Saltar al contingut principal

  Novetats

  No hi ha novetats que compleixin els criteris seleccionats.

  PTF

  Productivitat total dels factors. 2019

  L'aportació de la productivitat total dels factors al creixement de l'economia catalana va ser de –0,2 punts el 2019.

  CLEM

  Enquesta de clima empresarial. Mòdul d’actualitat empresarial. T1/2020

  El Mòdul d'actualitat empresarial per al primer trimestre del 2020 mostra l'impacte en l'activitat empresarial de la crisi sanitària derivada de la COVID-19 i les mesures aplicades per les empreses.

  IPRI

  Índex de preus industrials. 04/2020

  L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) disminueix un 0,2% interanual a Catalunya a l'abril del 2020.

  COMTEC

  Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T1/2020

  Les exportacions catalanes d’alta tecnologia augmenten un 17,4% interanual al primer trimestre del 2020.

  TURHOT

  Estadística de l'activitat hotelera. 04/2020

  L'activitat turística en els hotels ha estat nul.la al mes d'abril, degut al tancament dels establiments hotelers determinat per l'estat d'alarma. Per aquest motiu, les magnitiuds estimades són zero.

  ADR

  Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 04/2020

  L'activitat turística en els hotels ha estat nul.la al mes d'abril, degut al tancament dels establiments hotelers determinat per l'estat d'alarma. Per aquest motiu, la facturació mitjana per habitació ocupada i els ingressos per habitació disponible són zero.

  IASS

  Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 03/2020

  L'índex de volum de negoci del sector serveis decreix un 18,7% interanual a Catalunya al març del 2020.

  IVNI

  Índex de volum de negoci a la indústria. 03/2020

  L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, decreix un 11,6% interanual a Catalunya al març del 2020.

  PCSI

  Posició competitiva del sector industrial. T4/2019

  La competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana va millorar 0,6 punts interanuals al quart trimestre del 2019.

  PMH

  Padró municipal d'habitants. Dades per regions sanitàries. 2019

  L'Idescat difon, per primera vegada, la població de Catalunya per regions sanitàries, classificada per sexe i edat quinquennal, a 1 de gener de 2019.

  IPC

  Índex de preus de consum. 04/2020

  L'índex de preus de consum disminueix un 0,7 interanual a Catalunya a l'abril del 2020.

  IPI

  Índex de producció industrial. 2019. Dades definitives

  L'índex de producció de productes industrials va disminuir un 1,8% a Catalunya l'any 2019, segons dades definitives.

  IPI

  Índex de producció industrial. 03/2020

  L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari cau un 17,4% a Catalunya al març del 2020.

  ECLL

  Enquesta contínua de llars. 2019

  L'any 2019 a Catalunya hi havia 3.012.500 llars. El nombre de llars unipersonals va representar el 26,1% del total.

  EP

  Estimacions de població. 2020. Avanç. Dades provisionals

  La població de Catalunya a 1 de gener de 2020 és de 7.727.029 habitants, segons dades provisionals de les Estimacions de població.

  TURCAM

  Estadística de l'activitat en càmpings. T1/2020

  El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya diminueix un 29,3% interanual al primer trimestre del 2020.

  PIBAVN

  Avanç del PIB trimestral. T1/2020

  El producte interior brut de Catalunya mostra una taxa interanual del -3,9% al primer trimestre del 2020, segons l'estimació avançada.

  TUREST

  Turisme estranger. 03/2020

  El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 0,4 milions al març del 2020, un 68,2% menys que un any enrere.

  TURDEST

  Despesa del turisme estranger. 03/2020

  La despesa feta pels turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 416 milions d'euros al març del 2020, un 66,4% menys que un any enrere.

  IVGS

  Índex de vendes en grans superfícies. 03/2020

  L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha disminuït un 16,2% al març del 2020 respecte a un any enrere.

  TURUR

  Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. T1/2020

  El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural disminueix un 15,3% interanual a Catalunya al primer trimestre del 2020.

  Notícia

  Informació estadística per seguir l'impacte de la COVID-19 a Catalunya

  L'Idescat publica un conjunt d'informació estadística relacionada amb la crisi de la COVID-19 per mostrar-ne l'impacte a la població, l'economia i la societat catalanes.

  RFDBC

  Renda familiar disponible bruta territorial. 2017

  L'any 2017 la renda per habitant augmenta a gairebé totes les comarques, encapçalades pel Pallars Sobirà (8,1%) i l’Aran (6,3%).

  ICD

  Índex de comerç al detall. 03/2020

  L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, disminueix un 15,6% interanual a Catalunya al març de 2020.

  PPSR

  Estadística de pensions no contributives. Pensions no contributives i altres prestacions de sosteniment de la renda. 2019

  El desembre de 2019 es van abonar a Catalunya un total de 60.303 pensions no contributives de la Seguretat Social, un 1,4% més respecte a l'any anterior.

  EPA

  Enquesta de població activa. T1/2020

  La població ocupada a Catalunya augmenta un 1,8% interanual al primer trimestre del 2020 i se situa en 3.451.200 persones, 27.000 menys si es compara amb el trimestre anterior.

  DEF

  Estadística de defuncions. Ampliació de resultats. 2014-2018

  L'Idescat difon, per primera vegada, el nombre de defuncions segons el lloc de la mort, ja sigui en el domicili particular, en un centre hospitalari o en una residència sociosanitària, pels anys 2014-2018.

  Notícia

  Publicació de la Memòria de l'Idescat 2019

  L'Idescat publica la Memòria del 2019, amb la informació detallada de l'activitat que ha desenvolupat al llarg de l'any.

  IPRI

  Índex de preus industrials. 2019. Dades definitives

  L'índex de preus de productes industrials va augmentar un 0,5% a Catalunya l'any 2019, segons dades definitives.

  Notícia

  COVID-19. Ampliació de resultats

  L'Idescat incorpora al seu web una nova taula amb dades dels casos possibles de COVID-19 i de les defuncions confirmades o sospitoses, registrades en hospitals, residències, centres sociosanitaris i domicilis.

  IPRI

  Índex de preus industrials. 03/2020

  L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 1,0% interanual a Catalunya al març del 2020.

  CLEM

  Enquesta de clima empresarial. Mòdul d’actualitat empresarial. T4/2019

  El Mòdul d'actualitat empresarial per al quart trimestre del 2019 mostra la dificultat per contractar personal adequat i la col·laboració empresarial amb centres de formació professional.

  TURHOT

  Estadística de l'activitat hotelera. 03/2020

  El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 65,5% interanual a Catalunya al març del 2020, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

  ADR

  Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 03/2020

  La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers disminueix un 12,0% interanual a Catalunya al març del 2020 i se situa en 82,22 euros.

  IVNI

  Índex de volum de negoci a la indústria. 02/2020

  L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 1,8% interanual a Catalunya al febrer del 2020.

  IASS

  Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 02/2020

  L'índex de volum de negoci del sector serveis creix un 2,9% interanual a Catalunya al febrer del 2020.

  PMH

  Padró municipal d'habitants. Explotació estadística. 2020. Avanç. Dades provisionals

  La població empadronada a Catalunya és de 7.778.362 habitants a 1 de gener del 2020, segons dades provisionals del Padró municipal d'habitants.

  CLEM

  Enquesta de clima empresarial. T1/2020

  La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al primer trimestre del 2020 registra un saldo de -34,3 punts, i el de les expectatives per al segon trimestre se situa en -75,3 punts.

  PHRE

  Padró d'habitants residents a l'estranger. 2020

  El nombre de catalans residents a l’estranger és de 331.189 persones a 1 de gener de 2020, xifra que representa un increment anual del 4,6%. Aquest augment es reflecteix pràcticament a totes les comarques.

  ICEH

  Indicadors de confiança empresarial. T2/2020

  L'índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya disminueix un 30,2% al segon trimestre del 2020 respecte del trimestre anterior.

  IPC

  Índex de preus de consum. 03/2020

  L'índex de preus de consum es manté estable (variació interanual del 0,0%) a Catalunya al març del 2020.

  AFI

  Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 03/2020. Dades provisionals

  El nombre d'afiliacions a la Seguretat Social a Catalunya a 31 de març de 2020 disminueix un 3,1% respecte a un any enrere, amb una davallada de 106.079, i se situa en 3.328.454 afiliacions, segons dades provisionals.

  EPA

  Enquesta de població activa. Formació i condicions de treball. 2019

  El 29,9% de la població assalariada de Catalunya va declarar haver treballat almenys un dissabte al mes al 2019 (3,1 punts més que al 2018).

  IASS

  Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T4/2019

  L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) va augmentar un 0,4% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2019.

  MTPD

  Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat. 2009-2018

  L'Idescat publica, per primera vegada, dades del mercat de treball de les persones de 16 a 64 anys amb discapacitat legalment reconeguda. L'any 2018, la taxa d'activitat d'aquestes persones era del 35,0%, 46 punts més baixa que la de la població sense discapacitat.

  TURESP

  Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. T4/2019 i any 2019

  El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat va augmentar un 14,7% interanual al quart trimestre del 2019 i la despesa, un 36,2%. L'any 2019, aquests viatges van créixer un 1,5% i la despesa total, un 6,1%.

  TURCAT

  Turisme dels residents de Catalunya. T4/2019 i any 2019

  El nombre de viatges dels catalans va augmentar un 8,9% interanual al quart trimestre del 2019 i la despesa va disminuir un 20,0%. L'any 2019, el nombre de viatges dels catalans va disminuir un 0,6% i la despesa, un 0,1%.

  IPI

  Índex de producció industrial. 02/2020

  L'índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari es manté estable (variació interanual del 0,0%) a Catalunya al febrer del 2020.

  DEF

  Estadística de defuncions. Ampliació de resultats. 2014-2018

  L'Idescat difon, per primera vegada, el nombre de defuncions de cada dia de l'any. S'ofereixen dades de Catalunya per als anys 2014-2018.

  IVGS

  Índex de vendes en grans superfícies. 02/2020

  L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha augmentat un 6,8% al febrer del 2020 respecte a un any enrere.

  TURDEST

  Despesa del turisme estranger. 02/2020

  La despesa feta pels turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 975 milions d'euros al febrer del 2020, un 3,8% menys que un any enrere.

  TUREST

  Turisme estranger. 02/2020

  El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 0,9 milions al febrer del 2020, un 6,4% menys que un any enrere.

  RIS

  Estadística de rendes d'inserció social. 2019

  La mitjana mensual de prestacions en concepte de renda garantida de ciutadania es va incrementar en un 14,7% durant l'any 2019, i en concepte de renda activa d'inserció va disminuir un 20%.

  ATURP

  Estadística de prestacions per atur. 2019

  El nombre mitjà de prestacions per atur a Catalunya va créixer un 7,6% al 2019, i el volum econòmic ho va fer en un 11%.

  Notícia

  COVID-19

  L'Idescat incorpora al seu web dades estadístiques sobre la COVID-19. Cada dia s'actualitzaran les xifres de nous casos confirmats, defuncions i altes hospitalàries, així com els totals acumulats.

  CFM

  Compte de fluxos de materials. 2016

  El consum domèstic de materials de l’economia catalana va ser de 49,2 milions de tones l’any 2016, xifra que representa 6,6 tones per habitant , és a dir, una disminució del 0,4% respecte a un any enrere.

  ICD

  Índex de comerç al detall. 02/2020

  L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 5,9% interanual a Catalunya al febrer de 2020.

  PIBA

  Comptes econòmics anuals de Catalunya. 2019

  El producte interior brut de Catalunya va assolir els 250.597 milions d'euros al 2019, xifra que representa un creixement anual d'un 1,9%, segons els Comptes econòmics anuals de Catalunya.

  PIBT

  Comptabilitat trimestral. T4/2019

  El producte interior brut de Catalunya va registrar un augment de l'1,3% interanual i del 0,0% intertrimestral al quart trimestre del 2019.

  IASS

  Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 01/2020

  L'índex de volum de negoci del sector serveis creix un 1,0% interanual a Catalunya al gener del 2020.

  IVNI

  Índex de volum de negoci a la indústria. 01/2020

  L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, disminueix un 2,8% interanual a Catalunya al gener del 2020.

  IPRI

  Índex de preus industrials. 02/2020

  L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 1,6% interanual a Catalunya al febrer del 2020.

  ECL

  Estadístiques de cost laboral. T4/2019

  El cost laboral per treballador i mes va ser de 2.967,93 euros a Catalunya al quart trimestre del 2019, un 3,0% més que al mateix trimestre del 2018.

  IVGS

  Índex de vendes en grans superfícies. 01/2020

  L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents es manté constant (variació del 0,0%) al gener del 2020 respecte a un any enrere.

  TURHOT

  Estadística de l'activitat hotelera. 02/2020

  El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 2,4% interanual a Catalunya al febrer del 2020, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

  ADR

  Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 02/2020

  La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers disminueix un 12,8% interanual a Catalunya al febrer del 2020 i se situa en 98,91 euros.

  Notícia

  L'Idescat davant l’emergència sanitària de la COVID-19

  L'Idescat informa que l'activitat estadística interrompuda de forma temporal dilluns passat, 16 de març, a conseqüència de l’emergència sanitària de la COVID-19, es reprendrà tan aviat com les circumstàncies ho permetin.

  IPC

  Índex de preus de consum. 02/2020

  L'índex de preus de consum augmenta un 0,8% interanual a Catalunya al febrer del 2020.

  EPCENT

  Estimació de la població centenària. 2018

  A Catalunya, a 1 de gener de 2018 hi havia 264 persones centenàries per cada milió d'habitants. La població centenària de Catalunya va ser de 1.995 persones, xifra que va representar un augment del 4,5% respecte a un any enrere.

  ICD

  Índex de comerç al detall. 01/2020

  L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 1,2% interanual a Catalunya al gener de 2020.

  IPI

  Índex de producció industrial. 01/2020

  L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari disminueix un 2,4% interanual a Catalunya al gener del 2020.

  IEV

  Taula de vida 2014-2018

  L'Idescat publica la taula de vida de la població de Catalunya, corresponent al període 2014-2018. Per a aquest període, l'esperança de vida en néixer era de 83,31 anys (80,48 anys per als homes i 86,03 anys per a les dones).

  TMEE

  Taxa de mortalitat estandarditzada per edat. 2014-2018

  L'Idescat publica la taxa de mortalitat estandarditzada per edat (TME) corresponent al període 2014–2018. La TME de Catalunya va ser de 817 defuncions per 100.000 habitants, xifra lleugerament inferior a la d'Espanya (829) i de la Unió Europea (1.002).

  TUREST

  Turisme estranger. 01/2020

  El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 0,9 milions al gener del 2020, un 4,5% menys que un any enrere.

  TURDEST

  Despesa del turisme estranger. 01/2020

  La despesa feta pels turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 904 milions d'euros al gener del 2020, un 4,2% menys que un any enrere.

  AFI

  Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 12/2019

  El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya va augmentar un 1,7% interanual al desembre del 2019 i es va situar en 3.277.565 persones.

  EE

  Empreses i establiments. 01/01/2019

  El nombre d'empreses amb establiments a Catalunya es va situar en 627.693 a 1 de gener del 2019, i el nombre d'empreses amb seu social a Catalunya va ser de 620.031.

  PENS

  Estadística de pensions contributives. Pensions de classes passives de l'Estat. 2019

  El sistema de classes passives de l’Estat va abonar a Catalunya un total de 58.489 pensions a funcionaris civils (fonamentalment, personal docent i sanitari) i militars a desembre del 2019, un 3,3% més que un any enrere.

  INDBPS

  Indicadors de benestar i progrés social. 2019. Avanç

  L'Idescat actualitza els Indicadors de benestar i progrés social. En aquesta ocasió s'hi incorporen els valors per a l'any 2019 de19 indicadors i es completen i s'actualitzen les dades d'anys anteriors de 8 indicadors més.

  COMTEC

  Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T4/2019 i any 2019. Dades provisionals

  Les exportacions de productes industrials de nivell tecnològic alt van augmentar un 20,8% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2019. L' any 2019, el creixement de les vendes a l'estranger d'alta tecnologia va ser d'un 18,2%, segons dades provisionals.

  PMH

  Padró municipal d'habitants. Població estrangera. 2019

  La població estrangera resident a Catalunya és d'1.159.427 a 1 de gener de 2019 i representa el 15,1% de la població catalana. El nombre d'estrangers s'ha incrementat en 77.328 persones en relació amb un any enrere.

  PMH

  Padró municipal d'habitants. Explotació estadística. 2019. Dades definitives

  La població empadronada a Catalunya a 1 de gener de 2019, era de 7.675.217 habitants, segons dades definitives del Padró municipal d'habitants. Per lloc de naixement, el 64,3% han nascut a Catalunya, el 16,6% a la resta d'Espanya i el 19,1% a l'estranger.

  IPRI

  Índex de preus industrials. 01/2020

  L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 1,8% interanual a Catalunya al gener del 2020.

  COMEST

  Comerç amb l'estranger. 12/2019 i any 2019. Dades provisionals

  Les exportacions van créixer un 7,5% interanual i les importacions van decréixer un 5,1% a Catalunya al desembre del 2019. L'any 2019, les exportacions van créixer un 3,1% i les importacions un 2,5%, segons dades provisionals.

  TURHOT

  Estadística de l'activitat hotelera. 01/2020

  El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 4,0% interanual a Catalunya al gener del 2020, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

  ADR

  Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 01/2020

  La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers disminueix un 0,6% interanual a Catalunya al gener del 2020 i se situa en 87,01 euros.

  IASS

  Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci.12/2019

  L'índex de volum de negoci del sector serveis va créixer un 4,1% interanual a Catalunya al desembre del 2019.

  IVNI

  Índex de volum de negoci a la indústria. 12/2019

  L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, va augmentar un 4,1% interanual a Catalunya al desembre del 2019.

  IECI

  Índex d'entrada de comandes a la indústria. 12/2019

  L'índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, va créixer un 2,6% interanual a Catalunya al desembre del 2019.

  PROJM

  Projeccions de població municipals. 2018-2033

  La població augmentarà a 588 municipis catalans a l'horitzó del 2033, disminuirà a 354 i es mantindrà estable a 5, segons l'escenari padronal de les Projeccions de població municipals, que l'Idescat publica per primera vegada.

  IPC

  Índex de preus de consum. 01/2020

  L'índex de preus de consum va augmentar un 1,2% interanual a Catalunya al gener del 2020.

  PMH

  Padró municipal d'habitants. Nomenclàtor estadístic d'entitats de població. 2019

  S'ha actualitzat el Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya amb les dades del Padró municipal d'habitants a data 1 de gener de 2019.

  IPI

  Índex de producció industrial. 12/2019 i any 2019. Dades provisionals

  L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari va disminuir un 2,6% interanual a Catalunya al desembre del 2019. L'any 2019, va decréixer un 1,3% en mitjana anual, segons dades provisionals.

  EPA

  Enquesta de població activa. 2019

  La població ocupada va augmentar un 2,3% a Catalunya el 2019 i va assolir un valor mitjà de 3.440.700 persones, 575.700 de les quals fa menys d'un any que treballen en l'ocupació actual.

  PIBAVN

  Avanç del PIB trimestral. T4/2019 i any 2019

  El producte interior brut de Catalunya va registrar un creixement interanual de l'1,8% al quart trimestre del 2019 i, en el conjunt de l'any 2019, del 2,0%, segons l'estimació avançada.

  Notícia

  Xifres de Catalunya 2020

  L'Idescat ha editat el fullet Xifres de Catalunya 2020, en què es presenta una selecció de les estadístiques bàsiques de Catalunya comparades amb les d'Espanya i de la Unió Europea.

  Notícia

  Convocatòria de l'11è concurs Planter de Sondeigs i Experiments

  S'ha convocat l'onzena edició del concurs Planter de Sondeigs i Experiments, adreçat a estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius.

  CLEM

  Enquesta de clima empresarial. Mòdul d’actualitat empresarial. T3/2019

  L'Idescat difon el Mòdul d'actualitat empresarial de l'Enquesta de clima empresarial corresponent al tercer trimestre del 2019, sobre efectes produïts per l’increment del salari mínim fins als 900 euros que va entrar en vigor l'1 de gener de 2019.

  TURCAM

  Estadística de l'activitat en càmpings. T4/2019 i any 2019. Dades provisionals

  El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya va augmentar un 0,9% interanual al quart trimestre de 2019 i, en el conjunt de l'any 2019, un 2,1%, segons dades provisionals.

  TURDEST

  Despesa del turisme estranger. 12/2019 i any 2019. Dades provisionals

  La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya va augmentar un 1,2% interanual al desembre del 2019 i, en el conjunt de l'any 2019, un 4,1%, segons dades provisionals.

  TUREST

  Turisme estranger. 12/2019 i any 2019. Dades provisionals

  El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya va augmentar un 2,5% interanual al desembre del 2019 i, en el conjunt de l'any 2019, un 0,8%, segons dades provisionals.

  TURUR

  Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. T4/2019 i any 2019. Dades provisionals

  El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural van disminuir un 3,7% interanual al quart trimestre del 2019 i, en el conjunt de l'any 2019, un 1,6%, segons dades provisionals.

  IVGS

  Índex de vendes en grans superfícies. 12/2019 i any 2019

  L'índex de vendes a les grans superfícies (IVGS) de Catalunya a preus corrents va augmentar un 5,5% interanual al desembre del 2019 i, en el conjunt de l'any 2019, un 3,9%.

  ICD

  Índex de comerç al detall. 12/2019

  L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 1,6% interanual a Catalunya al desembre de 2019.

  IIG

  Índex d'igualtat de gènere. 2017

  L'descat publica per primera vegada l’Índex d’igualtat de gènere (IIG). Aquest índex a Catalunya l'any 2017 va ser de 70,9 punts.

  EPA

  Enquesta de població activa. T4/2019

  La taxa d’atur a Catalunya es va situar en el 10,45% el quart trimestre de 2019, amb una disminució interanual del 10,1% de la població desocupada.

  IPRI

  Índex de preus industrials. 12/2019 i any 2019. Dades provisionals

  L'índex de preus de productes industrials va augmentar un 0,9% interanual a Catalunya al desembre del 2019 i la mitjana anual del 2019 ho va fer en un 0,5%, segons dades provisionals.

  TURHOT

  Indicadors d'activitat hotelera. 12/2019 i any 2019. Dades provisionals

  Les pernoctacions en establiments hotelers van augmentar un 0,9% interanual a Catalunya al desembre del 2019 i un 2,6% l'any 2019.

  ADR

  Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 12/2019 i any 2019. Dades provisionals

  La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) va augmentar un 1,1% interanual a Catalunya al desembre del 2019 i un 5,4% l’any 2019.

  Notícia

  El Govern aprova el Programa anual d'actuació estadística per al 2020

  El Govern ha aprovat el Programa anual d’actuació estadística 2020 (PAAE 2020). El nombre d’actuacions programades és de 323.

  IASS

  Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 11/2019

  L'índex de volum de negoci del sector serveis creix un 0,5% interanual a Catalunya al novembre del 2019.

  IVNI

  Índex de volum de negoci a la indústria. 11/2019

  L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, disminueix un 2,7% interanual a Catalunya al novembre del 2019.

  IECI

  Índex d'entrada de comandes a la indústria. 11/2019

  L'índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, decreix un 6,2% interanual a Catalunya al novembre del 2019.

  CLEM

  Enquesta de clima empresarial. T4/2019

  La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al quart trimestre del 2019 registra un saldo de 8,7 punts, dada que suposa un increment de 2,4 punts respecte al trimestre anterior.

  ICEH

  Indicadors de confiança empresarial. T1/2020

  L'índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya augmenta un 0,2% al primer trimestre del 2020 respecte del trimestre anterior.

  IPC

  Índex de preus de consum. 12/2019

  L'índex de preus de consum va augmentar un 0,9% interanual a Catalunya al desembre del 2019.

  Notícia

  Activitats de formació en estadística de l'Idescat. Primer semestre 2020

  Les sessions tècniques i les activitats formatives o promocionals en l'àmbit estadístic que l'Idescat ha dissenyat per al primer semestre del 2020 ja es poden consultar.

  IPI

  Índex de producció industrial. 11/2019

  L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari disminueix un 2,1% interanual a Catalunya al novembre del 2019.

  IVGS

  Índex de vendes en grans superfícies. 11/2019

  L’índex de vendes en grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha augmentat un 9,4% interanual al novembre del 2019.

  MAT

  Estadística de matrimonis. 2018. Dades definitives

  L'Idescat publica les dades definitives de l'Estadística de matrimonis de l'any 2018. Aquell any es van registrar a Catalunya 27.738 matrimonis. En relació amb el 2017, els matrimonis van disminuir un 5,4%.

  DEF

  Estadística de defuncions. 2018

  L'Idescat publica les dades de l'Estadística de defuncions de l'any 2018. Aquell any es van registrar a Catalunya 66.562 defuncions. En relació amb el 2017, les defuncions van augmentar un 0,6%.

  NAIX

  Estadística de naixements. 2018. Dades definitives

  L'Idescat publica les dades definitives de l'Estadística de naixements de l'any 2018. Aquell any es van registrar a Catalunya 63.566 nascuts vius. En relació amb el 2017, els nascuts vius van disminuir un 4,8%.

  TURDEST

  Despesa del turisme estranger. 11/2019

  La despesa feta pels turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 968 milions d'euros al novembre del 2019, un 9,7% menys que un any enrere.

  TUREST

  Turisme estranger. 11/2019

  El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 1,05 milions al novembre del 2019, un 1,4% més que un any enrere.

  PMH

  Padró municipal d'habitants. 01/01/2019. Xifres oficials

  L'Idescat publica les xifres oficials de població per sexe, referides a l'1 de gener del 2019, resultants de la revisió del Padró municipal, aprovades mitjançant el Reial decret 743/2019, de 20 de desembre.

  TURESP

  Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. T3/2019

  El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat disminueix un 3,1% interanual al tercer trimestre de 2019, fet que suposa un total de 1.710,3 milers de viatges.

  TURCAT

  Turisme dels residents de Catalunya. T3/2019

  El nombre de viatges dels catalans disminueix un 8,4% interanual al tercer trimestre de 2019, fet que suposa un total de 10,0 milions de viatges.

  ICD

  Índex de comerç al detall. 11/2019

  L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 4,2% interanual a Catalunya al novembre de 2019.

  IPRI

  Índex de preus industrials. 11/2019

  L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 0,3% interanual a Catalunya al novembre de 2019.

  COMTEC

  Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 2018. Dades definitives

  L'any 2018, les exportacions de productes industrials de nivell tecnològic alt van augmentar un 1,1% a Catalunya respecte a l'any anterior, segons dades definitives de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

  Notícia

  Calendari de difusió de resultats 2020

  Ja està disponible el calendari de difusió de resultats de la producció estadística de l'Idescat per a l'any 2020.

  TURHOT

  Estadística de l'activitat hotelera. 11/2019

  El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 3,6% interanual a Catalunya al novembre del 2019, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

  ADR

  Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 11/2019

  La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 1,3% interanual a Catalunya al novembre del 2019 i se situa en 96,39 euros.

  COMEST

  Comerç amb l'estranger. 2018. Dades definitives

  L'any 2018, les exportacions van créixer un 2,2% i les importacions un 5,7% respecte a un any enrere, segons dades definitives de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

  IASS

  Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 10/2019

  L'índex de volum de negoci del sector serveis creix un 2,0% interanual a Catalunya a l’octubre de 2019.

  IVNI

  Índex de volum de negoci a la indústria. 10/2019

  L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 1,9% interanual a Catalunya a l'octubre de 2019.

  IECI

  Índex d'entrada de comandes a la indústria. 10/2019

  L'índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 0,9% interanual a Catalunya a l'octubre de 2019.

  PIBC

  Producte interior brut territorial 2017 i avanç 2018 dels municipis de més de 50.000 habitants

  L'any 2017, les comarques de l'àmbit Metropolità són les que van generar més producte interior brut, 161.102,8 milions d’euros en conjunt, i van representar el 68,6% del PIB de Catalunya.

  EP

  Estimacions de població. 2019. Dades definitives

  La població resident a Catalunya és de 7.619.494 persones a 1 de gener de 2019, segons dades definitives de les Estimacions de població.

  EMPTUR

  Estadística i comptes de les empreses turístiques. 2017

  El volum de negoci de les empreses turístiques va ser de 34.075 milions d’euros l'any 2017, amb un increment del 9,8% respecte a l'any anterior.

  IASS

  Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T3/2019

  L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) augmenta un 3,5% interanual a Catalunya al tercer trimestre del 2019.

  ETICCE

  Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses. 2018-2019

  El 25,3% de les empreses catalanes de 10 ocupats o més van vendre a través de comerç electrònic l’any 2018, 0,4 punts més que un any enrere.

  ECL

  Estadístiques de cost laboral. T3/2019

  El cost laboral per treballador i mes és de 2.678,68 euros a Catalunya al tercer trimestre del 2019, un 3,1% més que al mateix trimestre del 2018.

  Notícia

  Publicació de la revista SORT

  S'ha publicat el número 2 del volum 43 corresponent al període juliol-desembre del 2019 de la revista estadística internacional SORT amb la inclusió de vuit articles.

  EMPTIC

  Estadística i comptes de les empreses del sector TIC. 2017

  El volum de negoci del sector TIC de Catalunya va ser de 18.325 milions d'euros l'any 2017, amb un augment del 9,9% respecte a l'any anterior.

  EAUVI

  Estadística de l'audiovisual. 2017

  El volum de negoci de les empreses del sector audiovisual a Catalunya durant l'any 2017 va ser de 1.646 milions d'euros.

  MCVL

  Estadística longitudinal de vides laborals. 2018

  Un total de 3.844.225 persones van estar almenys un dia en alta laboral a Catalunya l’any 2018, un 1,7% més que un any enrere.

  CLEM

  Treballs de camp de l'Enquesta de clima empresarial T4/2019

  El treball de camp de l'Enquesta de clima empresarial del quart trimestre del 2019 comença el 13 de desembre i tindrà una durada prevista de 20 dies naturals.

  IPC

  Índex de preus de consum. 11/2019

  L'índex de preus de consum augmenta un 0,5% interanual a Catalunya al novembre del 2019.

  PIBT

  Comptabilitat trimestral. T3/2019

  El producte interior brut de Catalunya registra un augment del 2,0% interanual i del 0,4% intertrimestral al tercer trimestre del 2019.

  EMPCULT

  Estadística i comptes de les empreses culturals. 2017

  El volum de negoci del sector cultural de Catalunya va ser d'11.504 milions d'euros l'any 2017, un 6,3% més respecte a l'any anterior.

  BIB

  Enquesta de biblioteques. 2018

  L'any 2018 el nombre de biblioteques públiques va augmentar un 1,3% a Catalunya respecte al 2016, mentre que el de biblioteques especialitzades va disminuir un 2,1%.

  SHD

  Sèries històriques demogràfiques. Activitat. 1860, 1877, 1900 i 1910

  L’Idescat incorpora a les Sèries històriques demogràfiques les dades censals de la població segons la relació amb l’activitat econòmica dels censos de població dels anys 1860, 1877, 1900 i 1910.

  IPI

  Índex de producció industrial. 10/2019

  L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari disminueix un 3,5% interanual a Catalunya a l'octubre del 2019.

  IVGS

  Índex de vendes en grans superfícies. 10/2019

  L’índex de vendes en grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha augmentat un 3,0% interanual a l'octubre del 2019.

  AFI

  Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 09/2019

  El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 1,2% al setembre del 2019 respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 3.293.209 persones.

  TUREST

  Turisme estranger. 10/2019

  El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 1,7 milions a l'octubre del 2019, un 1,6% més que un any enrere.

  TURDEST

  Despesa del turisme estranger. 10/2019

  La despesa feta pels turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 1.876 milions d'euros a l'octubre del 2019, un 9,7% més que un any enrere.

  EULP

  Enquesta d'usos lingüístics de la població. 2018. Municipi de Barcelona i altres resultats territorials

  A la ciutat de Barcelona, el 78,7% de la població declara que sap parlar el català, i a l'Hospitalet de Llobregat, el 62,1%, segons l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2018.

  COMTEC

  Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T3/2019

  Les exportacions catalanes d’alta tecnologia augmenten un 25,7% interanual al tercer trimestre del 2019.

  EAS

  Estadística estructural d'empreses del sector serveis. 2017

  El volum de negoci generat per les empreses del sector de serveis de mercat no financers de Catalunya va ser de 246.766 milions d'euros l'any 2017, un 4,6% més respecte a l'any anterior.

  ICD

  Índex de comerç al detall. 10/2019

  L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 1,3% interanual a Catalunya a l'octubre de 2019.

  RD

  Recerca i desenvolupament. 2017. Ampliació de resultats. Dades definitives

  La despesa en R+D interna feta a Catalunya va ser de 3.275,8 milions d'euros l'any 2017 segons dades definitives, un 5,6% més respecte l'any anterior.

  TICL

  Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars. 2019

  El 52% de la població de 16 a 74 anys de Catalunya ha comprat a través d'Internet en els darrers 3 mesos al 2019, un 2,7% més respecte a un any enrere.

  IPRI

  Índex de preus industrials. 10/2019

  L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 0,2% interanual a Catalunya a l'octubre de 2019.

  TURHOT

  Estadística de l'activitat hotelera. 10/2019

  El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 0,7% interanual a Catalunya a l'octubre del 2019, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

  ADR

  Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 10/2019

  La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 5,7% interanual a Catalunya a l'octubre del 2019 i se situa en 97,58 euros.

  IASS

  Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 09/2019

  L'índex de volum de negoci del sector serveis creix un 3,3% interanual a Catalunya al setembre de 2019.

  IVNI

  Índex de volum de negoci a la indústria. 09/2019

  L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 6,2% interanual a Catalunya al setembre de 2019.

  IECI

  Índex d'entrada de comandes a la indústria. 09/2019

  L'índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 4,9% interanual a Catalunya al setembre de 2019.

  EPE

  Estimacions de població estacional. 2018

  La població estacional va disminuir a totes les comarques, excepte a l'Anoia, al Bages i al Moianès el 2018 respecte a l’any anterior.

  EIE

  Estadística estructural d'empreses del sector industrial. 2017

  El volum de negoci de les empreses industrials va ascendir a 138.826 milions d'euros a Catalunya l'any 2017, un 6,8% més respecte a un any enrere.

  IPC

  Índex de preus de consum. 10/2019

  L'índex de preus de consum augmenta un 0,3% interanual a Catalunya a l'octubre del 2019.

  IN

  Estadística sobre innovació a les empreses. Taules bàsiques. 2017

  La despesa en innovació tecnològica realitzada per les empreses a Catalunya va ser de 3.766,4 milions d'euros l'any 2017, un 11,9% superior a l'any anterior.

  EIP

  Enquesta industrial de productes. 2018

  El valor de les vendes de productes industrials de Catalunya va ser de 98.084 milions d'euros l'any 2018, un 3,5% més que l'any anterior, segons dades provisionals.

  EMOESC

  Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris. Curs 2018/19

  En el curs 2018/2019, hi havia 1.227.695 alumnes no universitaris que estudiaven i residien a Catalunya. D'aquests, el 83,1% estudiaven al mateix municipi on residien.

  PIBAVN

  Avanç del PIB trimestral. T3/2019

  El producte interior brut de Catalunya ha registrat un creixement interanual de l'1,8% al tercer trimestre del 2019, segons l'Avanç del PIB.

  IPI

  Índex de producció industrial. 09/2019

  L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari disminueix un 1,8% interanual a Catalunya al setembre del 2019.

  TURCAM

  Estadística de l'activitat en càmpings. T3/2019

  El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya disminueix un 0,3% interanual al tercer trimestre de 2019.

  IRPF

  Impost sobre la renda de les persones físiques. 2017

  El Barcelonès (26.276€) i el Garraf (25.180€) són les comarques que van presentar una base imposable per declarant de l'IRPF més elevada l'any 2017.

  TUREST

  Turisme estranger. 09/2019

  El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 2,0 milions al setembre del 2019, un 0,2% més que un any enrere.

  TURDEST

  Despesa del turisme estranger. 09/2019

  La despesa realitzada pels turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 2.277 milions d'euros al setembre del 2019, un 4,2% més que un any enrere.

  IVGS

  Índex de vendes en grans superfícies. 09/2019

  L’índex de vendes en grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha augmentat un 4,0% interanual al setembre del 2019.

  TURUR

  Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. T3/2019

  El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural disminueix un 1,1% interanual a Catalunya al tercer trimestre de 2019.

  ICD

  Índex de comerç al detall. 09/2019

  L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 2,9% interanual a Catalunya al setembre de 2019.

  IPRI

  Índex de preus industrials. 09/2019

  L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 0,2% interanual a Catalunya a l'octubre de 2019.

  EPA

  Enquesta de població activa. T3/2019

  La població ocupada a Catalunya augmenta un 2,0% interanual al tercer trimestre de 2019 i se situa en 3.462.400 persones.

  TURHOT

  Estadística de l'activitat hotelera. 09/2019

  El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 0,7% interanual a Catalunya al setembre del 2019, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

  ADR

  Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 09/2019

  La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 11,7% interanual a Catalunya al setembre del 2019 i se situa en 103,65 euros.

  IASS

  Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 08/2019

  L'índex de volum de negoci del sector serveis creix un 2,0% interanual a Catalunya a l'agost de 2019.

  IVNI

  Índex de volum de negoci a la indústria. 08/2019

  L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 1,4% interanual a Catalunya a l'agost de 2019.

  IECI

  Índex d'entrada de comandes a la indústria. 08/2019

  L'índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, disminueix un 9,9% interanual a Catalunya a l'agost de 2019.

  Notícia

  Dia Europeu de l'Estadística 2019

  L'Idescat s'uneix a la celebració del Dia Europeu de l'Estadística ( 20 d'octubre), que aquest any té com a lema "Observa els fets".

  MAT

  Estadística de matrimonis. 2018. Dades provisionals

  El nombre de matrimonis de residents celebrats a Catalunya l'any 2018 va ser de 27.026, segons dades provisionals, un 7,9% menys en relació amb les dades definitives de l'any 2017.

  Notícia

  Lliurament dels premis del XVII Concurs Student d’Estadística Aplicada (UAB-Idescat)

  El passat divendres 4 d'octubre es va celebrar l'acte de lliurament de premis del XVII Concurs Student d'Estadística Aplicada, enmarcat dins del Dia de l'Estadística de Catalunya.

  CLEM

  Enquesta de clima empresarial. T3/2019

  La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al tercer trimestre de 2019 registra un saldo de 6,3 punts, dada que suposa un descens de 5,3 punts més respecte al trimestre anterior.

  ICEH

  Indicadors de confiança empresarial. T4/2019

  L'índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya disminueix un 2,9% al quart trimestre del 2019 respecte del trimestre anterior.

  IPC

  Índex de preus de consum. 09/2019

  L'índex de preus de consum augmenta un 0,3% interanual a Catalunya al setembre del 2019.

  CLEM

  Enquesta de clima empresarial. Mòdul d’actualitat empresarial. T2/2019

  L'Idescat difon el Mòdul d'actualitat empresarial de l'Enquesta de clima empresarial corresponent al segon trimestre del 2019, sobre la millora de la productivitat i el finançament de l’activitat.

  EMOUNIV

  Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris. Curs 2017/18

  En el curs 2017/2018, el 73,9% dels 161.810 alumnes universitaris residents a Catalunya es desplaçaven fins a un dels 24 municipis on hi ha centres d'ensenyament universitaris.

  TURHOT

  Estadística de l'activitat hotelera. 2018. Dades definitives

  Les pernoctacions en els establiments hotelers van decréixer un 0,8% a Catalunya l'any 2018, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació hotelera.

  IPI

  Índex de producció industrial. 08/2019

  L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 1,5% interanual a Catalunya a l'agost del 2019.

  ECV

  Treball de camp de l'Enquesta de condicions de vida 2019

  S'inicia la recollida d'informació de l'Enquesta de condicions de vida 2019. Aquest treball de camp es realitzarà entre els mesos d'octubre del 2019 i gener del 2020.

  TURDEST

  Despesa del turisme estranger. 2018. Dades definitives

  L'any 2018, la despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya va augmentar un 6,5% respecte a l'any 2017, segons dades definitives.

  TUREST

  Turisme estranger. 2018. Dades definitives

  L'any 2018, el nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya va augmentar un 0,4% respecte a l'any 2017 i es va situar en 19,2 milions, segons dades definitives.

  PCSI

  Posició competitiva del sector industrial. T1/2019

  La competitivitat en preus de la indústria catalana millora 2,1 punts interanuals al primer trimestre del 2019.

  TURESP

  Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. T2/2019

  El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat augmenta un 1,5% interanual al segon trimestre de 2019, fet que suposa un total de 930,4 milers de viatges.

  TURCAT

  Turisme dels residents de Catalunya. T2/2019

  El nombre de viatges dels catalans al segon trimestre de 2019, es manté pràcticament estable respecte el mateix trimestre de l’any anterior (−0,1%). Els residents de Catalunya han fet 9,3 milions de viatges.

  AFI

  Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 06/2019

  El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 2,2% al juny del 2019 respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 3.356.578 persones.

  Notícia

  Nova presidència del Consell Català d'Estadística

  La senyora Guadalupe Gómez Melis ha estat nomenada presidenta del Consell Català d'Estadística.

  IVGS

  Índex de vendes en grans superfícies. 08/2019

  L’índex de vendes en grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha augmentat un 5,0% interanual a l'agost del 2019.

  TURDEST

  Despesa del turisme estranger. 08/2019

  La despesa realitzada pels turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 2.781 milions d'euros a l'agost del 2019, un 2,0% més que un any enrere.

  TUREST

  Turisme estranger. 08/2019

  El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 2,4 milions a l'agost del 2019, un 3,1% menys que un any enrere.

  EDCL

  Estadística de despesa en consum de les llars. 2018

  La despesa mitjana en consum de les llars catalanes l'any 2018 va ser de 32.586 euros per llar, un 3,1% més respecte a l'any anterior.

  NOMS

  Noms dels nadons. 2018

  Marc va tornar a ser el nom de nadó més posat als nens a Catalunya el 2018 i Júlia/Julia, per segon any consecutiu, va ser el nom més posat a les nenes.

  NAIX

  Estadística de naixements. 2018. Dades provisionals

  El nombre de nascuts vius a Catalunya va ser de 63.174 l'any 2018, segons dades provisionals, un 5,4% menys respecte a les dades definitives del 2017.

  ICD

  Índex de comerç al detall. 08/2019

  L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 2,4% interanual a Catalunya a l'agost de 2019.

  Notícia

  Dia de l'Estadística de Catalunya 2019

  Ja es pot consultar el programa del Dia de l'Estadística de Catalunya 2019. Els actes tindran lloc el dia 4 d'octubre, a la Sala Gran de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

  TURHOT

  Estadística de l'activitat hotelera. 08/2019

  El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 2,8% interanual a Catalunya l'agost del 2019, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

  IPRI

  Índex de preus industrials. 08/2019

  L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 0,3% interanual a Catalunya a l'agost de 2019.

  ADR

  Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 08/2019

  La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 2,1% interanual a Catalunya a l'agost del 2019 i se situa en 109,96 euros.

  IASS

  Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 07/2019

  L'índex de volum de negoci en el sector serveis creix un 5,5% interanual a Catalunya al juliol de 2019.

  IVNI

  Índex de volum de negoci a la indústria. 07/2019

  L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 2,5% interanual a Catalunya al juliol de 2019.

  IECI

  Índex d'entrada de comandes a la indústria. 07/2019

  L'índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 4,7% interanual a Catalunya al juliol de 2019.

  TURUR

  Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. 2018. Dades definitives

  El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural va créixer un 5,2% a Catalunya l'any 2018, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.

  TURCAM

  Estadística de l'activitat en càmpings. 2018. Dades definitives

  El nombre de pernoctacions en els càmpings va disminuir un 0,7% a Catalunya l'any 2018, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.

  IASS

  Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T2/2019

  L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) augmenta un 4,1% interanual a Catalunya al segon trimestre del 2019.

  ECL

  Estadístiques de cost laboral. T2/2019

  El cost laboral per treballador i mes és de 2.874,60 euros a Catalunya al segon trimestre del 2019, un 2,5% més que al mateix trimestre del 2018.

  MM

  Moviments migratoris. 2018

  El saldo migratori de Catalunya amb la resta d'Espanya l'any 2018 va ser negatiu (-2.689 persones), després de quatre anys de saldos positius.

  CLEM

  Treballs de camp de l'Enquesta de clima empresarial T3/2019

  El treball de camp de l'Enquesta de clima empresarial del tercer trimestre del 2019 comença el 16 de setembre i finalitza el 3 d’octubre.

  PIBT

  Comptabilitat trimestral. T2/2019

  El producte interior brut de Catalunya registra un augment del 2,0% interanual i del 0,5% intertrimestral al segon trimestre del 2019.

  IPC

  Índex de preus de consum. 08/2019

  L'índex de preus de consum augmenta un 0,6% interanual a Catalunya a l'agost del 2019.

  IPI

  Índex de producció industrial. 07/2019

  L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari disminueix un 3,2% interanual a Catalunya al juliol del 2019.

  COMTEC

  Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T2/2019

  Les exportacions catalanes d’alta tecnologia augmenten un 20,5% interanual al segon trimestre del 2019.

  IPRI

  Índex de preus industrials. 07/2019

  L'índex de preus de productes industrials augmenta un 0,6% interanual a Catalunya al juliol de 2019.

  IVGS

  Índex de vendes en grans superfícies. 07/2019

  L’índex de vendes en grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha augmentat un 5,7% interanual al juliol del 2019.

  Notícia

  L’Idescat participa a les XII Jornades d’Estadística Pública del XXXVIII Congrés SEIO 2019

  L'Idescat participa a les XII Jornades d'Estadística Pública dins del Congrés de la SEIO 2019, que se celebra a Alcoi del 3 al 6 de setembre de 2019

  IASS

  Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 06/2019

  L'índex de volum de negoci en el sector serveis creix un 0,7% interanual a Catalunya al juny del 2019.

  IECI

  Índex d'entrada de comandes a la indústria. 06/2019

  L'índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, disminueix un 4,9% interanual a Catalunya al juny de 2019.

  IVNI

  Índex de volum de negoci a la indústria. 06/2019

  L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, decreix un 7,0% interanual a Catalunya al juny del 2019.

  TURDEST

  Despesa del turisme estranger. 07/2019

  La despesa realitzada pels turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 2.999 milions d'euros al juliol del 2019, un 3,4% més que un any enrere.

  TUREST

  Turisme estranger. 07/2019

  El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 2,4 milions al juliol del 2019, un 2,1% menys que un any enrere.

  ICD

  Índex de comerç al detall. 07/2019

  L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 3,9% interanual a Catalunya al juliol de 2019.

  TURHOT

  Estadística de l'activitat hotelera. 07/2019

  El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 2,5% interanual a Catalunya al juliol del 2019, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

  ADR

  Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 07/2019

  La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 4,0% interanual a Catalunya al juliol del 2019 i se situa en 109,32 euros.

  IPI

  Índex de producció industrial. 06/2019

  L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 0,7% interanual a Catalunya al juny del 2019.

  ECL

  Estadístiques de cost laboral. 2018

  El cost total laboral brut per treballador va ser de 33.096,56 euros a Catalunya l'any 2018, amb un increment del 2,2% més respecte al 2017 segons l'Enquesta anual de cost laboral.

  TURDEST

  Despesa del turisme estranger. 06/2019

  La despesa realitzada pels turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 2.498 milions d'euros al juny del 2019, un 4,7% més que un any enrere.

  TUREST

  Turisme estranger. 06/2019

  El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 2,2 milions al juny del 2019, un 2,2 % més que un any enrere.

  TURCAM

  Estadística de l'activitat en càmpings. T2/2019

  El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya augmenta un 11,1% interanual al segon trimestre de 2019.

  TURUR

  Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. T2/2019

  El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural augmenta un 13,0% interanual a Catalunya al segon trimestre de 2019.

  PIBAVN

  Avanç del PIB trimestral. T2/2019

  El producte interior brut de Catalunya ha registrat un creixement interanual del 2,0% al segon trimestre del 2019, segons l'Avanç del PIB.

  IVGS

  Índex de vendes en grans superfícies. 06/2019

  L’índex de vendes en grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha augmentat un 1,1% interanual al juny del 2019.

  ICD

  Índex de comerç al detall. 06/2019

  L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, disminueix un 0,9% interanual a Catalunya al juny de 2019.

  IPRI

  Índex de preus industrials. 06/2019

  L'índex de preus de productes industrials augmenta un 0,5% interanual a Catalunya al juny de 2019.

  EPA

  Enquesta de població activa. T2/2019

  La població ocupada a Catalunya augmenta un 2,1% interanual al segon trimestre de 2019 i se situa en 3.431.200 persones.

  TURHOT

  Estadística de l'activitat hotelera. 06/2019

  El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 6,2% interanual a Catalunya al juny del 2019, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

  ADR

  Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 06/2019

  La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 6,3% interanual a Catalunya al juny del 2019 i se situa en 102,50 euros.

  PENS

  Estadística de pensions contributives. Pensionistes de la Seguretat Social. 2018

  Al mes de desembre del 2018, residien a Catalunya 1.498.196 pensionistes perceptors de pensions contributives de la Seguretat Social, això és, el 19,7% de la població.

  IASS

  Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 05/2019

  L'índex de volum de negoci en el sector serveis creix un 2,6% interanual a Catalunya al maig del 2019.

  IVNI

  Índex de volum de negoci a la indústria. 05/2019

  L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 2,1% interanual a Catalunya al maig del 2019.

  IECI

  Índex d'entrada de comandes a la indústria. 05/2019

  L'índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, disminueix un 3,3% interanual a Catalunya al maig de 2019.

  CLEM

  Enquesta de clima empresarial. T2/2019

  La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al segon trimestre de 2019 registra un saldo d'11,6 punts, dada que suposa un increment de 6,5 punts més respecte al trimestre anterior.

  IPC

  Índex de preus de consum. 06/2019

  L'índex de preus de consum augmenta un 0,7% interanual a Catalunya al juny del 2019.

  ICEH

  Indicadors de confiança empresarial. T3/2019

  L'índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya augmenta un 0,9% al tercer trimestre del 2019 respecte del trimestre anterior.

  Notícia

  Convocatòria del XVII Concurs Student d'Estadística Aplicada (UAB-Idescat)

  S'ha convocat la dissetena edició del Concurs Student d'Estadística Aplicada, concurs que organitza anualment el Servei d'Estadística de la UAB amb la col·laboració de l'Idescat.

  EULP

  Enquesta d'usos lingüístics de la població. 2018

  L'any 2018, el 94,4 % de la població de Catalunya de 15 anys i més entén el català, el 81,2% el sap parlar, el 85,5% el sap llegir i el 65,3% el sap escriure.

  CLEM

  Enquesta de clima empresarial. Mòdul d’actualitat empresarial. T1/2019

  L'Idescat difon el Mòdul d'actualitat empresarial de l'Enquesta de clima empresarial corresponent al primer trimestre del 2019, que posa el focus en els Objectius de desenvolupament sostenible.

  IPI

  Índex de producció industrial. 05/2019

  L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari disminueix un 0,9% interanual a Catalunya al maig del 2019.

  TURESP

  Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. T1/2019

  El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat disminueix un 1,4% interanual al primer trimestre de 2019, fet que suposa un total de 930,4 milers de viatges.

  TURCAT

  Turisme dels residents de Catalunya. T1/2019

  El nombre de viatges dels catalans augmenta un 6,0% interanual al primer trimestre de 2019. Els residents de Catalunya han fet 7,3 milions de viatges.

  Notícia

  Compliment del Programa anual d'actuació estadística 2018 (PAAE 2018)

  Ja es pot consultar al web de l'Idescat el compliment de les actuacions estadístiques corresponents al PAAE 2018.

  Notícia

  Activitats de formació en estadística de l'Idescat. Segon semestre 2019

  Les sessions tècniques que l'Idescat ha dissenyat per al segon semestre del 2019 ja es poden consultar, així com la programació d'altres activitats formatives o promocionals en l'àmbit estadístic .

  IVGS

  Índex de vendes en grans superfícies. 05/2019

  L’índex de vendes en grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha augmentat un 5,9% interanual al maig del 2019.

  TURDEST

  Despesa del turisme estranger. 05/2019

  La despesa realitzada pels turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 2.003 milions d'euros al maig del 2019, un 5,1% més que un any enrere.

  TUREST

  Turisme estranger. 05/2019

  El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 1,8 milions al maig del 2019, un 2,9% menys que un any enrere.

  EAES

  Enquesta anual d'estructura salarial. 2017

  El salari brut anual per treballador a Catalunya va ser de 25.180,45 euros l'any 2017, un 3,0% més que l'any anterior.

  ICD

  Índex de comerç al detall. 05/2019

  L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 2,2% interanual a Catalunya al maig de 2019.

  INDBPS

  Indicadors de benestar i progrés social. 2018

  L'Idescat actualitza els Indicadors de benestar i progrés social. S'ofereixen les dades de l'any 2018 per 24 indicadors.

  ECV

  Enquesta de condicions de vida. 2018

  La taxa de risc de pobresa de la població de Catalunya es va situar en el 21,3% l'any 2018.

  IBI

  Impost sobre béns immobles. 2018

  L'Idescat presenta la informació del cadastre i de l'impost sobre béns immobles de l'any 2018, a partir de la informació de la Direcció General del Cadastre.

  CLEM

  Enquesta de clima empresarial. Mòdul d’actualitat empresarial. T4/2018

  L'Idescat difon per primera vegada el Mòdul d’actualitat empresarial de l'Enquesta de clima empresarial.

  IPRI

  Índex de preus industrials. 05/2019

  L'índex de preus de productes industrials augmenta un 0,7% interanual a Catalunya al maig del 2019.

  TURHOT

  Estadística de l'activitat hotelera. 05/2019

  El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 1,5% interanual a Catalunya al maig del 2019, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

  Notícia

  Revista SORT: factor d'impacte 2018

  Ha estat publicat el factor d'impacte oficial corresponent a 2018 de la revista SORT, el qual se situa en 1,125, d'acord amb la qualificació atorgada per Clarivate Analytics (Web of Science - Journal Citation Reports).

  ADR

  Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 05/2019

  La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 7,0% interanual a Catalunya al maig del 2019 i se situa en 94,10 euros.

  IASS

  Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 04/2019

  L'índex de volum de negoci en el sector serveis creix un 5,1% interanual a Catalunya a l'abril del 2019.

  IVNI

  Índex de volum de negoci a la indústria. 04/2019

  L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 0,6% interanual a Catalunya a l'abril del 2019.

  IECI

  Índex d'entrada de comandes a la indústria. 04/2019

  L'índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, augmenta un 1,1% interanual a Catalunya a l'abril del 2019.

  IASS

  Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T1/2019

  L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) augmenta un 6,9% interanual a Catalunya al primer trimestre del 2019.

  ECL

  Estadístiques de cost laboral. T1/2019

  El cost laboral per treballador i mes és de 2.745,34 euros a Catalunya al primer trimestre del 2019, un 2,9% més que al mateix trimestre del 2018.

  TICLT

  Inici dels treballs de camp de l'Enquesta territorial sobre TIC a les llars 2019

  S'inicien els treballs de recollida d'informació de l'Enquesta territorial sobre TIC a les llars corresponent a l'any 2019, que es duran a terme del 17 juny a mitjans de setembre.

  CLEM

  Inici dels treballs de camp de l'Enquesta de clima empresarial. T2/2019

  El treball de camp de l'Enquesta de clima empresarial del segon trimestre del 2019 començarà el 14 de juny i durarà 20 dies naturals.

  PIBT

  Comptabilitat trimestral. T1/2019

  El producte interior brut de Catalunya registra un augment del 2,1% interanual i del 0,6% intertrimestral al primer trimestre del 2019.

  IPC

  Índex de preus de consum. 05/2019

  L'índex de preus de consum augmenta un 1,0% interanual a Catalunya al maig del 2019.

  Notícia

  Publicació de la revista SORT

  S'ha publicat el número 1 del volum 43 corresponent al període gener-juny del 2019 de la revista estadística internacional SORT amb la inclusió de vuit articles.

  Notícia

  Lliurament dels premis del 10è concurs Planter de Sondeigs i Experiments

  El passat divendres 31 de maig es va celebrar l'acte de lliurament de premis i diplomes del 10è concurs Planter de Sondeigs i Experiments.

  IPI

  Índex de producció industrial. 04/2019

  L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari disminueix un 3,4% interanual a Catalunya a l'abril del 2019.

  IVGS

  Índex de vendes en grans superfícies. 04/2019

  L’índex de vendes en grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha augmentat un 4,4% interanual a l'abril del 2019.

  TURDEST

  Despesa del turisme estranger. 04/2019

  La despesa realitzada pels turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 1.653 milions d'euros a l'abril del 2019, un 9,3% més que un any enrere.

  TUREST

  Turisme estranger. 04/2019

  El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa pràcticament en 1,7 milions a l'abril del 2019, un 6,8% més que un any enrere.

  AFI

  Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 03/2019

  El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 2,2% interanual al març del 2019 i se situa en 3.263.331 persones.

  ICD

  Índex de comerç al detall. 04/2019

  L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 2,6% interanual a Catalunya a l'abril de 2019.

  ECLL

  Enquesta contínua de llars. 2018

  L'any 2018 a Catalunya hi havia 3.004.300 llars. El nombre de llars unipersonals va representar el 26,0% del total.

  INTPOBR

  Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social. Indicadors no econòmics. 2017

  L'Idescat actualitza els Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social de caràcter no monetari amb dades de l'any 2017.

  • Turisme (70)
  • Comerç · Serveis (41)
  • Indústria · Energia (36)
  • Població (27)
  • Preus (24)
  • Inversió i comerç exterior (22)
  • Treball (19)
  • Empreses · Finances (18)
  • Macromagnituds (12)
  • Condicions de vida (6)
  • Recerca · Tecnologia (6)
  • Cultura · Llengua (5)
  • Protecció social (5)
  • Finances públiques (2)
  • Ingressos i consum de les llars (1)
  • Medi ambient (1)
  • Salut (1)

  Novetats seleccionades: 318

  Aquesta pàgina recull les actualitzacions de resultats estadístics i les principals notícies de l'Idescat, publicades en els darrers 12 mesos.