Saltar al contingut principal

Finances públiques

El municipi en xifres

Selecció de dades bàsiques de cadascun dels municipis i comarques de Catalunya.

Informació relacionada

La Sindicatura de Comptes elabora informació sobre les finances de la Generalitat i l'Administració local.

La Intervenció General de l'Administració de l'Estat ofereix informació pressupostària de les administracions públiques (Administració central, autonòmica, local i empreses públiques).

Biblioteca de l'Idescat

Fons documental sobre finances públiques