Saltar al contingut principal

Finances públiques

El municipi en xifres

Selecció de dades bàsiques de cadascun dels municipis i comarques de Catalunya.

Estadístiques de l'Idescat

Informació relacionada

La Direcció General d'Administració Local recopila informació de tots els municipis de Catalunya, on s'inclouen les principals dades pressupostàries.

La Sindicatura de Comptes elabora informació sobre les finances de la Generalitat i l'Administració local.

La Intervenció General de l'Administració de l'Estat ofereix informació pressupostària de les administracions públiques (Administració central, autonòmica, local i empreses públiques).

Biblioteca de l'Idescat

Fons documental sobre finances públiques