Novetats RSS

PCSI

Posició competitiva en el sector industrial. III/2017

L' índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana en relació amb els països industrialitzats al tercer trimestre de 2017 va assolir el nivell de 105,8 punts, això suposa un empitjorament d'1,1 punts en termes interanuals.

IPC

Índex de preus de consum. Gener 2018

L'índex de preus de consum (IPC) augmenta un 0,9% interanual a Catalunya al gener del 2018.

PHRE

Dossier: "Els catalans residents a l'estranger. 2017"

L'Idescat publica el dossier "Els catalans residents a l'estranger. 2017" (PDF), que és el número 22 de la col·lecció "Dossiers Idescat".

IPI

Índex de producció industrial. Desembre 2017 i any 2017. Dades provisionals

L'IPI corregit d'efectes de calendari va augmentar un 12,5% interanual a Catalunya al desembre del 2017. L'any 2017, la mitjana anual de l'índex de producció industrial també va créixer un 3,9%, segons dades provisionals.

PIBAVN

Avanç de la variació del PIB. IV/2017 i any 2017

En el conjunt del 2017, l'economia catalana va créixer un 3,4%, segons l'Avanç del PIB que elabora el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda conjuntament amb l'Idescat. En termes intertrimestrals, el PIB de l'economia catalana va créixer un 0,8%.

PMH

Població de Catalunya georeferenciada a 1 de gener de 2016

L'Idescat ofereix dades de població georeferenciades del Registre de població de Catalunya a 1 de gener de 2016, amb les variables sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement, en arxius en format Shapefile, junt amb la metodologia associada en format PDF.

TURUR

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. 2017. Dades provisionals

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural va créixer un 7,2% a Catalunya l'any 2017, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.

TURCAM

Estadística de l'activitat en càmpings. 2017. Dades provisionals

El nombre de pernoctacions en els càmpings va créixer un 8,0% a Catalunya l'any 2017, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.

EPA

Enquesta de població activa. 2017

La taxa d'atur es va situar en el 13,4% de mitjana a Catalunya el 2017, amb un total de 507.200 persones desocupades, un 14,6% menys que al 2016, segons l'Enquesta de població activa. El nombre de llars amb tots els actius desocupats va ser de 156.700 llars, fet que representa un decrement del 16,1% interanual.

NOMESCAT

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya. 2017

S'ha actualitzat el Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya amb les dades del Padró continu a data 1 de gener de 2017, que permet la consulta de la població per sexe de les entitats de població inframunicipals de Catalunya.

TURUR

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. IV/2017

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural augmenta un 10,6% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2017, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. Desembre 2017 i any 2017. Dades provisionals

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya va disminuir un 6,8% interanual al desembre del 2017. L'any 2017, aquesta despesa total va augmentar un 9,6% respecte a l'any 2016, segons dades provisionals.

TUREST

Turisme estranger. Desembre 2017 i any 2017. Dades provisionals

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya va disminuir un 13,9% interanual al desembre del 2017. En el conjunt de l'any 2017, el nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya va augmentar un 5,0% respecte a l'any 2016, segons dades provisionals.

TURCAM

Estadística de l'activitat en càmpings. IV/2017

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya va créixer un 9,2% interanual al quart trimestre de l'any 2017, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.

Notícia

Xifres de Catalunya 2018

L'Idescat ha editat el fullet Xifres de Catalunya 2018, en què es presenta una selecció de les estadístiques bàsiques de Catalunya comparades amb les d'Espanya i de la Unió Europea.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. Desembre 2017 i any 2017

L'índex de vendes a les grans superfícies (IVGS) de Catalunya a preus corrents va disminuir un 1,7% interanual al desembre del 2017. En l'any 2017, l'IVGS de Catalunya a preus corrents va disminuir un 0,7% en relació amb l'any anterior.

Notícia

L'Idescat publica la seva Carta de serveis

L'Idescat posa a disposició dels usuaris una nova eina de qualitat: la Carta de serveis. Aquesta Carta conté els principals serveis que ofereix l'Idescat, els compromisos en termes d'eficàcia i qualitat de la prestació, i els mecanismes de participació de les persones usuàries en la millora de la prestació.

ICD

Índexs de comerç al detall. Desembre 2017

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 1,7% interanual a Catalunya al desembre del 2017.

EPA

Enquesta de població activa. IV/2017

L'atur va disminuir a Catalunya en 79.200 persones al quart trimestre del 2017 respecte de l'any anterior (-14,2%) i es va situar en 479.200 persones desocupades, amb una taxa d'atur del 12,63%, segons l'Enquesta de població activa. La població ocupada va augmentar de 113.600, un 3,5% més que al mateix període de l'any anterior, i es va situar en 3.316.200 persones; els sectors específics de la cultura, el turisme i les TIC van créixer per sobre de la mitjana catalana.

IPRI

Índex de preus industrials. Desembre 2017 i any 2017. Dades provisionals

L'índex de preus de productes industrials va augmentar un 1,6% interanual a Catalunya al desembre del 2017. D'altra banda, l'any 2017, la mitjana anual de l'índex de preus de productes industrials va augmentar un 2,0% respecte a l'any 2016, segons dades provisionals.

TURHOT

Indicadors d'activitat hotelera. Desembre 2017 i any 2017. Dades provisionals

Les pernoctacions en establiments hotelers van disminuir un 10,7% interanual a Catalunya al desembre del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. En el conjunt de l'any 2016, les pernoctacions en els establiments hotelers van augmentar un 2,7% a Catalunya, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. Desembre 2017 i any 2017. Dades provisionals

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) van disminuir un 5,7% interanual a Catalunya al desembre del 2017 i es va situar en 83,52 euros. L' any 2017, l'ADR va augmentar un 6,6%, mentre que els ingressos per habitació disponible van augmentar un 10,8% respecte l'any 2016, segons dades provisionals.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. Novembre 2017

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 7,4% interanual a Catalunya al novembre del 2017.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. Novembre 2017

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 6,9% interanual a Catalunya al novembre del 2017.

IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. Novembre 2017

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 6,0% interanual a Catalunya al novembre del 2017.

CLEM

Enquesta de clima empresarial. IV/2017

Les expectatives sobre la marxa del negoci de les empreses de Catalunya per al primer trimestre del 2018 registren un saldo d'11,7 punts, segons l'Enquesta de clima empresarial.

ICEH

Indicadors de confiança empresarial. I/2018

L'Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya disminueix un 2,3% al primer trimestre del 2018 respecte del trimestre anterior.

Notícia

Activitats de formació en estadística de l'Idescat. Primer semestre 2018

Les sessions tècniques que l'Idescat ha dissenyat per al primer semestre del 2018 ja es poden consultar, així com la programació d'altres activitats formatives o promocionals en l'àmbit estadístic que hi ha previstes fins ara.

MCVL

Estadística longitudinal de vides laborals. 2016

El nombre de persones que van tenir alguna relació administrativa amb la Seguretat Social com a cotitzants o pensionistes va ser de 5.189.325 a Catalunya l'any 2016. Un total de 3.664.700 van estar almenys un dia en alta laboral, xifra que representa un 3,2% més que l'any anterior.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. Novembre 2017

L'Índex de vendes en grans superfícies a preus corrents ha augmentat un 1,4% interanual a Catalunya al novembre del 2017.

IPC

Índex de preus de consum. Desembre 2017

L'IPC augmenta un 1,2% interanual a Catalunya al desembre del 2017.

IPI

Índex de producció industrial. Novembre 2017

L'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 7,8% interanual a Catalunya al novembre del 2017.

Notícia

Canvi de denominació oficial del municipi de Calonge pel de Calonge i Sant Antoni

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar el proppassat 21 de desembre la Resolució GAH/2899/2017, de 18 de desembre, per la qual es dona conformitat al canvi de nom del municipi de Calonge, que passa a denominar-se Calonge i Sant Antoni.

MAT

Estadística de matrimonis. 2016. Dades definitives

L'Idescat publica dades definitives de l'Estadística de matrimonis de l'any 2016. Aquest any es van registrar a Catalunya 29.355 matrimonis. En relació amb el 2015 els matrimonis van augmentar un 6,4%.

DEF

Estadística de defuncions. 2016. Dades definitives

L'Idescat publica dades definitives de l'Estadística de defuncions de l'any 2016. Aquest any es van registrar a Catalunya 63.289 defuncions. En relació amb el 2015 les defuncions van disminuir un 2,4%.

NAIX

Estadística de naixements. 2016. Dades definitives

L'Idescat publica dades definitives de l'Estadística de naixements de l'any 2016. Aquest any es van registrar a Catalunya 68.974 nascuts vius. En relació amb el 2015, els nascuts vius van disminuir un 2,1%.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. Novembre 2017

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 937 milions d'euros al novembre del 2017, xifra que suposa un decrement del 4,2% respecte el mateix període de l'any anterior.

PMH

Padró municipal d'habitants. 1 de gener del 2017. Xifres oficials

L'Idescat publica les xifres oficials de població per sexe, referides a l'1 de gener del 2017, resultants de la revisió del Padró municipal, que el Govern espanyol ha oficialitzat mitjançant el Reial decret 1039/2017, de 15 de desembre, publicat al BOE número 316 de 29 de desembre de 2017.

.

TUREST

Turisme estranger. Novembre 2017

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya disminueix un 2,3% interanual al novembre del 2017.

EP

Estimacions de població. 2017. Dades definitives

La població resident a Catalunya és de 7.496.276 persones, a 1 de gener de 2017, segons les dades definitives de les Estimacions de població. Aquesta xifra representa un augment de 47.944 habitants respecte d'un any enrere (un 6,4 per cada mil habitants) i consolida la tendència de creixement iniciada l'any anterior.

ICD

Índexs de comerç al detall. Novembre 2017

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 3,5% interanual a Catalunya al novembre del 2017.

TURESP

Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. III/2017

El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat disminueix un 1,7% interanual al tercer trimestre de 2017, fet que suposa un total de 1.823,2 milers de viatges, 12.071,0 milers de pernoctacions, una estada mitjana de 6,6 nits i una despesa de 699 milions d'euros.

TURCAT

Turisme dels residents de Catalunya. III/2017

El nombre de viatges dels catalans augmenta un 16,9% interanual al tercer trimestre de 2017. Els residents de Catalunya han fet 10.685,2 milers de viatges, que han suposat 68.365,2 milers de pernoctacions, una estada mitjana de 6.4 nits i una despesa de 3.442 milions d'euros.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. Novembre 2017

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 6,2% interanual a Catalunya al novembre del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

IPRI

Índex de preus industrials. Novembre 2017

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 1,6% interanual a Catalunya al novembre del 2017.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. Novembre 2017

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 3,2% interanual a Catalunya al novembre del 2017 i es situa en 89,02 euros.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. Octubre 2017

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 5,2% interanual a Catalunya a l'octubre del 2017.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. Octubre 2017

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 8,9% interanual a Catalunya a l'octubre del 2017.

IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. Octubre 2017

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 6,6% interanual a Catalunya a l' octubre del 2017.

Notícia

Calendari de difusió de resultats. 2018

Ja està disponible el calendari de difusió de resultats de la producció estadística de l'Idescat per a l'any 2018.

COMTEC

Comerç amb l'estranger segons el contingut tecnològic. 2016. Dades definitives

L'any 2016, les exportacions de productes industrials de nivell tecnològic alt van augmentar un 8,3% a Catalunya respecte a l'any anterior, segons dades definitives de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

COMEST

Comerç amb l'estranger. 2016. Dades definitives

L'any 2016 les exportacions van créixer un 2,0% i les importacions un 1,5% respecte a un any enrere, segons dades definitives de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

EMPCULT

Estadística i comptes de les empreses culturals. 2015

El volum de negoci de les empreses culturals de Catalunya va ser de 11.005 milions d'euros l'any 2015.

EMPTIC

Estadística i comptes de les empreses del sector TIC. 2015

El volum de negoci de les empreses del sector TIC de Catalunya l'any 2015 va ser de 15.914 milions d'euros, un 8,6% més que l'any anterior.

Notícia

Publicació revista SORT

S'ha publicat el número 2 del volum 41 corresponent al període juliol-desembre 2017 de la revista estadística internacional SORT amb la inclusió de set articles i un article convidat.

PIBC

Producte interior brut territorial 2015 i avanç 2016 dels municipis de més de 50.000 habitants

Martorell, amb 91.300 euros, és el municipi que va tenir el PIB per habitant més elevat de Catalunya el 2015. El van seguir Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (76.900 euros), i Castellbisbal (75.000 euros).

EIE

Estadística estructural d'empreses del sector industrial. 2015

El volum de negoci de les empreses industrials va ascendir a 131.628 milions d'euros a Catalunya l'any 2015, xifra que va representar un increment del 3,4% respecte a un any enrere, segons l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial.

ECL

Estadístiques de cost laboral. III/2017

El cost laboral per treballador i mes és de 2.540,21 euros a Catalunya al tercer trimestre del 2017, un 0,2% menys que al mateix trimestre del 2016.

PPSR

Pensions i altres prestacions de sosteniment de la renda. Pensions contributives de la Seguretat Social. 2016

L'any 2016, a Catalunya els serveis territorials de la Seguretat Social van gestionar un total de 1.694.430 pensions contributives amb un import anual de 22.124 milions d'euros. Aquest volum econòmic representava més del 10% del PIB de Catalunya i un increment de l'1,55% respecte de l'any 2015.

PIBT

Comptabilitat trimestral. III/2017

El producte interior brut de Catalunya registra un augment del 3,4% interanual i del 0,8% intertrimestral al tercer trimestre del 2017.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. III/2017

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) augmenta un 6,1% interanual a Catalunya al tercer trimestre del 2017. D'altra banda, l'índex de volum de negoci (IASSVN) també presenta un increment del 6,3% respecte a un any enrere.

EAUVI

Estadística de l'audiovisual. 2015

El volum de negoci de les empreses del sector audiovisual a Catalunya durant l'any 2015 va ser de 1.685 milions d'euros, un 18% del total d'Espanya, que és el mateix percentatge que el de l'any anterior.

COMTEC

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. III/2017

Les exportacions catalanes de productes industrials han augmentat en tots els nivells tecnològics, encapçalats pel nivell mitjà baix, el tercer trimestre del 2017 en relació amb el mateix període de l'any anterior.

IPC

Índex de preus de consum. Novembre 2017

L'IPC augmenta un 1,9% interanual a Catalunya al novembre del 2017.

PENS

Estadística de pensions. 2016

El nombre de pensions contributives de la Seguretat Social percebudes pels residents a Catalunya va augmentar un 6,6% en el període 2011-2016 i va arribar a 1.668.195 pensions a 31 de desembre de 2016, segons l'Estadística de pensions.

Notícia

Comunicat

Comunicat sobre el registre ordenat pel Jutjat d'Instrucció núm. 13 de Barcelona a la seu de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

IPI

Índex de producció industrial. Octubre 2017

L'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 4,3% interanual a Catalunya a l'octubre del 2017.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. Octubre 2017

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.540 milions d'euros a l'octubre del 2017, xifra que suposa un augment del 4,9% respecte el mateix període de l'any anterior.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. Octubre 2017

L'Índex de vendes en grans superfícies a preus corrents ha disminuït un 11,6% interanual a Catalunya a l'octubre del 2017.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Setembre 2017

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 4,7% al setembre del 2017 respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 3.175.393 persones.

TUREST

Turisme estranger. Octubre 2017

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya disminueix un 4,7% interanual a l'octubre del 2017.

EMPTUR

Estadística i comptes de les empreses turístiques. 2015

El nombre d'empreses turístiques a Catalunya es va situar en 98.857 l'any 2015 i el volum de negoci d'aquestes empreses va ser de 29.449 milions d'euros, segons l'Estadística i comptes de les empreses turístiques.

EAS

Estadística estructural d'empreses del sector serveis. 2015

El volum de negoci generat per les empreses de comerç a l'engròs de Catalunya va ser de 80.439 milions d'euros l'any 2015, xifra que representa un increment del 2,1% respecte de l'any anterior, segons l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis.

PCSI

Posició competitiva en el sector industrial. II/2017

L' índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana en relació als països industrialitzats al segon trimestre de 2017 es manté pràcticament estable (104,8), amb la millora d'una dècima en termes interanuals.

TICL

Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars. 2017

El 85,7% de la població de 16 a 74 anys de Catalunya ha usat Internet en els darrers 3 mesos, amb un increment de 2,9 punts respecte a un any enrere, segons l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars 2017.

ICD

Índexs de comerç al detall. Octubre 2017

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, disminueix un 2,7% interanual a Catalunya a l'octubre del 2017.

IPRI

Índex de preus industrials. Octubre 2017

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 2,1% interanual a Catalunya a l'octubre del 2017.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. Octubre 2017

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 2,7% interanual a Catalunya a l'octubre del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. Octubre 2017

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) disminueix un 0,4% interanual a Catalunya a l'octubre del 2017 i es situa en 93,41 euros.

EPE

Estimacions de població estacional. 2016

L'Aran i un total de 22 comarques van tenir població estacional de signe positiu l'any 2016, mentre que les 19 comarques restants van tenir població estacional de signe negatiu, segons les Estimacions de població estacional.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. Setembre 2017

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 4,7% interanual a Catalunya al setembre del 2017.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. Setembre 2017

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 2,5% interanual a Catalunya al setembre del 2017.

IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. Setembre 2017

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 1,4% interanual a Catalunya al setembre del 2017.

PMH

Mapes de les seccions censals de Catalunya. 2016

L'Idescat publica el mapa de les seccions censals o geometria del seccionat municipal de Catalunya en format shape corresponent al Padró continu de població de l'any 2016.

TICLT

Inici dels treballs de camp de l'Enquesta territorial sobre TIC a les llars 2017

S'inicien els treballs de recollida d'informació de l'Enquesta territorial sobre tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les llars 2017. Aquest treball de camp es portarà a terme a partir del 13 de novembre del 2017 fins a finals d'any.

EMOUNIV

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris. Curs 2015-2016

En el curs 2015-2016, el 74,5% dels 154.907 alumnes universitaris residents a Catalunya es desplaçaven des dels seus municipis de residència fins a un dels 23 municipis on hi ha centres d'ensenyament universitaris.

IPC

Índex de preus de consum. Octubre 2017

L'IPC augmenta un 1,9% interanual a Catalunya a l'octubre del 2017.

IRPF

Impost sobre la renda de les persones físiques. 2015

El Barcelonès i el Garraf són les comarques que van presentar una base imposable per declarant de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) més elevada l'any 2015, amb 24.728 i 23.553 euros, respectivament.

EMOESC

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris. Curs 2016-2017

En el curs 2016-2017 hi havia 1.208.318 alumnes que residien i estudiaven a Catalunya matriculats en ensenyaments no universitaris, segons l'Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris. El 83,3% d'aquests alumnes estudiaven al mateix municipi on residien.

IPI

Índex de producció industrial. Setembre 2017

L'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 7,0% interanual a Catalunya al setembre del 2017.

Notícia

Biblioteca de l'Idescat

L'Idescat publica un tríptic per donar a conèixer els serveis que ofereix la seva Biblioteca i les normes generals de funcionament.

PIBAVN

Avanç de la variació del PIB. III/2017

El producte interior brut de Catalunya ha registrat un creixement interanual del 3,5% al tercer trimestre del 2017, segons l'Avanç del PIB, que elabora el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda conjuntament amb l'Idescat.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. Setembre 2017

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.168 milions d'euros al setembre del 2017, xifra que suposa un augment del 6,3% respecte el mateix període de l'any anterior.

TURUR

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. III/2017

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural augmenta un 3,5% interanual a Catalunya al tercer trimestre del 2017, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. Setembre 2017

L'IVGS a preus corrents corrents ha augmentat un 3,5% interanual a Catalunya al setembre del 2017.

TURCAM

Estadística de l'activitat en càmpings. III/2017

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya augmenta un 7,8% interanual al tercer trimestre de l'any 2017, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.

TUREST

Turisme estranger. Setembre 2017

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 6,1% interanual al setembre del 2017.

ETICCE

Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses. 2016-2017

El 25,1% de les empreses catalanes de 10 ocupats o més van realitzar vendes a través de comerç electrònic l'any 2016, segons l'Enquesta sobre l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i del comerç electrònic a les empreses 2016-2017.

ICD

Índexs de comerç al detall. Setembre 2017

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 3,1% interanual a Catalunya al setembre del 2017.

EPA

Enquesta de població activa. III/2017

L'atur disminueix a Catalunya en 76.900 persones al tercer trimestre del 2017 respecte de l'any anterior (−13,9%) i se situa en 475.600 persones desocupades, amb una taxa d'atur del 12,54%, segons l'Enquesta de població activa. La població ocupada augmenta de 92.700, un 2,9% més que al mateix període de l'any anterior, i se situa en 3.316.600 persones; els sectors específics de la cultura, el turisme i les TIC creixen per sobre de la mitjana catalana.

IPRI

Índex de preus industrials. Setembre 2017

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 2,2% interanual a Catalunya al setembre del 2017.

EE

Empreses i establiments. 2017

El nombre d'empreses amb establiments a Catalunya era de 619.490 a 1 de gener del 2017, un 2,1% més que un any abans, segons l'Estadística d'empreses i establiments que elabora l'Idescat a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'NE. Pel que fa a les empreses amb seu social a Catalunya, el nombre era de 608.981, dada que suposa un augment del 2,1% respecte de l'any anterior.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. Setembre 2017

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 3,3% interanual a Catalunya al setembre del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

Notícia

Informe d’execució del Pla estadístic de Catalunya 2011-2016

L'Idescat publica al web l'Informe d'avaluació i justificació del grau de compliment del Pla estadístic de Catalunya 2011-2016.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. Agost 2017

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 8,9% interanual a Catalunya a l'agost del 2017.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. Agost 2017

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 9,9% interanual a Catalunya a l'agost del 2017.

IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. Agost 2017

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 2,8% interanual a Catalunya a l'agost del 2017.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. Setembre 2017

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 7,2% interanual a Catalunya al setembre del 2017 i es situa en 93,74 euros.

MAT

Estadística de matrimonis. 2016. Dades provisionals

L'any 2016 el nombre de matrimonis que es van celebrar a Catalunya va ser de 28.631, xifra que suposa un augment del 3,8% respecte de l'any anterior, segons dades provisionals de l'Estadística de matrimonis.

Notícia

Dia Europeu de l'Estadística 2017

L'Idescat s'uneix a la celebració del Dia Europeu de l'Estadística (20 d'octubre), una iniciativa impulsada pel Comitè Consultiu Estadístic Europeu, que compta amb el suport del Sistema estadístic europeu i del Sistema europeu de bancs centrals.

ADQNAC

Adquisicions de nacionalitat espanyola. 2013-2015

L'Idescat difon, per primera vegada, les dades estadístiques sobre les adquisicions de nacionalitat espanyola de residents a Catalunya.

CLEM

Enquesta de clima empresarial. III/2017

Les expectatives sobre la marxa del negoci de les empreses de Catalunya per al quart trimestre del 2017 registren un saldo de 15,4 punts, segons l'Enquesta de clima empresarial.

IPC

Índex de preus de consum. Setembre 2017

L'IPC augmenta un 2,1% interanual a Catalunya al setembre del 2017.

ICEH

Indicadors de confiança empresarial. IV/2017

L'Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya disminueix un 2,2% al quart trimestre del 2017 respecte del trimestre anterior.

TUREST

Turisme estranger. 2016. Dades definitives

L'any 2016, el nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya va augmentar un 4,4% respecte a l'any 2015, segons dades definitives.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 2016. Dades definitives

L'any 2016, la despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya va augmentar un 4,0% i la despesa mitjana diària per persona va augmentar un 13,4%, respecte a l'any 2015, segons dades definitives.

IPI

Índex de producció industrial. Agost 2017

L'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 6,8% interanual a Catalunya a l'agost del 2017.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Juny 2017

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,8% al juny del 2017 respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 3.174.998 persones.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. Agost 2017

L'IVGS a preus corrents ha disminuït un 1,8% interanual a Catalunya a l'agost del 2017.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. Agost 2017

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.640 milions d'euros a l'agost del 2017, xifra que suposa un augment del 9,9% respecte el mateix període de l'any anterior.

TUREST

Turisme estranger. Agost 2017

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 2,3% interanual a l'agost del 2017.

EDCL

Estadística de despesa en consum de les llars. 2016

La despesa mitjana en consum de les llars catalanes va ser de 30.446 euros per llar l'any 2016, amb un increment de l'0,7% respecte a l'any anterior, segons l'Estadística de despesa en consum de les llars.

TURESP

Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. II/2017

El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat augmenta un 15,5% interanual al segon trimestre de 2017, fet que suposa un total de 1.407,5 milers de viatges, 6.023,4 milers de pernoctacions, una estada mitjana de 4,3 nits i una despesa de 517 milions d'euros.

TURCAT

Turisme dels residents de Catalunya. II/2017

El nombre de viatges dels catalans augmenta un 24,4% interanual al segon trimestre de 2017. Els residents de Catalunya han fet 8.539,5 milers de viatges, que han suposat 24.357,9 milers de pernoctacions, una estada mitjana de 2,9 nits i una despesa de 1.671 milions d'euros.

ICD

Índexs de comerç al detall. Agost 2017

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 2,2% interanual a Catalunya a l'agost del 2017.

NAIX

Estadística de naixements. 2016. Dades provisionals

L'any 2016 el nombre de nascuts vius registrats a Catalunya va ser de 68.634, xifra que representa un descens del 2,6% en relació amb el 2015, segons les dades provisionals de l'Estadística de naixements.

NOMS

Noms dels nadons. 2016

Marc i Martina van tornar a ser els noms més freqüents entre els nadons del 2016.

CENSPH

Dossier: "Mobilitat obligada de la població de Catalunya"

L'Idescat publica el dossier "Mobilitat obligada de la població de Catalunya" (PDF), que és el número 21 de la col·lecció "Dossiers Idescat".

IPRI

Índex de preus industrials. Agost 2017

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 1,7% interanual a Catalunya a l'agost del 2017.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. Agost 2017

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 0,5% interanual a Catalunya a l'agost del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. Agost 2017

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 9,9% interanual a Catalunya a l'agost del 2017 i es situa en 111,61 euros.

PPSR

Pensions i altres prestacions de sosteniment de la renda. Pensions no contributives i altres prestacions de sosteniment de la renda. 2016

L'any 2016, 352.869 persones van rebre alguna de les cinc prestacions de sosteniment de la renda adreçades a col·lectius específics en situació d'emergència. Aquesta xifra suposa una disminució del 9,0 % respecte de l'any anterior.

PCSI

Posició competitiva en el sector industrial. I/2017

L'índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana respecte als països industrialitzats al primer trimestre de 2017 es manté estable en termes interanuals.

Notícia

Dia de l'Estadística de Catalunya 2017

Ja es pot consultar el programa del Dia de l'Estadística de Catalunya 2017. L'edició d'enguany serà organitzada pel Servei d'Estadística Aplicada de la UAB i tindrà lloc el dia 6 d'octubre a la sala d'Actes de la Facultat de Ciències de la UAB. Edifici C. Planta -1.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. Juliol 2017

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 5,7% interanual a Catalunya al juliol del 2017.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. Juliol 2017

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 4,2% interanual a Catalunya al juliol del 2017.

IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. Juliol 2017

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 3,9% interanual a Catalunya al juliol del 2017.

INDBPS

Indicadors de benestar i progrés social. 2016

L'Idescat publica, per primera vegada, els Indicadors de benestar i progrés social, que mostren la informació disponible i significativa sobre l'estat i l'evolució del benestar i progrés social a Catalunya. Aquesta estadística ha estat dissenyada per les direccions generals de Pressupostos i d'Anàlisi Econòmica del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, i per l'Idescat.

ECL

Estadístiques de cost laboral. II/2017

El cost laboral per treballador i mes és de 2.773,08 euros a Catalunya al segon trimestre del 2017, un 0,1% menys que al mateix trimestre del 2016.

MM

Moviments migratoris. 2016

A l'any 2016 es van registrar 230.171 canvis de residència entre municipis de Catalunya, amb una disminució del 5,8% respecte de l'any 2015, segons l'Estadística de moviments migratoris. El 56,5% d'aquests canvis van ser intercomarcals i van donar com a resultat un saldo migratori de signe positiu a 23 comarques i a Aran.

PIBT

Comptabilitat trimestral. II/2017

El producte interior brut de Catalunya registra un augment interanual del 3,0% i de l'1,1% intertrimestral al segon trimestre del 2017.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. II/2017

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) augmenta un 6,5% interanual a Catalunya al segon trimestre del 2017. D'altra banda, l'índex de volum de negoci (IASSVN) també presenta un increment del 6,4% respecte a un any enrere.

IPC

Índex de preus de consum. Agost 2017

L'IPC augmenta un 2,0% interanual a Catalunya a l'agost del 2017.

IPI

Índex de producció industrial. Juliol 2017

L'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 2,4% interanual a Catalunya al juliol del 2017.

COMTEC

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. II/2017

Les exportacions catalanes de productes industrials d'alt contingut tecnològic han assolit un valor de 1.856,2 milions d'euros al segon trimestre del 2017, xifra que representa un augment interanual del 2,7%.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. Juliol 2017

L'IVGS a preus corrents ha disminuït un 1,1% interanual a Catalunya al juliol del 2017.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. Juliol 2017

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.804 milions d'euros al juliol del 2017, xifra que suposa un augment de l' 11,7% respecte el mateix període de l'any anterior.

ICD

Índexs de comerç al detall. Juliol 2017

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 1,7% interanual a Catalunya al juliol del 2017.

TUREST

Turisme estranger. Juliol 2017

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 6,5% interanual al juliol del 2017.

IPRI

Índex de preus industrials. Juliol 2017

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 1,4% interanual a Catalunya al juliol del 2017.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. Juliol 2017

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 2,8% interanual a Catalunya al juliol del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. Juliol 2017

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 10,8% interanual a Catalunya al juliol del 2017 i es situa en 106,33 euros.

Estadístiques
 • Turisme (37)
 • Comerç · Serveis (20)
 • Població (18)
 • Indústria · Energia (17)
 • Inversió i comerç exterior (13)
 • Preus (12)
 • Treball (8)
 • Empreses · Finances (5)
 • Macromagnituds (5)
 • Recerca · Tecnologia (4)
 • Protecció social (3)
 • Cultura · Llengua (2)
 • Condicions de vida (1)
 • Finances públiques (1)
 • Ingressos i consum de les llars (1)
Notícies

Novetats seleccionades: 158

Aquesta pàgina recull les actualitzacions de resultats estadístics i les principals notícies de l'Idescat, publicades en els darrers 6 mesos.

Sou aquí:

 • Novetats