Saltar al contingut principal

Medi ambient

Estadístiques de l'Idescat

Estadístiques de l'Idescat
Codi Denominació, darrer període i màxim detall geogràfic
CFMCompte de fluxos de materials. 2016. Catalunya2016
CSCComptes satèl·lit de Catalunya. 2005. Catalunya2005
Estadístiques complementàries
CodiDenominació, darrer període i màxim detall geogràfic
ESEnquesta social: llars i medi ambient. 2008. Catalunya2008

Estadístiques d'altres organismes

Estadístiques d'altres organismes
Codi Denominació, darrer període i màxim detall geogràfic
CLIMEstadística de dades meteorològiques i monitoratge climàtic. 2018. Comarques i Aran
EHEstadística hidrogràfica. 2018. Catalunya
RESICEstadística de residus industrials declarats. 2018. Municipis
RESMCEstadística de residus municipals. 2018. Municipis
RCEstadística de residus de la construcció. Nova.
TARUEstadística de tractament d'aigües residuals urbanes. 2018. Catalunya
AIGUAEstadística sobre les entitats subministradores d'aigua per al consum humà. 2018. Comarques i Aran
IQSABIndicadors de la qualitat sanitària de les aigües de bany a la temporada d'estiu. 2019. Comarques i Aran
PENPEstadística de desplegament de la planificació en espais naturals protegits. 2019. Comarques i Aran
SGAEESistemes de gestió ambiental i etiquetatge ecològic. Nova.
DIAEstadística sobre declaracions d'impacte ambiental. Nova.
AIREEstadística de la qualitat de l'aire. 2017. Catalunya
ICAÍndex de contaminació atmosfèrica. Nova.
AEEstadística d'activitats extractives. Nova.
EAEstadística de les espècies amenaçades. Nova.
ROMFOREstadística de rompudes forestals. 2018. Comarques i Aran
REPFOREstadística de repoblacions forestals. 2018. Comarques i Aran
INCENEstadística dels incendis forestals. 2019. Comarques i Aran
EASAEnquesta sobre l'ús de l'aigua en el sector agrari. 2016. Catalunya
EEPAEnquesta de la despesa de la indústria en protecció ambiental. 2016. Catalunya
ESTAEnquesta sobre el subministrament i el tractament d'aigües. 2016. Catalunya
ERTREnquesta sobre la recollida i el tractament de residus. 2016. Catalunya

Informació relacionada

El Ministeri per a la Transició Ecològica recopila les principals estadístiques ambientals.

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) dóna informació dels resultats d'operacions estadístiques d'àmbit estatal sobre l'aigua, els residus, la despesa en protecció ambiental i altres.

Les dades dels països de la Unió Europea es poden consultar a Eurostat.

Biblioteca de l'Idescat

Fons documental sobre medi ambient