Saltar al contingut principal

Inversió i comerç exterior

Informació relacionada

L'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya publica regularment informes conjunturals sobre el clima exportador a Catalunya.

La Secretaria d'Estat de Comerç del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme publica informació sobre comerç exterior i sobre inversions exteriors.

L'Agència Estatal d'Administració Tributària publica informació mensual i anual d'estadístiques de comerç exterior.

La Cambra de Comerç d'Espanya ofereix una base de dades sobre comerç exterior.

Monogràfic sobre la competitivitat de les empreses catalanes. Nota d'economia núm. 89 (2007).

Biblioteca de l'Idescat

Fons documental sobre inversió i comerç exterior.