Saltar al contingut principal

Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses

L'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses permet conèixer la implantació i ús de TIC a les empreses, així com l'ús del comerç electrònic. Es tracta d'una enquesta per mostreig duta a terme anualment per l'INE amb la col·laboració de l'Idescat, per mitjà d'un conveni entre ambdós instituts. La informació obtinguda és comparable entre les comunitats autònomes, Espanya i altres països.

Els resultats s'estructuren en 2 seccions: empreses de 10 ocupats o més i empreses de menys de 10 ocupats. En el primer cas, la informació es presenta desagregada per nombre d'ocupats i per sector d'activitat. En edicions anteriors a l'enquesta del 2010–2011, la informació es presenta per a les empreses de 10 assalariats o més tabulada per nombre d'assalariats i per sector d'activitat, i per a les empreses de menys de 10 assalariats.

En altres seccions