Saltar al contingut principal

IBI Impost sobre béns immobles

L'Idescat ofereix la informació cadastral i de l'impost sobre béns immobles (IBI) segons si són béns immobles de naturalesa urbana o rústica.

Els resultats es presenten a escala municipal, per comarques, àmbits del Pla territorial i Catalunya, amb una periodicitat anual.

L'Idescat elabora aquesta informació a partir de les dades de la Direcció General del Cadastre del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom

En altres seccions

Taules bàsiques

El municipi en xifres