Saltar al contingut principal

Accessibilitat

L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ha construït el seu lloc web amb l'objectiu de facilitar l'accés universal a totes les persones que el consulten, independentment de les seves capacitats físiques, sensorials o intel·lectuals, així com de les característiques tècniques de l'equip utilitzat (tipus de dispositiu, programari, velocitat de connexió, condicions ambientals, etc.).

L'Idescat treballa per adaptar el seu lloc web a les recomanacions del Consorci World Wide Web (W3C) i eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació, seguint les pautes d'accessibilitat establertes a les Directrius per a l'accessibilitat del contingut web (WCAG) versió 2.1, en el nivell de conformitat AA.

L'Idescat vol oferir una eina eminentment pràctica i útil per garantir i promoure la igualtat en l'accés i la gestió de la informació disponible en línia. Amb aquesta finalitat, incorporarà a les tecnologies de la informació i la comunicació que utilitzi, de forma progressiva i sempre que disposi de prou mitjans per fer-ho, els avenços i els sistemes nous que afavoreixin l'accessibilitat en la comunicació, d'acord amb la norma EN 301 549:2018, versió 2.1.2 (PDF) per als productes i serveis de les tecnologies de la informació i la comunicació (llocs web, programari, aplicacions natives, documents, maquinari, etc.).

Per a qualsevol incidència, dubte o comentari, utilitzeu el formulari de Suggeriments.