Cultura · Llengua

Dades bàsiques

Indicadors destacats
Indicadors destacats Període Valor
Coneixement del català201195,12 %
Població que entén el català sobre el total
Ús del català201336,29 %
Població que té el català com a llengua habitual sobre el total
Biblioteques per habitant20141,13 ‱
Nombre de biblioteques per 10.000 habitants
Espais esportius20165,9 %
Variació anual
Espectadors de cinema20158,2 %
Variació anual
Títols editats2013−14,3 %
Variació anual
Ocupats en el sector culturalI/1716,3 %
Variació interanual
Indicadors de conjuntura econòmica
Informació de periodicitat inferior a l'any dels principals indicadors de Catalunya i la seva comparació amb Espanya.
Indicadors anuals
Informació anual dels principals indicadors de Catalunya i la seva comparació amb Espanya.
Indicadors socials territorials
Informació estructural dels principals indicadors que descriuen l'evolució temporal i territorial de Catalunya.
El municipi en xifres
Selecció de dades bàsiques de cadascun dels municipis i comarques de Catalunya.
Anuari estadístic de Catalunya
Informació de síntesi de les estadístiques bàsiques de Catalunya.

Sou aquí:

  • Tema
  • Cultura · Llengua