Saltar al contingut principal

Inversió i comerç exterior

Estadístiques de l'Idescat

Estadístiques de l'Idescat
Codi Denominació i detall geogràfic
COMESTComerç amb l'estranger. 01/2024. Províncies 01/2024
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T3/2023. Catalunya T3/2023
PCSIPosició competitiva del sector industrial. T4/2019. CatalunyaT4/2019
Estadístiques complementàries
CodiDenominació i detall geogràfic
EIEEstadística estructural d'empreses del sector industrial. 2021. Catalunya2021
CLEMEnquesta de clima empresarial. T4/2023. Catalunya T4/2023

Estadístiques d'altres organismes

Estadístiques d'altres organismes
Codi Denominació i detall geogràfic Detall geogràfic
CLEXClima exportador. CatalunyaCatalunya

Informació relacionada

El Marc input-output de Catalunya proporciona informació detallada de les exportacions i importacions de béns i serveis, amb desagregació territorial de la resta d'Espanya i de l'estranger.

La Secretaria d'Estat de Comerç del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme publica informació sobre comerç exterior i sobre inversions exteriors.

L'Agència Estatal d'Administració Tributària publica informació mensual i anual d'estadístiques de comerç exterior.

La Cambra de Comerç d'Espanya ofereix una base de dades sobre comerç exterior.

Monogràfic sobre la competitivitat de les empreses catalanes. Nota d'economia núm. 89 (2007).

Biblioteca de l'Idescat

Fons documental sobre inversió i comerç exterior