Saltar al contingut principal

Novetats

No hi ha novetats que compleixin els criteris seleccionats.

IPI

Índex de producció industrial. 10/2023

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari es manté estable (variació interanual del 0,0%) a Catalunya a l'octubre del 2023.

TUREST

Estadística del turisme estranger. 10/2023

El nombre de turistes estrangers que han arribat a Catalunya se situa en 1,7 milions a l'octubre del 2023, un 12,2% més que un any enrere.

TURDEST

Estadística de la despesa del turisme estranger. 10/2023

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.909 milions d'euros a l'octubre del 2023, enfront dels 1.503 milions d'un any enrere.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 10/2023

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha disminuït un 1,0% a l'octubre del 2023 respecte a un any enrere.

EMPTUR

Estadística i comptes de les empreses turístiques. 2021

El volum de negoci de les empreses turístiques de Catalunya va ser de 27.073 milions d’euros l'any 2021, i va donar ocupació a 410.080 persones.

EMPCULT

Estadística i comptes de les empreses culturals. 2021

El volum de negoci del sector cultural de Catalunya va ser d'11.460 milions d'euros, i el sector va donar ocupació a 109.911 persones, l'any 2021.

EMPTIC

Estadística i comptes de les empreses del sector TIC. 2021

El volum de negoci del sector TIC de Catalunya va ser de 22.224 milions d'euros l'any 2021, i va donar ocupació a 122.991 persones.

DEGURBA

Estadística del grau d'urbanització. 2018-2021

La majoria de la població de Catalunya (60,6%) viu en cel·les classificades com a centres urbans, d’alta densitat, d’acord amb la població a 1 de gener de 2021.

ETICCE

Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses. 2022-2023

El 33,6% de les empreses catalanes de 10 ocupats o més van vendre a través de comerç electrònic l'any 2022, 3,2 punts menys que un any enrere.

ICD

Índex de comerç al detall. 10/2023

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 8,1% interanual a Catalunya a l'octubre del 2023.

Notícia

Publicació de la revista SORT

S'ha publicat el número 2 del volum 47 corresponent al període juliol-desembre del 2023 de la revista estadística internacional SORT. Inclou set articles i és un número especial dedicat a la novena trobada International Workshop on Compositional Data Analysis.

IPRI

Índex de preus industrials. 10/2023

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) disminueix un 0,2% interanual a Catalunya a l'octubre del 2023.

COMTEC

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T3/2023

Les exportacions catalanes de productes industrials de contingut tecnològic alt augmenten un 13,5% interanual al tercer trimestre del 2023, i és el grup de productes per contingut tecnològic que més creix.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 10/2023

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 11,8% interanual a Catalunya a l'octubre del 2023, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 10/2023

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 12,8% interanual a Catalunya a l'octubre del 2023 i se situa en 125,64 euros.

EAS

Estadística estructural d'empreses del sector serveis. 2021

El volum de negoci generat per les empreses de serveis de mercat no financers de Catalunya va ser de 281.096 milions d'euros l'any 2021.

EIE

Estadística estructural d'empreses del sector industrial. 2021

El volum de negoci de les empreses industrials va ser de 155.448 milions d'euros a Catalunya l'any 2021, un 18,7% més respecte a un any enrere.

IRPF

Impost sobre la renda de les persones físiques. 2021

El Barcelonès (28.622€) i el Garraf (28.099 euros) són les comarques que van presentar una base imposable per declarant de l'IRPF més elevada l'any 2021.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 09/2023

L'índex de volum de negoci del sector serveis decreix un 0,3% interanual a Catalunya al setembre del 2023.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 09/2023

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, disminueix un 6,8% interanual a Catalunya al setembre del 2023.

Notícia

Canvi de denominació oficial del municipi de Castell-Platja d’Aro, que passa a denominar-se Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar el 10 de novembre la Resolució PRE/3758/2023, de 7 de novembre, per la qual es dona conformitat al canvi de nom del municipi de Castell-Platja d’Aro, que passa a denominar-se Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró.

EIP

Enquesta industrial de productes. 2022

El valor de les vendes de producció pròpia de productes industrials de Catalunya va ser de 124.759 milions d'euros l'any 2022, un 17,1% més respecte a l’any anterior.

CLEM

Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. T3/2023

El 32,3% dels establiments empresarials de Catalunya declaren al tercer trimestre del 2023 que la reforma laboral del 2022 ha afectat la política de contractació del seu negoci des que va entrar en vigor.

IPC

Índex de preus de consum. 10/2023

L'índex de preus de consum augmenta un 3,4% interanual a Catalunya a l'octubre del 2023 i la inflació subjacent és del 5,3%.

EUT

Inici del treball de camp de l'Enquesta de l'ús del temps 2023–2024

L'Idescat posa en marxa la tercera edició de l'Enquesta de l'ús del temps, amb la col·laboració del Departament d'Igualtat i Feminismes i de l'Ajuntament de Barcelona. El treball de camp s'inicia el 20 de novembre del 2023 i la mostra es distribueix uniformement al llarg d’un any.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 10/2023. Dades provisionals

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 2,6% interanual a l’octubre del 2023 i creix a tot el territori excepte a 5 comarques i a Aran. La variació mensual és negativa, del −0,6%, al conjunt de Catalunya.

IPI

Índex de producció industrial. 09/2023

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 1,7% interanual a Catalunya al setembre del 2023.

Notícia

L’Idescat participa a les XIV Jornades d’Estadística Pública del XL Congrés SEIO 2023

L'Idescat participa a les XIV Jornades d'Estadística Pública dins del Congrés de la SEIO 2023, que se celebra a Elx del 7 al 10 de novembre del 2023.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 09/2023

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents augmenta un 3,6% al setembre del 2023 respecte a un any enrere.

EP

Estimacions de població. S2/2023, 1 de novembre 2023. Avanç. Dades provisionals

La població de Catalunya ha arribat als 8 milions d'habitants, amb una xifra estimada de 8.005.784 habitants a 1 de novembre de 2023, segons l'avanç de les Estimacions de població.

PIBT

Comptabilitat trimestral. T3/2023. Avanç del PIB

El producte interior brut de Catalunya creix un 2,1% interanual al tercer trimestre del 2023 segons l'estimació avançada, i la taxa intertrimestral és del 0,1%.

TUREST

Estadística del turisme estranger. 09/2023

El nombre de turistes estrangers que han arribat a Catalunya se situa en 1,8 milions al setembre del 2023, un 11,1% més que un any enrere.

TURDEST

Estadística de la despesa del turisme estranger. 09/2023

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.128 milions d'euros al setembre del 2023, enfront dels 1.851 milions d'un any enrere.

TURCAM

Estadística de l'activitat en càmpings. T3/2023

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya augmenta un 2,3% interanual al tercer trimestre del 2023.

TURUR

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. T3/2023

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural augmenta un 3,4% interanual a Catalunya al tercer trimestre del 2023.

CENSPH

Cens de població i habitatges 2021. Habitatges

El 76,4% dels 3.915.129 habitatges de Catalunya a 1 de gener de 2021 eren habitatges familiars principals i el 23,6% eren habitatges familiars no principals, segons el Cens de població i habitatges 2021.

CEPH

Estadística de característiques essencials de la població i els habitatges. Habitatges principals. 2021

El 36,6% dels habitatges no eren accessibles, el 37,7% tenien problemes de sorolls exteriors i el 3,4% eren en edificis en estat de conservació dolent, segons l’Estadística de característiques essencials de la població i els habitatges 2021.

MIOC

Inici del treball de camp de l'Enquesta de consums intermedis 2021

L'Idescat posa en marxa una nova edició de l'Enquesta de consums intermedis 2021, en el context d’elaboració del Marc input-output de Catalunya 2021 (MIOC-2021). El treball de camp s'inicia a finals d’octubre del 2023 i acabarà a finals de juny del 2024.

ICD

Índex de comerç al detall. 09/2023

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 11,3% interanual a Catalunya al setembre del 2023.

Notícia

Lliurament dels premis del XXI Concurs Student d’Estadística Aplicada (UAB-Idescat)

El divendres 20 d'octubre es va celebrar l'acte de lliurament de premis del XXI Concurs Student d'Estadística Aplicada, emmarcat dins del Dia de l'Estadística de Catalunya.

EPA

Enquesta de població activa. T3/2023

La població ocupada a Catalunya creix un 4,4% interanual al tercer trimestre del 2023 i se situa en 3.716.400 persones. La taxa d'atur se situa en el 8,50%, amb un total de 345.400 persones desocupades.

IPRI

Índex de preus industrials. 09/2023

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 0,3% interanual a Catalunya al setembre del 2023.

Notícia

Convocatòria del 15è concurs Planter de Sondeigs i Experiments

La 15a edició del concurs Planter de Sondeigs i Experiments per a treballs d'estadística realitzats per estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius del curs 2023-2024 ja ha obert el termini d'inscripcions i finalitzarà el 16 d'abril del 2024.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 09/2023

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 12,1% interanual a Catalunya al setembre del 2023, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 09/2023

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 4,7% interanual a Catalunya al setembre del 2023 i se situa en 119,33 euros.

CLEM

Enquesta de clima empresarial. T3/2023

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al tercer trimestre del 2023 registra un saldo de 5,8 punts, i el de les expectatives per al quart trimestre del 2023 se situa en 4,0 punts.

Notícia

Dia Europeu de l'Estadística 2023

L'Idescat s'adhereix a la celebració del Dia Europeu de l'Estadística, que aquest any té com a lema "Estadístiques per a un millor desenvolupament en un món que canvia ràpidament".

ICEH

Indicadors de confiança empresarial. T4/2023

L'índex de confiança empresarial de Catalunya disminueix un 2,2% al quart trimestre del 2023 respecte del trimestre anterior.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 08/2023

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, disminueix un 0,1% interanual a Catalunya a l'agost del 2023.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 08/2023

L'índex de volum de negoci del sector serveis decreix un 0,6% interanual a Catalunya a l'agost del 2023.

NCP

Noms i cognoms de la població. 2022

Antonio i José, per als homes, i Maria/María i Montserrat, per a les dones, són els noms més freqüents entre la població que resideix a Catalunya l'any 2022.

AFIC

Estadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social. 09/2023. Dades provisionals

El nombre d'afiliacions al Règim general de la Seguretat Social amb ubicació del compte de cotització a Catalunya augmenta un 4,2% interanual al setembre del 2023 i el nombre d'autònoms amb ubicació de l'activitat a Catalunya, un 1,0%.

IPC

Índex de preus de consum. 09/2023

L'índex de preus de consum augmenta un 3,4% interanual a Catalunya al setembre del 2023 i la inflació subjacent és del 5,8%.

Notícia

Dia de l'Estadística de Catalunya 2023

El proper 20 d’octubre se celebrarà el Dia de l'Estadística de Catalunya 2023. Dins d'aquesta jornada es farà el lliurament de premis del XXI Concurs Student d’Estadística Aplicada, organizat pel SEA (UAB) i Idescat.

TICLT

Inici del treball de camp de l'Enquesta territorial sobre TIC a les llars 2023

S'inicien els treballs de recollida d'informació de l'Enquesta territorial sobre TIC a les llars corresponent a l'any 2023, que es duran a terme des de l'11 d'octubre fins a finals del mes de desembre.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 09/2023. Dades provisionals

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,5% interanual al setembre del 2023 i creix a tot el territori, excepte a 3 comarques. La variació mensual és positiva, de l’1,5%, al conjunt de Catalunya.

Notícia

Dia Internacional de les Dones en Estadística i Ciència de Dades

L'Idescat s'uneix a la celebració del Dia Internacional de les Dones en Estadística i Ciència de Dades, que té lloc avui, 10 d'octubre.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 2022. Dades definitives

L'Idescat publica les dades definitives de l'activitat hotelera del 2022, que actualitzen les dades provisionals.

TURUR

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. 2022. Dades definitives

L'Idescat publica les dades definitives de l'activitat en allotjaments de turisme rural del 2022, que actualitzen les dades provisionals.

TURCAM

Estadística de l'activitat en càmpings. 2022. Dades definitives

L'Idescat publica les dades definitives de l'activitat en càmpings del 2022, que actualitzen les dades provisionals.

IPI

Índex de producció industrial. 08/2023

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari disminueix un 0,1% interanual a Catalunya a l'agost del 2023.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 08/2023

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents augmenta un 3,3% a l'agost del 2023 respecte a un any enrere.

TUREST

Estadística del turisme estranger. 08/2023

El nombre de turistes estrangers que han arribat a Catalunya se situa en 2,1 milions a l'agost del 2023, un 11,7% més que un any enrere.

TURDEST

Estadística de la despesa del turisme estranger. 08/2023

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.784 milions d'euros a l'agost del 2023, enfront dels 2.416 milions d'un any enrere.

ICD

Índex de comerç al detall. 08/2023

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 11,0% interanual a Catalunya a l'agost del 2023.

EULP

Inici dels treballs de camp de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2023

L'Idescat i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya posen en marxa una nova edició de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població. El treball de camp es portarà a terme des de finals de setembre del 2023 fins a finals de març del 2024.

TURESP

Turisme a Catalunya de residents de la resta de l'Estat. T2/2023

El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat augmenta un 25,4% interanual al segon trimestre del 2022, fet que suposa un total d'1,8 milions de viatges.

TURCAT

Turisme de residents de Catalunya. T2/2023

El nombre de viatges dels catalans disminueix un 7,5% interanual al segon trimestre del 2023, fet que suposa un total de 7,8 milions de viatges.

IPRI

Índex de preus industrials. 08/2023

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 0,1% interanual a Catalunya a l'agost del 2023.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 08/2023

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 1,9% interanual a Catalunya a l'agost del 2023, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 08/2023

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 3,8% interanual a Catalunya a l'agost del 2023 i se situa en 136,46 euros.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 07/2023

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 3,7% interanual a Catalunya al juliol del 2023.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 07/2023

L'índex de volum de negoci del sector serveis augmenta un 2,6% interanual a Catalunya al juliol del 2023.

Notícia

Una delegació d'organismes estadístics de Corea del Sud visita l'Idescat

El dia 19 de setembre visita l'Idescat una delegació de l'institut nacional d'estadística de Corea del Sud (KOSTAT) i d'altres organismes que integren el sistema estadístic d'aquell país.

Notícia

Nova API de l'Idescat

L'Idescat ofereix el nou servei API Taules, que actualment permet accedir a qualsevol dada de 13 estadístiques.

Notícia

Convocatòria del XXI Concurs Student d'Estadística Aplicada (UAB-Idescat)

S'ha convocat la vint-i-unena edició del Concurs Student d'Estadística Aplicada, concurs que organitza anualment el Servei d'Estadística de la UAB amb la col·laboració de l'Idescat.

ECL

Estadístiques de cost laboral. T2/2023

El cost laboral per treballador i mes és de 3.313,74 euros a Catalunya al segon trimestre del 2023, un 6,2% més que al mateix trimestre del 2022.

PIBT

Comptabilitat trimestral. T2/2023

El producte interior brut de Catalunya registra una variació interanual de l'1,5% i intertrimestral del 0,2% al segon trimestre del 2023.

IPC

Índex de preus de consum. 08/2023

L'índex de preus de consum augmenta un 2,5% interanual a Catalunya a l'agost del 2023 i la inflació subjacent és del 6,0%.

IPI

Índex de producció industrial. 07/2023

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 0,7% a Catalunya al juliol del 2023.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 08/2023. Dades definitives

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 2,2% interanual a l'agost del 2023 i creix a tot el territori, excepte a 5 comarques. Pel que fa a la variació mensual, és negativa al conjunt de Catalunya (−1,4%).

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 07/2023

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents augmenta un 4,7% al juliol del 2023 respecte a un any enrere.

COMTEC

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T2/2023

Les exportacions catalanes de productes d’alt contingut tecnològic disminueixen un 3,3% interanual al segon trimestre del 2023.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T2/2023

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) disminueix un 3,9% interanual a Catalunya al segon trimestre del 2023.

TUREST

Estadística del turisme estranger. 07/2023

El nombre de turistes estrangers que han arribat a Catalunya se situa en 2,3 milions al juliol del 2023, un 16,2% més que un any enrere.

TURDEST

Estadística de la despesa del turisme estranger. 07/2023

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.925 milions d'euros al juliol del 2023, enfront dels 2.596 milions d'un any enrere.

ICD

Índex de comerç al detall. 07/2023

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 11,7% interanual a Catalunya al juliol del 2023.

IPRI

Índex de preus industrials. 07/2023

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) disminueix un 0,1% interanual a Catalunya al juliol del 2023.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 06/2023

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 4,1% interanual a Catalunya al juny del 2023.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 06/2023

L'índex de volum de negoci del sector serveis augmenta un 1,6% interanual a Catalunya al juny del 2023.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 07/2023

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 3,8% interanual a Catalunya al juliol del 2023, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 07/2023

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 6,4% interanual a Catalunya al juliol del 2023 i se situa en 130,98 euros.

IPC

Índex de preus de consum. 07/2023

L'índex de preus de consum augmenta un 2,3% interanual a Catalunya al juliol del 2023 i la inflació subjacent és del 6,2%.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 07/2023. Dades provisionals

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 1,6% interanual al juliol del 2023 i creix a tot el territori, excepte a 7 comarques. La variació mensual és negativa, del −0,2%, al conjunt de Catalunya.

IPI

Índex de producció industrial. 06/2023

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari es manté estable (variació interanual del 0,0%) a Catalunya al juny del 2023.

TURCAM

Estadística de l'activitat en càmpings. T2/2023

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya augmenta un 4,3% interanual al segon trimestre del 2023.

TURDEST

Estadística de la despesa del turisme estranger. 06/2023

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.180 milions d'euros al juny del 2023, enfront dels 1.875 milions d'un any enrere.

TUREST

Estadística del turisme estranger. 06/2023

El nombre de turistes estrangers que han arribat a Catalunya se situa en 1,8 milions al juny del 2023, un 11,6% més que un any enrere.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 06/2023

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents augmenta un 5,4% al juny del 2023 respecte a un any enrere.

TURUR

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. T2/2023

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural augmenta un 8,5% interanual a Catalunya al segon trimestre del 2023.

ECL

Estadístiques de cost laboral. 2022

El cost total laboral brut per treballador va ser de 36.914,62 euros a Catalunya l'any 2022, amb un increment del 5,0% respecte al 2021, segons l'Enquesta anual de cost laboral.

PIBT

Comptabilitat trimestral. T2/2023. Avanç del PIB

El producte interior brut de Catalunya creix un 1,8% interanual al segon trimestre del 2023 segons l'estimació avançada, i la taxa intertrimestral és del 0,4%.

CLEM

Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. T2/2023

El 33,6% dels establiments empresarials de Catalunya declaren que han fet algun tipus de col·laboració amb centres on s’imparteix formació professional, al segon trimestre del 2023.

INTPOBR

Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social. Indicadors no econòmics. 2021

L'Idescat actualitza els Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social de caràcter no monetari amb dades de l'any 2021.

EPA

Enquesta de població activa. T2/2023

La població ocupada a Catalunya creix un 3,8% interanual al segon trimestre del 2023 i se situa en 3.654.000 persones. La taxa d'atur se situa en el 8,44%, amb un total de 336.800 persones desocupades.

NOMS

Noms dels nadons. 2022

Júlia i Leo van ser els noms de nadó més posats a Catalunya el 2022.

NAIX

Estadística de naixements. 2022. Dades provisionals

L'any 2022 van néixer a Catalunya 56.316 nascuts vius, segons les dades provisionals, un 2,3% menys respecte de les dades definitives del 2021. Els naixements de mare espanyola van disminuir un 3,9%, mentre que els de mare estrangera van augmentar un 1,1%.

ICD

Índex de comerç al detall. 06/2023

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 11,5% interanual a Catalunya al juny del 2023.

CENSPH

Cens de població i habitatges 2021. Relació amb l'activitat econòmica i estudis

El 33,9% de la població de 15 anys o més de Catalunya tenia estudis superiors a 1 de gener de 2021 i el 62,4% de la població de 16 a 64 anys estava ocupada la setmana anterior a l'1 de gener de 2021, segons el Cens de població i habitatges 2021.

PENS

Estadística de pensions contributives. Pensions i pensionistes de la Seguretat Social. 2020-2021

L'import brut mitjà percebut pels pensionistes de pensions contributives de la Seguretat Social el mes de desembre del 2021 a Catalunya es va situar en 1.240 euros, i la comarca on era més elevat és el Barcelonès amb 1.338 euros.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 06/2023

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 3,8% interanual a Catalunya al juny del 2023, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

IPRI

Índex de preus industrials. 06/2023

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 0,1% interanual a Catalunya al juny del 2023.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 06/2023

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 5,8% interanual a Catalunya al juny del 2023 i se situa en 125,19 euros.

Notícia

Canvi d’adscripció comarcal del municipi de Sant Feliu Sasserra

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar el proppassat 20 de juliol la Resolució PRE/2630/202, de 17 de juliol, per la qual es dona publicitat a l’acord de l’Ajuntament de Sant Feliu Sasserra relatiu al canvi d’adscripció de la comarca del Lluçanès a la del Bages.

INDBPS

Indicadors de benestar i progrés social. 2022

L'Idescat actualitza els Indicadors de benestar i progrés social. S'ofereixen les dades de l'any 2022 en 23 indicadors.

EDCL

Estadística de despesa en consum de les llars. 2022

L'any 2022, la despesa mitjana en consum de les llars catalanes va ser de 33.085 euros per llar, un 4,3% més que el 2021. L'augment va arribar al 9% en les llars formades per dos adults amb fills dependents.

IST

Índex socioeconòmic territorial. 2020

Matadepera, Castellolí i Sant Cugat del Vallès van registrar el 2020 l'índex socioeconòmic territorial (IST) més alt, entre els municipis de més de 500 habitants. L'Idescat ofereix per primera vegada l'IST per tots els municipis i totes les seccions censals.

Notícia

Canvi d’adscripció comarcal i veguerial dels municipis de Torà i Biosca

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar el proppassat 20 de març de 2023 la Llei 4/2023, de 16 de març, de canvi d'adscripció comarcal i veguerial dels municipis de Biosca i Torà.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 05/2023

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 0,7% interanual a Catalunya al maig del 2023.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 05/2023

L'índex de volum de negoci del sector serveis augmenta un 0,3% interanual a Catalunya al maig del 2023.

AFIC

Estadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social. 06/2023. Dades provisionals

El nombre d'afiliacions al Règim general de la Seguretat Social amb ubicació del compte de cotització a Catalunya augmenta un 3,3% interanual al juny del 2023 i el nombre d'autònoms amb ubicació de l'activitat a Catalunya, un 0,1%.

CLEM

Enquesta de clima empresarial. T2/2023

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al segon trimestre del 2023 registra un saldo d'11,2 punts, i el de les expectatives per al tercer trimestre del 2023 se situa en 7,8 punts.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 06/2023. Dades provisionals

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 2,8% interanual al juny del 2023 i creix a tot el territori excepte a 4 comarques. La variació mensual és del 0,4% al conjunt de Catalunya.

IPC

Índex de preus de consum. 06/2023

L'índex de preus de consum augmenta un 1,9% interanual a Catalunya al juny del 2023 i la inflació subjacent és del 5,9%.

Notícia

Activitats de formació en estadística de l'Idescat. Segon semestre 2023

Les sessions tècniques i les activitats formatives o promocionals en l'àmbit estadístic que l'Idescat ha dissenyat per al segon semestre del 2023 ja es poden consultar.

EP

Estimacions de població. Estimacions intercensals. 2012-2021

L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) difon les Estimacions intercensals de població 2012-2021.

ICEH

Indicadors de confiança empresarial. T3/2023

L'índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya augmenta un 1,2% al tercer trimestre del 2023 respecte del trimestre anterior.

CEPH

Estadística de característiques essencials de la població i els habitatges. Llengües. 2021

L'any 2021, el 86,8% de la població de Catalunya de 2 anys o més entenia bé el català i el 9,2% l'entenia amb dificultat.

IPI

Índex de producció industrial. 05/2023

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari decreix un 0,7% interanual a Catalunya al maig del 2023.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 05/2023

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents augmenta un 5,8% al maig del 2023 respecte a un any enrere.

TURDEST

Estadística de la despesa del turisme estranger. 05/2023

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.033 milions d'euros al maig del 2023, enfront dels 1.486 milions d'un any enrere.

TUREST

Estadística del turisme estranger. 05/2023

El nombre de turistes estrangers que han arribat a Catalunya se situa en 1,8 milions al maig del 2023, un 21,7% més que un any enrere.

EAES

Estadística anual d'estructura salarial. 2021

El salari brut anual per treballador a Catalunya va ser de 28.145,02 euros l'any 2021, un 3,9% més que l'any anterior.

ICD

Índex de comerç al detall. 05/2023

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 12,6% interanual a Catalunya al maig del 2023.

IBI

Impost sobre béns immobles. 2022

L'Idescat presenta la informació del cadastre i de l'impost sobre béns immobles de l'any 2022 (dades provisionals).

TURESP

Turisme a Catalunya de residents de la resta de l'Estat. T1/2023

El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat augmenta un 40,4% interanual al primer trimestre del 2022, fet que suposa un total d'1,1 milions de viatges.

TURCAT

Turisme de residents de Catalunya. T1/2023

El nombre de viatges dels catalans augmenta un 1,6% interanual al primer trimestre del 2023, fet que suposa un total de 5,7 milions de viatges.

Notícia

Publicació de la revista SORT

S'ha publicat el número 1 del volum 47 corresponent al període gener-juny del 2023 de la revista estadística internacional SORT amb la inclusió d'un article convidat i quatre articles més.

IPRI

Índex de preus industrials. 05/2023

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 1,0% interanual a Catalunya al maig del 2023.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 05/2023

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 14,9% interanual a Catalunya al maig del 2023, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 05/2023

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 9,4% interanual a Catalunya al maig del 2023 i se situa en 120,86 euros.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 04/2023

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, disminueix un 4,7% interanual a Catalunya a l'abril del 2023.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 04/2023

L'índex de volum de negoci del sector serveis augmenta un 3,1% interanual a Catalunya a l'abril del 2023.

ECL

Estadístiques de cost laboral. T1/2023

El cost laboral per treballador i mes és de 3.135,40 euros a Catalunya al primer trimestre del 2023, un 6,6% més que al mateix trimestre del 2022.

CLEM

Inici del treball de camp de l'Enquesta de clima empresarial. T2/2023

El treball de camp de l'Enquesta de clima empresarial del segon trimestre del 2023 comença el 15 de juny i finalitzarà el 4 de juliol..

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T1/2023

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) augmenta un 4,1% interanual a Catalunya al primer trimestre del 2023.

Notícia

Lliurament dels premis del 14è concurs Planter de Sondeigs i Experiments

El dijous 1 de juny es va celebrar l'acte de lliurament de premis i diplomes del 14è concurs Planter de Sondeigs i Experiments.

IPC

Índex de preus de consum. 05/2023

L'índex de preus de consum augmenta un 3,2% interanual a Catalunya al maig del 2023 i la inflació subjacent és del 6,1%.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 05/2023. Dades definitives

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 2,8% interanual al maig del 2023 i creix a tot el territori, excepte a quatre comarques.

PIBT

Comptabilitat trimestral. T1/2023

El producte interior brut de Catalunya registra una variació interanual del 2,9% i intertrimestral de l’1,1% al primer trimestre del 2023.

EP

Estimacions de població. Avanç. Dades provisionals. 2023

La població de Catalunya a 1 de gener de 2023 és de 7.899.056 habitants, segons dades provisionals de les Estimacions de població.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 04/2023

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents augmenta un 4,2% a l’abril del 2023 respecte a un any enrere.

IPI

Índex de producció industrial. 04/2023

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari decreix un 3,4% interanual a Catalunya a l'abril del 2023.

TURDEST

Estadística de la despesa del turisme estranger. 04/2023

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.623 milions d'euros a l'abril del 2023, enfront dels 1.147 milions d'un any enrere.

TUREST

Estadística del turisme estranger. 04/2023

El nombre de turistes estrangers que han arribat a Catalunya se situa en 1,5 milions a l'abril del 2023, un 33,0% més que un any enrere.

ICD

Índex de comerç al detall. 04/2023

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 11,5% interanual a Catalunya a l'abril del 2023.

IPRI

Índex de preus industrials. 04/2023

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 2,6% interanual a Catalunya a l'abril del 2023.

COMTEC

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T1/2023

Les exportacions catalanes de productes d’alt contingut tecnològic augmenten un 26,2% interanual al primer trimestre del 2023.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 04/2023

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 17,2% interanual a Catalunya a l'abril del 2023, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

Notícia

Mapes de les seccions censals de Catalunya. 2022

L'Idescat publica els mapes de les seccions censals de Catalunya en els formats Shape i WMS, corresponents al Padró continu de població de l'any 2022.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 04/2023

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 15,8% interanual a Catalunya a l'abril del 2023 i se situa en 122,74 euros.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 03/2023

L'índex de volum de negoci del sector serveis augmenta un 10,1% interanual a Catalunya al març del 2023.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 03/2023

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 9,9% interanual a Catalunya al març del 2023.

Notícia

Creació de la nova comarca del Lluçanès

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar el proppassat 11 de maig la Llei 7/2023, de 10 de maig, de creació de la comarca del Lluçanès.

PPSR

Estadística de pensions no contributives. 2022

El desembre del 2022 es van abonar a Catalunya un total de 61.910 pensions no contributives de la Seguretat Social, un 2,7% més respecte a l'any anterior.

CLEM

Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. T1/2023

El 61,0% dels establiments empresarials de Catalunya declaren tenir coneixement dels fons europeus de recuperació Next Generation i de les seves línies d'ajut, al primer trimestre del 2023, 1,1 punts més que un any enrere.

RIS

Estadística de rendes d'inserció social. 2022

Durant l'any 2022 va augmentar un 8,3% la mitjana mensual de prestacions en concepte de renda garantida de ciutadania i va disminuir un 30,3% la mitjana de prestacions de renda activa d'inserció.

IPC

Índex de preus de consum. 04/2023

L'índex de preus de consum augmenta un 3,9% interanual a Catalunya a l'abril del 2023.

ATURP

Estadística de prestacions per atur. 2022

El nombre mitjà de prestacions per atur a Catalunya va disminuir un 11,6% el 2022 i el volum econòmic ho va fer en un 27,3%.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 04/2023. Dades provisionals

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,2% interanual a l’abril del 2023 i creix a tot el territori, excepte a la Ribera d’Ebre i a Aran. La variació mensual és de l’1,4% al conjunt de Catalunya.

RFDBC

Renda familiar disponible bruta territorial. 2020

L'any 2020 la renda per habitant va disminuir a totes les comarques, excepte al Pla d'Urgell, la Ribera d'Ebre i el Pla de l'Estany.

PMH

Població de Catalunya georeferenciada a 1 de gener de 2019-2021

L'Idescat ofereix dades de població georeferenciades del Registre de població de Catalunya a 1 de gener dels anys 2019, 2020 i 2021, amb les variables sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement, en arxius en format Shapefile.

IPI

Índex de producció industrial. 2022. Dades definitives

L'Idescat publica les dades de l'Índex de producció industrial 2022 definitives, que actualitzen les dades provisionals.

IPI

Índex de producció industrial. 03/2023

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 1,4% interanual a Catalunya al març del 2023.

PIBT

Comptabilitat trimestral. T1/2023. Avanç del PIB

El producte interior brut de Catalunya creix un 3,0% interanual al primer trimestre del 2023 segons l'estimació avançada, i la taxa intertrimestral és de l'1,2%.

TURCAM

Estadística de l'activitat en càmpings. T1/2023

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya augmenta un 13,9% interanual al primer trimestre del 2023.

TUREST

Estadística del turisme estranger. 03/2023

El nombre de turistes estrangers que han arribat a Catalunya se situa en 1,0 milions al març del 2023, un 44,9% més que un any enrere.

TURDEST

Estadística de la despesa del turisme estranger. 03/2023

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.057 milions d'euros al març del 2023, enfront dels 737 milions d'un any enrere.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 03/2023

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents augmenta un 8,7% al març del 2023 respecte a un any enrere.

TURUR

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. T1/2023

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural augmenta un 6,7% interanual a Catalunya al primer trimestre del 2023.

ICD

Índex de comerç al detall. 03/2023

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 13,4% interanual a Catalunya al març del 2023.

EPA

Enquesta de població activa. T1/2023

La població ocupada a Catalunya creix un 1,9% interanual al primer trimestre del 2023 i se situa en 3.521.300 persones. La taxa d'atur se situa en el 10,37%, amb un total de 407.200 persones desocupades.

PHRE

Padró d'habitants residents a l'estranger. 2023

El nombre de catalans que resideixen a l’estranger ha augmentat a 32 comarques durant el 2022. Hi ha 6 comarques que tenen més ciutadans residint a Amèrica que a Europa.

FEE

Estadística de filials d'empreses estrangeres. 2020

El volum de negoci de les filials d'empreses estrangeres amb establiments a Catalunya va disminuir un 12,1% l'any 2020. Els principals països inversors van ser Alemanya, França i els Estats Units.

IPRI

Índex de preus industrials. 2022. Dades definitives

L'Idescat publica les dades de l'Índex de preus industrials 2022 definitives, que actualitzen les dades provisionals.

IPRI

Índex de preus industrials. 03/2023

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 6,1% interanual a Catalunya al març del 2023.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 03/2023

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 24,6% interanual a Catalunya al març del 2023, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 03/2023

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 18,4% interanual a Catalunya al març del 2023 i se situa en 114,11 euros.

ECV

Enquesta de condicions de vida. 2022

La taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) a Catalunya va ser del 24,7% l'any 2022, 1,2 punts menys que de l'any anterior.

CLEM

Enquesta de clima empresarial. T1/2023

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al primer trimestre del 2023 registra un saldo de 5,3 punts, i el de les expectatives per al segon trimestre del 2023 se situa en 8,9 punts.

EPA

Enquesta de població activa. Formació i condicions de treball. 2022

El 24,8% de la població assalariada de Catalunya va declarar haver treballat almenys un dissabte al mes al 2022.

PTF

Productivitat total dels factors. 2022

L'aportació de la productivitat total dels factors al creixement del PIB de Catalunya va ser de 3,2 punts l'any 2022.

ICEH

Indicadors de confiança empresarial. T2/2023

L'índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya augmenta un 2,9% al segon trimestre del 2023 respecte del trimestre anterior.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 02/2023

L'índex de volum de negoci del sector serveis augmenta un 9,2% interanual a Catalunya al febrer del 2023.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 02/2023

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 11,1% interanual a Catalunya al febrer del 2023.

AFIC

Estadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social. 03/2023. Dades provisionals

El nombre d'afiliacions al Règim general de la Seguretat Social amb ubicació del compte de cotització a Catalunya augmenta un 4,0% interanual al març del 2023, mentre que el nombre d'autònoms amb ubicació de l'activitat a Catalunya disminueix un 0,2%.

Notícia

Xifres de Catalunya 2023

L'Idescat ha editat el fullet Xifres de Catalunya 2023, en què es presenta una selecció de les estadístiques bàsiques de Catalunya comparades amb les d'Espanya i de la Unió Europea.

IPC

Índex de preus de consum. 03/2023

L'índex de preus de consum augmenta un 3,1% interanual a Catalunya al març del 2023.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 03/2023. Dades provisionals

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,3% interanual al març del 2023 i creix a tot el territori, tret d'una comarca. La variació mensual és positiva al conjunt de Catalunya (0,8%) i també a 33 comarques.

IPI

Índex de producció industrial. 02/2023

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari disminueix un 1,5% interanual a Catalunya al febrer del 2023.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 02/2023

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents augmenta un 9,5% al febrer del 2023 respecte a un any enrere.

PENS

Estadística de pensions contributives. Pensions de classes passives de l'Estat. 2022

El sistema de classes passives de l’Estat va abonar a Catalunya un total de 64.282 pensions a funcionaris civils (principalment personal docent i sanitari) i militars al desembre del 2022, un 3,3% més que un any enrere.

TUREST

Estadística del turisme estranger. 02/2023

El nombre de turistes estrangers que han arribat a Catalunya se situa en 924,5 milers al febrer del 2023, un 49,3% més que un any enrere.

TURDEST

Estadística de la despesa del turisme estranger. 02/2023

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 934 milions d'euros al febrer del 2023, enfront dels 587 milions d'un any enrere.

CFM

Compte de fluxos de materials. 2019-2020

El consum domèstic de materials de l’economia catalana va ser de 48,1 milions de tones l'any 2020, xifra que representa 6,2 tones per habitant, és a dir, una disminució del 15,3% respecte a un any enrere.

CENSPH

Cens de població i habitatges 2021. Estructura de la població

El 23% dels 7.749.896 habitants de Catalunya a 1 de gener de 2021 va fixar la residència a Catalunya després de l'any 2000. D'aquests el 78,5% eren nascuts a l'estranger, l'11,7% a la resta d'Espanya i el 9,8% a Catalunya.

ICD

Índex de comerç al detall. 02/2023

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 11,6% interanual a Catalunya al febrer del 2023.

TURESP

Turisme a Catalunya de residents de la resta de l'Estat. T4/2022 i any 2022

El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat va augmentar un 18,5% interanual al quart trimestre del 2022 i la despesa per persona, un 9,1%. L'any 2022, aquests viatges van augmentar un 36,0% i la despesa total, un 55,9%.

TURCAT

Turisme de residents de Catalunya. T4/2022 i any 2022

El nombre de viatges dels catalans es va mantenir estable al quart trimestre del 2022 i la despesa per persona va augmentar un 17,7%. L'any 2022, el nombre de viatges dels catalans va augmentar un 19,8% i la despesa total, un 55,7%.

RD

Estadística sobre activitats en R+D. 2021

La despesa en R+D interna feta a Catalunya va ser de 4.078,7 milions d'euros l'any 2021, un 12,7% més respecte de l'any anterior. Aquesta despesa representa l'1,67% del PIB.

IPRI

Índex de preus industrials. 02/2023

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 8,2% interanual a Catalunya al febrer del 2023.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 02/2023

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 30,4% interanual a Catalunya al febrer del 2023, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 01/2023

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 17,3% interanual a Catalunya al gener del 2023.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 01/2023

L'índex de volum de negoci del sector serveis augmenta un 12,8% interanual a Catalunya al gener del 2023.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 02/2023

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 31,4% interanual a Catalunya al febrer del 2023 i se situa en 120,04 euros.

Notícia

Nomenclatura territorial d'agrupacions censals 2022

L'Idescat publica la nomenclatura territorial d'agrupacions censals per a l'any 2022.

PIBA

Comptes econòmics anuals de Catalunya. 2022

L'any 2022 el producte interior brut de Catalunya va assolir els 270.710 milions d'euros i el creixement en volum va ser del 5,5%.

PIBT

Comptabilitat trimestral. T4/2022

El producte interior brut de Catalunya va registrar una variació interanual del 2,7% i intertrimestral del 0,2% al quart trimestre del 2022.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 01/2023

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents augmenta un 11,6% al gener del 2023 respecte a un any enrere.

ECL

Estadístiques de cost laboral. T4/2022

El cost laboral per treballador i mes va ser de 3.214,50 euros a Catalunya al quart trimestre del 2022, un 4,2% més que al mateix trimestre del 2021.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T4/2022

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) va augmentar un 7,4% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2022.

TUREST

Estadística del turisme estranger. 2022. Dades definitives

L'Idescat publica les dades de Turisme estranger 2022 definitives, que actualitzen les dades provisionals.

TURDEST

Estadística de la despesa del turisme estranger. 2022. Dades definitives

L'Idescat publica les dades de Despesa del turisme estranger 2022 definitives, que actualitzen les dades provisionals.

CLEM

Inici del treball de camp de l'Enquesta de clima empresarial. T1/2023

El treball de camp de l'Enquesta de clima empresarial del primer trimestre del 2023 comença el 15 de març i finalitzarà l'11 d'abril.

IPC

Índex de preus de consum. 02/2023

L'índex de preus de consum augmenta un 5,6% interanual a Catalunya al febrer del 2023.

ICD

Índex de comerç al detall. 01/2023

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 14,5% interanual a Catalunya al gener del 2023.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 02/2023. Dades definitives

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,1% interanual al febrer del 2023 i creix a tot el territori excepte a 2 comarques i Aran. La variació mensual és positiva al conjunt de Catalunya (0,8%) i també a totes les comarques i a Aran.

Notícia

L'Idescat participa en la conferència NTTS 2023 (Noves Tècniques i Tecnologies per a l’Estadística)

L'Idescat participa en la conferència NTTS 2023, que se celebra a Brussel·les del 7 al 9 de març.

Notícia

El Govern aprova el Programa anual d'actuació estadística per al 2023

El Govern ha aprovat el Programa anual d'actuació estadística 2023 (PAAE 2023). El nombre d'actuacions programades és de 304.

IPI

Índex de producció industrial. 01/2023

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari disminueix un 0,9% interanual a Catalunya al gener del 2023.

IIG

Índex d'igualtat de gènere. 2020

L'Índex d'igualtat de gènere a Catalunya l'any 2020 va ser de 74,1 punts (la igualtat total se situa en 100) amb un augment d'1,1 punts en relació amb l'any 2019.

TUREST

Estadística del turisme estranger. 01/2023

El nombre de turistes estrangers que han arribat a Catalunya se situa en 798,3 milers al gener del 2023, un 71,6% més que un any enrere.

TURDEST

Estadística de la despesa del turisme estranger. 01/2023

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 804 milions d'euros al gener del 2023, enfront dels 438 milions d'un any enrere.

EEP

Estadística dels estudis de la població. 2018-2020

L'any 2020, el 33,4% de la població de 15 anys o més tenia estudis superiors, mentre que el 14,8% només disposava com a màxim d'educació primària.

COMTEC

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T4/2022 i any 2022. Dades provisionals

Els productes de nivell tecnològic mitjà alt van encapçalar els augments de les exportacions de productes industrials al quart trimestre del 2022, amb un 26,6% interanual, i els de nivell mitjà baix els augments anuals, amb un 22,4%.

EPCENT

Estimació de la població centenària. 2021

El 66% dels centenaris de Catalunya tenien 100 o 101 anys, i el 34% tenia 102 anys o més, l'any 2021.

COMEST

Comerç amb l'estranger. 12/2022 i any 2022. Dades provisionals

Les exportacions van créixer un 24,0% interanual a Catalunya al desembre del 2022 i les importacions, un 7,9%. L'any 2022, les exportacions van créixer un 17,9% i les importacions un 23,6%, segons dades provisionals.

INDBPS

Indicadors de benestar i progrés social. 2022. Avanç

L'Idescat actualitza els Indicadors de benestar i progrés social. En aquesta ocasió s'hi incorporen els valors per a l'any 2022 en 18 indicadors i es completen i actualitzen les dades d'anys anteriors en 8 indicadors més.

EPA

Enquesta de població activa. 2022

La taxa d'atur es va situar en el 9,7% de mitjana el 2022 i, pel que fa als joves menors de 25 anys, en el 24,1%.

CLEM

Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. T4/2022

El 20,7% dels establiments empresarials de Catalunya van declarar haver tingut dificultats per disposar d'aprovisionaments al quart trimestre del 2022, mentre que al segon trimestre del 2022 va ser del 31,9%.

IPRI

Índex de preus industrials. 01/2023

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 9,3% interanual a Catalunya al gener del 2023.

PMH

Padró municipal d'habitants. Nomenclàtor estadístic d'entitats de població. 2022

S'ha actualitzat el Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya amb les dades del Padró municipal d'habitants a data 1 de gener del 2022.

PMH

Padró municipal d'habitants. Població estrangera. 2022

La població estrangera resident a Catalunya va ser d'1.271.810 persones a 1 de gener de 2022, un 1,7% més que l'any anterior. La població de nacionalitat estrangera va disminuir a 8 comarques i a Aran.

PMH

Padró municipal d'habitants. Explotació estadística. 2022. Dades definitives

La població empadronada a Catalunya a 1 de gener del 2022, era de 7.792.611 habitants. Per lloc de naixement, el 63,6% van néixer a Catalunya, el 15,2% a la resta d'Espanya i el 21,2% a l'estranger.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 01/2023

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 54,0% interanual a Catalunya al gener del 2023, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 01/2023

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 22,3% interanual a Catalunya al gener del 2023 i se situa en 93,98 euros.

CENSAG

Cens agrari 2020

Les jornades de les persones que van treballar en les explotacions agràries a Catalunya es corresponen en un 46,1% a mà d’obra familiar, en un 35,9% a mà d’obra contractada de manera regular, en un 13,2% a mà d’obra temporal i, finalment, en el 4,8% restant a mà d’obra subcontractada.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 12/2022

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, va augmentar un 7,0% interanual a Catalunya al desembre del 2022.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 12/2022

L'índex de volum de negoci del sector serveis va augmentar un 11,1% interanual a Catalunya al desembre del 2022.

EE

Empreses i establiments. 01/01/2022

El nombre d'empreses amb establiments a Catalunya es va situar en 641.683 a 1 de gener del 2022, un 1,8% més que un any abans.

IPC

Índex de preus de consum. 01/2023

L'índex de preus de consum augmenta un 5,3% interanual a Catalunya al gener del 2023.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 01/2023. Dades provisionals

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 2,8% interanual al gener del 2023 i creix a tot el territori excepte a 3 comarques i a Aran. La variació mensual és del −0,4% al conjunt de Catalunya.

ECV

Inici del treball de camp de l'Enquesta de condicions de vida 2023

S'inicia la recollida d'informació de l'Enquesta de condicions de vida 2023. Aquest treball de camp es farà entre els mesos de febrer i abril del 2023.

TMEE

Taxa de mortalitat estandarditzada per edat. 2017-2021

L'Idescat publica la taxa de mortalitat estandarditzada per edat (TME) corresponent al període 2017-2021. La TME de Catalunya va ser de 829 defuncions per 100.000 habitants.

IEV

Taula de vida 2017-2021

L'Idescat publica la taula de vida de la població de Catalunya, corresponent al període 2017-2021. Per a aquest període, l'esperança de vida en néixer era de 83,23 anys (80,40 anys per als homes i 85,96 anys per a les dones).

IPI

Índex de producció industrial. 12/2022 i any 2022. Dades provisionals

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari va augmentar un 4,9% interanual a Catalunya al desembre del 2022. L'any 2022, va créixer un 0,6% en mitjana anual, segons dades provisionals.

COMTEC

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 2021. Dades definitives

L’Idescat publica les dades definitives de Comerç amb l’estranger segons contingut tecnològic del 2021.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 12/2022 i any 2022

L'índex de vendes a les grans superfícies (IVGS) de Catalunya a preus corrents va augmentar un 8,4% interanual al desembre del 2022 i, en el conjunt de l'any 2022, un 10,5%.

TURCAM

Estadística de l'activitat en càmpings. T4/2022 i any 2022. Dades provisionals

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya va augmentar un 12,4% interanual al quart trimestre del 2022 i, en el conjunt de l'any 2022, un 36,1%, segons dades provisionals.

PIBA

Comptes econòmics anuals de Catalunya. 2022. Avanç del PIB

El producte interior brut de Catalunya va registrar un increment anual d'un 5,5% el 2022, segons l'estimació avançada.

PIBT

Comptabilitat trimestral. T4/2022. Avanç del PIB

El producte interior brut de Catalunya va mostrar un creixement interanual del 3,3% al quart trimestre del 2022 segons l'estimació avançada, i la taxa intertrimestral es va situar en el 0,3%.

TURDEST

Estadística de la despesa del turisme estranger. 12/2022 i any 2022. Dades provisionals

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya va augmentar un 61,7% interanual al desembre del 2022 i, en el conjunt de l'any 2022, un 198,0%, segons dades provisionals.

TUREST

Estadística del turisme estranger. 12/2022 i any 2022. Dades provisionals

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya va augmentar un 45,9% interanual al desembre del 2022 i, en el conjunt de l'any 2022, un 155,8%, segons dades provisionals.

TURUR

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. T4/2022 i any 2022. Dades provisionals

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural va disminuir un 7,4% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2022 i, en el conjunt de l'any 2022, va créixer un 16,0% segons dades provisionals.

Notícia

Activitats de formació en estadística de l'Idescat. Primer semestre 2023

Les sessions tècniques i les activitats formatives o promocionals en l'àmbit estadístic que l'Idescat ha dissenyat per al primer semestre del 2023 ja es poden consultar.

ICD

Índex de comerç al detall. 12/2022

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, va augmentar un 7,5% interanual a Catalunya al desembre del 2022.

EPA

Enquesta de població activa. T4/2022

La població ocupada a Catalunya va créixer un 0,6% interanual al quart trimestre del 2022. La taxa d'atur es va situar en el 9,91%, amb un total de 387.200 persones desocupades (8.200 persones menys que l’any anterior, amb una disminució del 2,1%).

IPRI

Índex de preus industrials. 12/2022 i any 2022. Dades provisionals

L'índex de preus de productes industrials (que no inclou l'energia) va augmentar un 9,6% interanual a Catalunya al desembre del 2022. La mitjana anual del 2022 va augmentar un 12,5% respecte de l'any anterior, segons dades provisionals.

TURHOT

Indicadors d'activitat hotelera. 12/2022 i any 2022. Dades provisionals

Les pernoctacions en establiments hotelers van augmentar un 32,1% interanual a Catalunya al desembre del 2022 i un 107,6% l'any 2022.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 12/2022 i any 2022. Dades provisionals

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) va augmentar un 16,0% interanual a Catalunya al desembre del 2022 i un 25,7% l'any 2022.

CLEM

Enquesta de clima empresarial. T4/2022

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al quart trimestre del 2022 registra un saldo de 6,4 punts, i el de les expectatives per al primer trimestre del 2023 se situa en −3,8 punts.

MTPD

Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat. 2021

La taxa d'ocupació de les persones amb discapacitat legalment reconeguda es va situar en el 28,0% el 2021 (5 dècimes menys que el 2020) i la taxa d'atur en el 20,6% (2,6 punts menys que el 2020).

ICEH

Indicadors de confiança empresarial. T1/2023

L'índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya disminueix un 0,3% al primer trimestre del 2023 respecte del trimestre anterior.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 11/2022

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, va augmentar un 9,4% interanual a Catalunya al novembre del 2022.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 11/2022

L'índex de volum de negoci del sector serveis va augmentar un 11,9% interanual a Catalunya al novembre del 2022.

AFIC

Estadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social. 12/2022. Dades provisionals

El nombre d’afiliacions al Règim general de la Seguretat Social amb ubicació del compte de cotització a Catalunya va créixer un 3,4% interanual al desembre del 2022, mentre que el nombre d’autònoms amb ubicació de l’activitat a Catalunya va disminuir un 0,2%.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 11/2022

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents va augmentar un 1,2% al novembre del 2022 respecte a un any enrere.

IPC

Índex de preus de consum. 12/2022

L'índex de preus de consum (base 2021=100) va augmentar un 5,2% interanual a Catalunya al desembre del 2022.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat.12/2022. Dades provisionals

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya al desembre del 2022 va augmentar un 2,7% respecte a un any enrere i es va situar en 3.428.757 afiliats, segons dades provisionals.

NAIX

Estadística de naixements. 2021. Dades definitives

El nombre de naixements registrats a Catalunya el 2021 va ser de 57.634 nascuts vius, un 1,4% menys respecte al 2020, segons dades definitives.

IPI

Índex de producció industrial. 11/2022

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari disminueix un 2,8% interanual a Catalunya al novembre del 2022.

MAT

Estadística de matrimonis. 2021. Dades definitives

El nombre de matrimonis registrats a Catalunya el 2021 va ser de 23.601, un 50,7% més respecte al 2020, segons dades definitives.

TURDEST

Estadística de la despesa del turisme estranger. 11/2022

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 982 milions d'euros al novembre del 2022, enfront dels 534 milions d'un any enrere.

TUREST

Estadística del turisme estranger. 11/2022

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 962,7 milers al novembre del 2022, un 56,3% més que un any enrere.

ICD

Índex de comerç al detall. 11/2022

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 5,2% interanual a Catalunya al novembre del 2022.

TICL

Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars. 2022

El 57,1% de la població de 16 a 74 anys de Catalunya ha comprat a través d'Internet en els darrers 3 mesos el 2022, 2,6 punts menys respecte a un any enrere.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 11/2022

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 34,0% interanual a Catalunya al novembre del 2022, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

IPRI

Índex de preus industrials. 11/2022

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 10,9% interanual a Catalunya al novembre del 2022.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 11/2022

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 26,8% interanual a Catalunya al novembre del 2022 i se situa en 106,19 euros.

Notícia

Calendari de difusió de resultats 2023

Ja està disponible el calendari de difusió de resultats de la producció estadística de l'Idescat per a l'any 2023, que té un caràcter provisional fins que el Govern aprovi el Programa anual d'actuació estadística (PAAE).

TURESP

Turisme a Catalunya de residents de la resta de l'Estat. T3/2022

El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat decreix un 8,1% interanual al tercer trimestre del 2022, fet que suposa un total de 1,8 milions de viatges.

TURCAT

Turisme de residents de Catalunya. T3/2022

El nombre de viatges dels catalans augmenta un 1,2% interanual al tercer trimestre del 2022, fet que suposa un total de 9,9 milions de viatges.

PMH

Padró municipal d'habitants. 01/01/2022. Xifres oficials

L'Idescat publica les xifres oficials de població per sexe, referides a l'1 de gener del 2022, resultants de la revisió del Padró municipal, aprovades mitjançant el Reial decret 1037/2022, de 20 de desembre.

EAUVI

Estadística de l'audiovisual. 2020

El volum de negoci de les empreses del sector audiovisual a Catalunya va ser de 1.191 milions d'euros el 2020, un 31,5% menys que l'any anterior.

Notícia

Publicació de la revista SORT

S'ha publicat el número 2 del volum 46 corresponent al període juliol-desembre del 2022 de la revista estadística internacional SORT amb la inclusió de quatre articles.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 10/2022

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 12,7% interanual a Catalunya a l'octubre del 2022.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 10/2022

L'índex de volum de negoci del sector serveis augmenta un 14,3% interanual a Catalunya a l'octubre del 2022.

MIOC

Marc Input-Output de Catalunya. 2016

L’Idescat publica el Marc input-output de Catalunya 2016 (MIOC-2016). Aquesta actuació estadística proporciona la informació detallada a 64 branques d’activitat.

EMPTUR

Estadística i comptes de les empreses turístiques. 2020

El volum de negoci de les empreses turístiques va ser de 21.716 milions d’euros l'any 2020, amb una disminució del 44,6% respecte a l'any anterior.

EMPTIC

Estadística i comptes de les empreses del sector TIC. 2020

El volum de negoci del sector TIC de Catalunya va ser de 21.112 milions d'euros l'any 2020, amb un augment de l'1,0% respecte a l'any anterior.

EMPCULT

Estadística i comptes de les empreses culturals. 2020

El volum de negoci del sector cultural de Catalunya va ser de 9.900 milions d'euros l'any 2020, un 19,1% menys respecte a l'any anterior.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T3/2022

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) augmenta un 16,3% interanual a Catalunya al tercer trimestre del 2022.

ECL

Estadístiques de cost laboral. T3/2022

El cost laboral per treballador i mes és de 2.947,55 euros a Catalunya al tercer trimestre del 2022, un 4,8% més que al mateix trimestre del 2021.

PIBC

Producte interior brut territorial 2020 i avanç 2021 dels municipis de més de 50.000 habitants

10 dels 218 municipis de més de 5.000 habitants van mostrar un creixement positiu del PIB per habitant l'any 2020, encapçalats per Móra d'Ebre i Almacelles, amb un 7,1% i un 5,0%, respectivament.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 11/2022. Dades definitives

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 2,8% interanual al novembre del 2022 i creix a tot el territori excepte a 3 comarques. La variació mensual és del 0,2% al conjunt de Catalunya, però ha disminuït a 10 comarques.

IPC

Índex de preus de consum. 11/2022

L'índex de preus de consum (base 2021=100) augmenta un 6,4% interanual a Catalunya al novembre del 2022.

CLEM

Inici del treball de camp de l'Enquesta de clima empresarial. T4/2022

El treball de camp de l'Enquesta de clima empresarial del quart trimestre del 2022 comença el 14 de desembre i tindrà una durada prevista de 20 dies naturals.

PIBT

Comptabilitat trimestral. T3/2022

El producte interior brut de Catalunya registra una variació interanual del 4,3% i intertrimestral del 0,3% al tercer trimestre del 2022.

IPI

Índex de producció industrial. 10/2022

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 0,4% interanual a Catalunya a l'octubre del 2022.

DEF

Estadística de defuncions. 2021

L’any 2021 es van registrar a Catalunya 69.342 defuncions, un 13,1% menys respecte al 2020.

EPE

Estimacions de població estacional. 2021

19 comarques i Aran tenien població estacional de signe positiu el 2021. El Tarragonès va ser la comarca amb més població estacional en termes absoluts amb 23.749 persones ETCA, seguida del Baix Empordà amb 22.546.

EMOESC

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris. Curs 2021/22

El 82,5% dels alumnes no universitaris van estudiar i residir al mateix municipi el curs 2021/2022.

EMOUNIV

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris. Curs 2020/21

En el curs 2020/2021, el 75,7% dels 172.915 alumnes universitaris residents a Catalunya estudiaven fora del municipi de residència, en un dels 25 municipis on hi ha centres d'ensenyament universitaris.

MM

Moviments migratoris. 2021

L'any 2021 es van registrar 280.677 canvis de residència entre municipis de Catalunya, 15,2% més respecte a l'any 2020. El saldo migratori total per a Catalunya va ser de 34.626 persones, 27,2% menys que al 2020.

IN

Estadística sobre innovació a les empreses. 2020

La despesa de les empreses en activitats innovadores feta a Catalunya va assolir els 4.512,5 milions d'euros el 2020, un 14,0% menys que l'any anterior.

ECLL

Enquesta contínua de llars. 2020

L'any 2020 a Catalunya hi havia 3.029.300 llars. El nombre de llars unipersonals va representar el 26,0% del total.

EF

Enquesta de fecunditat. 2018

El 26,7% de les dones de 40 a 55 anys no van tenir fills biològics, segons l’Enquesta de fecunditat 2018.

MCVL

Estadística longitudinal de vides laborals. 2018

Un total de 3.844.225 persones van estar almenys un dia en alta laboral a Catalunya l’any 2018, un 1,7% més que un any enrere.

 • Turisme (71)
 • Comerç · Serveis (41)
 • Treball (30)
 • Indústria · Energia (28)
 • Població (28)
 • Preus (25)
 • Inversió i comerç exterior (18)
 • Empreses · Finances (17)
 • Macromagnituds (15)
 • Condicions de vida (8)
 • Recerca · Tecnologia (7)
 • Protecció social (5)
 • Cultura · Llengua (4)
 • Finances públiques (2)
 • Agricultura · Ramaderia · Pesca (1)
 • Educació (1)
 • Ingressos i consum de les llars (1)
 • Medi ambient (1)
 • Salut (1)
 • Territori (1)

Novetats seleccionades: 330

Aquesta pàgina recull les actualitzacions de resultats estadístics i les principals notícies de l'Idescat, publicades en els darrers 12 mesos.