Saltar al contingut principal

IIG Índex d'igualtat de gènere

L'índex d'igualtat de gènere és un indicador compost que mesura la distància a què es troba una societat per assolir la plena igualtat entre dones i homes.

Aquest indicador té per objectiu reflectir la realitat de la igualtat de gènere en aspectes importants del benestar i el desenvolupament de les persones.

L'Idescat i l'Observatori de la Igualtat de Gènere, òrgan adscrit a Institut Català de les Dones (ICD), elaboren específicament aquest índex per a Catalunya, d'acord amb la metodologia establerta per l'Institut Europeu de la Igualtat de Gènere (EIGE).

L'índex es basa en 31 indicadors, estructurats de forma jeràrquica en 6 dimensions, que alhora es divideixen en 14 subdimensions. Els resultats que s'ofereixen són de 4 tipus:

  1. L'índex d'igualtat de gènere (nivell d'agregació màxim).
  2. L'índex per a cada una de les 6 dimensions d'anàlisi: treball, diners, coneixement, temps, poder i salut.
  3. L'índex per a cada una de les 14 subdimensions en què es descomponen les 6 dimensions anteriors.
  4. 31 indicadors bàsics, que són la base del càlcul dels nivells anteriors.

Els resultats dels índexs per a Catalunya es difonen per als anys 2005, 2010, 2012, 2015 i 2017, d'acord amb la periodicitat que l'EIGE utilitza per a la Unió Europea i els països que la integren.

Índex d’igualtat de gènere per dimensions i subdimensions 2017
Catalunya Espanya Unió Europea
Índex d'igualtat de gènere 70,9 70,1 67,4
Treball 75,8 72,9 72,0
Participació 84,3 79,1 80,9
Segregació i qualitat del treball 68,2 67,1 64,0
Diners 79,6 76,7 80,4
Recursos financers 73,9 72,2 73,8
Situació econòmica 85,8 81,4 87,7
Coneixement 62,4 67,4 63,5
Obtenció i participació 72,9 76,0 72,8
Segregació 53,4 59,7 55,4
Temps 73,8 64,0 65,7
Activitats de cura 81,0 74,5 70,0
Activitats socials 67,3 55,0 61,6
Poder 59,8 62,0 51,9
Polític 60,5 76,8 55,0
Econòmic 63,4 53,4 43,6
Social 55,6 58,1 58,2
Salut 89,9 90,1 88,1
Estat 94,1 94,1 92,2
Comportament 77,9 78,6 75,4
Accés 99,1 98,9 98,3
Font: Idescat i ICD. Per a Espanya i la UE, EIGE.
Nota: L’índex utilitza una escala d’1 a 100, on 100 és la igualtat total entre dones i homes.

Taules disponibles [+]