Agricultura · Ramaderia · Pesca

Dades bàsiques

Indicadors destacats
Indicadors destacats Període Valor
Explotacions agràries201359.097
Nombre d'explotacions
Indicadors anuals
Informació anual dels principals indicadors de Catalunya i la seva comparació amb Espanya.
Indicadors de la Unió Europea
Catalunya comparada amb Europa mitjançant els indicadors d'Eurostat.
El municipi en xifres
Selecció de dades bàsiques de cadascun dels municipis i comarques de Catalunya.
Anuari estadístic de Catalunya
Informació de síntesi de les estadístiques bàsiques de Catalunya.

Sou aquí:

  • Tema
  • Agricultura · Ramaderia · Pesca