Novetats RSS

PIBT

Comptabilitat trimestral. III/2017

El producte interior brut de Catalunya registra un augment del 3,4% interanual i del 0,8% intertrimestral al tercer trimestre del 2017.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN). III/2017

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) augmenta un 6,1% interanual a Catalunya al tercer trimestre del 2017. D'altra banda, l'índex de volum de negoci (IASSVN) també presenta un increment del 6,3% respecte a un any enrere.

EAUVI

Estadística de l'audiovisual. 2015

El volum de negoci de les empreses del sector audiovisual a Catalunya durant l'any 2015 va ser de 1.685 milions d'euros, un 18% del total d'Espanya, que és el mateix percentatge que el de l'any anterior.

COMTEC

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. III/2017

Les exportacions catalanes de productes industrials han augmentat en tots els nivells tecnològics, encapçalats pel nivell mitjà baix, el tercer trimestre del 2017 en relació amb el mateix període de l’any anterior.

IPC

Índex de preus de consum. Novembre 2017

L'IPC augmenta un 1,9% interanual a Catalunya al novembre del 2017.

PENS

Estadística de pensions. 2016

El nombre de pensions contributives de la Seguretat Social percebudes pels residents a Catalunya va augmentar un 6,6% en el període 2011-2016 i va arribar a 1.668.195 pensions a 31 de desembre de 2016, segons l’Estadística de pensions.

Notícia

Comunicat

Comunicat sobre el registre ordenat pel Jutjat d’Instrucció núm. 13 de Barcelona a la seu de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

IPI

Índex de producció industrial. Octubre 2017

L'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 4,3% interanual a Catalunya a l'octubre del 2017.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. Octubre 2017

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.540 milions d'euros a l'octubre del 2017, xifra que suposa un augment del 4,9% respecte el mateix període de l'any anterior.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. Octubre 2017

L'Índex de vendes en grans superfícies a preus corrents ha disminuït un 11,6% interanual a Catalunya a l'octubre del 2017.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Setembre 2017

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 4,7% al setembre del 2017 respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 3.175.393 persones.

TUREST

Turisme estranger. Octubre 2017

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya disminueix un 4,7% interanual a l'octubre del 2017.

EMPTUR

Estadística i comptes de les empreses turístiques. 2015

El nombre d'empreses turístiques a Catalunya es va situar en 98.857 l'any 2015 i el volum de negoci d'aquestes empreses va ser de 29.449 milions d'euros, segons l'Estadística i comptes de les empreses turístiques.

EAS

Estadística estructural d'empreses del sector serveis. 2015

El volum de negoci generat per les empreses de comerç a l'engròs de Catalunya va ser de 80.439 milions d'euros l'any 2015, xifra que representa un increment del 2,1% respecte de l’any anterior, segons l'Estadística estructural d’empreses del sector serveis.

PCSI

Posició competitiva en el sector industrial. II/2017

L' índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana en relació als països industrialitzats al segon trimestre de 2017 es manté pràcticament estable (104,8), amb la millora d’una dècima en termes interanuals.

TICL

Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars. 2017

El 85,7% de la població de 16 a 74 anys de Catalunya ha usat Internet en els darrers 3 mesos, amb un increment de 2,9 punts respecte a un any enrere, segons l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars 2017.

ICD

Índexs de comerç al detall. Octubre 2017

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, disminueix un 2,7% interanual a Catalunya a l'octubre del 2017.

IPRI

Índex de preus industrials. Octubre 2017

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 2,1% interanual a Catalunya a l'octubre del 2017.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. Octubre 2017

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 2,7% interanual a Catalunya a l'octubre del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. Octubre 2017

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) disminueix un 0,4% interanual a Catalunya a l'octubre del 2017 i es situa en 93,41 euros.

EPE

Estimacions de població estacional. 2016

L'Aran i un total de 22 comarques van tenir població estacional de signe positiu l'any 2016, mentre que les 19 comarques restants van tenir població estacional de signe negatiu, segons les Estimacions de població estacional.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. Setembre 2017

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 4,7% interanual a Catalunya al setembre del 2017.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. Setembre 2017

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 2,5% interanual a Catalunya al setembre del 2017.

IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. Setembre 2017

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 1,4% interanual a Catalunya al setembre del 2017.

PMH

Mapes de les seccions censals de Catalunya. 2016

L'Idescat publica el mapa de les seccions censals o geometria del seccionat municipal de Catalunya en format shape corresponent al Padró continu de població de l'any 2016.

TICLT

Inici dels treballs de camp de l'Enquesta territorial sobre TIC a les llars 2017

S'inicien els treballs de recollida d'informació de l'Enquesta territorial sobre tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les llars 2017. Aquest treball de camp es portarà a terme a partir del 13 de novembre del 2017 fins a finals d'any.

EMOUNIV

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris. Curs 2015-2016

En el curs 2015-2016, el 74,5% dels 154.907 alumnes universitaris residents a Catalunya es desplaçaven des dels seus municipis de residència fins a un dels 23 municipis on hi ha centres d'ensenyament universitaris.

IPC

Índex de preus de consum. Octubre 2017

L'IPC augmenta un 1,9% interanual a Catalunya a l'octubre del 2017.

IRPF

Impost sobre la renda de les persones físiques. 2015

El Barcelonès i el Garraf són les comarques que van presentar una base imposable per declarant de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) més elevada l'any 2015, amb 24.728 i 23.553 euros, respectivament.

EMOESC

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris. Curs 2016-2017

En el curs 2016-2017 hi havia 1.208.318 alumnes que residien i estudiaven a Catalunya matriculats en ensenyaments no universitaris, segons l'Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris. El 83,3% d'aquests alumnes estudiaven al mateix municipi on residien.

IPI

Índex de producció industrial. Setembre 2017

L'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 7,0% interanual a Catalunya al setembre del 2017.

Notícia

Biblioteca de l'Idescat

L'Idescat publica un tríptic per donar a conèixer els serveis que ofereix la seva Biblioteca i les normes generals de funcionament.

PIBAVN

Avanç de la variació del PIB. III/2017

El producte interior brut de Catalunya ha registrat un creixement interanual del 3,5% al tercer trimestre del 2017, segons l'Avanç del PIB, que elabora el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda conjuntament amb l'Idescat.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. Setembre 2017

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.168 milions d'euros al setembre del 2017, xifra que suposa un augment del 6,3% respecte el mateix període de l'any anterior.

TURUR

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. III/2017

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural augmenta un 3,5% interanual a Catalunya al tercer trimestre del 2017, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. Setembre 2017

L'IVGS a preus corrents corrents ha augmentat un 3,5% interanual a Catalunya al setembre del 2017.

TURCAM

Estadística de l'activitat en càmpings. III/2017

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya augmenta un 7,8% interanual al tercer trimestre de l'any 2017, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.

TUREST

Turisme estranger. Setembre 2017

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 6,1% interanual al setembre del 2017.

ETICCE

Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses. 2016-2017

El 25,1% de les empreses catalanes de 10 ocupats o més van realitzar vendes a través de comerç electrònic l’any 2016, segons l’Enquesta sobre l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i del comerç electrònic a les empreses 2016-2017.

ICD

Índexs de comerç al detall. Setembre 2017

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 3,1% interanual a Catalunya al setembre del 2017.

EPA

Enquesta de població activa. III/2017

L'atur disminueix a Catalunya en 76.900 persones al tercer trimestre del 2017 respecte de l'any anterior (−13,9%) i se situa en 475.600 persones desocupades, amb una taxa d'atur del 12,54%, segons l'Enquesta de població activa. La població ocupada augmenta de 92.700, un 2,9% més que al mateix període de l'any anterior, i se situa en 3.316.600 persones; els sectors específics de la cultura, el turisme i les TIC creixen per sobre de la mitjana catalana.

IPRI

Índex de preus industrials. Setembre 2017

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 2,2% interanual a Catalunya al setembre del 2017.

EE

Empreses i establiments. 2017

El nombre d'empreses amb establiments a Catalunya era de 619.490 a 1 de gener del 2017, un 2,1% més que un any abans, segons l'Estadística d'empreses i establiments que elabora l'Idescat a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'NE. Pel que fa a les empreses amb seu social a Catalunya, el nombre era de 608.981, dada que suposa un augment del 2,1% respecte de l’any anterior.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. Setembre 2017

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 3,3% interanual a Catalunya al setembre del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

Notícia

Informe d’execució del Pla estadístic de Catalunya 2011-2016

L'Idescat publica al web l'Informe d'avaluació i justificació del grau de compliment del Pla estadístic de Catalunya 2011-2016.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. Agost 2017

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 8,9% interanual a Catalunya a l'agost del 2017.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. Agost 2017

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 9,9% interanual a Catalunya a l'agost del 2017.

IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. Agost 2017

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 2,8% interanual a Catalunya a l'agost del 2017.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. Setembre 2017

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 7,2% interanual a Catalunya al setembre del 2017 i es situa en 93,74 euros.

MAT

Estadística de matrimonis. 2016. Dades provisionals

L'any 2016 el nombre de matrimonis que es van celebrar a Catalunya va ser de 28.631, xifra que suposa un augment del 3,8% respecte de l'any anterior, segons dades provisionals de l’Estadística de matrimonis.

Notícia

Dia Europeu de l'Estadística 2017

L'Idescat s'uneix a la celebració del Dia Europeu de l'Estadística (20 d'octubre), una iniciativa impulsada pel Comitè Consultiu Estadístic Europeu, que compta amb el suport del Sistema estadístic europeu i del Sistema europeu de bancs centrals.

ADQNAC

Adquisicions de nacionalitat espanyola. 2013-2015

L'Idescat difon, per primera vegada, les dades estadístiques sobre les adquisicions de nacionalitat espanyola de residents a Catalunya.

CLEM

Enquesta de clima empresarial. III/2017

Les expectatives sobre la marxa del negoci de les empreses de Catalunya per al quart trimestre del 2017 registren un saldo de 15,4 punts, segons l'Enquesta de clima empresarial.

IPC

Índex de preus de consum. Setembre 2017

L'IPC augmenta un 2,1% interanual a Catalunya al setembre del 2017.

ICEH

Indicadors de confiança empresarial. IV/2017

L' Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya disminueix un 2,2% al quart trimestre del 2017 respecte del trimestre anterior.

TUREST

Turisme estranger. 2016. Dades definitives

L'any 2016, el nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya va augmentar un 4,4% respecte a l'any 2015, segons dades definitives

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 2016. Dades definitives

L'any 2016, la despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya va augmentar un 4,0% i la despesa mitjana diària per persona va augmentar un 13,4%, respecte a l'any 2015, segons dades definitives.

IPI

Índex de producció industrial. Agost 2017

L'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 6,8% interanual a Catalunya a l'agost del 2017.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Juny 2017

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,8% al juny del 2017 respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 3.174.998 persones.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. Agost 2017

L'IVGS a preus corrents ha disminuït un 1,8% interanual a Catalunya a l'agost del 2017.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. Agost 2017

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.640 milions d'euros a l'agost del 2017, xifra que suposa un augment del 9,9% respecte el mateix període de l'any anterior.

TUREST

Turisme estranger. Agost 2017

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 2,3% interanual a l'agost del 2017.

EDCL

Estadística de despesa en consum de les llars. 2016

La despesa mitjana en consum de les llars catalanes va ser de 30.446 euros per llar l'any 2016, amb un increment de l'0,7% respecte a l'any anterior, segons l'Estadística de despesa en consum de les llars

TURESP

Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. II/2017

El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l’Estat augmenta un 15,5% interanual al segon trimestre de 2017, fet que suposa un total de 1.407,5 milers de viatges, 6.023,4 milers de pernoctacions, una estada mitjana de 4,3 nits i una despesa de 517 milions d'euros.

TURCAT

Turisme dels residents de Catalunya. II/2017

El nombre de viatges dels catalans augmenta un 24,4% interanual al segon trimestre de 2017. Els residents de Catalunya han fet 8.539,5 milers de viatges, que han suposat 24.357,9 milers de pernoctacions, una estada mitjana de 2,9 nits i una despesa de 1.671 milions d'euros

ICD

Índexs de comerç al detall. Agost 2017

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 2,2% interanual a Catalunya a l'agost del 2017.

NAIX

Estadística de naixements. 2016. Dades provisionals

L'any 2016 el nombre de nascuts vius registrats a Catalunya va ser de 68.634, xifra que representa un descens del 2,6% en relació amb el 2015, segons les dades provisionals de l'Estadística de naixements.

NOMS

Noms dels nadons. 2016

Marc i Martina van tornar a ser els noms més freqüents entre els nadons del 2016

Notícia

Dossier: "Mobilitat obligada de la població de Catalunya"

L'Idescat publica el dossier "Mobilitat obligada de la població de Catalunya" (PDF), que és el número 21 de la col·lecció "Dossiers Idescat".

IPRI

Índex de preus industrials. Agost 2017

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 1,7% interanual a Catalunya a l'agost del 2017.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. Agost 2017

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 0,5% interanual a Catalunya a l'agost del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. Agost 2017

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 9,9% interanual a Catalunya a l'agost del 2017 i es situa en 111,61 euros.

PPSR

Pensions i altres prestacions de sosteniment de la renda. Pensions no contributives i altres prestacions de sosteniment de la renda. 2016

L'any 2016, 352.869 persones van rebre alguna de les cinc prestacions de sosteniment de la renda adreçades a col·lectius específics en situació d'emergència. Aquesta xifra suposa una disminució del 9,0 % respecte de l'any anterior.

PCSI

Posició competitiva en el sector industrial. I/2017

L'índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana respecte als països industrialitzats al primer trimestre de 2017 es manté estable en termes interanuals.

Notícia

Dia de l'Estadística de Catalunya 2017

Ja es pot consultar el programa del Dia de l'Estadística de Catalunya 2017. L'edició d'enguany serà organitzada pel Servei d'Estadística Aplicada de la UAB i tindrà lloc el dia 6 d'octubre a la sala d'Actes de la Facultat de Ciències de la UAB. Edifici C. Planta -1.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. Juliol 2017

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 5,7% interanual a Catalunya al juliol del 2017.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. Juliol 2017

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 4,2% interanual a Catalunya al juliol del 2017.

IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. Juliol 2017

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 3,9% interanual a Catalunya al juliol del 2017.

INDBPS

Indicadors de benestar i progrés social. 2016

L’Idescat publica, per primera vegada, els Indicadors de benestar i progrés social, que mostren la informació disponible i significativa sobre l’estat i l’evolució del benestar i progrés social a Catalunya. Aquesta estadística ha estat dissenyada per les direccions generals de Pressupostos i d’Anàlisi Econòmica del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, i per l’Idescat.

ECL

Estadístiques de cost laboral. II/2017

El cost laboral per treballador i mes és de 2.773,08 euros a Catalunya al segon trimestre del 2017, un 0,1% menys que al mateix trimestre del 2016.

MM

Moviments migratoris. 2016

A l'any 2016 es van registrar 230.171 canvis de residència entre municipis de Catalunya, amb una disminució del 5,8% respecte de l’any 2015, segons l'Estadística de moviments migratoris. El 56,5% d'aquests canvis van ser intercomarcals i van donar com a resultat un saldo migratori de signe positiu a 23 comarques i a Aran.

PIBT

Comptabilitat trimestral. II/2017

El producte interior brut de Catalunya registra un augment interanual del 3,0% i de l’1,1% intertrimestral al segon trimestre del 2017.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN). II/2017

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) augmenta un 6,5% interanual a Catalunya al segon trimestre del 2017. D'altra banda, l'índex de volum de negoci (IASSVN) també presenta un increment del 6,4% respecte a un any enrere.

IPC

Índex de preus de consum. Agost 2017

L'IPC augmenta un 2,0% interanual a Catalunya a l'agost del 2017.

IPI

Índex de producció industrial. Juliol 2017

L'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 2,4% interanual a Catalunya al juliol del 2017.

COMTEC

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. II/2017

Les exportacions catalanes de productes industrials d'alt contingut tecnològic han assolit un valor de 1.856,2 milions d'euros al segon trimestre del 2017, xifra que representa un augment interanual del 2,7%.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. Juliol 2017

L'IVGS a preus corrents ha disminuït un 1,1% interanual a Catalunya al juliol del 2017.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. Juliol 2017

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.804 milions d'euros al juliol del 2017, xifra que suposa un augment de l' 11,7% respecte el mateix període de l'any anterior.

ICD

Índexs de comerç al detall. Juliol 2017

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 1,7% interanual a Catalunya al juliol del 2017.

TUREST

Turisme estranger. Juliol 2017

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 6,5% interanual al juliol del 2017.

IPRI

Índex de preus industrials. Juliol 2017

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 1,4% interanual a Catalunya al juliol del 2017.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. Juliol 2017

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 2,8% interanual a Catalunya al juliol del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. Juliol 2017

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 10,8% interanual a Catalunya al juliol del 2017 i es situa en 106,33 euros.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. Juny 2017

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 7,0% interanual a Catalunya al juny del 2017.

IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. Juny 2017

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 6,8% interanual a Catalunya al juny del 2017.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. Juny 2017

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 7,4% interanual a Catalunya al juny del 2017.

IPC

Índex de preus de consum. Juliol 2017

L'IPC augmenta un 1,9% interanual a Catalunya al juliol del 2017.

ECL

Estadístiques de cost laboral. 2016

El cost total laboral brut per treballador va ser de 32.328,1 euros a Catalunya l'any 2016, xifra que representa un decrement del 0,6% respecte al 2015 segons l'Enquesta anual de cost laboral.

IPI

Índex de producció industrial. Juny 2017

L'IPI corregit d'efectes de calendari disminueix un 0,6% interanual a Catalunya al juny del 2017.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. Juny 2017

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.117 milions d'euros al juny del 2017, xifra que suposa un augment del 18,5% respecte el mateix període de l'any anterior.

TURUR

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. II/2017

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural augmenta un 27,4% interanual a Catalunya al segon trimestre del 2017, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 2016. Dades definitives

Les pernoctacions en els establiments hotelers van créixer un 6,9% a Catalunya l'any 2016, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació hotelera.

TURCAM

Estadística de l'activitat en càmpings. II/2017

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya augmenta un 18,7% interanual al segon trimestre de l'any 2017, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.

TUREST

Turisme estranger. Juny 2017

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 9,7% interanual al juny del 2017.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. Juny 2017

L'IVGS a preus corrents augmenta un 1,4% interanual a Catalunya al juny del 2017.

PIBAVN

Avanç de la variació del PIB. II/2017

El producte interior brut de Catalunya ha registrat un creixement interanual del 2,8% al segon trimestre del 2017, segons l'Avanç del PIB, que elabora el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda conjuntament amb l'Idescat.

TURCAM

Estadística de l'activitat en càmpings. 2016. Dades definitives

El nombre de pernoctacions en els càmpings va créixer un 3,5% a Catalunya l'any 2016, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.

EPA

Enquesta de població activa. II/2017

L'atur disminueix a Catalunya en 106.200 persones al segon trimestre del 2017 respecte de l'any anterior (−17,6%) i se situa en 497.400 persones desocupades, amb una taxa d'atur del 13,20%, segons l'EPA. La població ocupada augmenta en 89.200, un 2,8% més que al mateix període de l'any anterior, i se situa en 3.270.500 persones; els sectors específics de la cultura, el turisme i les TIC creixen per sobre de la mitjana catalana.

ICD

Índexs de comerç al detall. Juny 2017

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 2,4% interanual a Catalunya al juny del 2017.

IN

Innovació. 2015

La despesa en innovació tecnològica va ser de 3.324 milions d'euros a Catalunya l'any 2015, un 6,6% superior respecte de l'any anterior.

RD

Recerca i desenvolupament (R+D). 2015

La despesa interna en R+D sobre el PIB va ser de l'1,52% a Catalunya l'any 2015, xifra superior en 0,3 punts a la de l'any anterior.

IPRI

Índex de preus industrials. Juny 2017

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 1,6% interanual a Catalunya al juny del 2017.

ECV

Enquesta de condicions de vida. Resultats territorials. 2016

L'any 2016, els majors percentatges de població que van declarar arribar amb dificultat a fi de mes van ser a les Terres de l’Ebre (74,5%), les Comarques Centrals (73,6%), l’Alt Pirineu i Aran (72,6%) i el Camp de Tarragona (71,5%), segons l’Enquesta de condicions de vida (Resultats territorials).

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. Juny 2017

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 12,4% interanual a Catalunya al juny del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. Juny 2017

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 10,8% interanual a Catalunya al juny del 2017 i es situa en 95,27 euros.

EFDE

Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat . Curs 2014-2015. Dades provisionals

Els centres privats que imparteixen ensenyaments reglats a Catalunya van produir serveis per valor de 2.854 milions d’euros durant el curs 2014-2015, segons dades provisionals de l’Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat. Aquesta xifra representa un augment del 9,7% respecte al curs 2009-2010.

CLEM

Enquesta de clima empresarial. II/2017

Les expectatives sobre la marxa del negoci de les empreses de Catalunya per al tercer trimestre del 2017 registren un saldo de 20,2 punts, segons l'Enquesta de clima empresarial.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. Maig 2017

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 10,3% interanual a Catalunya al maig del 2017.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. Maig 2017

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 13,8% interanual a Catalunya al maig del 2017.

IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. Maig 2017

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 11,9% interanual a Catalunya al maig del 2017.

TURUR

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. 2016. Dades definitives

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural va créixer un 2,8% a Catalunya l'any 2016, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.

IPC

Índex de preus de consum. Juny 2017

L'IPC (base 2016=100) augmenta un 1,7% interanual a Catalunya al juny del 2017.

ICEH

Indicadors de confiança empresarial. III/2017

L'Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya augmenta un 0,9% al tercer trimestre del 2017 respecte del trimestre anterior.

IPI

Índex de producció industrial. Maig 2017

L'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 3,2% interanual a Catalunya al maig del 2017.

EAUVI

Estadística de l'audiovisual a Catalunya 2014 (PDF)

L'Idescat presenta la publicació "Estadística de l'audiovisual a Catalunya 2014".

TURDEST

Despesa del turisme estranger. Maig 2017

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.796 milions d'euros al maig del 2017, xifra que suposa un augment del 17,5% respecte el mateix període de l'any anterior.

EAES

Enquesta anual d'estructura salarial. 2015

El salari brut anual per treballador a Catalunya va ser de 24.321,57 euros l'any 2015, un 1,6% més que l'any anterior, segons l’Enquesta anual d'estructura salarial.

TUREST

Turisme estranger. Maig 2017

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 16,2% interanual al maig del 2017.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. Maig 2017

L'IVGS a preus corrents augmenta un 5,0% interanual a Catalunya al maig del 2017.

PROJL

Projeccions de llars. 2016-2036. Ampliació de resultats

L'Idescat publica una ampliació de resultats de les Projeccions de llars 2016-2036 sobre la població que viu en habitatges familiars. Les dades s'ofereixen per grandària de la llar, sexe, grans grups d’edat, d'acord amb els diferents escenaris d'evolució.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Març 2017

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,5% al març del 2017 respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 3.068.200 persones.

TURCAT

Turisme dels residents de Catalunya. I/2017

L'Idescat publica per primera vegada l'estadística Turisme dels residents de Catalunya. Al primer trimestre del 2017, els residents de Catalunya han fet 6.411,1 milers de viatges, que han suposat 18.608,0 milers de pernoctacions, una estada mitjana de 2,9 nits i una despesa de 1.236 milions d'euros.

TURESP

Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. I/2017

L'Idescat publica per primera vegada l'estadística Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Al primer trimestre del 2017, els residents a la resta de l'Estat han realitzat 948,5 milers de viatges amb destí a Catalunya, xifra que representa una disminució del 8,1% interanual.

ICD

Índexs de comerç al detall. Maig 2017

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 4,3% interanual a Catalunya al maig del 2017.

IBI

Impost sobre béns immobles. 2016

L'Idescat presenta la informació cadastral i de l'impost sobre béns immobles (IBI), a partir de la informació què disposa la Dirección General del Catastro.

IPRI

Índex de preus industrials. Maig 2017

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 2,1% interanual a Catalunya al maig del 2017.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. Maig 2017

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 3,6% interanual a Catalunya al maig del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. Maig 2017

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 11,6% interanual a Catalunya al maig del 2017 i es situa en 94,66 euros.

ECLL

Enquesta contínua de llars. 2016

A Catalunya hi havien 2.949.700 llars l'any 2016, segons els resultats de l’Enquesta contínua de llars. El tipus de llar més freqüent era el d'un sol nucli, que representava el 69,7%.

Notícia

Una delegació del sistema estadístic de Corea del Sud visita l’Idescat

El 22 i 23 de juny visita l'Idescat una delegació de l'Institut Nacional d'Estadística de Corea del Sud (KOSTAT) i d'altres organismes que integren el Sistema Estadístic d’aquell país.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. Abril 2017

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 1,8% interanual a Catalunya a l'abril del 2017.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. Abril 2017

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, decreix un 5,8% interanual a Catalunya a l'abril del 2017.

IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. Abril 2017

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, disminueis un 4,5% interanual a Catalunya a l'abril del 2017.

PROJPE

Projeccions de població en edat escolar. 2016-2026

La població en edat escolar (de 0 a 20 anys) es mantindrà estable a l'horitzó del 2021 a Catalunya en 1,60 milions de persones i disminuirà lleugerament en l'horitzó del 2026 (1,58 milions).

IEV

Indicadors d'esperança de vida i salut de la població. Mortalitat estandarditzada. 2013 (2011-2015)

L'Idescat actualitza la taxa de mortalitat estandarditzada per edat (TME), que es calcula a partir de la població estàndard europea de 2013. La dada de l'any 2013 s'ha calculat amb la informació de defuncions i poblacions del quinquenni 2011-2015.

IEV

Indicadors d'esperança de vida i salut de la població. Taula de vida. 2013 (2011-2015)

L'Idescat publica la taula de vida 2013, calculada amb la informació de defuncions i poblacions del quinquenni 2011–2015. Aquesta estadística se suma a la sèrie de taules de vida elaborades a partir de mitjanes mòbils de cinc anys, que s'inicia el 1983 amb dades del període 1981–1985.

Notícia

Seguiment del Programa anual d'actuació estadística 2016 (PAAE 2016)

Ja es pot consultar al web de l'Idescat el seguiment de les actuacions estadístiques recollides en el Programa anual d'actuació estadística 2016.

ECL

Estadístiques de cost laboral. I/2017

El cost laboral per treballador i mes és de 2.590,80 euros a Catalunya al primer trimestre del 2017, un 1,2% menys que al mateix trimestre del 2016.

Notícia

Revista SORT: factor d’impacte 2016

Ha estat publicat el factor d’impacte oficial corresponent a 2016 de la revista SORT, el qual se situa en 0,812, d’acord amb la qualificació atorgada per Clarivate Analytics (Web of Science - Journal Citation Reports).

Notícia

Activitats de formació en estadística de l'Idescat. Segon semestre 2017

Les sessions tècniques que l'Idescat ha dissenyat per al segon semestre del 2017 ja es poden consultar, així com la programació d'altres activitats formatives o promocionals en l'àmbit estadístic que hi ha previstes fins ara.

Notícia

Publicació de la revista SORT

S'ha publicat el número 1 del volum 41 corresponent al període gener-juny del 2017 de la revista SORT amb la inclusió de vuit articles i un article convidat.

PIBT

Comptabilitat trimestral. Base 2010. I/2017

El producte interior brut de Catalunya registra un augment del 2,6% interanual i del 0,8% intertrimestral al primer trimestre del 2017.

Estadístiques
 • Turisme (38)
 • Comerç · Serveis (21)
 • Indústria · Energia (18)
 • Població (12)
 • Preus (12)
 • Inversió i comerç exterior (10)
 • Treball (9)
 • Empreses · Finances (5)
 • Macromagnituds (5)
 • Recerca · Tecnologia (5)
 • Cultura · Llengua (2)
 • Condicions de vida (2)
 • Finances públiques (2)
 • Protecció social (2)
 • Salut (2)
 • Educació (1)
 • Ingressos i consum de les llars (1)
Notícies

Novetats seleccionades: 158

Aquesta pàgina recull les actualitzacions de resultats estadístics i les principals notícies de l'Idescat, publicades en els darrers 6 mesos.

Sou aquí:

 • Novetats