Saltar al contingut principal

CLIM Estadística de dades meteorològiques i monitoratge climàtic

Anàlisi dels fenòmens meteorològics i les dades meteorològiques bàsiques obtingudes a partir de les observacions de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya, l'Estació de Radiosondatge de Barcelona, la Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques Atmosfèriques i la Xarxa de Radars. Generació de productes de monitoratge del clima per copsar la variabilitat i el canvi climàtic observat a Catalunya a partir de les sèries climàtiques històriques recuperades i analitzades pel Servei Meteorològic de Catalunya. Obtenció de projeccions i escenaris climàtics futurs en el context del canvi climàtic mitjançant tècniques de regionalització (downscaling) estadística i dinàmica.

Estadística corresponent a l'actuació 06 01 01 (Programa anual d'actuació estadística 2024).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable

A l'Idescat