Novetats RSS

No hi ha novetats que compleixin els criteris seleccionats.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T3/2018

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) (base 2015=100) augmenta un 6,3% interanual a Catalunya al tercer trimestre del 2018. D'altra banda, l'índex de volum de negoci (IASSVN) també presenta un increment del 4,7% respecte a un any enrere.

EIE

Estadística estructural d'empreses del sector industrial. 2016

El volum de negoci de les empreses industrials va ascendir a 130.002 milions d'euros a Catalunya l'any 2016, segons l'Estadística estructural d’empreses del sector industrial. El nombre de persones ocupades en les empreses d’aquest sector va ser de 460.124, i el valor afegit brut que van generar va superar els 31.816 milions d’euros.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 09/2018

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 2,5% al setembre del 2018 respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 3.253.644 persones. L’Idescat publica per primera vegada dades territorials de temporalitat i parcialitat de les afiliacions a la Seguretat Social per compte d’altri.

CLEM

Inici dels treballs de camp de l'Enquesta de clima empresarial. T4/2018

S'inicien els treballs de recollida d'informació de l'Enquesta de clima empresarial corresponents al quart trimestre del 2018. El treball de camp es durà a terme a partir del dia 14 de desembre i tindrà una durada prevista de 20 dies naturals.

IPC

Índex de preus de consum. 11/2018

L'índex de preus de consum augmenta un 1,9% interanual a Catalunya al novembre del 2018.

PIBT

Comptabilitat trimestral. T3/2018

El producte interior brut de Catalunya registra un augment del 2,7% interanual i del 0,5% intertrimestral el tercer trimestre del 2018.

COMTEC

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 2017. Dades definitives

L'any 2017, les exportacions de productes industrials de nivell tecnològic alt van augmentar un 9,5% a Catalunya respecte a l'any anterior, segons dades definitives de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

COMEST

Comerç amb l'estranger. 2017. Dades definitives

L'any 2017, les exportacions van créixer un 6,9% i les importacions un 9,0% respecte a un any enrere, segons dades definitives de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

IPI

Índex de producció industrial. 10/2018

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari disminueix un 0,5% interanual a Catalunya a l'octubre del 2018.

MCVL

Estadística longitudinal de vides laborals. 2017

El nombre de persones que van tenir alguna relació administrativa amb la Seguretat Social com a cotitzants o pensionistes va ser de 5.291.350 a Catalunya l'any 2017. Un total de 3.779.375 van estar almenys un dia en alta laboral, xifra que representa un 3,1% més que l'any anterior.

COMTEC

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T3/2018

Les exportacions catalanes d’alta tecnologia augmenten un 2,3% interanual al tercer trimestre del 2018.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 10/2018

L'Índex de vendes en grans superfícies a preus corrents ha augmentat un 5,8% interanual a Catalunya a l'octubre del 2018.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 10/2018

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.710 milions d'euros a l'octubre del 2018, xifra que suposa un increment interanual del 10,4%.

TUREST

Turisme estranger. 10/2018

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 10,6% interanual a l'octubre del 2018.

ETICCE

Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses. 2017-2018

El 24,9% de les empreses catalanes de 10 ocupats o més van realitzar vendes a través de comerç electrònic l'any 2017. Aquesta dada representa una disminució de 0,2 punts respecte a l'any anterior.

PCSI

Posició competitiva del sector industrial. T2/2018

L'índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana en relació amb els països industrialitzats al segon trimestre de 2018 assoleix el nivell de 105,1 punts; això suposa un empitjorament de 0,4 punts en termes interanuals.

ICD

Índex de comerç al detall. 10/2018

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 7,7% interanual a Catalunya a l'ocutubre de 2018.

EMPTUR

Estadística i comptes de les empreses turístiques. 2016

El nombre d'empreses turístiques a Catalunya es va situar en 112.239 l'any 2016 i el volum de negoci d'aquestes empreses va ser de 31.024 milions d'euros.

ECLL

Enquesta contínua de llars. 2014-2017. Ampliació de resultats

L'Idescat publica una ampliació de resultats de l'Enquesta contínua de llars referits a la població i les seves característiques, edat, estat civil, lloc de naixement i nacionalitat pel període 2014-2017.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 10/2018

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 6,7% interanual a Catalunya a l'octubre del 2018, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

IPRI

Índex de preus industrials. 10/2018

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 1,5% interanual a Catalunya a l'octubre del 2018.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 10/2018

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers disminueix un 0,4% interanual a Catalunya l'octubre del 2018 i se situa en 92,70 euros.

EPE

Estimacions de població estacional. 2017

La meitat de les comarques van tenir població estacional de signe positiu l'any 2017. El Tarragonès és la comarca que va registrar més població estacional en termes absoluts, amb 47.721 persones equivalents a temps complet anual (ETCA), seguida del Barcelonès, amb 36.842 persones ETCA.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 09/2018

L'índex de volum de negoci en el sector serveis creix un 2,3% interanual a Catalunya al setembre del 2018.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 09/2018

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, decreix un 5,6% interanual a Catalunya al setembre del 2018.

IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. 09/2018

L'índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, disminueix un 4,8% interanual a Catalunya al setembre de 2018.

EIP

Enquesta industrial de productes. 2017

El valor de les vendes de productes industrials de Catalunya va ser de 94.957 milions d'euros l'any 2017, un 8,6% més que l'any anterior, segons dades provisionals de l'Enquesta industrial de productes.

EMOESC

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris. Curs 2017-2018

En el curs 2017-2018 hi havia un 83,3% d'alumnes no universitaris que estudiaven al municipi on residien. Barcelona va ser, entre els municipis de més de 5.000 habitants, el que va retenir més alumnes residents (97,0%), seguit de Lleida (96,0%), la Seu d’Urgell (95,9%) i Mataró (95,0%).

IPC

Índex de preus de consum. 10/2018

L'índex de preus de consum augmenta un 2,4% interanual a Catalunya a l'octubre del 2018.

IRPF

Impost sobre la renda de les persones físiques. 2016

El Barcelonès i el Garraf són les comarques que van presentar una base imposable per declarant de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) més elevada l'any 2016, amb 25.598 i 24.319 euros, respectivament.

IPI

Índex de producció industrial. 09/2018

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari disminueix un 1,5% interanual a Catalunya al setembre del 2018.

PIBAVN

Avanç del PIB trimestral. T3/2018

El producte interior brut de Catalunya ha registrat un creixement interanual del 2,7% al tercer trimestre del 2018, segons l'Avanç del PIB, que elabora el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda conjuntament amb l'Idescat.

TURUR

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. T3/2018

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural augmenta un 0,1% interanual a Catalunya al tercer trimestre del 2018, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.

TURCAM

Estadística de l'activitat en càmpings. T3/2018

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya disminueix un 2,5% interanual al tercer trimestre de l'any 2018, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 09/2018

L'Índex de vendes en grans superfícies a preus corrents ha disminuït un 8,2% interanual a Catalunya al setembre del 2018.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 09/2018

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.189 milions d'euros al setembre del 2018, xifra que suposa un increment del 0,9% respecte el mateix període de l'any anterior.

TUREST

Turisme estranger. 09/2018

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 0,3% interanual al setembre del 2018.

TICLT

Enquesta territorial TIC a les llars. 2017

Les Comarques Gironines i Ponent són els àmbits on més va augmentar l'ús d' Internet, mes de 5 punts percentuals entre el 2015 i el 2017, segons l'Enquesta territorial TIC a les llars. Els àmbits que van assolir els percentatges més elevats d’ús d’Internet són el Camp de Tarragona (86,9%) i l’Àmbit Metropolità (86,3%).

NCP

Noms i cognoms de la població. 2018

Antonio i José, per als homes, i Maria/María, i Montserrat, per a les dones, són els noms més freqüents entre la població que resideix a Catalunya a l'any 2018. D'altra banda, Garcia i Martinez encapçalen el rànquing de cognoms.

MAT

Estadística de matrimonis. 2017. Dades provisionals

El nombre de matrimonis de residents celebrats a Catalunya l'any 2017 va ser de 28.594, segons dades provisionals de l'Idescat. Aquesta xifra representa un descens del 2,6% en relació amb les dades definitives de l'any 2016.

ICD

Índex de comerç al detall. 09/2018

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, disminueix un 2,9% interanual a Catalunya al setembre de 2018.

EE

Empreses i establiments. 01/01/2018

El nombre d'empreses amb establiments a Catalunya es va situar en 630.020 a 1 de gener del 2018, un 1,7% més que un any abans, segons l'Estadística d'empreses i establiments que elabora l'Idescat a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE. Pel que fa a les empreses amb seu social a Catalunya, el nombre va ser de 618.366, dada que suposa un augment de l'1,5% respecte de l'any anterior.

EPA

Enquesta de població activa. T3/2018

L'atur disminueix a Catalunya en 72.000 persones al tercer trimestre del 2018 respecte de l'any anterior (-15,1%) i se situa en 403.700 persones desocupades, amb una taxa d'atur del 10,63%, segons l'EPA. La població ocupada augmenta de 77.300 i se situa en 3.393.900 persones, un 2,3% més que al mateix període de l'any anterior. Per sectors específics, el sector cultural creix un 0,2% interanual, mentre que els sectors de les TIC i del turisme decreixen, un 5,3% i un 0,4%, respectivament.

IPRI

Índex de preus industrials. 09/2018

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 1,5% interanual a Catalunya al setembre del 2018.

Notícia

Lliurament dels premis del XVI Concurs Student d’Estadística Aplicada (UAB-Idescat)

El passat divendres 5 d'octubre es va celebrar l'acte de lliurament de premis del XVI Concurs Student d'Estadística Aplicada, enmarcat dins del Dia de l'Estadística de Catalunya.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 09/2018

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 0,9% interanual a Catalunya al setembre del 2018, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 09/2018

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers disminueix un 1,2% interanual a Catalunya al setembre del 2018 i se situa en 92,81 euros.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 08/2018

L'índex de volum de negoci en el sector serveis creix un 6,0% interanual a Catalunya a l'agost del 2018.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 08/2018

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 1,0% interanual a Catalunya a l'agost del 2018.

IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. 08/2018

L'índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 10,1% interanual a Catalunya a l'agost de 2018.

Notícia

Dia Europeu de l'Estadística 2018

L'Idescat s'uneix a la celebració del Dia Europeu de l'Estadística (20 d'octubre), una iniciativa impulsada pel Comitè Consultiu Estadístic Europeu, que compta amb el suport del Sistema estadístic europeu i del Sistema europeu de bancs centrals.

CLEM

Enquesta de clima empresarial. T3/2018

Les expectatives sobre la marxa del negoci de les empreses de Catalunya per al quart trimestre del 2018 registren un saldo de 12,6 punts, segons l'Enquesta de clima empresarial.

IPC

Índex de preus de consum. 09/2018

L'índex de preus de consum augmenta un 2,3% interanual a Catalunya al setembre del 2018.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 2017. Dades definitives

Les pernoctacions en els establiments hotelers van créixer un 3,0% a Catalunya l'any 2017, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ICEH

Indicadors de confiança empresarial. T4/2018

L'Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya disminueix un 2,0% al quart trimestre del 2018 respecte del trimestre anterior.

EMOUNIV

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris. Curs 2016-2017

En el curs 2016-2017, el 74,9% dels 152.397 alumnes universitaris residents a Catalunya es desplaçaven des dels seus municipis de residència fins a un dels 25 municipis on hi ha centres d'ensenyament universitaris.

IPI

Índex de producció industrial. 08/2018

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari es manté pràcticament estable a Catalunya respecte el mateix mes de l’any anterior (-0,1%) a l'agost del 2018.

Notícia

L'Idescat participa a les Jornades d’Estadística de les Comunitats Autònomes (JECAS 2018), que tenen lloc a Logronyo

L'Idescat participa amb sis ponències a la vintena edició de les Jornades d'Estadística de les Comunitats Autònomes (JECAS), que se celebren a Logronyo (La Rioja) els dies 4 i 5 d'octubre.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 06/2018

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,5% al juny del 2018 respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 3.285.238 persones.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 08/2018

L'Índex de vendes en grans superfícies a preus corrents ha disminuït un 1,4% interanual a Catalunya a l'agost del 2018.

Notícia

Compliment del Programa anual d'actuació estadística 2017 (PAAE 2017)

Ja es pot consultar al web de l'Idescat el compliment de les actuacions estadístiques recollides en el Programa anual d'actuació estadística 2017.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 08/2018

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.780 milions d'euros l’agost del 2018, xifra que suposa un increment del 4,7% respecte el mateix període de l'any anterior.

TUREST

Turisme estranger. 08/2018

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya disminueix un 5,0% interanual a l'agost del 2018.

TURESP

Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. T2/2018

El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat disminueix un 7,8% interanual al segon trimestre de 2018, fet que suposa un total de 1.298,3 milers de viatges i 5.474,6 milers de pernoctacions.

TURCAT

Turisme dels residents de Catalunya. T2/2018

El nombre de viatges dels catalans augmenta un 9,2% interanual al segon trimestre de 2018. Els residents de Catalunya han fet 9.323,8 milers de viatges, que han suposat 28.221,9 milers de pernoctacions.

ICD

Índexs de comerç al detall. 08/2018

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 2,2% interanual a Catalunya a l'agost de 2018.

EDCL

Estadística de despesa en consum de les llars. 2017

La despesa mitjana en consum de les llars catalanes va ser de 31.619 euros per llar l'any 2017, amb un increment del 3,9% respecte a l'any anterior, segons l'Estadística de despesa en consum de les llars.

NAIX

Estadística de naixements. 2017. Dades provisionals

L'any 2017 el nombre de nascuts vius registrats a Catalunya va ser de 66.495, segons les dades provisionals de l'Estadística de naixements, xifra que representa un descens del 3,6% en relació amb les dades definitives del 2016. L'edat mitjana de les mares en tenir el primer fill va ser de 31 anys.

Notícia

Dia de l'Estadística de Catalunya 2018

Ja es pot consultar el programa del Dia de l'Estadística de Catalunya 2018. L'edició d'enguany està convocada per la Societat Catalana d'Estadística i organitzada per la revista SORT. Els actes tindran lloc el dia 5 d'octubre, a la Sala Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 08/2018

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 2,9% interanual a Catalunya a l'agost del 2018, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

IPRI

Índex de preus industrials. 08/2018

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 1,7% interanual a Catalunya a l'agost del 2018.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 08/2018

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers disminueix un 2,2% interanual a Catalunya a l'agost del 2018 i se situa en 109,68 euros.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 07/2018

L'índex de volum de negoci en el sector serveis creix un 6,0% interanual a Catalunya al juliol del 2018.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 07/2018

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 6,0% interanual a Catalunya al juliol del 2018.

IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. 07/2018

L'índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 5,1% interanual a Catalunya al juliol de 2018.

ECV

Inici del treball de camp de l'Enquesta de condicions de vida 2018

S'inicia la recollida d'informació de l'Enquesta de condicions de vida 2018. Aquest treball de camp es realitzarà entre els mesos de setembre i desembre del 2018.

PCSI

Posició competitiva del sector industrial. T1/2018

L' índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana en relació amb els països industrialitzats al primer trimestre de 2018 assoleix el nivell de 105,5 punts; això suposa un empitjorament de 2,1 punts en termes interanuals.

TURUR

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. 2017. Dades definitives

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural va créixer un 8,2% a Catalunya l'any 2017, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.

TURCAM

Estadística de l'activitat en càmpings. 2017. Dades definitives

El nombre de pernoctacions en els càmpings va créixer un 7,1% a Catalunya l'any 2017, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.

EESAD

Inici del treball de camp de l'Enquesta econòmica dels serveis d’atenció domiciliària 2017

L'Idescat i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies posen en marxa la primera edició de l’Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària. El treball de camp es realitzarà entre els mesos de setembre i desembre del 2018.

MM

Moviments migratoris. 2017

L'any 2017 es van registrar 236.694 canvis de residència entre municipis de Catalunya, amb un increment del 2,8% respecte de l'any 2016, segons l'Estadística de moviments migratoris. El saldo migratori total de Catalunya l'any 2017 va ser de 61.512 entrades netes, com a resultat de l'aportació de la migració procedent de la resta d'Espanya (4.216) i la migració de l'estranger (57.296).

ECL

Estadístiques de cost laboral. T2/2018

El cost laboral per treballador i mes és de 2.804,74 euros a Catalunya al segon trimestre del 2018, un 1,1% més que al mateix trimestre del 2017.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 2017. Dades definitives

L'any 2017, la despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya va augmentar un 10,1% i la despesa mitjana diària per persona va augmentar un 3,9%, respecte a l'any 2016, segons dades definitives.

TUREST

Turisme estranger. 2017. Dades definitives

L'any 2017, el nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya va augmentar un 5,4% respecte a l'any 2016, segons dades definitives.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T2/2018

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) (base 2015=100) augmenta un 6,7% interanual a Catalunya al segon trimestre del 2018. D'altra banda, l'índex de volum de negoci (IASSVN) també presenta un increment del 5,6% respecte a un any enrere.

PIBT

Comptabilitat trimestral. T2/2018

El producte interior brut de Catalunya registra un augment del 3,1% interanual i del 0,7% intertrimestral el segon trimestre del 2018.

IPC

Índex de preus de consum. 08/2018

L'índex de preus de consum augmenta un 2,2% interanual a Catalunya a l'agost del 2018.

IPI

Índex de producció industrial. 07/2018

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 0,7% interanual a Catalunya al juliol del 2018.

COMTEC

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T2/2018

Les exportacions catalanes d’alta tecnologia disminueixen un 2,7% interanual al segon trimestre del 2018.

EAUVI

Estadística de l'audiovisual a Catalunya 2015 (PDF)

L'Idescat presenta la publicació "Estadística de l'audiovisual a Catalunya 2015".

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 07/2018

L'Índex de vendes en grans superfícies a preus corrents ha disminuït un 6,3% interanual a Catalunya al juliol del 2018.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 07/2018

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.895 milions d'euros al juliol del 2018, xifra que suposa un increment del 3,2% respecte el mateix període de l'any anterior.

TUREST

Turisme estranger. 07/2018

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya disminueix un 6,7% interanual al juliol del 2018.

ICD

Índexs de comerç al detall. 07/2018

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, disminueix un 0,3% interanual a Catalunya al juliol de 2018.

Notícia

El Govern aprova el Programa anual d'actuació estadística per al 2018

El Govern ha aprovat el Programa anual d’actuació estadística 2018 (PAAE 2018), que inclou totes les actuacions estadístiques d’interès de la Generalitat que s’han de portar a terme pel Sistema estadístic de Catalunya durant aquest any, en el marc del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020. El nombre d’actuacions programades és de 320.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 07/2018

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 6,5% interanual a Catalunya al juliol del 2018, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

IPRI

Índex de preus industrials. 07/2018

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 1,8% interanual a Catalunya al juliol del 2018.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 07/2018

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 1,5% interanual a Catalunya al juliol del 2018 i se situa en 106,46 euros.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 06/2018

L'índex de volum de negoci en el sector serveis creix un 5,2% interanual a Catalunya al juny del 2018.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 06/2018

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 4,0% interanual a Catalunya al juny del 2018.

IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. 06/2018

L'índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, decreix un 1,6% interanual a Catalunya al juny de 2018.

IPI

Índex de producció industrial. 06/2018

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 4,5% interanual a Catalunya al juny del 2018.

ECL

Estadístiques de cost laboral. 2017

El cost total laboral brut per treballador va ser de 32.374,69 euros a Catalunya l'any 2017, xifra que representa un decrement del 0,3% respecte al 2016 segons l'Enquesta anual de cost laboral.

TURUR

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. T2/2018

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural disminueix un 2,0% interanual a Catalunya al segon trimestre del 2018, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 06/2018

L'Índex de vendes en grans superfícies a preus corrents ha augmentat un 2,9% interanual a Catalunya al juny del 2018.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 06/2018

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.402 milions d'euros al juny del 2018, xifra que suposa un increment del 13,6% respecte el mateix període de l'any anterior.

TUREST

Turisme estranger. 06/2018

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 3,2% interanual al juny del 2018.

TURCAM

Estadística de l'activitat en càmpings. T2/2018

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya disminueix un 3,6% interanual al segon trimestre de l'any 2018, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.

PIBAVN

Avanç de la variació del PIB. T2/2018

El producte interior brut de Catalunya ha registrat un creixement interanual del 3,1% al segon trimestre del 2018, segons l'Avanç del PIB, que elabora el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda conjuntament amb l'Idescat.

ICD

Índexs de comerç al detall. 06/2018

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 3,5% interanual a Catalunya al juny de 2018.

EPA

Enquesta de població activa. T2/2018

L'atur disminueix a Catalunya en 65.500 persones al segon trimestre del 2018 respecte de l'any anterior (-13,1%) i se situa en 432.000 persones desocupades, amb una taxa d'atur de l'11,39%, segons l'EPA. La població ocupada augmenta de 89.900 i se situa en 3.360.400 persones, un 2,7% més que al mateix període de l'any anterior; el sector específic del turisme creix un 1,2% interanual, mentre que els sectors de la cultura i les TIC decreixen, un 1,3% i un 1,4%, respectivament.

IPRI

Índex de preus industrials. 06/2018

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 1,7% interanual a Catalunya al juny del 2018.

ECV

Enquesta de condicions de vida. Resultats territorials. 2017

L'any 2017, l'Àmbit Metropolità (32.861,9 euros) i el Penedès (32.056,2 euros) van ser els àmbits territorials que van tenir els ingressos mitjans nets per llar més elevats i són els únics que es van situar per sobre de la mitjana catalana (31.410,8 euros), segons l'Enquesta de condicions de vida (Resultats territorials).

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 06/2018

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 4,3% interanual a Catalunya al juny del 2018, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

PIBC

Producte interior brut territorial 2015 i avanç 2016 dels municipis de més de 50.000 habitants. Valor afegir brut per branques d'activitat

L'any 2015, el pes de la indústria en el valor afegit brut (VAB) va ser superior al 75% en els municipis de La Canonja (88,5%), Santa Margarida i els Monjos (77,3%) i Guissona (75,5%). Pel que fa al sector serveis, aquest va representar més del 75% del VAB en un terç dels municipis. Salou, Alella, Calella, Altafulla i l’Hospitalet de Llobregat, van ser els que presenten els valors més alts, a l’entorn del 90%.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 06/2018

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 0,5% interanual a Catalunya al juny del 2018 i se situa en 94,75 euros.

IN

Estadística sobre innovació a les empreses. 2016

La despesa en innovació tecnològica de les empreses amb seu a Catalunya de 10 ocupats o més va ser de 3.209,7 milions d'euros l'any 2016, i arriba als 3.367,2 milions d'euros si es comptabilitza la despesa de totes les empreses que desenvolupen innovació tecnològica a Catalunya, amb independència d'on s'ubica la seu social.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 05/2018

L'índex de volum de negoci en el sector serveis creix un 5,3% interanual a Catalunya al maig del 2018.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 05/2018

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 1,9% interanual a Catalunya al maig del 2018.

IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. 05/2018

L'índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, disminueix un 0,2% interanual a Catalunya al maig de 2018.

CLEM

Enquesta de clima empresarial. T2/2018

Les expectatives sobre la marxa del negoci de les empreses de Catalunya per al tercer trimestre del 2018 registren un saldo de 14,8 punts, segons l'Enquesta de clima empresarial.

IPC

Índex de preus de consum. 06/2018

L'índex de preus de consum augmenta un 2,4% interanual a Catalunya al juny del 2018.

SHD

Sèries històriques demogràfiques. Estudis.1860-1970

L’Idescat incorpora a les sèries històriques demogràfiques les dades dels estudis de la població, corresponents als censos de població realitzats des de 1860 fins a 1970.

ICEH

Indicadors de confiança empresarial. T3/2018

L'Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya augmenta un 0,3% al tercer trimestre del 2018 respecte del trimestre anterior.

RD

Recerca i desenvolupament. 2016

La despesa interna en R+D sobre el PIB va ser de l'1,46% a Catalunya l'any 2016, xifra 0,06 punts inferior a la de l'any anterior.

IPI

Índex de producció industrial. 05/2018

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 2,3% interanual a Catalunya al maig del 2018.

PENS

Estadística de pensions contributives. Pensions de la Seguretat Social. 2017

El nombre de pensions contributives de la Seguretat Social percebudes pels residents a Catalunya va arribar a 1.683.463 pensions, a 31 de desembre del 2017. Les comarques amb més pensions contributives per habitant van ser el Berguedà i el Ripollès.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 05/2018

L'Índex de vendes en grans superfícies a preus corrents ha disminuït un 6,6% interanual a Catalunya al maig del 2018.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 05/2018

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.915 milions d'euros al maig del 2018, xifra que suposa un increment del 5,2% respecte el mateix període de l'any anterior.

TUREST

Turisme estranger. 05/2018

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya disminueix un 2,4% interanual al maig del 2018.

EPCENT

Estimació de la població centenària. 1981-2016

L’Idescat publica per primera vegada les Estimacions de població centenària. S’ofereixen dades de la població centenària edat per edat fins als 105 anys i resultats retrospectius des del 1981. A Catalunya hi havia 1.875 persones centenàries a 1 de gener del 2016, xifra que representa 251 centenaris per cada milió d’habitants.

ICD

Índexs de comerç al detall. 05/2018

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 0,9% interanual a Catalunya al maig de 2018.

Notícia

Revista SORT: factor d'impacte 2017

Ha estat publicat el factor d'impacte oficial corresponent a 2017 de la revista SORT, el qual se situa en 1,344, d'acord amb la qualificació atorgada per Clarivate Analytics (Web of Science - Journal Citation Reports).

TURCAT

Turisme dels residents de Catalunya. T1/2018

El nombre de viatges dels catalans augmenta un 8,0% interanual al primer trimestre de 2018. Els residents de Catalunya han fet 6.924,0 milers de viatges, que han suposat 21.775,6 milers de pernoctacions.

TURESP

Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. T1/2018

El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat disminueix un 0,1% interanual al primer trimestre de 2018, fet que suposa un total de 947,9 milers de viatges i 3.819,4 milers de pernoctacions.

INDBPS

Indicadors de benestar i progrés social. 2017

L'Idescat presenta la segona actualització dels Indicadors de benestar i progrés social de l'any 2017. S'ofereix informació actualitzada de 23 indicadors, d’un total de 52, corresponents principalment als àmbits de Condicions de vida i treball, Salut i Oci i Cultura.

Notícia

Convocatòria del XVI Concurs Student d'Estadística Aplicada (UAB-Idescat)

S'ha convocat la setzena edició del Concurs Student d'Estadística Aplicada, concurs que organitza anualment el Servei d'Estadística de la Universitat Autònoma de Barcelona amb la col·laboració de l'Idescat.

Notícia

Activitats de formació en estadística de l'Idescat. Segon semestre 2018

Les sessions tècniques que l'Idescat ha dissenyat per al segon semestre del 2018 ja es poden consultar, així com la programació d'altres activitats formatives o promocionals en l'àmbit estadístic que hi ha previstes fins ara.

IPRI

Índex de preus industrials. 05/2018

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 1,2% interanual a Catalunya al maig del 2018.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 05/2018

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 4,3% interanual a Catalunya al maig del 2018, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

IBI

Impost sobre béns immobles. 2017

L'Idescat presenta la informació del cadastre i de l'impost sobre béns immobles, de naturalesa urbana i rústica, de l'any 2017, a partir de la informació què disposa la Direcció General del Cadastre.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 05/2018

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers disminueix un 5,0% interanual a Catalunya al maig del 2018 i se situa en 88,90 euros.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 04/2018

L'índex de volum de negoci en el sector serveis creix un 6,6% interanual a Catalunya a l'abril del 2018.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 04/2018

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 14,3% interanual a Catalunya a l'abril del 2018.

IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. 04/2018

L'índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 14,8% interanual a Catalunya a l'abril de 2018.

ECV

Enquesta de condicions de vida. 2017

L'any 2016 els ingressos mitjans nets anuals dels catalans van ser de 31.411 euros per llar i de 12.712 euros per persona, un 0,2% i un 0,4% més en relació amb l’any anterior. La taxa de risc de pobresa es va situar en el 20,0% l’any 2017, vuit dècimes superior a la de l'any anterior.

Notícia

Publicació de la revista SORT

S'ha publicat el número 1 del volum 42 corresponent al període gener-juny del 2018 de la revista estadística internacional SORT amb la inclusió de cinc articles.

PTF

Productivitat total dels factors. 2017

La contribució de la productivitat total dels factors al creixement de l'economia catalana va ser d' 1,2 punts percentuals l'any 2017.

ECL

Estadístiques de cost laboral. T1/2018

El cost laboral per treballador i mes és de 2.669,21 euros a Catalunya al primer trimestre del 2018, un 3,0% més que al mateix trimestre del 2017.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T1/2018

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) (base 2015=100) augmenta un 6,3% interanual a Catalunya al primer trimestre del 2018. D'altra banda, l'índex de volum de negoci (IASSVN) també presenta un increment del 5,5% respecte a un any enrere. A partir d'aquest trimestre, l'índex de producció del sector serveis es publica en base 2015.

PIBT

Comptabilitat trimestral. T1/2018

El producte interior brut de Catalunya registra un augment del 3,4% interanual i del 0,8% intertrimestral el primer trimestre del 2018.

CLEM

Inici dels treballs de camp de l'Enquesta de clima empresarial. T2/2018

S'inicien els treballs de recollida d'informació de l'Enquesta de clima empresarial corresponents al segon trimestre del 2018. El treball de camp es durà a terme a partir del dia 14 de juny i tindrà una durada prevista de 20 dies naturals.

IPC

Índex de preus de consum. 05/2018

L'índex de preus de consum augmenta un 2,3% interanual a Catalunya al maig del 2018.

ECLL

Enquesta contínua de llars. 2017

A Catalunya hi havia 2.980.600 llars l’any 2017, segons els resultats de l’Enquesta continua de llars. Segons el nombre de membres, les llars unipersonals eren el 25,6%; les llars de dues persones el 31,6%; les de tres persones el 20,4% i les de 4 i més persones, el 22,4%.

IEV

Indicadors d'esperança de vida i salut de la població. Mortalitat estandarditzada. 2012-2016

L'Idescat publica la taxa de mortalitat estandarditzada per edat (TME) corresponent al període 2012–2016. Per a aquest període, la TME de Catalunya va ser de 832 defuncions per 100.000 habitants, xifra lleugerament inferior a la TME d'Espanya (837) i de la Unió Europea (1.003).

IEV

Indicadors d'esperança de vida i salut de la població. Taula de vida 2012-2016

L'Idescat publica la taula de vida, corresponent al període 2012-2016. Per a aquest període, l' esperança de vida en néixer de la població de Catalunya era de 83,06 anys, 80,18 anys per als homes i 85,82 anys per a les dones, una diferència de 5,6 anys a favor de les dones.

Notícia

Lliurament dels premis del 9è concurs Planter de Sondeigs i Experiments

El passat divendres 1 de juny es va celebrar l'acte de lliurament de premis i diplomes del 9è concurs Planter de Sondeigs i Experiments.

IPI

Índex de producció industrial. 04/2018

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 3,8% interanual a Catalunya a l'abril del 2018.

EAES

Enquesta anual d'estructura salarial. 2016

El salari brut anual per treballador a Catalunya va ser de 24.454,64 euros l'any 2016, un 0,5% més que l'any anterior, segons l'Enquesta anual d'estructura salarial.

COMTEC

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T1/2018

Les exportacions catalanes d'alta tecnologia disminueixen un 4,4% interanual al primer trimestre del 2018.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 04/2018

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.523 milions d'euros a l'abril del 2018, xifra que suposa un increment de l'1,6% respecte el mateix període de l'any anterior.

TUREST

Turisme estranger. 04/2018

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya disminueix un 11,0% interanual a l'abril del 2018.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 03/2018

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 4,0% interanual al març del 2018 i se situa en 3.191.606 persones. S'amplien els resultats de les afiliacions amb nous creuaments de les variables sociodemogràfiques per tipus de relació laboral, sector d'activitat i règim de cotització.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 04/2018

L'Índex de vendes en grans superfícies a preus corrents ha disminuït un 6,1% interanual a Catalunya a l'abril del 2018.

ICD

Índexs de comerç al detall. 04/2018

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 0,5% interanual a Catalunya a l'abril de 2018.

INTPOBR

Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social. Indicadors no econòmics. 2016

L'Idescat actualitza els Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social de caràcter no monetari amb dades de l'any 2016.

IPRI

Índex de preus industrials. 04/2018

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 1,1% interanual a Catalunya a l'abril del 2018.

Notícia

Designació del delegat de protecció de dades de l'Idescat

L'Idescat designa el delegat de protecció de dades que preveu el nou Reglament general de protecció de dades (2016/679).

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 03/2018

L'índex de volum de negoci en el sector serveis creix un 2,1% interanual a Catalunya al març del 2018.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 03/2018

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, disminueix un 2,4% interanual a Catalunya al març del 2018.

IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. 03/2018

L'índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 0,4% interanual a Catalunya al març de 2018.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 04/2018

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 12,5% interanual a Catalunya a l'abril del 2018, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 04/2018

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 1,1% interanual a Catalunya a l'abril del 2018 i se situa en 91,91 euros.

PCSI

Posició competitiva en el sector industrial. T4/2017

L' índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana en relació amb els països industrialitzats al quart trimestre de 2017 va assolir el nivell de 105,5 punts, això suposa un empitjorament d'1,3 punts en termes interanuals.

IPC

Índex de preus de consum. 04/2018

L'índex de preus de consum augmenta un 1,2% interanual a Catalunya a l'abril del 2018.

IPI

Índex de producció industrial. 2017. Dades definitives

L'índex de producció de productes industrials va créixer un 3,6% a Catalunya l'any 2017, segons dades definitives.

IPI

Índex de producció industrial. 03/2018

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari (base 2015=100) augmenta un 6,0% interanual a Catalunya al març del 2018.

TURUR

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. T1/2018

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural augmenta un 38,7% interanual a Catalunya al primer trimestre del 2018, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.

PIBAVN

Avanç de la variació del PIB. T1/2018

El producte interior brut de Catalunya ha registrat un creixement interanual del 3,3% al primer trimestre del 2018, segons l'Avanç del PIB, que elabora el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda conjuntament amb l'Idescat.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 03/2018

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.156 milions d'euros al març del 2018, xifra que suposa un increment del 9,3% respecte el mateix període de l'any anterior.

TUREST

Turisme estranger. 03/2018

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 5,1% interanual al març del 2018.

TURCAM

Estadística de l'activitat en càmpings. T1/2018

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya augmenta un 71,0% interanual al primer trimestre de l'any 2018, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 03/2018

L'Índex de vendes en grans superfícies a preus corrents ha augmentat un 0,6% interanual a Catalunya al març del 2018.

EP

Estimacions de població. 2018. Avanç. Dades provisionals

La població de Catalunya a 1 de gener del 2018 és de 7.534.813 habitants, segons dades provisionals de les estimacions de població, elaborades per l'Idescat.

Notícia

Publicació de la Memòria de l'Idescat 2017

L'Idescat publica la Memòria del 2017, amb la informació detallada de l'activitat que ha desenvolupat al llarg de l'any.

ICD

Índexs de comerç al detall. 03/2018

L'índex general de comerç al detall (base 2015=100) sense estacions de servei, augmenta un 3,7% interanual a Catalunya al març de 2018.

EPA

Enquesta de població activa. T1/2018

L'atur disminueix a Catalunya en 118.000 persones al primer trimestre del 2018 respecte de l'any anterior (-20,5%) i se situa en 458.700 persones desocupades, amb una taxa d'atur del 12,19%, segons l'EPA. La població ocupada augmenta de 105.300 i se situa en 3.303.300 persones, un 3,3% més que al mateix període de l'any anterior; els sectors específics de les TIC i el turisme creixen per sobre de la mitjana catalana (9,2% i 3,5% respectivament), mentre que el sector cultural ho fa per sota (1,4%).

RFDBC

Renda familiar disponible bruta territorial. 2015

L'any 2015, 25 comarques van augmentar la renda per habitant i 6 d'aquestes van registrar creixements per sobre del 3%: el Vallès Oriental (3,7%), el Garraf (3,6%), seguides del Baix Llobregat, el Gironès, el Vallès Occidental i el Bages. A l'altre extrem se situen l'Alta Ribagorça, la Cerdanya i el Pallars Jussà, amb disminucions de renda per habitant a l'entorn del 3%.

IPRI

Índex de preus industrials. 2017. Dades definitives

L'índex de preus de productes industrials (base 2015=100) va créixer un 2,0% a Catalunya l'any 2017, segons dades definitives.

IPRI

Índex de preus industrials. 03/2018

L'índex de preus de productes industrials (base 2015=100) augmenta un 1,2% interanual a Catalunya al març del 2018.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 03/2018

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 6,6% interanual a Catalunya al març del 2018, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

PMH

Padró municipal d'habitants. Explotació estadística. 2018. Avanç. Dades provisionals

La població empadronada a Catalunya a 1 de gener del 2018 és de 7.596.131 habitants, segons dades provisionals del Padró municipal d'habitants, amb un creixement respecte de l'1 de gener del 2017 de 40.301 persones (0,5%) .

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 03/2018

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers disminueix un 1,3% interanual a Catalunya al març del 2018 i se situa en 89,01 euros.

PPSR

Pensions i altres prestacions de sosteniment de la renda. Pensions no contributives i altres prestacions de sosteniment de la renda. 2017

L'any 2017, 332.599 persones van rebre alguna de les cinc prestacions de sosteniment de la renda adreçades a col·lectius específics en situació d'emergència. Aquesta xifra suposa una disminució del 5,5% respecte de l'any anterior.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 02/2018

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (base 2015=100) creix un 6,9% interanual a Catalunya al febrer del 2018.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 02/2018

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials (base 2015=100), excloent-hi l'energia, creix un 3,9% interanual a Catalunya al febrer del 2018.

IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. 02/2018

L'índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials (base 2015=100), excloent-hi l'energia, creix un 6,2% interanual a Catalunya al febrer de 2018.

TURCAT

Turisme dels residents de Catalunya. T4/2017 i any 2017

El nombre de viatges dels catalans va augmentar un 10,8% interanual al quart trimestre de 2017. Els residents de Catalunya van fer 6.097,7 milers de viatges, que van suposar 18.839,7 milers de pernoctacions. L'any 2017, el nombre de viatges dels catalans va augmentar un 11,1% i la despesa total dels catalans en viatges va créixer un 8,1%.

TURESP

Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. T4/2017 i any 2017

El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat va disminuir un 9,2% interanual al quart trimestre de 2017, fet que va suposar un total de 973,2 milers de viatges i 4.021,2 milers de pernoctacions. Al 2017, el nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat va disminuir un 0,5% i la despesa total dels residents de la resta de l'Estat a Catalunya en viatges va créixer un 2,4%.

PHRE

Padró d'habitants residents a l'estranger. 2018

El nombre de catalans que resideixen a l’estranger és de 302.525 persones a 1 de gener de 2018, xifra que representa una variació interanual del 6,4%, segons el Padró d’habitants residents a l’estranger. Els majors creixements s’observen a Osona (12,9%) i a la Garrotxa (12,0%).

CLEM

Enquesta de clima empresarial. T1/2018

Les expectatives sobre la marxa del negoci de les empreses de Catalunya per al segon trimestre del 2018 registren un saldo d'18,6 punts, segons l'Enquesta de clima empresarial.

ICEH

Indicadors de confiança empresarial. T2/2018

L'Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya augmenta un 1,9% al segon trimestre del 2018 respecte del trimestre anterior.

IPC

Índex de preus de consum. 03/2018

L'índex de preus de consum augmenta un 1,5% interanual a Catalunya al març del 2018.

Notícia

Canvi de denominació oficial del municipi de Brunyola, que passa a dir-se Brunyola i Sant Martí Sapresa

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar el proppassat 3 d’abril la Resolució GAH/592/2018, de 27 de març, per la qual es dona conformitat al canvi de nom del municipi de Brunyola, que passa a denominar-se Brunyola i Sant Martí Sapresa.

IPI

Índex de producció industrial. 02/2018

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari (base 2015=100) augmenta un 3,9% interanual a Catalunya al febrer del 2018.

EPA

Enquesta de població activa. Formació i condicions de treball. 2017

El 28,6% de la població assalariada de Catalunya va declarar haver treballat almenys un dissabte al mes al 2017, segons l'Enquesta de població activa.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 02/2018

L'Índex de vendes en grans superfícies a preus corrents ha disminuït un 0,5% interanual a Catalunya al febrer del 2018.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 02/2018

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.030 milions d'euros al febrer del 2018, xifra que suposa un increment de l'11,1% respecte el mateix període de l'any anterior.

TUREST

Turisme estranger. 02/2018

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 2,8% interanual al febrer del 2018.

BIB

Estadística de biblioteques. 2016

L'any 2016 es van censar 847 biblioteques a Catalunya, 8 més que l'any 2014, segons l'Estadística de biblioteques. El nombre d’usuaris d'Internet va augmentar el 14,8% (4,7 milions), mentre que el de visitants va disminuir un 3,7% (39,7 milions) respecte a l'any 2014.

ICD

Índexs de comerç al detall. 02/2018

L'índex general de comerç al detall (base 2015=100) sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 1,1% interanual a Catalunya al febrer del 2018.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 01/2018

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (base 2015=100) creix un 8,0% interanual a Catalunya al gener del 2018. A partir d'aquest mes, l'índex de volum de negoci en el sector serveis es publica en la nova base 2015.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 01/2018

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials (base 2015=100), excloent-hi l'energia, creix un 11,0% interanual a Catalunya al gener del 2018.

IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. 01/2018

L'índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials (base 2015=100), excloent-hi l'energia, creix un 8,2% interanual a Catalunya al gener de 2018. A partir d'aquest mes, l'índex d’entrada de comandes a la indústria es publica en la nova base 2015.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 02/2018

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 1,4% interanual a Catalunya al febrer del 2018, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

IPRI

Índex de preus industrials. 02/2018

L'índex de preus de productes industrials (base 2015=100) augmenta un 1,0% interanual a Catalunya al febrer del 2018.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 02/2018

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 3,5% interanual a Catalunya al febrer del 2018 i se situa en 102,92 euros.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T4/2017

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) va augmentar un 3,5% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2017. D'altra banda, l'índex de volum de negoci (IASSVN) també va presentar un increment del 4,9% respecte a un any enrere.

CLEM

Inici dels treballs de camp de l'Enquesta de clima empresarial. T1/2018

S'inicien els treballs de recollida d'informació de l'Enquesta de clima empresarial corresponents al primer trimestre del 2018 . El treball de camp es durà a terme a partir del dia 15 dels mes de març i tindrà una durada prevista de 20 dies naturals.

ECL

Estadístiques de cost laboral. T4/2017

El cost laboral per treballador i mes va ser de 2.828,38 euros a Catalunya al quart trimestre del 2017, un 0,3% més que al mateix trimestre del 2016.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 01/2018

L'Índex de vendes en grans superfícies a preus corrents ha disminuït un 4,6% interanual a Catalunya al gener del 2018. A partir d'aquest mes, l' índex de vendes en grans superfícies es publica en base 2015.

PIBA

Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2010. 2017

El producte interior brut de Catalunya va assolir els 234.651 milions d’euros al 2017, xifra que representa un creixement anual del 3,4%, segons els Comptes econòmics anuals de Catalunya.

PIBT

Comptabilitat trimestral. T4/2017

El producte interior brut de Catalunya va registrar un augment del 3,5% interanual i del 0,8% intertrimestral al quart trimestre del 2017.

ICD

Índexs de comerç al detall. 01/2018

L'índex general de comerç al detall (base 2015=100) sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 2,3% interanual a Catalunya al gener del 2018. A partir d'aquest mes, l'índex general de comerç al detall es publica en la base 2015.

IPC

Índex de preus de consum. 02/2018

L'índex de preus de consum (IPC) augmenta un 1,4% interanual a Catalunya al febrer del 2018.

IPI

Índex de producció industrial. 01/2018

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari (base 2015=100) augmenta un 5,0% interanual a Catalunya al gener del 2018. A partir d'aquest mes, l'índex de preus industrials es publica en base 2015.

EULP

Inici dels treballs de camp de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2018

L'Idescat i el Departament de Cultura posen en marxa una nova edició de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població. El treball de camp de l'Enquesta s'inicia la primera setmana de març i s'allargarà fins al mes de setembre.

Notícia

Convocatòria del 9è concurs Planter de Sondeigs i Experiments

El 21 de març finalitza el període d'inscripció a la novena edició del concurs Planter de Sondeigs i Experiments, adreçat a estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius. Aquest concurs és organitzat per la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya, la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona i la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona i compta amb el suport de l'Idescat.

COMTEC

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T4/2017 i any 2017. Dades provisionals

Les exportacions de productes industrials de nivell tecnològic alt van augmentar un 10,0% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2017. En el conjunt de l'any 2017 el creixement de les vendes a l'estranger de productes d'alta tecnologia va ser d'un 9,0%, segons dades provisionals de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

COMEST

Comerç amb l'estranger. 12/2017 i any 2017. Dades provisionals

Les exportacions van créixer un 6,5% interanual i les importacions un 5,2% a Catalunya al desembre del 2017. L'any 2017 les exportacions van créixer un 8,7% i les importacions un 8,3%, segons dades provisionals de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 01/2018

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 912 milions d'euros al gener del 2018, xifra que suposa un increment de l'11,1% respecte el mateix període de l'any anterior.

TUREST

Turisme estranger. 01/2018

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 2,0% interanual al gener del 2018.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 12/2017

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya va augmentar un 3,2% al desembre del 2017 respecte al mateix període de l'any anterior i es va situar en 3.131.688 persones.

EXPAGR

Estadística de l'estructura de les explotacions agràries. 2016

L'Idescat difon les dades de l'Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries 2016, que actualitzen les del 2013; d'aquesta manera dona continuïtat a la sèrie històrica iniciada l'any 1993. L'organisme responsable d'aquesta operació estadística és l'INE.

INDBPS

Indicadors de benestar i progrés social. 2017. Avanç

L'Idescat presenta la primera actualització dels Indicadors de benestar i progrés social. S'actualitzen 16 indicadors amb dades del 2017 corresponents principalment als àmbits de Condicions de vida i treball, Educació, i Inclusió, drets i participació.

EIP

Enquesta industrial de productes. 2016

El valor de les vendes de productes industrials de Catalunya va ser de 87.442 milions d'euros l'any 2016, un 0,3% més que l'any anterior, segons dades provisionals de l'Enquesta industrial de productes (EIP).

IPRI

Índex de preus industrials. 01/2018

L'índex de preus de productes industrials (base 2015=100) augmenta un 1,3% interanual a Catalunya al gener del 2018. A partir d'aquest mes, l'índex de preus industrials es publica en base 2015.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 01/2018

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 3,0% interanual a Catalunya al gener del 2018, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 01/2018

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) va augmentar un 1,8% interanual a Catalunya al gener del 2018 i es va situar en 83,22 euros.

PMH

Padró municipal d'habitants. Població estrangera. 2017

La població de nacionalitat estrangera resident a Catalunya era d'1.041.362 habitants a 1 de gener de 2017, xifra que representava un increment interanual de l'1,8%. L'augment es reflectia a 17 comarques, encapçalades pel Barcelonès (5,7%) i el Ripollès (4,0%).

PMH

Padró municipal d'habitants. Explotació estadística. 2017. Dades definitives

La població empadronada a Catalunya a 1 de gener de 2017 era de 7.555.830 habitants. Segons el lloc de naixement, el 64,9% eren nascuts a Catalunya, el 17,5% a la resta d'Espanya i el 17,6% a l'estranger. Per comarques i Aran, els percentatges més elevats de població nascuda a Catalunya corresponien a la Terra Alta (83,0%), les Garrigues (81,6%), el Priorat (81,0%) el Berguedà (80,7%) i el Moianès (80,6%).

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 12/2017

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 2,2% interanual a Catalunya al desembre del 2017.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 12/2017

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 3,2% interanual a Catalunya al desembre del 2017.

IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. 12/2017

L'índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 8,8% interanual a Catalunya al desembre del 2017.

PCSI

Posició competitiva en el sector industrial. T3/2017

L' índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana en relació amb els països industrialitzats al tercer trimestre de 2017 va assolir el nivell de 105,8 punts, això suposa un empitjorament d'1,1 punts en termes interanuals.

IPC

Índex de preus de consum. 01/2018

L'índex de preus de consum (IPC) augmenta un 0,9% interanual a Catalunya al gener del 2018.

PHRE

Dossier: "Els catalans residents a l'estranger. 2017"

L'Idescat publica el dossier "Els catalans residents a l'estranger. 2017" (PDF), que és el número 22 de la col·lecció "Dossiers Idescat".

IPI

Índex de producció industrial. 12/2017 i any 2017. Dades provisionals

L' índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari va augmentar un 12,5% interanual a Catalunya al desembre del 2017. L'any 2017, la mitjana anual de l'índex de producció industrial també va créixer un 3,9%, segons dades provisionals.

PIBAVN

Avanç de la variació del PIB. T4/2017 i any 2017

En el conjunt del 2017, l'economia catalana va créixer un 3,4%, segons l'Avanç del PIB que elabora el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda conjuntament amb l'Idescat. En termes intertrimestrals, el PIB de l'economia catalana va créixer un 0,8%.

PMH

Població de Catalunya georeferenciada a 1 de gener de 2016

L'Idescat ofereix dades de població georeferenciades del Registre de població de Catalunya a 1 de gener de 2016, amb les variables sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement, en arxius en format Shapefile, junt amb la metodologia associada en format PDF.

TURUR

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. 2017. Dades provisionals

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural va créixer un 7,2% a Catalunya l'any 2017, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.

TURCAM

Estadística de l'activitat en càmpings. 2017. Dades provisionals

El nombre de pernoctacions en els càmpings va créixer un 8,0% a Catalunya l'any 2017, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.

EPA

Enquesta de població activa. 2017

La taxa d'atur es va situar en el 13,4% de mitjana a Catalunya el 2017, amb un total de 507.200 persones desocupades, un 14,6% menys que al 2016, segons l'Enquesta de població activa. El nombre de llars amb tots els actius desocupats va ser de 156.700 llars, fet que representa un decrement del 16,1% interanual.

NOMESCAT

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya. 2017

S'ha actualitzat el Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya amb les dades del Padró continu a data 1 de gener de 2017, que permet la consulta de la població per sexe de les entitats de població inframunicipals de Catalunya.

TURUR

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. T4/2017

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural augmenta un 10,6% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2017, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 12/2017 i any 2017. Dades provisionals

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya va disminuir un 6,8% interanual al desembre del 2017. L'any 2017, aquesta despesa total va augmentar un 9,6% respecte a l'any 2016, segons dades provisionals.

TUREST

Turisme estranger. 12/2017 i any 2017. Dades provisionals

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya va disminuir un 13,9% interanual al desembre del 2017. En el conjunt de l'any 2017, el nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya va augmentar un 5,0% respecte a l'any 2016, segons dades provisionals.

TURCAM

Estadística de l'activitat en càmpings. T4/2017

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya va créixer un 9,2% interanual al quart trimestre de l'any 2017, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.

Notícia

Xifres de Catalunya 2018

L'Idescat ha editat el fullet Xifres de Catalunya 2018, en què es presenta una selecció de les estadístiques bàsiques de Catalunya comparades amb les d'Espanya i de la Unió Europea.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 12/2017 i any 2017

L'índex de vendes a les grans superfícies (IVGS) de Catalunya a preus corrents va disminuir un 1,7% interanual al desembre del 2017. En l'any 2017, l'IVGS de Catalunya a preus corrents va disminuir un 0,7% en relació amb l'any anterior.

Notícia

L'Idescat publica la seva Carta de serveis

L'Idescat posa a disposició dels usuaris una nova eina de qualitat: la Carta de serveis. Aquesta Carta conté els principals serveis que ofereix l'Idescat, els compromisos en termes d'eficàcia i qualitat de la prestació, i els mecanismes de participació de les persones usuàries en la millora de la prestació.

ICD

Índexs de comerç al detall. 12/2017

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 1,7% interanual a Catalunya al desembre del 2017.

EPA

Enquesta de població activa. T4/2017

L'atur va disminuir a Catalunya en 79.200 persones al quart trimestre del 2017 respecte de l'any anterior (-14,2%) i es va situar en 479.200 persones desocupades, amb una taxa d'atur del 12,63%, segons l'Enquesta de població activa. La població ocupada va augmentar de 113.600, un 3,5% més que al mateix període de l'any anterior, i es va situar en 3.316.200 persones; els sectors específics de la cultura, el turisme i les TIC van créixer per sobre de la mitjana catalana.

IPRI

Índex de preus industrials. 12/2017 i any 2017. Dades provisionals

L'índex de preus de productes industrials va augmentar un 1,6% interanual a Catalunya al desembre del 2017. D'altra banda, l'any 2017, la mitjana anual de l'índex de preus de productes industrials va augmentar un 2,0% respecte a l'any 2016, segons dades provisionals.

TURHOT

Indicadors d'activitat hotelera. 12/2017 i any 2017. Dades provisionals

Les pernoctacions en establiments hotelers van disminuir un 10,7% interanual a Catalunya al desembre del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. En el conjunt de l'any 2016, les pernoctacions en els establiments hotelers van augmentar un 2,7% a Catalunya, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 12/2017 i any 2017. Dades provisionals

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) van disminuir un 5,7% interanual a Catalunya al desembre del 2017 i es va situar en 83,52 euros. L' any 2017, l'ADR va augmentar un 6,6%, mentre que els ingressos per habitació disponible van augmentar un 10,8% respecte l'any 2016, segons dades provisionals.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 11/2017

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 7,4% interanual a Catalunya al novembre del 2017.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 11/2017

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 6,9% interanual a Catalunya al novembre del 2017.

IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. 11/2017

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 6,0% interanual a Catalunya al novembre del 2017.

CLEM

Enquesta de clima empresarial. T4/2017

Les expectatives sobre la marxa del negoci de les empreses de Catalunya per al primer trimestre del 2018 registren un saldo d'11,7 punts, segons l'Enquesta de clima empresarial.

ICEH

Indicadors de confiança empresarial. T1/2018

L'Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya disminueix un 2,3% al primer trimestre del 2018 respecte del trimestre anterior.

Notícia

Activitats de formació en estadística de l'Idescat. Primer semestre 2018

Les sessions tècniques que l'Idescat ha dissenyat per al primer semestre del 2018 ja es poden consultar, així com la programació d'altres activitats formatives o promocionals en l'àmbit estadístic que hi ha previstes fins ara.

MCVL

Estadística longitudinal de vides laborals. 2016

El nombre de persones que van tenir alguna relació administrativa amb la Seguretat Social com a cotitzants o pensionistes va ser de 5.189.325 a Catalunya l'any 2016. Un total de 3.664.700 van estar almenys un dia en alta laboral, xifra que representa un 3,2% més que l'any anterior.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 11/2017

L'Índex de vendes en grans superfícies a preus corrents ha augmentat un 1,4% interanual a Catalunya al novembre del 2017.

IPC

Índex de preus de consum. 12/2017

L'IPC augmenta un 1,2% interanual a Catalunya al desembre del 2017.

IPI

Índex de producció industrial. 11/2017

L'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 7,8% interanual a Catalunya al novembre del 2017.

Notícia

Canvi de denominació oficial del municipi de Calonge pel de Calonge i Sant Antoni

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar el proppassat 21 de desembre la Resolució GAH/2899/2017, de 18 de desembre, per la qual es dona conformitat al canvi de nom del municipi de Calonge, que passa a denominar-se Calonge i Sant Antoni.

MAT

Estadística de matrimonis. 2016. Dades definitives

L'Idescat publica dades definitives de l'Estadística de matrimonis de l'any 2016. Aquest any es van registrar a Catalunya 29.355 matrimonis. En relació amb el 2015 els matrimonis van augmentar un 6,4%.

DEF

Estadística de defuncions. 2016. Dades definitives

L'Idescat publica dades definitives de l'Estadística de defuncions de l'any 2016. Aquest any es van registrar a Catalunya 63.289 defuncions. En relació amb el 2015 les defuncions van disminuir un 2,4%.

NAIX

Estadística de naixements. 2016. Dades definitives

L'Idescat publica dades definitives de l'Estadística de naixements de l'any 2016. Aquest any es van registrar a Catalunya 68.974 nascuts vius. En relació amb el 2015, els nascuts vius van disminuir un 2,1%.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 11/2017

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 937 milions d'euros al novembre del 2017, xifra que suposa un decrement del 4,2% respecte el mateix període de l'any anterior.

PMH

Padró municipal d'habitants. 1 de gener del 2017. Xifres oficials

L'Idescat publica les xifres oficials de població per sexe, referides a l'1 de gener del 2017, resultants de la revisió del Padró municipal, que el Govern espanyol ha oficialitzat mitjançant el Reial decret 1039/2017, de 15 de desembre, publicat al BOE número 316 de 29 de desembre de 2017.

.

TUREST

Turisme estranger. 11/2017

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya disminueix un 2,3% interanual al novembre del 2017.

EP

Estimacions de població. 2017. Dades definitives

La població resident a Catalunya és de 7.496.276 persones, a 1 de gener de 2017, segons les dades definitives de les Estimacions de població. Aquesta xifra representa un augment de 47.944 habitants respecte d'un any enrere (un 6,4 per cada mil habitants) i consolida la tendència de creixement iniciada l'any anterior.

ICD

Índexs de comerç al detall. 11/2017

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 3,5% interanual a Catalunya al novembre del 2017.

TURESP

Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. T3/2017

El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat disminueix un 1,7% interanual al tercer trimestre de 2017, fet que suposa un total de 1.823,2 milers de viatges, 12.071,0 milers de pernoctacions, una estada mitjana de 6,6 nits i una despesa de 699 milions d'euros.

TURCAT

Turisme dels residents de Catalunya. T3/2017

El nombre de viatges dels catalans augmenta un 16,9% interanual al tercer trimestre de 2017. Els residents de Catalunya han fet 10.685,2 milers de viatges, que han suposat 68.365,2 milers de pernoctacions, una estada mitjana de 6.4 nits i una despesa de 3.442 milions d'euros.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 11/2017

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 6,2% interanual a Catalunya al novembre del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

IPRI

Índex de preus industrials. 11/2017

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 1,6% interanual a Catalunya al novembre del 2017.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 11/2017

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 3,2% interanual a Catalunya al novembre del 2017 i es situa en 89,02 euros.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 10/2017

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 5,2% interanual a Catalunya a l'octubre del 2017.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 10/2017

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 8,9% interanual a Catalunya a l'octubre del 2017.

IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. 10/2017

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 6,6% interanual a Catalunya a l' octubre del 2017.

Notícia

Calendari de difusió de resultats. 2018

Ja està disponible el calendari de difusió de resultats de la producció estadística de l'Idescat per a l'any 2018.

COMTEC

Comerç amb l'estranger segons el contingut tecnològic. 2016. Dades definitives

L'any 2016, les exportacions de productes industrials de nivell tecnològic alt van augmentar un 8,3% a Catalunya respecte a l'any anterior, segons dades definitives de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

COMEST

Comerç amb l'estranger. 2016. Dades definitives

L'any 2016 les exportacions van créixer un 2,0% i les importacions un 1,5% respecte a un any enrere, segons dades definitives de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

EMPCULT

Estadística i comptes de les empreses culturals. 2015

El volum de negoci de les empreses culturals de Catalunya va ser de 11.005 milions d'euros l'any 2015.

EMPTIC

Estadística i comptes de les empreses del sector TIC. 2015

El volum de negoci de les empreses del sector TIC de Catalunya l'any 2015 va ser de 15.914 milions d'euros, un 8,6% més que l'any anterior.

Notícia

Publicació revista SORT

S'ha publicat el número 2 del volum 41 corresponent al període juliol-desembre 2017 de la revista estadística internacional SORT amb la inclusió de set articles i un article convidat.

PIBC

Producte interior brut territorial 2015 i avanç 2016 dels municipis de més de 50.000 habitants

Martorell, amb 91.300 euros, és el municipi que va tenir el PIB per habitant més elevat de Catalunya el 2015. El van seguir Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (76.900 euros), i Castellbisbal (75.000 euros).

EIE

Estadística estructural d'empreses del sector industrial. 2015

El volum de negoci de les empreses industrials va ascendir a 131.628 milions d'euros a Catalunya l'any 2015, xifra que va representar un increment del 3,4% respecte a un any enrere, segons l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial.

ECL

Estadístiques de cost laboral. T3/2017

El cost laboral per treballador i mes és de 2.540,21 euros a Catalunya al tercer trimestre del 2017, un 0,2% menys que al mateix trimestre del 2016.

PPSR

Pensions i altres prestacions de sosteniment de la renda. Pensions contributives de la Seguretat Social. 2016

L'any 2016, a Catalunya els serveis territorials de la Seguretat Social van gestionar un total de 1.694.430 pensions contributives amb un import anual de 22.124 milions d'euros. Aquest volum econòmic representava més del 10% del PIB de Catalunya i un increment de l'1,55% respecte de l'any 2015.

Estadístiques
 • Turisme (72)
 • Indústria · Energia (41)
 • Comerç · Serveis (40)
 • Població (25)
 • Inversió i comerç exterior (24)
 • Preus (24)
 • Treball (18)
 • Macromagnituds (13)
 • Empreses · Finances (12)
 • Condicions de vida (6)
 • Recerca · Tecnologia (5)
 • Cultura · Llengua (4)
 • Protecció social (4)
 • Finances públiques (2)
 • Salut (2)
 • Agricultura · Ramaderia · Pesca (1)
 • Ingressos i consum de les llars (1)
Notícies

Novetats seleccionades: 315

Aquesta pàgina recull les actualitzacions de resultats estadístics i les principals notícies de l'Idescat, publicades en els darrers 12 mesos.

Sou aquí:

 • Novetats