Novetats RSS

No hi ha novetats que compleixin els criteris seleccionats.

IPRI

Índex de preus industrials. 01/2018

L'índex de preus de productes industrials (amb base 2015=100) augmenta un 1,3% interanual a Catalunya al gener del 2018.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 01/2018

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 3,0% interanual a Catalunya al gener del 2018, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 01/2018

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) va augmentar un 1,8% interanual a Catalunya al gener del 2018 i es va situar en 83,22 euros.

PMH

Padró municipal d'habitants. Població estrangera. 2017

La població de nacionalitat estrangera resident a Catalunya era d'1.041.362 habitants a 1 de gener de 2017, xifra que representava un increment interanual de l'1,8%. L'augment es reflectia a 17 comarques, encapçalades pel Barcelonès (5,7%) i el Ripollès (4,0%).

PMH

Padró municipal d'habitants. Explotació estadística. 2017. Dades definitives

La població empadronada a Catalunya a 1 de gener de 2017 era de 7.555.830 habitants. Segons el lloc de naixement, el 64,9% eren nascuts a Catalunya, el 17,5% a la resta d’Espanya i el 17,6% a l’estranger. Per comarques i Aran, els percentatges més elevats de població nascuda a Catalunya corresponien a la Terra Alta (83,0%), les Garrigues (81,6%), el Priorat (81,0%) el Berguedà (80,7%) i el Moianès (80,6%).

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 12/2017

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 2,2% interanual a Catalunya al desembre del 2017.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 12/2017

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 3,2% interanual a Catalunya al desembre del 2017.

IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. 12/2017

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 8,8% interanual a Catalunya al desembre del 2017.

PCSI

Posició competitiva en el sector industrial. T3/2017

L' índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana en relació amb els països industrialitzats al tercer trimestre de 2017 va assolir el nivell de 105,8 punts, això suposa un empitjorament d'1,1 punts en termes interanuals.

IPC

Índex de preus de consum. 01/2018

L'índex de preus de consum (IPC) augmenta un 0,9% interanual a Catalunya al gener del 2018.

PHRE

Dossier: "Els catalans residents a l'estranger. 2017"

L'Idescat publica el dossier "Els catalans residents a l'estranger. 2017" (PDF), que és el número 22 de la col·lecció "Dossiers Idescat".

IPI

Índex de producció industrial. 12/2017 i any 2017. Dades provisionals

L'IPI corregit d'efectes de calendari va augmentar un 12,5% interanual a Catalunya al desembre del 2017. L'any 2017, la mitjana anual de l'índex de producció industrial també va créixer un 3,9%, segons dades provisionals.

PIBAVN

Avanç de la variació del PIB. T4/2017 i any 2017

En el conjunt del 2017, l'economia catalana va créixer un 3,4%, segons l'Avanç del PIB que elabora el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda conjuntament amb l'Idescat. En termes intertrimestrals, el PIB de l'economia catalana va créixer un 0,8%.

PMH

Població de Catalunya georeferenciada a 1 de gener de 2016

L'Idescat ofereix dades de població georeferenciades del Registre de població de Catalunya a 1 de gener de 2016, amb les variables sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement, en arxius en format Shapefile, junt amb la metodologia associada en format PDF.

TURUR

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. 2017. Dades provisionals

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural va créixer un 7,2% a Catalunya l'any 2017, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.

TURCAM

Estadística de l'activitat en càmpings. 2017. Dades provisionals

El nombre de pernoctacions en els càmpings va créixer un 8,0% a Catalunya l'any 2017, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.

EPA

Enquesta de població activa. 2017

La taxa d'atur es va situar en el 13,4% de mitjana a Catalunya el 2017, amb un total de 507.200 persones desocupades, un 14,6% menys que al 2016, segons l'Enquesta de població activa. El nombre de llars amb tots els actius desocupats va ser de 156.700 llars, fet que representa un decrement del 16,1% interanual.

NOMESCAT

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya. 2017

S'ha actualitzat el Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya amb les dades del Padró continu a data 1 de gener de 2017, que permet la consulta de la població per sexe de les entitats de població inframunicipals de Catalunya.

TURUR

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. T4/2017

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural augmenta un 10,6% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2017, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 12/2017 i any 2017. Dades provisionals

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya va disminuir un 6,8% interanual al desembre del 2017. L'any 2017, aquesta despesa total va augmentar un 9,6% respecte a l'any 2016, segons dades provisionals.

TUREST

Turisme estranger. 12/2017 i any 2017. Dades provisionals

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya va disminuir un 13,9% interanual al desembre del 2017. En el conjunt de l'any 2017, el nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya va augmentar un 5,0% respecte a l'any 2016, segons dades provisionals.

TURCAM

Estadística de l'activitat en càmpings. T4/2017

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya va créixer un 9,2% interanual al quart trimestre de l'any 2017, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.

Notícia

Xifres de Catalunya 2018

L'Idescat ha editat el fullet Xifres de Catalunya 2018, en què es presenta una selecció de les estadístiques bàsiques de Catalunya comparades amb les d'Espanya i de la Unió Europea.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 12/2017 i any 2017

L'índex de vendes a les grans superfícies (IVGS) de Catalunya a preus corrents va disminuir un 1,7% interanual al desembre del 2017. En l'any 2017, l'IVGS de Catalunya a preus corrents va disminuir un 0,7% en relació amb l'any anterior.

Notícia

L'Idescat publica la seva Carta de serveis

L'Idescat posa a disposició dels usuaris una nova eina de qualitat: la Carta de serveis. Aquesta Carta conté els principals serveis que ofereix l'Idescat, els compromisos en termes d'eficàcia i qualitat de la prestació, i els mecanismes de participació de les persones usuàries en la millora de la prestació.

ICD

Índexs de comerç al detall. 12/2017

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 1,7% interanual a Catalunya al desembre del 2017.

EPA

Enquesta de població activa. T4/2017

L'atur va disminuir a Catalunya en 79.200 persones al quart trimestre del 2017 respecte de l'any anterior (-14,2%) i es va situar en 479.200 persones desocupades, amb una taxa d'atur del 12,63%, segons l'Enquesta de població activa. La població ocupada va augmentar de 113.600, un 3,5% més que al mateix període de l'any anterior, i es va situar en 3.316.200 persones; els sectors específics de la cultura, el turisme i les TIC van créixer per sobre de la mitjana catalana.

IPRI

Índex de preus industrials. 12/2017 i any 2017. Dades provisionals

L'índex de preus de productes industrials va augmentar un 1,6% interanual a Catalunya al desembre del 2017. D'altra banda, l'any 2017, la mitjana anual de l'índex de preus de productes industrials va augmentar un 2,0% respecte a l'any 2016, segons dades provisionals.

TURHOT

Indicadors d'activitat hotelera. 12/2017 i any 2017. Dades provisionals

Les pernoctacions en establiments hotelers van disminuir un 10,7% interanual a Catalunya al desembre del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. En el conjunt de l'any 2016, les pernoctacions en els establiments hotelers van augmentar un 2,7% a Catalunya, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 12/2017 i any 2017. Dades provisionals

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) van disminuir un 5,7% interanual a Catalunya al desembre del 2017 i es va situar en 83,52 euros. L' any 2017, l'ADR va augmentar un 6,6%, mentre que els ingressos per habitació disponible van augmentar un 10,8% respecte l'any 2016, segons dades provisionals.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 11/2017

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 7,4% interanual a Catalunya al novembre del 2017.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 11/2017

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 6,9% interanual a Catalunya al novembre del 2017.

IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. 11/2017

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 6,0% interanual a Catalunya al novembre del 2017.

CLEM

Enquesta de clima empresarial. T4/2017

Les expectatives sobre la marxa del negoci de les empreses de Catalunya per al primer trimestre del 2018 registren un saldo d'11,7 punts, segons l'Enquesta de clima empresarial.

ICEH

Indicadors de confiança empresarial. T1/2018

L'Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya disminueix un 2,3% al primer trimestre del 2018 respecte del trimestre anterior.

Notícia

Activitats de formació en estadística de l'Idescat. Primer semestre 2018

Les sessions tècniques que l'Idescat ha dissenyat per al primer semestre del 2018 ja es poden consultar, així com la programació d'altres activitats formatives o promocionals en l'àmbit estadístic que hi ha previstes fins ara.

MCVL

Estadística longitudinal de vides laborals. 2016

El nombre de persones que van tenir alguna relació administrativa amb la Seguretat Social com a cotitzants o pensionistes va ser de 5.189.325 a Catalunya l'any 2016. Un total de 3.664.700 van estar almenys un dia en alta laboral, xifra que representa un 3,2% més que l'any anterior.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 11/2017

L'Índex de vendes en grans superfícies a preus corrents ha augmentat un 1,4% interanual a Catalunya al novembre del 2017.

IPC

Índex de preus de consum. 12/2017

L'IPC augmenta un 1,2% interanual a Catalunya al desembre del 2017.

IPI

Índex de producció industrial. 11/2017

L'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 7,8% interanual a Catalunya al novembre del 2017.

Notícia

Canvi de denominació oficial del municipi de Calonge pel de Calonge i Sant Antoni

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar el proppassat 21 de desembre la Resolució GAH/2899/2017, de 18 de desembre, per la qual es dona conformitat al canvi de nom del municipi de Calonge, que passa a denominar-se Calonge i Sant Antoni.

MAT

Estadística de matrimonis. 2016. Dades definitives

L'Idescat publica dades definitives de l'Estadística de matrimonis de l'any 2016. Aquest any es van registrar a Catalunya 29.355 matrimonis. En relació amb el 2015 els matrimonis van augmentar un 6,4%.

DEF

Estadística de defuncions. 2016. Dades definitives

L'Idescat publica dades definitives de l'Estadística de defuncions de l'any 2016. Aquest any es van registrar a Catalunya 63.289 defuncions. En relació amb el 2015 les defuncions van disminuir un 2,4%.

NAIX

Estadística de naixements. 2016. Dades definitives

L'Idescat publica dades definitives de l'Estadística de naixements de l'any 2016. Aquest any es van registrar a Catalunya 68.974 nascuts vius. En relació amb el 2015, els nascuts vius van disminuir un 2,1%.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 11/2017

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 937 milions d'euros al novembre del 2017, xifra que suposa un decrement del 4,2% respecte el mateix període de l'any anterior.

PMH

Padró municipal d'habitants. 1 de gener del 2017. Xifres oficials

L'Idescat publica les xifres oficials de població per sexe, referides a l'1 de gener del 2017, resultants de la revisió del Padró municipal, que el Govern espanyol ha oficialitzat mitjançant el Reial decret 1039/2017, de 15 de desembre, publicat al BOE número 316 de 29 de desembre de 2017.

.

TUREST

Turisme estranger. 11/2017

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya disminueix un 2,3% interanual al novembre del 2017.

EP

Estimacions de població. 2017. Dades definitives

La població resident a Catalunya és de 7.496.276 persones, a 1 de gener de 2017, segons les dades definitives de les Estimacions de població. Aquesta xifra representa un augment de 47.944 habitants respecte d'un any enrere (un 6,4 per cada mil habitants) i consolida la tendència de creixement iniciada l'any anterior.

ICD

Índexs de comerç al detall. 11/2017

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 3,5% interanual a Catalunya al novembre del 2017.

TURESP

Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. T3/2017

El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat disminueix un 1,7% interanual al tercer trimestre de 2017, fet que suposa un total de 1.823,2 milers de viatges, 12.071,0 milers de pernoctacions, una estada mitjana de 6,6 nits i una despesa de 699 milions d'euros.

TURCAT

Turisme dels residents de Catalunya. T3/2017

El nombre de viatges dels catalans augmenta un 16,9% interanual al tercer trimestre de 2017. Els residents de Catalunya han fet 10.685,2 milers de viatges, que han suposat 68.365,2 milers de pernoctacions, una estada mitjana de 6.4 nits i una despesa de 3.442 milions d'euros.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 11/2017

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 6,2% interanual a Catalunya al novembre del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

IPRI

Índex de preus industrials. 11/2017

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 1,6% interanual a Catalunya al novembre del 2017.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 11/2017

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 3,2% interanual a Catalunya al novembre del 2017 i es situa en 89,02 euros.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 10/2017

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 5,2% interanual a Catalunya a l'octubre del 2017.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 10/2017

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 8,9% interanual a Catalunya a l'octubre del 2017.

IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. 10/2017

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 6,6% interanual a Catalunya a l' octubre del 2017.

Notícia

Calendari de difusió de resultats. 2018

Ja està disponible el calendari de difusió de resultats de la producció estadística de l'Idescat per a l'any 2018.

COMTEC

Comerç amb l'estranger segons el contingut tecnològic. 2016. Dades definitives

L'any 2016, les exportacions de productes industrials de nivell tecnològic alt van augmentar un 8,3% a Catalunya respecte a l'any anterior, segons dades definitives de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

COMEST

Comerç amb l'estranger. 2016. Dades definitives

L'any 2016 les exportacions van créixer un 2,0% i les importacions un 1,5% respecte a un any enrere, segons dades definitives de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

EMPCULT

Estadística i comptes de les empreses culturals. 2015

El volum de negoci de les empreses culturals de Catalunya va ser de 11.005 milions d'euros l'any 2015.

EMPTIC

Estadística i comptes de les empreses del sector TIC. 2015

El volum de negoci de les empreses del sector TIC de Catalunya l'any 2015 va ser de 15.914 milions d'euros, un 8,6% més que l'any anterior.

Notícia

Publicació revista SORT

S'ha publicat el número 2 del volum 41 corresponent al període juliol-desembre 2017 de la revista estadística internacional SORT amb la inclusió de set articles i un article convidat.

PIBC

Producte interior brut territorial 2015 i avanç 2016 dels municipis de més de 50.000 habitants

Martorell, amb 91.300 euros, és el municipi que va tenir el PIB per habitant més elevat de Catalunya el 2015. El van seguir Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (76.900 euros), i Castellbisbal (75.000 euros).

EIE

Estadística estructural d'empreses del sector industrial. 2015

El volum de negoci de les empreses industrials va ascendir a 131.628 milions d'euros a Catalunya l'any 2015, xifra que va representar un increment del 3,4% respecte a un any enrere, segons l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial.

ECL

Estadístiques de cost laboral. T3/2017

El cost laboral per treballador i mes és de 2.540,21 euros a Catalunya al tercer trimestre del 2017, un 0,2% menys que al mateix trimestre del 2016.

PPSR

Pensions i altres prestacions de sosteniment de la renda. Pensions contributives de la Seguretat Social. 2016

L'any 2016, a Catalunya els serveis territorials de la Seguretat Social van gestionar un total de 1.694.430 pensions contributives amb un import anual de 22.124 milions d'euros. Aquest volum econòmic representava més del 10% del PIB de Catalunya i un increment de l'1,55% respecte de l'any 2015.

PIBT

Comptabilitat trimestral. T3/2017

El producte interior brut de Catalunya registra un augment del 3,4% interanual i del 0,8% intertrimestral al tercer trimestre del 2017.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T3/2017

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) augmenta un 6,1% interanual a Catalunya al tercer trimestre del 2017. D'altra banda, l'índex de volum de negoci (IASSVN) també presenta un increment del 6,3% respecte a un any enrere.

EAUVI

Estadística de l'audiovisual. 2015

El volum de negoci de les empreses del sector audiovisual a Catalunya durant l'any 2015 va ser de 1.685 milions d'euros, un 18% del total d'Espanya, que és el mateix percentatge que el de l'any anterior.

COMTEC

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T3/2017

Les exportacions catalanes de productes industrials han augmentat en tots els nivells tecnològics, encapçalats pel nivell mitjà baix, el tercer trimestre del 2017 en relació amb el mateix període de l'any anterior.

IPC

Índex de preus de consum. 11/2017

L'IPC augmenta un 1,9% interanual a Catalunya al novembre del 2017.

PENS

Estadística de pensions. 2016

El nombre de pensions contributives de la Seguretat Social percebudes pels residents a Catalunya va augmentar un 6,6% en el període 2011-2016 i va arribar a 1.668.195 pensions a 31 de desembre de 2016, segons l'Estadística de pensions.

Notícia

Comunicat

Comunicat sobre el registre ordenat pel Jutjat d'Instrucció núm. 13 de Barcelona a la seu de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

IPI

Índex de producció industrial. 10/2017

L'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 4,3% interanual a Catalunya a l'octubre del 2017.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 10/2017

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.540 milions d'euros a l'octubre del 2017, xifra que suposa un augment del 4,9% respecte el mateix període de l'any anterior.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 10/2017

L'Índex de vendes en grans superfícies a preus corrents ha disminuït un 11,6% interanual a Catalunya a l'octubre del 2017.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 09/2017

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 4,7% al setembre del 2017 respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 3.175.393 persones.

TUREST

Turisme estranger. 10/2017

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya disminueix un 4,7% interanual a l'octubre del 2017.

EMPTUR

Estadística i comptes de les empreses turístiques. 2015

El nombre d'empreses turístiques a Catalunya es va situar en 98.857 l'any 2015 i el volum de negoci d'aquestes empreses va ser de 29.449 milions d'euros, segons l'Estadística i comptes de les empreses turístiques.

EAS

Estadística estructural d'empreses del sector serveis. 2015

El volum de negoci generat per les empreses de comerç a l'engròs de Catalunya va ser de 80.439 milions d'euros l'any 2015, xifra que representa un increment del 2,1% respecte de l'any anterior, segons l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis.

PCSI

Posició competitiva en el sector industrial. T2/2017

L' índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana en relació als països industrialitzats al segon trimestre de 2017 es manté pràcticament estable (104,8), amb la millora d'una dècima en termes interanuals.

TICL

Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars. 2017

El 85,7% de la població de 16 a 74 anys de Catalunya ha usat Internet en els darrers 3 mesos, amb un increment de 2,9 punts respecte a un any enrere, segons l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars 2017.

ICD

Índexs de comerç al detall. 10/2017

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, disminueix un 2,7% interanual a Catalunya a l'octubre del 2017.

IPRI

Índex de preus industrials. 10/2017

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 2,1% interanual a Catalunya a l'octubre del 2017.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 10/2017

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 2,7% interanual a Catalunya a l'octubre del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 10/2017

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) disminueix un 0,4% interanual a Catalunya a l'octubre del 2017 i es situa en 93,41 euros.

EPE

Estimacions de població estacional. 2016

L'Aran i un total de 22 comarques van tenir població estacional de signe positiu l'any 2016, mentre que les 19 comarques restants van tenir població estacional de signe negatiu, segons les Estimacions de població estacional.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 09/2017

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 4,7% interanual a Catalunya al setembre del 2017.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 09/2017

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 2,5% interanual a Catalunya al setembre del 2017.

IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. 09/2017

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 1,4% interanual a Catalunya al setembre del 2017.

PMH

Mapes de les seccions censals de Catalunya. 2016

L'Idescat publica el mapa de les seccions censals o geometria del seccionat municipal de Catalunya en format shape corresponent al Padró continu de població de l'any 2016.

TICLT

Inici dels treballs de camp de l'Enquesta territorial sobre TIC a les llars 2017

S'inicien els treballs de recollida d'informació de l'Enquesta territorial sobre tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les llars 2017. Aquest treball de camp es portarà a terme a partir del 13 de novembre del 2017 fins a finals d'any.

EMOUNIV

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris. Curs 2015-2016

En el curs 2015-2016, el 74,5% dels 154.907 alumnes universitaris residents a Catalunya es desplaçaven des dels seus municipis de residència fins a un dels 23 municipis on hi ha centres d'ensenyament universitaris.

IPC

Índex de preus de consum. 10/2017

L'IPC augmenta un 1,9% interanual a Catalunya a l'octubre del 2017.

IRPF

Impost sobre la renda de les persones físiques. 2015

El Barcelonès i el Garraf són les comarques que van presentar una base imposable per declarant de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) més elevada l'any 2015, amb 24.728 i 23.553 euros, respectivament.

EMOESC

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris. Curs 2016-2017

En el curs 2016-2017 hi havia 1.208.318 alumnes que residien i estudiaven a Catalunya matriculats en ensenyaments no universitaris, segons l'Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris. El 83,3% d'aquests alumnes estudiaven al mateix municipi on residien.

IPI

Índex de producció industrial. 09/2017

L'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 7,0% interanual a Catalunya al setembre del 2017.

Notícia

Biblioteca de l'Idescat

L'Idescat publica un tríptic per donar a conèixer els serveis que ofereix la seva Biblioteca i les normes generals de funcionament.

PIBAVN

Avanç de la variació del PIB. T3/2017

El producte interior brut de Catalunya ha registrat un creixement interanual del 3,5% al tercer trimestre del 2017, segons l'Avanç del PIB, que elabora el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda conjuntament amb l'Idescat.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 09/2017

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.168 milions d'euros al setembre del 2017, xifra que suposa un augment del 6,3% respecte el mateix període de l'any anterior.

TURUR

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. T3/2017

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural augmenta un 3,5% interanual a Catalunya al tercer trimestre del 2017, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 09/2017

L'IVGS a preus corrents corrents ha augmentat un 3,5% interanual a Catalunya al setembre del 2017.

TURCAM

Estadística de l'activitat en càmpings. T3/2017

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya augmenta un 7,8% interanual al tercer trimestre de l'any 2017, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.

TUREST

Turisme estranger. 09/2017

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 6,1% interanual al setembre del 2017.

ETICCE

Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses. 2016-2017

El 25,1% de les empreses catalanes de 10 ocupats o més van realitzar vendes a través de comerç electrònic l'any 2016, segons l'Enquesta sobre l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i del comerç electrònic a les empreses 2016-2017.

ICD

Índexs de comerç al detall. 09/2017

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 3,1% interanual a Catalunya al setembre del 2017.

EPA

Enquesta de població activa. T3/2017

L'atur disminueix a Catalunya en 76.900 persones al tercer trimestre del 2017 respecte de l'any anterior (−13,9%) i se situa en 475.600 persones desocupades, amb una taxa d'atur del 12,54%, segons l'Enquesta de població activa. La població ocupada augmenta de 92.700, un 2,9% més que al mateix període de l'any anterior, i se situa en 3.316.600 persones; els sectors específics de la cultura, el turisme i les TIC creixen per sobre de la mitjana catalana.

IPRI

Índex de preus industrials. 09/2017

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 2,2% interanual a Catalunya al setembre del 2017.

EE

Empreses i establiments. 2017

El nombre d'empreses amb establiments a Catalunya era de 619.490 a 1 de gener del 2017, un 2,1% més que un any abans, segons l'Estadística d'empreses i establiments que elabora l'Idescat a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'NE. Pel que fa a les empreses amb seu social a Catalunya, el nombre era de 608.981, dada que suposa un augment del 2,1% respecte de l'any anterior.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 09/2017

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 3,3% interanual a Catalunya al setembre del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

Notícia

Informe d’execució del Pla estadístic de Catalunya 2011-2016

L'Idescat publica al web l'Informe d'avaluació i justificació del grau de compliment del Pla estadístic de Catalunya 2011-2016.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 08/2017

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 8,9% interanual a Catalunya a l'agost del 2017.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 08/2017

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 9,9% interanual a Catalunya a l'agost del 2017.

IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. 08/2017

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 2,8% interanual a Catalunya a l'agost del 2017.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 09/2017

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 7,2% interanual a Catalunya al setembre del 2017 i es situa en 93,74 euros.

MAT

Estadística de matrimonis. 2016. Dades provisionals

L'any 2016 el nombre de matrimonis que es van celebrar a Catalunya va ser de 28.631, xifra que suposa un augment del 3,8% respecte de l'any anterior, segons dades provisionals de l'Estadística de matrimonis.

Notícia

Dia Europeu de l'Estadística 2017

L'Idescat s'uneix a la celebració del Dia Europeu de l'Estadística (20 d'octubre), una iniciativa impulsada pel Comitè Consultiu Estadístic Europeu, que compta amb el suport del Sistema estadístic europeu i del Sistema europeu de bancs centrals.

ADQNAC

Adquisicions de nacionalitat espanyola. 2013-2015

L'Idescat difon, per primera vegada, les dades estadístiques sobre les adquisicions de nacionalitat espanyola de residents a Catalunya.

CLEM

Enquesta de clima empresarial. T3/2017

Les expectatives sobre la marxa del negoci de les empreses de Catalunya per al quart trimestre del 2017 registren un saldo de 15,4 punts, segons l'Enquesta de clima empresarial.

IPC

Índex de preus de consum. 09/2017

L'IPC augmenta un 2,1% interanual a Catalunya al setembre del 2017.

ICEH

Indicadors de confiança empresarial. T4/2017

L'Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya disminueix un 2,2% al quart trimestre del 2017 respecte del trimestre anterior.

TUREST

Turisme estranger. 2016. Dades definitives

L'any 2016, el nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya va augmentar un 4,4% respecte a l'any 2015, segons dades definitives.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 2016. Dades definitives

L'any 2016, la despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya va augmentar un 4,0% i la despesa mitjana diària per persona va augmentar un 13,4%, respecte a l'any 2015, segons dades definitives.

IPI

Índex de producció industrial. 08/2017

L'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 6,8% interanual a Catalunya a l'agost del 2017.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 06/2017

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,8% al juny del 2017 respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 3.174.998 persones.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 08/2017

L'IVGS a preus corrents ha disminuït un 1,8% interanual a Catalunya a l'agost del 2017.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 08/2017

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.640 milions d'euros a l'agost del 2017, xifra que suposa un augment del 9,9% respecte el mateix període de l'any anterior.

TUREST

Turisme estranger. 08/2017

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 2,3% interanual a l'agost del 2017.

EDCL

Estadística de despesa en consum de les llars. 2016

La despesa mitjana en consum de les llars catalanes va ser de 30.446 euros per llar l'any 2016, amb un increment de l'0,7% respecte a l'any anterior, segons l'Estadística de despesa en consum de les llars.

TURESP

Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. T2/2017

El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat augmenta un 15,5% interanual al segon trimestre de 2017, fet que suposa un total de 1.407,5 milers de viatges, 6.023,4 milers de pernoctacions, una estada mitjana de 4,3 nits i una despesa de 517 milions d'euros.

TURCAT

Turisme dels residents de Catalunya. T2/2017

El nombre de viatges dels catalans augmenta un 24,4% interanual al segon trimestre de 2017. Els residents de Catalunya han fet 8.539,5 milers de viatges, que han suposat 24.357,9 milers de pernoctacions, una estada mitjana de 2,9 nits i una despesa de 1.671 milions d'euros.

ICD

Índexs de comerç al detall. 08/2017

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 2,2% interanual a Catalunya a l'agost del 2017.

NAIX

Estadística de naixements. 2016. Dades provisionals

L'any 2016 el nombre de nascuts vius registrats a Catalunya va ser de 68.634, xifra que representa un descens del 2,6% en relació amb el 2015, segons les dades provisionals de l'Estadística de naixements.

NOMS

Noms dels nadons. 2016

Marc i Martina van tornar a ser els noms més freqüents entre els nadons del 2016.

CENSPH

Dossier: "Mobilitat obligada de la població de Catalunya"

L'Idescat publica el dossier "Mobilitat obligada de la població de Catalunya" (PDF), que és el número 21 de la col·lecció "Dossiers Idescat".

IPRI

Índex de preus industrials. 08/2017

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 1,7% interanual a Catalunya a l'agost del 2017.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 08/2017

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 0,5% interanual a Catalunya a l'agost del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 08/2017

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 9,9% interanual a Catalunya a l'agost del 2017 i es situa en 111,61 euros.

PPSR

Pensions i altres prestacions de sosteniment de la renda. Pensions no contributives i altres prestacions de sosteniment de la renda. 2016

L'any 2016, 352.869 persones van rebre alguna de les cinc prestacions de sosteniment de la renda adreçades a col·lectius específics en situació d'emergència. Aquesta xifra suposa una disminució del 9,0 % respecte de l'any anterior.

PCSI

Posició competitiva en el sector industrial. T1/2017

L'índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana respecte als països industrialitzats al primer trimestre de 2017 es manté estable en termes interanuals.

Notícia

Dia de l'Estadística de Catalunya 2017

Ja es pot consultar el programa del Dia de l'Estadística de Catalunya 2017. L'edició d'enguany serà organitzada pel Servei d'Estadística Aplicada de la UAB i tindrà lloc el dia 6 d'octubre a la sala d'Actes de la Facultat de Ciències de la UAB. Edifici C. Planta -1.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 07/2017

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 5,7% interanual a Catalunya al juliol del 2017.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 07/2017

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 4,2% interanual a Catalunya al juliol del 2017.

IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. 07/2017

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 3,9% interanual a Catalunya al juliol del 2017.

INDBPS

Indicadors de benestar i progrés social. 2016

L'Idescat publica, per primera vegada, els Indicadors de benestar i progrés social, que mostren la informació disponible i significativa sobre l'estat i l'evolució del benestar i progrés social a Catalunya. Aquesta estadística ha estat dissenyada per les direccions generals de Pressupostos i d'Anàlisi Econòmica del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, i per l'Idescat.

ECL

Estadístiques de cost laboral. T2/2017

El cost laboral per treballador i mes és de 2.773,08 euros a Catalunya al segon trimestre del 2017, un 0,1% menys que al mateix trimestre del 2016.

MM

Moviments migratoris. 2016

A l'any 2016 es van registrar 230.171 canvis de residència entre municipis de Catalunya, amb una disminució del 5,8% respecte de l'any 2015, segons l'Estadística de moviments migratoris. El 56,5% d'aquests canvis van ser intercomarcals i van donar com a resultat un saldo migratori de signe positiu a 23 comarques i a Aran.

PIBT

Comptabilitat trimestral. T2/2017

El producte interior brut de Catalunya registra un augment interanual del 3,0% i de l'1,1% intertrimestral al segon trimestre del 2017.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T2/2017

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) augmenta un 6,5% interanual a Catalunya al segon trimestre del 2017. D'altra banda, l'índex de volum de negoci (IASSVN) també presenta un increment del 6,4% respecte a un any enrere.

IPC

Índex de preus de consum. 08/2017

L'IPC augmenta un 2,0% interanual a Catalunya a l'agost del 2017.

IPI

Índex de producció industrial. 07/2017

L'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 2,4% interanual a Catalunya al juliol del 2017.

COMTEC

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T2/2017

Les exportacions catalanes de productes industrials d'alt contingut tecnològic han assolit un valor de 1.856,2 milions d'euros al segon trimestre del 2017, xifra que representa un augment interanual del 2,7%.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 07/2017

L'IVGS a preus corrents ha disminuït un 1,1% interanual a Catalunya al juliol del 2017.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 07/2017

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.804 milions d'euros al juliol del 2017, xifra que suposa un augment de l' 11,7% respecte el mateix període de l'any anterior.

ICD

Índexs de comerç al detall. 07/2017

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 1,7% interanual a Catalunya al juliol del 2017.

TUREST

Turisme estranger. 07/2017

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 6,5% interanual al juliol del 2017.

IPRI

Índex de preus industrials. 07/2017

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 1,4% interanual a Catalunya al juliol del 2017.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 07/2017

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 2,8% interanual a Catalunya al juliol del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 07/2017

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 10,8% interanual a Catalunya al juliol del 2017 i es situa en 106,33 euros.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 06/2017

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 7,0% interanual a Catalunya al juny del 2017.

IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. 06/2017

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 6,8% interanual a Catalunya al juny del 2017.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 06/2017

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 7,4% interanual a Catalunya al juny del 2017.

IPC

Índex de preus de consum. 07/2017

L'IPC augmenta un 1,9% interanual a Catalunya al juliol del 2017.

ECL

Estadístiques de cost laboral. 2016

El cost total laboral brut per treballador va ser de 32.328,1 euros a Catalunya l'any 2016, xifra que representa un decrement del 0,6% respecte al 2015 segons l'Enquesta anual de cost laboral.

IPI

Índex de producció industrial. 06/2017

L'IPI corregit d'efectes de calendari disminueix un 0,6% interanual a Catalunya al juny del 2017.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 06/2017

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.117 milions d'euros al juny del 2017, xifra que suposa un augment del 18,5% respecte el mateix període de l'any anterior.

TURUR

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. T2/2017

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural augmenta un 27,4% interanual a Catalunya al segon trimestre del 2017, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 2016. Dades definitives

Les pernoctacions en els establiments hotelers van créixer un 6,9% a Catalunya l'any 2016, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació hotelera.

TURCAM

Estadística de l'activitat en càmpings. T2/2017

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya augmenta un 18,7% interanual al segon trimestre de l'any 2017, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.

TUREST

Turisme estranger. 06/2017

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 9,7% interanual al juny del 2017.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 06/2017

L'IVGS a preus corrents augmenta un 1,4% interanual a Catalunya al juny del 2017.

PIBAVN

Avanç de la variació del PIB. T2/2017

El producte interior brut de Catalunya ha registrat un creixement interanual del 2,8% al segon trimestre del 2017, segons l'Avanç del PIB, que elabora el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda conjuntament amb l'Idescat.

TURCAM

Estadística de l'activitat en càmpings. 2016. Dades definitives

El nombre de pernoctacions en els càmpings va créixer un 3,5% a Catalunya l'any 2016, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.

EPA

Enquesta de població activa. T2/2017

L'atur disminueix a Catalunya en 106.200 persones al segon trimestre del 2017 respecte de l'any anterior (−17,6%) i se situa en 497.400 persones desocupades, amb una taxa d'atur del 13,20%, segons l'EPA. La població ocupada augmenta en 89.200, un 2,8% més que al mateix període de l'any anterior, i se situa en 3.270.500 persones; els sectors específics de la cultura, el turisme i les TIC creixen per sobre de la mitjana catalana.

ICD

Índexs de comerç al detall. 06/2017

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 2,4% interanual a Catalunya al juny del 2017.

IN

Innovació. 2015

La despesa en innovació tecnològica va ser de 3.324 milions d'euros a Catalunya l'any 2015, un 6,6% superior respecte de l'any anterior.

RD

Recerca i desenvolupament. 2015

La despesa interna en R+D sobre el PIB va ser de l'1,52% a Catalunya l'any 2015, xifra superior en 0,3 punts a la de l'any anterior.

IPRI

Índex de preus industrials. 06/2017

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 1,6% interanual a Catalunya al juny del 2017.

ECV

Enquesta de condicions de vida. Resultats territorials. 2016

L'any 2016, els majors percentatges de població que van declarar arribar amb dificultat a fi de mes van ser a les Terres de l'Ebre (74,5%), les Comarques Centrals (73,6%), l'Alt Pirineu i Aran (72,6%) i el Camp de Tarragona (71,5%), segons l'Enquesta de condicions de vida (Resultats territorials).

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 06/2017

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 12,4% interanual a Catalunya al juny del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 06/2017

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 10,8% interanual a Catalunya al juny del 2017 i es situa en 95,27 euros.

EFDE

Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat . Curs 2014-2015. Dades provisionals

Els centres privats que imparteixen ensenyaments reglats a Catalunya van produir serveis per valor de 2.854 milions d'euros durant el curs 2014-2015, segons dades provisionals de l'Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat. Aquesta xifra representa un augment del 9,7% respecte al curs 2009-2010.

CLEM

Enquesta de clima empresarial. T2/2017

Les expectatives sobre la marxa del negoci de les empreses de Catalunya per al tercer trimestre del 2017 registren un saldo de 20,2 punts, segons l'Enquesta de clima empresarial.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 05/2017

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 10,3% interanual a Catalunya al maig del 2017.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 05/2017

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 13,8% interanual a Catalunya al maig del 2017.

IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. 05/2017

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 11,9% interanual a Catalunya al maig del 2017.

TURUR

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. 2016. Dades definitives

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural va créixer un 2,8% a Catalunya l'any 2016, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.

IPC

Índex de preus de consum. 06/2017

L'IPC (base 2016=100) augmenta un 1,7% interanual a Catalunya al juny del 2017.

ICEH

Indicadors de confiança empresarial. T3/2017

L'Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya augmenta un 0,9% al tercer trimestre del 2017 respecte del trimestre anterior.

EAUVI

Estadística de l'audiovisual a Catalunya 2014 (PDF)

L'Idescat presenta la publicació "Estadística de l'audiovisual a Catalunya 2014".

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 05/2017

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.796 milions d'euros al maig del 2017, xifra que suposa un augment del 17,5% respecte el mateix període de l'any anterior.

EAES

Enquesta anual d'estructura salarial. 2015

El salari brut anual per treballador a Catalunya va ser de 24.321,57 euros l'any 2015, un 1,6% més que l'any anterior, segons l'Enquesta anual d'estructura salarial.

TUREST

Turisme estranger. 05/2017

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 16,2% interanual al maig del 2017.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 05/2017

L'IVGS a preus corrents augmenta un 5,0% interanual a Catalunya al maig del 2017.

PROJL

Projeccions de llars. 2016-2036. Ampliació de resultats

L'Idescat publica una ampliació de resultats de les Projeccions de llars 2016-2036 sobre la població que viu en habitatges familiars. Les dades s'ofereixen per grandària de la llar, sexe, grans grups d'edat, d'acord amb els diferents escenaris d'evolució.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 03/2017

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,5% al març del 2017 respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 3.068.200 persones.

TURCAT

Turisme dels residents de Catalunya. T1/2017

L'Idescat publica per primera vegada l'estadística Turisme dels residents de Catalunya. Al primer trimestre del 2017, els residents de Catalunya han fet 6.411,1 milers de viatges, que han suposat 18.608,0 milers de pernoctacions, una estada mitjana de 2,9 nits i una despesa de 1.236 milions d'euros.

TURESP

Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. T1/2017

L'Idescat publica per primera vegada l'estadística Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Al primer trimestre del 2017, els residents a la resta de l'Estat han realitzat 948,5 milers de viatges amb destí a Catalunya, xifra que representa una disminució del 8,1% interanual.

ICD

Índexs de comerç al detall. 05/2017

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 4,3% interanual a Catalunya al maig del 2017.

IBI

Impost sobre béns immobles. 2016

L'Idescat presenta la informació cadastral i de l'impost sobre béns immobles (IBI), a partir de la informació què disposa la Dirección General del Catastro.

IPRI

Índex de preus industrials. 05/2017

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 2,1% interanual a Catalunya al maig del 2017.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 05/2017

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 3,6% interanual a Catalunya al maig del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 05/2017

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 11,6% interanual a Catalunya al maig del 2017 i es situa en 94,66 euros.

ECLL

Enquesta contínua de llars. 2016

A Catalunya hi havien 2.949.700 llars l'any 2016, segons els resultats de l'Enquesta contínua de llars. El tipus de llar més freqüent era el d'un sol nucli, que representava el 69,7%.

Notícia

Una delegació del sistema estadístic de Corea del Sud visita l’Idescat

El 22 i 23 de juny visita l'Idescat una delegació de l'Institut Nacional d'Estadística de Corea del Sud (KOSTAT) i d'altres organismes que integren el Sistema Estadístic d'aquell país.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 04/2017

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 1,8% interanual a Catalunya a l'abril del 2017.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 04/2017

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, decreix un 5,8% interanual a Catalunya a l'abril del 2017.

IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. 04/2017

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, disminueis un 4,5% interanual a Catalunya a l'abril del 2017.

PROJPE

Projeccions de població en edat escolar. 2016-2026

La població en edat escolar (de 0 a 20 anys) es mantindrà estable a l'horitzó del 2021 a Catalunya en 1,60 milions de persones i disminuirà lleugerament en l'horitzó del 2026 (1,58 milions).

IEV

Indicadors d'esperança de vida i salut de la població. Mortalitat estandarditzada. 2013 (2011-2015)

L'Idescat actualitza la taxa de mortalitat estandarditzada per edat (TME), que es calcula a partir de la població estàndard europea de 2013. La dada de l'any 2013 s'ha calculat amb la informació de defuncions i poblacions del quinquenni 2011-2015.

IEV

Indicadors d'esperança de vida i salut de la població. Taula de vida. 2013 (2011-2015)

L'Idescat publica la taula de vida 2013, calculada amb la informació de defuncions i poblacions del quinquenni 2011–2015. Aquesta estadística se suma a la sèrie de taules de vida elaborades a partir de mitjanes mòbils de cinc anys, que s'inicia el 1983 amb dades del període 1981–1985.

Notícia

Seguiment del Programa anual d'actuació estadística 2016 (PAAE 2016)

Ja es pot consultar al web de l'Idescat el seguiment de les actuacions estadístiques recollides en el Programa anual d'actuació estadística 2016.

ECL

Estadístiques de cost laboral. T1/2017

El cost laboral per treballador i mes és de 2.590,80 euros a Catalunya al primer trimestre del 2017, un 1,2% menys que al mateix trimestre del 2016.

Notícia

Revista SORT: factor d’impacte 2016

Ha estat publicat el factor d'impacte oficial corresponent a 2016 de la revista SORT, el qual se situa en 0,812, d'acord amb la qualificació atorgada per Clarivate Analytics (Web of Science - Journal Citation Reports).

Notícia

Activitats de formació en estadística de l'Idescat. Segon semestre 2017

Les sessions tècniques que l'Idescat ha dissenyat per al segon semestre del 2017 ja es poden consultar, així com la programació d'altres activitats formatives o promocionals en l'àmbit estadístic que hi ha previstes fins ara.

Notícia

Publicació de la revista SORT

S'ha publicat el número 1 del volum 41 corresponent al període gener-juny del 2017 de la revista SORT amb la inclusió de vuit articles i un article convidat.

PIBT

Comptabilitat trimestral. Base 2010. T1/2017

El producte interior brut de Catalunya registra un augment del 2,6% interanual i del 0,8% intertrimestral al primer trimestre del 2017.

Notícia

L'Idescat de forma segura al mòbil

L'Idescat ha redissenyat el web perquè es pugui consultar des del mòbil i complementàriament ha actualitzat els servidors per suportar connexions encriptades gràcies a l'ús del protocol de comunicacions HTTPS.

PTF

Productivitat total dels factors. 2016

La contribució de la productivitat total dels factors al creixement de l'economia catalana va ser d' 1,4 punts percentuals l'any 2016.

IPC

Índex de preus de consum. 05/2017

L'IPC (base 2016=100) augmenta un 2,1% interanual a Catalunya al maig del 2017.

Notícia

Memòria Idescat 2016

L'Idescat publica la Memòria del 2016, amb la informació detallada de l'activitat que ha desenvolupat al llarg de l'any.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T1/2017

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) augmenta un 6,1% interanual a Catalunya al primer trimestre del 2017. D'altra banda, l'índex de volum de negoci (IASSVN) també presenta un augment del 6,2% respecte a un any enrere.

Notícia

Lliurament dels premis del 8è concurs Planter de Sondeigs i Experiments

El passat divendres 2 de juny es va celebrar l'acte de lliurament de premis i diplomes del 8è concurs Planter de Sondeigs i Experiments.

IPI

Índex de producció industrial. 04/2017

L'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 0,9% interanual a Catalunya a l'abril del 2017.

COMTEC

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T1/2017

Les exportacions catalanes de productes industrials d'alt contingut tecnològic han assolit un valor de 1.873,2 milions d'euros al primer trimestre del 2017, xifra que representa un augment del 20,9% interanual.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 04/2017

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.472 milions d'euros a l'abril del 2017, xifra que suposa un augment del 20,3% respecte el mateix període de l'any anterior.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 04/2017

L'IVGS a preus corrents disminueix un 3,3% interanual a Catalunya a l'abril del 2017.

TUREST

Turisme estranger. 04/2017

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 16,8% interanual a l'abril del 2017.

ICD

Índexs de comerç al detall. 04/2017

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, disminueix un 1,4% interanual a Catalunya a l'abril del 2017.

ECV

Enquesta de condicions de vida. 2016

L'indicador relatiu de risc de pobresa es va situar en el 19,2% l'any 2016. La taxa va ser similar a la del 2015, però aquesta estabilitat no es va traslladar a tots els grups d'edat, ja que els menors de 16 anys van millorar la taxa de risc de pobresa en 3,9 punts percentuals, mentre que els majors de 65 anys la van empitjorar en 2,9 punts.

IPRI

Índex de preus industrials. 04/2017

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 2,6% interanual a Catalunya a l'abril del 2017.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 04/2017

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 23,2% interanual a Catalunya a l'abril del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 04/2017

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 7,6% interanual a Catalunya a l'abril del 2017 i es situa en 92,47 euros.

INTPOBR

Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social. Indicadors no econòmics. 2014-2015

L'Idescat actualitza els Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social de caràcter no monetari amb dades dels anys 2014 i 2015.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 03/2017

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 9,6% interanual a Catalunya al març del 2017.

IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. 03/2017

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, augmenta un 15,0% interanual a Catalunya al març del 2017.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 03/2017

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 15,2% interanual a Catalunya al març del 2017.

PCSI

Posició competitiva en el sector industrial. T4/2016

L'índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana al quart trimestre de 2016 respecte als països industrialitzats va presentar un retrocés de 0,6 punts percentuals en termes interanuals.

RFDBC

Renda familiar disponible bruta territorial. 2014

La Segarra, el Pla de l'Estany i el Barcelonès són les comarques que van registrar un augment de la renda per habitant més elevat l'any 2014, superior al 3%. L'augment de renda es va registrar a un total de 33 comarques i a Aran, mentre que el Montsià, amb un 2,6%, va encapçalar el grup de 8 comarques on va disminuir el nivell de renda per habitant.

IPC

Índex de preus de consum. 04/2017

L'IPC (base 2016=100) ha augmentat un 2,8% interanual a Catalunya a l'abril del 2017.

EP

Estimacions de població. 2017. Avanç. Dades provisionals

La població de Catalunya a 1 de gener del 2017 és de 7.477.131 habitants, segons l'avanç de les Estimacions de població, elaborat per l'Idescat.

EPA

Enquesta de població activa. Formació i condicions de treball. 2016

El 25,6% de la població assalariada de Catalunya va declarar haver treballat almenys un dissabte al mes al 2016, segons l'Enquesta de població activa.

IPI

Índex de producció industrial. 2016. Dades definitives

L'índex de producció de productes industrials va créixer un 3,3% a Catalunya l'any 2016, segons dades definitives.

IPI

Índex de producció industrial. 03/2017

L'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 2,8% interanual a Catalunya al març del 2017.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 03/2017

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya es situa en 1.053 milions d'euros al març del 2017, xifra que suposa un augment del 13,5% respecte el mateix període de l'any anterior.

PIBAVN

Avanç de la variació del PIB. T1/2017

El producte interior brut de Catalunya ha registrat un creixement interanual del 2,5% al primer trimestre del 2017, segons l'Avanç del PIB, que elabora el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda conjuntament amb l'Idescat.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 03/2017

L'IVGS a preus corrents ha augmentat un 4,7% interanual a Catalunya al març del 2017.

TURUR

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. T1/2017

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural disminueix un 18,9% interanual a Catalunya al primer trimestre del 2017, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.

TURCAM

Estadística de l'activitat en càmpings. T1/2017

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya disminueix un 48,2% interanual al primer trimestre de l'any 2017, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.

TUREST

Turisme estranger. 03/2017

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 7,0% interanual al març del 2017.

ICD

Índexs de comerç al detall. 03/2017

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 3,9% interanual a Catalunya al març del 2017.

EPA

Enquesta de població activa. T1/2017

L'atur disminueix a Catalunya en 83.300 persones al primer trimestre del 2017 respecte de l'any anterior (−12,6%) i se situa en 576.700 persones desocupades, amb una taxa d'atur del 15,28%, segons l'EPA. L'ocupació creix un 2,3% respecte al mateix període de l'any anterior, i se situa en 3.197.900 persones. L'Idescat publica per primera vegada dades de la població ocupada al sector de les TIC que ocupa 102.100 persones al primer trimestre del 2017, el 3,2% del total de l'ocupació.

PROJL

Projeccions de llars. 2016-2036

El nombre de llars continuarà augmentant a Catalunya els propers anys fins a assolir una xifra de 3,37 milions l'any 2036, que representa unes 406.000 llars més que el 2016, segons les Projeccions de llars 2016-2036.

PMH

Padró municipal d'habitants. Explotació estadística. 2017. Avanç. Dades provisionals

La població empadronada a Catalunya a 1 de gener del 2017 és de 7.551.285 habitants, segons dades provisionals del Padró municipal d'habitants. Aquesta xifra representa un creixement de 28.689 persones (0,4%) respecte de l'1 de gener del 2016.

ECV

Inici dels treballs de camp de l'Enquesta de condicions de vida. 2017

S'inicien els treballs de recollida d'informació de l'Enquesta de condicions de vida 2017.

IPRI

Índex de preus industrials. 2016. Dades definitives

L'índex de preus de productes industrials va decréixer un 0,6% a Catalunya l'any 2016, segons dades definitives.

IPRI

Índex de preus industrials. 03/2017

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 2,9% interanual a Catalunya al març del 2017.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 03/2017

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 8,5% interanual a Catalunya al març del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 02/2017

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 2,1% interanual a Catalunya al febrer del 2017.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 02/2017

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 2,4% interanual a Catalunya al febrer del 2017.

IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. 02/2017

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, augmenta un 3,3% interanual a Catalunya al febrer del 2017.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 03/2017

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 9,9% interanual a Catalunya al març del 2017 i es situa en 90,76 euros.

CLEM

Enquesta de clima empresarial. T1/2017

Les expectatives sobre la marxa del negoci de les empreses de Catalunya per al segon trimestre del 2017 registren un saldo de 23,2 punts, segons l'Enquesta de clima empresarial.

IPC

Índex de preus de consum. 03/2017

L'IPC (base 2016=100) ha augmentat un 2,5% interanual a Catalunya al març del 2017.

ICEH

Indicadors de confiança empresarial. T2/2017

L'Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya augmenta un 2,6% en el segon trimestre de 2017 respecte del trimestre anterior.

IPI

Índex de producció industrial. 02/2017

L'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 1,0% interanual a Catalunya al febrer del 2017.

PHRE

Padró d'habitants residents a l'estranger. 2017

El nombre de ciutadans de Catalunya que resideixen habitualment a l'estranger és de 284.374 persones a 1 de gener de 2017, xifra que representa un increment del 7,7% respecte a un any enrere, segons el Padró d'habitants residents a l'estranger.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 02/2017

L'IVGS a preus corrents ha disminuït un 2,3% interanual a Catalunya al febrer del 2017.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 02/2017

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya es situa en 926 milions d'euros al febrer del 2017, xifra que suposa un augment del 11,3% respecte el mateix període de l'any anterior.

Notícia

Nova interfície web de consulta interactiva de resultats estadístics, en fase de proves

L'Idescat posa en marxa, en fase de proves, una nova interfície web de consulta interactiva de resultats estadístics, en què difon l'estadística Turisme estranger, amb ampliació de resultats respecte dels que oferia fins ara.

TUREST

Turisme estranger. 02/2017

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 6,0% interanual al febrer del 2017.

ICD

Índexs de comerç al detall. 02/2017

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, disminueix un 2,1% interanual a Catalunya al febrer del 2017.

MCVL

Estadística longitudinal de vides laborals. 2015

El nombre de persones que van tenir alguna relació administrativa amb la Seguretat Social com a cotitzants o pensionistes va ser de 5.094.825 a Catalunya l'any 2015. Un total de 3.549.500 van estar almenys un dia en alta laboral, xifra que representa un 0,3% més que l'any anterior.

EP

Canvi de data de referència de les Estimacions de població i els Indicadors demogràfics d’estructura

L'Idescat ha modificat la data de referència de les Estimacions de població i dels Indicadors demogràfics d'estructura (estructura per edats, envelliment, dependència i edat mitjana), substituint el 31 de desembre per l'1 de gener.

IPRI

Índex de preus industrials. 02/2017

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 2,5% interanual a Catalunya al febrer del 2017.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 02/2017

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 1,1% interanual a Catalunya al febrer del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 01/2017

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 6,5% interanual a Catalunya al gener del 2017.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 01/2017

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 11,4% interanual a Catalunya al gener del 2017.

IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. 01/2017

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, augmenta un 11,8% interanual a Catalunya al gener del 2017.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 02/2017

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) disminueix un 5,9% interanual a Catalunya al febrer del 2017 i es situa en 99,38 euros.

COMEST

Comerç amb l'estranger 2015 (PDF)

L'Idescat difon la publicació Comerç amb l'estranger 2015 amb informació sintètica de les importacions i exportacions de l'economia catalana amb l'estranger.

Notícia

Nomenclatura d’unitats territorials estadístiques (NUTS). 12/2016

L'Idescat publica, normalitzada en català, la Nomenclatura d'unitats territorials estadístiques (NUTS), corresponent al Reglament (UE) núm. 2066/2016 de la Comissió Europea, de 21 de novembre de 2016, que modifica els annexos del Reglament (CE) núm. 1059/2003 del Parlament Europeu i del Consell d'Europa, per la qual s'estableix una nomenclatura d'unitats territorials estadístiques (DOUE L322, de 29 de novembre de 2016).

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T4/2016

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) va augmentar un 4,6% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2016. D'altra banda, l'índex de volum de negoci (IASSVN) també va presentar un augment del 3,0% respecte a un any enrere.

ECL

Enquesta trimestral de cost laboral. T4/2016

El cost laboral per treballador i mes va ser de 2.821,18 euros a Catalunya al quart trimestre del 2016, un 0,7% més que al mateix trimestre del 2015.

PIBT

Comptabilitat trimestral. Base 2010. T4/2016

El producte interior brut de Catalunya va registrar un augment del 2,8% interanual i del 0,5% intertrimestral al quart trimestre del 2016. L'Idescat amplia resultats de la Comptabilitat trimestral publicant per primera vegada els agregats a preus corrents i en índexs de volum, i desagregant en tres branques l'activitat dels serveis a Catalunya.

PIBA

Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2010. 2016

El producte interior brut de Catalunya va registrar un creixement anual d'un 3,5% l'any 2016, fins a assolir la xifra de 223.629 milions d'euros, segons els Comptes econòmics anuals de Catalunya.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 01/2017

L'IVGS a preus corrents decreix un 0,3% interanual a Catalunya al gener del 2017.

Notícia

L'Idescat, present al congrés New Techniques and Technologies for Statistics (NTTS 2017)

L'Idescat participa al congrés New Techniques and Technologies for Statistics (NTTS 2017), que se celebra a Brussel·les del 14 al 16 de març, amb dues comunicacions.

IPC

Índex de preus de consum. 02/2017

L'IPC (base 2016=100) ha augmentat un 3,1% interanual a Catalunya al febrer del 2017.

ICD

Índexs de comerç al detall. 01/2017

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 1,0% interanual a Catalunya al gener del 2017.

BIB

Inici dels treballs de camp de l'Estadística de biblioteques 2016

S'inicien els treballs de recollida d'informació de l'Estadística de biblioteques 2016. El treball de camp es realitzarà durant el segon trimestre del 2017.

IPI

Índex de producció industrial. 01/2017

L'IPI corregit d'efectes de calendari disminueix un 0,1% interanual a Catalunya al gener del 2017.

Notícia

El Govern aprova l'ampliació de la mostra de l’Enquesta de condicions de vida a Catalunya per a l’any 2017

El Govern ha aprovat prorrogar el Conveni de col·laboració entre l'INE i l'Idescat per ampliar la mostra de l'Enquesta de condicions de vida a Catalunya per a l'any 2017.

COMTEC

Comerç amb l'estranger segons el contingut tecnològic. T4/2016 i any 2016. Dades provisionals

Les exportacions de productes industrials de nivell tecnològic alt van augmentar un 6,4% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2016 i en el conjunt de l'any 2016 el creixement de les vendes a l'estranger va ser de 8,9%, segons dades provisionals de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

TURDEST

Despesa del turisme estranger. 01/2017

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya es situa en 823 milions d'euros al gener del 2017, xifra que suposa una disminució del 0,9% respecte el mateix període de l'any anterior.

COMEST

Comerç amb l'estranger. 12/2016 i any 2016. Dades provisionals

Les exportacions van augmentar un 0,6% interanual i les importacions un 2,4% a Catalunya al desembre del 2016. L'any 2016 tant les exportacions com les importacions van créixer un 2,0%, segons dades provisionals de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 12/2016

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya va augmentar un 3,6% al desembre del 2016 respecte al mateix període de l'any anterior i es va situar en 3.035.442 persones.

TUREST

Turisme estranger. 01/2017

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya disminueix un 1,8% interanual al gener del 2017.

PMH

Padró municipal d'habitants. Població estrangera. 2016

La població estrangera resident a Catalunya era d'1.023.398 habitants a 1 de gener de 2016 i representava el 13,6% del total de la població, segons el Padró municipal d'habitants.

PMH

Padró municipal d'habitants. Explotació estadística. 2016. Dades definitives

L'any 2016, la població empadronada a Catalunya era de 7.522.596 habitants. Segons el lloc de naixement, 4.880.987 habitants (el 64,9%) eren nascuts a Catalunya, 1.348.713 habitants (el 17,9%) a la resta d'Espanya i 1.292.896 habitants (el 17,2%) a l'estranger, d'acord amb l'estadística del Padró municipal d'habitants, a 1 de gener de 2016.

IPRI

Índex de preus industrials. 01/2017

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 1,7% interanual a Catalunya al gener del 2017.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 01/2017

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 3,7% interanual a Catalunya al gener del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 01/2017

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) disminueix un 0,4% interanual a Catalunya al gener del 2017 i es situa en 81,37 euros.

TICLT

Estadística territorial TIC a les llars. 2015

L'any 2015, la proporció de llars amb connexió a Internet va superar el 75% a totes les comarques i Aran, segons l'Estadística territorial TIC a les llars.

Estadístiques
 • Turisme (72)
 • Comerç · Serveis (42)
 • Indústria · Energia (38)
 • Població (30)
 • Preus (26)
 • Inversió i comerç exterior (22)
 • Treball (18)
 • Macromagnituds (12)
 • Empreses · Finances (9)
 • Recerca · Tecnologia (7)
 • Condicions de vida (5)
 • Cultura · Llengua (4)
 • Protecció social (3)
 • Finances públiques (2)
 • Salut (2)
 • Educació (1)
 • Ingressos i consum de les llars (1)
Notícies

Novetats seleccionades: 317

Aquesta pàgina recull les actualitzacions de resultats estadístics i les principals notícies de l'Idescat, publicades en els darrers 12 mesos.

Sou aquí:

 • Novetats