Saltar al contingut principal

Condicions de vida

Estadístiques d'altres organismes

Estadístiques d'altres organismes
Codi Denominació i detall geogràfic Detall geogràfic
SIJOVESistema d'indicadors sobre la joventut. CatalunyaCatalunya
EESPEstadística de l'esport. MunicipisMunicipis

Informació relacionada

L'Idescat també ha difós el document Comptes satèl·lit de producció domèstica 2001. Aquests comptes s'engloben dins de la comptabilitat satèl·lit, emmarcada en el projecte Taules Input-Output de Catalunya 2001 (TIOC-2001). Les fonts necessàries per elaborar aquests comptes són les TIOC-2001, l'Enquesta de l'ús del temps i l'Enquesta d'estructura salarial.

Biblioteca de l'Idescat

Fons documental sobre condicions de vida