Saltar al contingut principal

IIG Índex d'igualtat de gènere

L'índex d'igualtat de gènere és un indicador compost que mesura la distància en què es troba una societat per assolir la plena igualtat entre dones i homes.

Aquest indicador té per objectiu reflectir la realitat de la igualtat de gènere en aspectes importants del benestar i el desenvolupament de les persones.

Aquesta estadística és responsabilitat de l'Idescat en col·laboració amb el Departament d'Igualtat i Feminismes, mitjançant l'Observatori de la Igualtat de Gènere, òrgan adscrit a Institut Català de les Dones (ICD).

L'Idescat elabora l'IIG per a Catalunya, d'acord amb la metodologia establerta per l'Institut Europeu de la Igualtat de Gènere (EIGE).

L'índex es basa en 31 indicadors, estructurats de forma jeràrquica en 6 dimensions, que alhora es divideixen en 14 subdimensions. Els resultats que s'ofereixen són de 4 tipus:

  1. L'índex d'igualtat de gènere (nivell d'agregació màxim).
  2. L'índex per a cada una de les 6 dimensions d'anàlisi: treball, diners, coneixement, temps, poder i salut.
  3. L'índex per a cada una de les 14 subdimensions en què es descomponen les 6 dimensions anteriors.
  4. 31 indicadors bàsics, que són la base del càlcul dels nivells anteriors.

Els resultats de l'índex d'igualtat de gènere i dels seus components (dimensions i subdimensions) es presenten en una escala adimensional, en un interval que va d'1 a 100, on 1 significa desigualtat total i 100, igualtat total.

Els resultats dels 31 indicadors bàsics es mostren per al total de la població, desagregats per gènere, i per la diferència absoluta entre dones i homes. Cada indicador té la seva pròpia mètrica.

Els resultats dels índexs per a Catalunya es difonen per als anys 2005, 2010, 2012, 2015 i anualment a partir del 2017, d'acord amb la periodicitat que utilitza l'Institut Europeu de la Igualtat de Gènere per difondre els resultats de la Unió Europea i els països que la integren.

Índex d'igualtat de gènere per dimensions i subdimensions 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Índex d'igualtat de gènere 74,1 74,6 68,6
Treball 74,9 73,6 71,7
Participació 84,5 79,4 81,1
Segregació i qualitat del treball 66,4 68,2 63,3
Diners 78,9 78,7 82,6
Recursos financers 75,5 73,5 77,2
Situació econòmica 82,4 84,3 88,3
Coneixement 63,9 68,3 62,5
Obtenció i participació 75,7 77,0 72,1
Segregació 54,0 60,6 54,1
Temps 72,1 64,0 64,9
Activitats de cura 77,3 74,5 69,1
Activitats socials 67,3 55,0 61,0
Poder 75,7 80,6 57,2
Polític 88,9 87,4 60,2
Econòmic 68,0 75,7 52,1
Social 71,8 79,1 59,9
Salut 90,1 91,7 88,7
Estat 95,2 93,8 91,9
Comportament 77,8 83,7 77,8
Accés 98,9 98,1 97,6
Font: Idescat. Per a Espanya i la UE, EIGE.
Nota: L'índex utilitza una escala d'1 a 100, on 100 és la igualtat total entre dones i homes.

Taules disponibles [+]

En altres seccions