Saltar al contingut principal

Empreses · Finances

Informació relacionada

Covid-19 Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la covid-19

L'INE publica el Directorio central de empresas, on recull les empreses espanyoles i les seves unitats locals.

El Banc d'Espanya recull informació estatal sobre l'activitat de les entitats de crèdit i publica informació del conjunt de dipòsits i préstecs del sistema bancari espanyol, per comunitats autònomes, en el seu Boletín Estadístico.

Biblioteca de l'Idescat

Fons documental sobre empreses · finances