Saltar al contingut principal

Suggeriments

Empleneu tots els camps

Dades personals

Informació bàsica de protecció de dades personals

Responsable del tractament: Institut d'Estadística de Catalunya. Via Laietana, 58, 08003 Barcelona.

Finalitat: gestió administrativa derivada del suggeriment.

Legitimació: missió realitzada en interès públic d'acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Drets de les persones interessades: podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, per un d'aquests mitjans: adreçant-vos a l'adreça electrònica dpd arrova idescat punt cat, presentant un escrit a l'Idescat (Via Laietana, 58, 08003 Barcelona) o mitjançant la petició genèrica disponible a Tràmits gencat. A la sol·licitud, heu d'especificar clarament quin dret o drets exerciu.

Per obtenir més informació, consulteu la política de protecció de dades.