Saltar al contingut principal

Suggeriments

Si voleu fer algun suggeriment, empleneu aquest formulari. Si voleu fer alguna consulta, utilitzeu el servei de Consultes d'informació estadística.

Empleneu tots els camps

Dades personals

Informació bàsica de protecció de dades personals

Responsable del tractament: Institut d'Estadística de Catalunya. Via Laietana, 58, 08003 Barcelona.

Finalitat: gestió administrativa derivada del suggeriment.

Legitimació: missió realitzada en interès públic d'acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Drets de les persones interessades: podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, per un d'aquests mitjans: adreçant-vos a l'adreça electrònica dpd arrova idescat punt cat, presentant un escrit a l'Idescat (Via Laietana, 58, 08003 Barcelona) o mitjançant la petició genèrica disponible a Tràmits gencat. A la sol·licitud, heu d'especificar clarament quin dret o drets exerciu.

Per obtenir més informació, consulteu la política de protecció de dades.