van registrar a Catalunya 69.342 defuncions, un 13,1% menys respecte al 2020.

ICD

Índex de comerç al detall. 10/2022

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 8,7% interanual a Catalunya a l'octubre del 2022.

EIP

Enquesta industrial de productes. 2021

El valor de les vendes de producció pròpia de productes industrials de Catalunya va ser de 106.392 milions d'euros l'any 2021, segons dades provisionals.

ETICCE

Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses. 2021-2022

El 36,8% de les empreses catalanes de 10 ocupats o més van vendre a través de comerç electrònic l’any 2021, 6,3 punts més que un any enrere.

EFDE

Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat . Curs 2020-2021

Els centres d'ensenyament privat reglat van generar uns ingressos de 3.429 milions d’euros i unes despeses de 3.190 milions el curs 2020/2021.

IPRI

Índex de preus industrials. 10/2022

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 12,4% interanual a Catalunya a l'octubre del 2022.

EPE

Estimacions de població estacional. 2021

19 comarques i Aran tenien població estacional de signe positiu el 2021. El Tarragonès va ser la comarca amb més població estacional en termes absoluts amb 23.749 persones ETCA, seguida del Baix Empordà amb 22.546.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 10/2022

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 49,4% interanual a Catalunya a l'octubre del 2022, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 10/2022

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 27,1% interanual a Catalunya a l'octubre del 2022 i se situa en 111,84 euros.

COMTEC

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T3/2022

Les exportacions catalanes de productes de contingut tecnològic mitjà alt són les que més augmenten al tercer trimestre del 2022, un 24,9% interanual.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 09/2022

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 18,4% interanual a Catalunya al setembre del 2022.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 09/2022

L'índex de volum de negoci del sector serveis augmenta un 17,2% interanual a Catalunya al setembre del 2022.

EMOESC

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris. Curs 2021/22

El 82,5% dels alumnes no universitaris van estudiar i residir al mateix municipi el curs 2021/2022.

PROJM

Projeccions de població municipals. 2021–2041

Entre el 2021 i el 2041, el nombre d'habitants augmentarà a 644 municipis catalans, mentre que disminuirà a 293 i es mantindrà estable a 10, segons l'escenari mitjà de les projeccions de base padró 2021.

IRPF

Impost sobre la renda de les persones físiques. 2020

El Barcelonès (26.925€) i el Garraf (26.233€) són les comarques que van presentar una base imposable per declarant de l'IRPF més elevada l'any 2020.

IPC

Índex de preus de consum. 10/2022

L'índex de preus de consum (base 2021=100) augmenta un 6,8% interanual a Catalunya a l'octubre del 2022.

EAS

Estadística estructural d'empreses del sector serveis. 2020

El volum de negoci generat per les empreses del sector de serveis de mercat no financers de Catalunya va ser de 239.518 milions d'euros l'any 2020, un 13,2% menys respecte a l'any anterior.

Notícia

Convocatòria del 14è concurs Planter de Sondeigs i Experiments

La 14a edició del concurs Planter de Sondeigs i Experiments per a treballs d'estadística realitzats per estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius del curs 2022-2023 ja ha obert el termini d'inscripcions i finalitzarà el 14 d'abril del 2023.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 10/2022. Dades provisionals

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 2,6% interanual a l'octubre del 2022 i creix a tot el territori excepte a 6 comarques i Aran. La variació mensual és del 0,3% al conjunt de Catalunya, però ha disminuït a 15 comarques i Aran.

EIE

Estadística estructural d'empreses del sector industrial. 2020

El volum de negoci de les empreses industrials va ser de 130.917 milions d'euros a Catalunya l'any 2020, un 12,0% menys respecte a un any enrere.

CENSAG

Cens agrari 2020

A Catalunya s'han censat 54.972 explotacions agràries i 1.092.215 hectàrees de superfície agrícola utilitzada, de les quals 800.833 hectàrees corresponen a terres llaurades i 291.383 hectàrees a pastures permanents, segons el Cens agrari 2020.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 09/2022

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha augmentat un 12,2% al setembre del 2022 respecte a un any enrere.

IPI

Índex de producció industrial. 09/2022

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 0,6% interanual a Catalunya al setembre del 2022.

PIBT

Comptabilitat trimestral. T3/2022. Avanç del PIB

El producte interior brut de Catalunya mostra un creixement interanual del 4,0% al tercer trimestre del 2022 segons l'estimació avançada, i la taxa intertrimestral se situa en el 0,1%.

TURCAM

Estadística de l'activitat en càmpings. T3/2022

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya augmenta un 22,1% interanual al tercer trimestre del 2022.

TUREST

Turisme estranger. 09/2022

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 1,6 milions al setembre del 2022, un 88,2% més que un any enrere.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 09/2022

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.863 milions d'euros al setembre del 2022, enfront dels 793 milions d'un any enrere.

TURUR

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. T3/2022

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural augmenta un 0,3% interanual a Catalunya al tercer trimestre del 2022.

ICD

Índex de comerç al detall. 09/2022

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 12,0% interanual a Catalunya al setembre del 2022.

CLEM

Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. T3/2022

El 27,1% dels establiments empresarials de Catalunya declaren que la principal mesura posada en marxa per fer front a l'augment del preu de l'energia ha estat afavorir el teletreball, seguida amb un 22,9% per la implantació de noves tecnologies de procés més eficients energèticament.

EPA

Enquesta de població activa. T3/2022

La població ocupada a Catalunya creix un 2,3% interanual al tercer trimestre del 2022 i se situa en 3.559.900 persones. La taxa d'atur se situa en el 9,31%, amb un total de 365.200 persones desocupades.

NCP

Noms i cognoms de la població. 2021

Antonio i José, per als homes, i Maria/María i Montserrat, per a les dones, són els noms més freqüents entre la població que resideix a Catalunya l'any 2021.

Notícia

Lliurament dels premis del XX Concurs Student d’Estadística Aplicada (UAB-Idescat)

El divendres 14 d'octubre es va celebrar l'acte de lliurament de premis del XX Concurs Student d'Estadística Aplicada, enmarcat dins del Dia de l'Estadística de Catalunya.

IPRI

Índex de preus industrials. 09/2022

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 13,0% interanual a Catalunya al setembre del 2022.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 09/2022

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 68,1% interanual a Catalunya al setembre del 2022, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 09/2022

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 28,2% interanual a Catalunya al setembre del 2022 i se situa en 112,87 euros.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 08/2022

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 21,1% interanual a Catalunya a l'agost del 2022.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 08/2022

L'índex de volum de negoci del sector serveis augmenta un 21,3% interanual a Catalunya a l'agost del 2022.

EMOUNIV

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris. Curs 2020/21

En el curs 2020/2021, el 75,7% dels 172.915 alumnes universitaris residents a Catalunya estudiaven fora del municipi de residència, en un dels 25 municipis on hi ha centres d'ensenyament universitaris.

Notícia

Dia Europeu de l'Estadística 2022

L'Idescat s'uneix a la celebració del Dia Europeu de l'Estadística, que aquest any té com a lema "Estadístiques per entendre i connectar amb la societat, a la recerca de la veritat".

CLEM

Enquesta de clima empresarial. T3/2022

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al tercer trimestre del 2022 registra un saldo de 5,3 punts, i el de les expectatives per al quart trimestre se situa en −1,6 punts.

ICEH

Indicadors de confiança empresarial. T4/2022

L'índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya disminueix un 3,5% al quart trimestre del 2022 respecte del trimestre anterior.

IPC

Índex de preus de consum. 09/2022

L'índex de preus de consum (base 2021=100) augmenta un 8,5% interanual a Catalunya al setembre del 2022.

AFIC

Estadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social. 09/2022. Dades provisionals

El nombre d’afiliacions al Règim general de la Seguretat Social amb ubicació del compte de cotització a Catalunya creix un 4,4% interanual al setembre del 2022, mentre que el nombre d’autònoms amb ubicació de l’activitat a Catalunya disminueix un 0,1%.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 09/2022. Dades provisionals

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,3% interanual al setembre del 2022 i creix a tot el territori excepte a 6 comarques i Aran. La variació mensual és del 0,3% al conjunt de Catalunya, però ha disminuït a 27 comarques i Aran.

MAT

Estadística de matrimonis. 2021. Dades provisionals

El nombre de matrimonis a Catalunya l'any 2021 va ser de 22.848, un 51% més que el 2020, segons dades provisionals.

Notícia

Quadrícula estàndard europea amb grau d’urbanització. 2018-2020

L'Idescat publica la classificació del territori de Catalunya segons el grau d’urbanització per als anys 2018-2020, en format Shape.

IPI

Índex de producció industrial. 08/2022

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 2,2% interanual a Catalunya a l'agost del 2022.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 08/2022

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha augmentat un 15,3% a l'agost del 2022 respecte a un any enrere.

Notícia

Dia Internacional de les Dones en Estadística i Ciència de Dades

L'Idescat s'uneix a la celebració del Dia Internacional de les Dones en Estadística i Ciència de Dades, que tindrà lloc el proper 11 d'octubre.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 08/2022

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.407 milions d'euros a l'agost del 2022, enfront dels 1.127 milions d'un any enrere.

TUREST

Turisme estranger. 08/2022

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 1,9 milions a l'agost del 2022, un 75,6% més que un any enrere.

MM

Moviments migratoris. 2021

L'any 2021 es van registrar 280.677 canvis de residència entre municipis de Catalunya, 15,2% més respecte a l'any 2020. El saldo migratori total per a Catalunya va ser de 34.626 persones, 27,2% menys que al 2020.

ICD

Índex de comerç al detall. 08/2022

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 17,0% interanual a Catalunya a l'agost del 2022.

EDCL

Estadística de despesa en consum de les llars. 2021

L'any 2021, la despesa mitjana en consum de les llars catalanes va ser de 31.710 euros per llar, un 8,5% més que el 2020, però un 3,7% inferior a l'any 2019 (any previ a la pandèmia).

TURCAT

Turisme dels residents de Catalunya. T2/2022

El nombre de viatges dels catalans augmenta un 28,2% interanual al segon trimestre del 2022, fet que suposa un total de 8,5 milions de viatges.

TURESP

Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. T2/2022

El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat creix un 121,3% interanual al segon trimestre del 2022, fet que suposa un total de 1,5 milions de viatges.

Notícia

Dia de l'Estadística de Catalunya 2022

Ja es pot consultar el programa del Dia de l'Estadística de Catalunya 2022. Aquesta jornada tindrà lloc el dia 14 d'octubre i serà en format presencial.

IPRI

Índex de preus industrials. 08/2022

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 13,2% interanual a Catalunya a l'agost del 2022.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 08/2022

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 46,1% interanual a Catalunya a l'agost del 2022, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 08/2022

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 23,5% interanual a Catalunya a l'agost del 2022 i se situa en 131,02 euros.

Notícia

Participació de l'Idescat en les IX Jornades Hispanoamericanes d’Anàlisi Input-Output

L'Idescat participa en les IX Jornades Hispanoamericanes d'Anàlisi Input-Output, que se celebren a Aveiro (Portugal) els dies 22 i 23 de setembre.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 07/2022

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 8,9% interanual a Catalunya al juliol del 2022.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 07/2022

L'índex de volum de negoci del sector serveis augmenta un 17,8% interanual a Catalunya al juliol del 2022.

Notícia

Indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible de les NU per a Catalunya. Nous indicadors

L'Idescat i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible incorporen nous indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides per a Catalunya.

TURUR

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. 2021. Dades definitives

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural va augmentar un 35,5% a Catalunya l'any 2021, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.

TURCAM

Estadística de l'activitat en càmpings. 2021. Dades definitives

El nombre de pernoctacions en els càmpings va augmentar un 86,8% a Catalunya l'any 2021, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 2021. Dades definitives

Les pernoctacions en els establiments hotelers van augmentar un 92,2% a Catalunya l'any 2021, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ECL

Estadístiques de cost laboral. T2/2022

El cost laboral per treballador i mes és de 3.118,94 euros a Catalunya al segon trimestre del 2022, un 5,1% més que al mateix trimestre del 2021.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T2/2022

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) augmenta un 23,2% interanual a Catalunya al segon trimestre del 2022.

CLEM

Inici del treball de camp de l'Enquesta de clima empresarial. T3/2022

El treball de camp de l'Enquesta de clima empresarial del tercer trimestre del 2022 comença el 15 de setembre i finalitzarà el 6 d’octubre.

PIBT

Comptabilitat trimestral. T2/2022

El producte interior brut de Catalunya registra una variació interanual del 4,8% i intertrimestral de l'1,6% al segon trimestre del 2022.

IPC

Índex de preus de consum. 08/2022

L'índex de preus de consum (base 2021=100) augmenta un 10,2% interanual a Catalunya a l'agost del 2022.

IPI

Índex de producció industrial. 07/2022

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 0,9% interanual a Catalunya al juliol del 2022.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 08/2022. Dades provisionals

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,4% interanual a l'agost de 2022 i creix a tot el territori, excepte a 3 comarques. La variació mensual és negativa a totes les comarques i Aran.

COMTEC

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T2/2022

Les exportacions catalanes de productes d'alt contingut tecnològic són les que més augmenten al segon trimestre del 2022, un 34,8% interanual.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 07/2022

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha augmentat un 9,6% al juliol del 2022 respecte a un any enrere.

TUREST

Turisme estranger. 07/2022

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 2,0 milions al juliol del 2022, enfront dels 815,7 milers d'un any enrere.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 07/2022

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.587 milions d'euros al juliol del 2022, enfront dels 876 milions d'un any enrere.

ICD

Índex de comerç al detall. 07/2022

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 10,2% interanual a Catalunya al juliol del 2022.

IPRI

Índex de preus industrials. 07/2022

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 14,1% interanual a Catalunya al juliol del 2022.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 07/2022

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 92,3% interanual a Catalunya al juliol del 2022, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 07/2022

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 29,2% interanual a Catalunya al juliol del 2022 i se situa en 124,38 euros.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 06/2022

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 16,2% interanual a Catalunya al juny del 2022.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 06/2022

L'índex de volum de negoci del sector serveis augmenta un 21,6% interanual a Catalunya al juny del 2022.

IPC

Índex de preus de consum. 07/2022

L'índex de preus de consum (base 2021=100) augmenta un 10,3% interanual a Catalunya al juliol del 2022.

IPI

Índex de producció industrial. 06/2022

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 3,3% interanual a Catalunya al juny del 2022.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 07/2022. Dades provisionals

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,7% interanual al juliol de 2022 i creix a totes les comarques i Aran, excepte a les Garrigues. La variació mensual és d'un 1,0% al conjunt de Catalunya.

ECL

Estadístiques de cost laboral. 2021

El cost total laboral brut per treballador va ser de 35.171,52 euros a Catalunya l'any 2021, amb un increment del 7,3% respecte al 2020, segons l'Enquesta anual de cost laboral.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 06/2022

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha augmentat un 9,2% al juny del 2022 respecte a un any enrere.

TURCAM

Estadística de l'activitat en càmpings. T2/2022

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya augmenta un 84,4% interanual al segon trimestre del 2022.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 06/2022

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.849 milions d'euros al juny del 2022, enfront dels 388 milions d'un any enrere.

TUREST

Turisme estranger. 06/2022

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 1,6 milions al juny del 2022, enfront dels 404,3 milers d'un any enrere.

TURUR

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. T2/2022

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural augmenta un 39,1% interanual a Catalunya al segon trimestre del 2022.

PIBT

Comptabilitat trimestral. T2/2022. Avanç del PIB

El producte interior brut de Catalunya mostra un creixement interanual del 4,8% al segon trimestre del 2022 segons l'estimació avançada, i la taxa intertrimestral se situa en l'1,5%.

CLEM

Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. T2/2022

El 31,9% dels establiments empresarials de Catalunya declaren haver tingut dificultats per disposar d'aprovisionaments al segon trimestre del 2022.

EPA

Enquesta de població activa. T2/2022

La població ocupada a Catalunya creix un 3.0% interanual al segon trimestre del 2022 i se situa en 3.521.000 persones. La taxa d'atur se situa en el 9,29%, el valor més baix d'ençà el 3r trimestre del 2008.

ICD

Índex de comerç al detall. 06/2022

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 9,9% interanual a Catalunya al juny del 2022.

INTPOBR

Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social. Indicadors no econòmics. 2020

L'Idescat actualitza els Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social de caràcter no monetari amb dades de l'any 2020.

Notícia

Compliment del Programa anual d'actuació estadística 2021 (PAAE 2021)

Ja es pot consultar al web de l'Idescat el compliment de les actuacions estadístiques corresponents al PAAE 2021.

IPRI

Índex de preus industrials. 06/2022

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 14,7% interanual a Catalunya al juny del 2022.

Notícia

Convocatòria del XX Concurs Student d'Estadística Aplicada (UAB-Idescat)

S'ha convocat la vintena edició del Concurs Student d'Estadística Aplicada, concurs que organitza anualment el Servei d'Estadística de la UAB amb la col·laboració de l'Idescat.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 06/2022

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 182,4% interanual a Catalunya al juny del 2022, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 06/2022

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 42,2% interanual a Catalunya al juny del 2022 i se situa en 120,26 euros.

AFIC

Estadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social. 06/2022

L'Idescat amplia els resultats de l'Estadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social amb dades per sectors, seccions i divisions d'activitat i per municipis.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 05/2022

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 20,9% interanual a Catalunya al maig del 2022.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 05/2022

L'índex de volum de negoci del sector serveis augmenta un 27,9% interanual a Catalunya al maig del 2022.

Notícia

Activitats de formació en estadística de l'Idescat. Segon semestre 2022

Les sessions tècniques i les activitats formatives o promocionals en l'àmbit estadístic que l'Idescat ha dissenyat per al segon semestre del 2022 ja es poden consultar.

NOMS

Noms dels nadons. 2021

Júlia i Marc continuen sent els noms de nadó més posats a Catalunya el 2021.

NAIX

Estadística de naixements. 2021. Dades provisionals

L'any 2021 van néixer a Catalunya 57.704 nascuts vius, segons les dades provisionals, un 1,3% menys respecte de les dades definitives del 2020 i un 6,2% menys que el 2019.

INDBPS

Indicadors de benestar i progrés social. 2021

L'Idescat actualitza els Indicadors de benestar i progrés social. S'ofereixen les dades de l'any 2021 en 23 indicadors.

CLEM

Enquesta de clima empresarial. T2/2022

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al segon trimestre del 2022 registra un saldo d'11,6 punts, i el de les expectatives per al tercer trimestre se situa en 6,7 punts.

COVID

Estadística de la covid-19. T2/2022

El nombre de casos confirmats de covid-19 ha estat de 180.541 al segon trimestre del 2022, xifra que representa 2,3 casos per cada 100 habitants.

TICLT

Enquesta territorial TIC a les llars. 2021

El 2021, totes les comarques es van situar en uns percentatges de llars amb connexió a través de banda ampla per sobre del 90%, encapçalades per la Conca de Barberà (98,1%), i el Pla de l'Estany i la Selva (amb un 97,9% cadascuna).

IPC

Índex de preus de consum. 06/2022

L'índex de preus de consum (base 2021=100) augmenta un 9,7% interanual a Catalunya al juny del 2022.

ICEH

Indicadors de confiança empresarial. T3/2022

L'índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya augmenta un 6,5% al tercer trimestre del 2022 respecte del trimestre anterior.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 06/2022. Dades provisionals

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,9% interanual al juny de 2022 i creix a totes les comarques i Aran. La variació mensual és positiva al conjunt de Catalunya (0,4%) i a 28 comarques.

Notícia

Revista SORT: factor d'impacte 2021

La Revista SORT assoleix un factor d'impacte de 1.759 el 2021, d'acord amb la qualificació atorgada per Clarivate Analytics (Web of Science - Journal Citation Reports).

IPI

Índex de producció industrial. 05/2022

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 1,3% interanual a Catalunya al maig del 2022.

EAES

Estadística anual d'estructura salarial. 2020

El salari brut anual per treballador a Catalunya va ser de 27.100,11 euros l'any 2020, un 4,4% més que l'any anterior.

TUREST

Turisme estranger. 05/2022

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 1,5 milions al maig del 2022, enfront dels 251,2 milers d'un any enrere.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 05/2022

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.483 milions d'euros al maig del 2022, enfront dels 211 milions d'un any enrere.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 05/2022

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha augmentat un 12,2% al maig del 2022 respecte a un any enrere.

SHD

Sèries històriques demogràfiques. Activitat econòmica. 1960 i 1970

L'Idescat incorpora a les Sèries històriques demogràfiques les dades censals de la població segons la relació amb l'activitat econòmica dels censos de població dels anys 1960 i 1970.

IBI

Impost sobre béns immobles. 2021

L'Idescat presenta la informació del cadastre i de l'impost sobre béns immobles de l'any 2021 (dades provisionals).

ECV

Enquesta de condicions de vida. 2021

El 25,9% de la població de Catalunya es trobava en risc de pobresa o exclusió social l'any 2021 enfront del 26,7% del 2020.

ICD

Índex de comerç al detall. 05/2022

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 11,1% interanual a Catalunya al maig del 2022.

TURCAT

Turisme dels residents de Catalunya. T1/2022

El nombre de viatges dels catalans augmenta un 113,9% interanual al primer trimestre del 2022, fet que suposa un total de 5,6 milions de viatges.

TURESP

Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. T1/2022

El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat augmenta un 233,4% interanual al primer trimestre del 2022, fet que suposa un total de 809,6 milers de viatges.

IPRI

Índex de preus industrials. 05/2022

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 14,4% interanual a Catalunya al maig del 2022.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 05/2022

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 345,3% interanual a Catalunya al maig del 2022, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 05/2022

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 43,3% interanual a Catalunya al maig del 2022 i se situa en 110,03 euros.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 04/2022

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 14,9% interanual a Catalunya a l'abril del 2022.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 04/2022

L'índex de volum de negoci del sector serveis augmenta un 21,4% interanual a Catalunya a l'abril del 2022.

PROJPA

Projeccions de població activa. 2021-2071

La població activa de Catalunya creixerà en 317 mil persones en el període 2021-2031 i se situarà en 4,3 milions, xifra que suposa un creixement d’un 8,0% en aquest període.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T1/2022

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) augmenta un 21,5% interanual a Catalunya al primer trimestre del 2022.

ECL

Estadístiques de cost laboral. T1/2022

El cost laboral per treballador i mes és de 2.941,86 euros a Catalunya al primer trimestre del 2022, un 6,0% més que al mateix trimestre del 2021.

CLEM

Inici del treball de camp de l'Enquesta de clima empresarial. T2/2022

El treball de camp de l'Enquesta de clima empresarial del segon trimestre del 2022 comença el 15 de juny i finalitzarà el 4 de juliol.

Notícia

Publicació de la revista SORT

S'ha publicat el número 1 del volum 46 corresponent al període gener-juny del 2022 de la revista estadística internacional SORT amb la inclusió d'un article convidat i cinc articles més.

Notícia

Microdades obertes per descarregar

L'Idescat amplia l'oferta d'informació de dades obertes amb un apartat de Microdades. Aquest apartat s'inicia amb la difusió de l'Enquesta de condicions de vida, Enquesta de l'ús del temps i Enquesta d'usos lingüístics de la població.

IPC

Índex de preus de consum. 05/2022

L'índex de preus de consum (base 2021=100) augmenta un 8,2% interanual a Catalunya al maig del 2022.

PIBT

Comptabilitat trimestral. T1/2022

El producte interior brut de Catalunya registra una variació interanual del 6,4% i intertrimestral del 0,1% al primer trimestre del 2022.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 03/2022-05/2022. Dades definitives

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya al maig augmenta un 4,6% respecte a l'any anterior i creix a totes les comarques i Aran. La variació mensual és positiva al conjunt de Catalunya (0,8%) i a 40 comarques.

Notícia

Participació de l'Idescat en la 10a Conferència Europea sobre la Qualitat en les Estadístiques Oficials

L'Idescat participa en la 10a Conferència Europea sobre la Qualitat en les Estadístiques Oficials, que se celebra a Vílnius (Lituània) entre els dies 8 i 10 de juny.

Notícia

Lliurament dels premis del 13è concurs Planter de Sondeigs i Experiments

El dijous 2 de juny es va celebrar l'acte de lliurament de premis i diplomes del 13è concurs Planter de Sondeigs i Experiments.

IPI

Índex de producció industrial. 04/2022

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 3,1% interanual a Catalunya a l'abril del 2022.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 04/2022

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha augmentat un 9,5% a l'abril del 2022 respecte a un any enrere.

TUREST

Turisme estranger. 04/2022

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 1,2 milions a l'abril del 2022, enfront dels 93,5 milers d'un any enrere.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 04/2022

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.147 milions d'euros a l'abril del 2022, enfront dels 89 milions d'un any enrere.

IN

Estadística sobre innovació a les empreses. 2020

La despesa de les empreses en activitats innovadores feta a Catalunya va assolir els 4.512,5 milions d'euros el 2020, un 14,0% menys que l'any anterior.

IST

Índex socioeconòmic territorial. 2019

Les agrupacions censals amb el nivell socioeconòmic més elevat de Catalunya es van situar majoritàriament a l'Àmbit Metropolità i les de nivell socioeconòmic més baix estaven més distribuïdes pel territori, l'any 2019.

ECLL

Enquesta contínua de llars. 2020

L'any 2020 a Catalunya hi havia 3.029.300 llars. El nombre de llars unipersonals va representar el 26,0% del total.

EF

Enquesta de fecunditat. 2018

El 26,7% de les dones de 40 a 55 anys no van tenir fills biològics, segons l’Enquesta de fecunditat 2018.

MCVL

Estadística longitudinal de vides laborals. 2018

Un total de 3.844.225 persones van estar almenys un dia en alta laboral a Catalunya l’any 2018, un 1,7% més que un any enrere.

 • Turisme (70)
 • Comerç · Serveis (40)
 • Treball (30)
 • Indústria · Energia (27)
 • Població (26)
 • Preus (25)
 • Empreses · Finances (18)
 • Inversió i comerç exterior (18)
 • Macromagnituds (14)
 • Condicions de vida (8)
 • Recerca · Tecnologia (6)
 • Protecció social (4)
 • Agricultura · Ramaderia · Pesca (2)
 • Cultura · Llengua (2)
 • Educació (2)
 • Finances públiques (2)
 • Salut (2)
 • Ingressos i consum de les llars (1)
 • Medi ambient (1)

Novetats seleccionades: 323

Aquesta pàgina recull les actualitzacions de resultats estadístics i les principals notícies de l'Idescat, publicades en els darrers 12 mesos.