Saltar al contingut principal

Estadística i comptes de les empreses del sector TIC. 2021

El volum de negoci del sector TIC de Catalunya va assolir els 22.224 milions d'euros l'any 2021. El sector va generar un valor afegit brut de 8.518 milions d'euros i va donar ocupació a 122.991 persones.

Per activitats, les que van generar més volum de negoci pertanyen al sector serveis: Serveis de tecnologies de la informació, Comerç a l'engròs d'equips per a les TIC i Telecomunicacions. Entre totes 3 van representar el 92,5% de les activitats TIC de serveis i el 87,3% del total de les activitats TIC.

L’any de referència 2021 s’apliquen diverses millores metodològiques a l’Estadística estructural d’empreses, que fan que els resultats d’aquest any no siguin estrictament comparables amb els dels anys anteriors. Els canvis més destacats que afecten l’Estadística i comptes de les empreses del sector TIC són: l’ampliació de la mostra de l’activitat Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics (divisió 95 de la CCAE-2009); la concreció de quins sectors institucionals són objecte de cobertura de l’Estadística, i, finalment, una millora en l’estimació del nombre d’empreses.

També hi ha millores metodològiques a l’Enquesta industrial de productes, que provoquen una ruptura de sèrie amb les dades d’anys anteriors.

Per acabar, a partir de l’any 2020, l’Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE té periodicitat biennal i es du a terme els anys parells. Per aquest motiu, l’any 2021 no hi ha dades disponibles sobre innovació.