Saltar al contingut principal

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats

2023

Tot l'any Setmana vinent
Calendari de l'Idescat de difusió de resultats. 2023
CodiEstadísticaPeríode
Dimecres 4
TURDESTDespesa del turisme estranger11/2022
TURESTTurisme estranger11/2022
Dimecres 11
IPIÍndex de producció industrial11/2022
MATEstadística de matrimonis. Dades definitives2021
Dijous 12
NAIXEstadística de naixements. Dades definitives2021
Divendres 13
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat12/2022
IPCÍndex de preus de consum12/2022
IPCÍndex de preus de consum2022
Dilluns 16
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies11/2022
Dimarts 17
AFICEstadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social12/2022
Dimecres 18
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)11/2022
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria11/2022
Dijous 19
ICEHIndicadors de confiança empresarialT1/2023
Divendres 20
MTPDEstadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat2021
Dilluns 23
COMESTComerç amb l'estranger11/2022
Dimarts 24
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler12/2022
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler2022
CLEMEnquesta de clima empresarialT4/2022
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera12/2022
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera. Dades provisionals2022
Dimecres 25
IPRIÍndex de preus industrials12/2022
IPRIÍndex de preus industrials. Dades provisionals2022
Dijous 26
EPAEnquesta de població activaT4/2022
Dilluns 30
ICDÍndex de comerç al detall12/2022
Dimecres 1
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT4/2022
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. Dades provisionals2022
Dijous 2
TURDESTDespesa del turisme estranger12/2022
TURDESTDespesa del turisme estranger. Dades provisionals2022
TURESTTurisme estranger12/2022
TURESTTurisme estranger. Dades provisionals2022
Divendres 3
PIBAComptes econòmics anuals de Catalunya. Avanç del PIB2022
PIBTComptabilitat trimestral. Avanç del PIBT4/2022
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT4/2022
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpings. Dades provisionals2022
Dilluns 6
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies12/2022
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies2022
Dimarts 7
COMESTComerç amb l'estranger. Dades definitives2021
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades definitives2021
IPIÍndex de producció industrial12/2022
IPIÍndex de producció industrial. Dades provisionals2022
Dimecres 8
IEVTaula de vida2017–2021
TMEETaxa de mortalitat estandarditzada per edat2017–2021
Dimecres 15
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat01/2023
IPCÍndex de preus de consum01/2023
Divendres 17
EEEmpreses i establiments01/01/2022
Dimarts 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)12/2022
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria12/2022
Dimecres 22
CENSAGCens agrari. Ampliació de resultats2020
Dijous 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler01/2023
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera01/2023
Divendres 24
IPRIÍndex de preus industrials01/2023
PMHPadró municipal d'habitants. Explotació estadística2022
PMHPadró municipal d'habitants. Nomenclàtor estadístic d'entitats de població2022
PMHPadró municipal d'habitants. Població estrangera2022
Dilluns 27
CLEMEnquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarialT4/2022
EPAEnquesta de població activa2022
Dimarts 28
INDBPSIndicadors de benestar i progrés social. Avanç2022
Dimecres 1
COMESTComerç amb l'estranger12/2022
COMESTComerç amb l'estranger. Dades provisionals2022
EPCENTEstimació de la població centenària2021
Dijous 2
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT4/2022
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades provisionals2022
EEPEstadística dels estudis de la població2018–2020
Divendres 3
TURDESTDespesa del turisme estranger01/2023
TURESTTurisme estranger01/2023
Dilluns 6
IIGÍndex d'igualtat de gènere2020
Dimarts 7
IPIÍndex de producció industrial01/2023
Divendres 10
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat02/2023
ICDÍndex de comerç al detall01/2023
Dimarts 14
IPCÍndex de preus de consum02/2023
Dimecres 15
TURDESTDespesa del turisme estranger. Dades definitives2022
TURESTTurisme estranger. Dades definitives2022
Dijous 16
ECLEstadístiques de cost laboralT4/2022
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T4/2022
Divendres 17
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies01/2023
Dilluns 20
COMESTComerç amb l'estranger01/2023
PIBAComptes econòmics anuals de Catalunya2022
PIBTComptabilitat trimestralT4/2022
Dijous 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler02/2023
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)01/2023
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria01/2023
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera02/2023
Divendres 24
IPRIÍndex de preus industrials02/2023
Dilluns 27
RDEstadística sobre activitats en R+D2021
Dimarts 28
TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT4/2022
TURCATTurisme dels residents de Catalunya2022
TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT4/2022
TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat2022
Dijous 30
CENSPHCens de població i habitatges. Estructura de la població2021
ICDÍndex de comerç al detall02/2023
Divendres 31
CFMCompte de fluxos de materials2019–2020
Dilluns 3
TURDESTDespesa del turisme estranger02/2023
TURESTTurisme estranger02/2023
Dimarts 4
PENSEstadística de pensions contributives. Pensions de classes passives de l'Estat2022
Dimecres 5
IPIÍndex de producció industrial02/2023
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies02/2023
Dijous 13
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat03/2023
Divendres 14
IPCÍndex de preus de consum03/2023
Dimarts 18
AFICEstadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social03/2023
Dimecres 19
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)02/2023
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria02/2023
Dijous 20
ICEHIndicadors de confiança empresarialT2/2023
Divendres 21
EPAEnquesta de població activa. Formació i condicions de treball2022
PTFProductivitat total dels factors2022
Dilluns 24
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler03/2023
CLEMEnquesta de clima empresarialT1/2023
ECVEnquesta de condicions de vida2022
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera03/2023
Dimarts 25
IPRIÍndex de preus industrials. Dades definitives2022
IPRIÍndex de preus industrials03/2023
Dimecres 26
COMESTComerç amb l'estranger02/2023
FEEEstadística de filials d'empreses estrangeres2020
Dijous 27
EPAEnquesta de població activaT1/2023
ICDÍndex de comerç al detall03/2023
PHREPadró d'habitants residents a l'estranger2023
Dimecres 3
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT1/2023
Dijous 4
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies03/2023
TURDESTDespesa del turisme estranger03/2023
TURESTTurisme estranger03/2023
Divendres 5
IPIÍndex de producció industrial. Dades definitives2022
IPIÍndex de producció industrial03/2023
PIBTComptabilitat trimestral. Avanç del PIBT1/2023
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT1/2023
Dimecres 10
RFDBCRenda familiar disponible bruta territorial2020
Dijous 11
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat04/2023
Divendres 12
ATURPEstadística de prestacions per atur2022
IPCÍndex de preus de consum04/2023
Dimarts 16
RISEstadística de rendes d'inserció social2022
Dijous 18
CLEMEnquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarialT1/2023
PPSREstadística de pensions no contributives2022
Divendres 19
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)03/2023
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria03/2023
Dilluns 22
COMESTComerç amb l'estranger03/2023
Dimarts 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler04/2023
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera04/2023
Dimecres 24
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT1/2023
Dijous 25
IPRIÍndex de preus industrials04/2023
Dimarts 30
ICDÍndex de comerç al detall04/2023
Dijous 1
TURDESTDespesa del turisme estranger04/2023
TURESTTurisme estranger04/2023
Dimarts 6
IPIÍndex de producció industrial04/2023
Dimecres 7
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies04/2023
Dijous 8
EPEstimacions de població. Avanç. Dades provisionals2023
Divendres 9
PIBTComptabilitat trimestralT1/2023
Dilluns 12
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat05/2023
Dimarts 13
IPCÍndex de preus de consum05/2023
Dijous 15
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T1/2023
Divendres 16
ECLEstadístiques de cost laboralT1/2023
Dilluns 19
COMESTComerç amb l'estranger04/2023
Dimecres 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)04/2023
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria04/2023
Divendres 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler05/2023
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera05/2023
Dilluns 26
IPRIÍndex de preus industrials05/2023
Dimarts 27
TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT1/2023
TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT1/2023
Dimecres 28
IBIImpost sobre béns immobles2022
ICDÍndex de comerç al detall05/2023
Dia pendent de determinar
CENSPHCens de població i habitatges. Relació amb l'activitat econòmica i estudis2021
CEPHEstadística de característiques essencials de la població i els habitatges. Llengües2021
CLEMEnquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarialT2/2023
EAESEstadística anual d'estructura salarial2021
EDCLEstadística de despesa en consum de les llars2022
EPEstimacions de població. Estimacions intercensals2012–2021
INDBPSIndicadors de benestar i progrés social2022
INTPOBRIndicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social2021
ISTÍndex socioeconòmic territorial2020
NAIXEstadística de naixements. Dades provisionals2022
NOMSNoms dels nadons2022
PENSEstadística de pensions contributives. Pensions i pensionistes de la Seguretat Social2020–2021
Dimarts 4
TURDESTDespesa del turisme estranger05/2023
TURESTTurisme estranger05/2023
Dimecres 5
IPIÍndex de producció industrial05/2023
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies05/2023
Dimarts 11
ICEHIndicadors de confiança empresarialT3/2023
Dimecres 12
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat06/2023
IPCÍndex de preus de consum06/2023
Dijous 13
CLEMEnquesta de clima empresarialT2/2023
Divendres 14
AFICEstadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social06/2023
Dimarts 18
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)05/2023
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria05/2023
Dilluns 24
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler06/2023
IPRIÍndex de preus industrials06/2023
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera06/2023
Dimarts 25
COMESTComerç amb l'estranger05/2023
Dijous 27
EPAEnquesta de població activaT2/2023
ICDÍndex de comerç al detall06/2023
Dilluns 31
PIBTComptabilitat trimestral. Avanç del PIBT2/2023
Dia pendent de determinar
ECLEstadístiques de cost laboral2022
Dimarts 1
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT2/2023
Dimecres 2
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies06/2023
TURDESTDespesa del turisme estranger06/2023
TURESTTurisme estranger06/2023
Dijous 3
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT2/2023
Divendres 4
IPIÍndex de producció industrial06/2023
Dilluns 7
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat07/2023
Divendres 11
IPCÍndex de preus de consum07/2023
Dimecres 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler07/2023
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera07/2023
Divendres 25
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)06/2023
IPRIÍndex de preus industrials07/2023
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria06/2023
Dimarts 29
ICDÍndex de comerç al detall07/2023
Dia pendent de determinar
CENSPHCens de població i habitatges. Habitatges2021
CEPHEstadística de característiques essencials de la població i els habitatges. Habitatges principals2021
DEGURBAEstadística del grau d'urbanització2021
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpings. Dades definitives2022
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera. Dades definitives2022
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. Dades definitives2022
Divendres 1
TURDESTDespesa del turisme estranger07/2023
TURESTTurisme estranger07/2023
Dimarts 5
COMESTComerç amb l'estranger06/2023
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T2/2023
Dimecres 6
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT2/2023
Dijous 7
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies07/2023
Divendres 8
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat08/2023
IPIÍndex de producció industrial07/2023
Dimarts 12
IPCÍndex de preus de consum08/2023
Dijous 14
PIBTComptabilitat trimestralT2/2023
Divendres 15
ECLEstadístiques de cost laboralT2/2023
Dijous 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)07/2023
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria07/2023
Divendres 22
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler08/2023
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera08/2023
Dimarts 26
COMESTComerç amb l'estranger07/2023
IPRIÍndex de preus industrials08/2023
Dimecres 27
TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT2/2023
TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT2/2023
Dijous 28
ICDÍndex de comerç al detall08/2023
Dia pendent de determinar
CENSPHCens de població i habitatges. Llars i famílies2021
EMOUNIVEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitarisCurs 2020/21
NCPNoms i cognoms de la població2022
Dimarts 3
TURDESTDespesa del turisme estranger08/2023
TURESTTurisme estranger08/2023
Dijous 5
IPIÍndex de producció industrial08/2023
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies08/2023
Dimecres 11
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat09/2023
Divendres 13
IPCÍndex de preus de consum09/2023
Dilluns 16
AFICEstadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social09/2023
Dimecres 18
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)08/2023
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria08/2023
Dijous 19
ICEHIndicadors de confiança empresarialT4/2023
Dilluns 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler09/2023
CLEMEnquesta de clima empresarialT3/2023
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera09/2023
Dimarts 24
COMESTComerç amb l'estranger08/2023
Dimecres 25
IPRIÍndex de preus industrials09/2023
Dijous 26
EPAEnquesta de població activaT3/2023
Divendres 27
ICDÍndex de comerç al detall09/2023
Dilluns 30
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT3/2023
Dia pendent de determinar
CEPHEstadística de característiques essencials de la població i els habitatges. Llars i famílies2021
CLEMEnquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarialT3/2023
EASEstadística estructural d'empreses del sector serveis2021
EIEEstadística estructural d'empreses del sector industrial2021
EIPEnquesta industrial de productes2022
EMOESCEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitarisCurs 2021/22
EPEEstimacions de població estacional2022
ETICCEEnquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses2022–2023
IRPFImpost sobre la renda de les persones físiques2021
Dijous 2
TURDESTDespesa del turisme estranger09/2023
TURESTTurisme estranger09/2023
Divendres 3
PIBTComptabilitat trimestral. Avanç del PIBT3/2023
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT3/2023
Dilluns 6
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies09/2023
Dimarts 7
IPIÍndex de producció industrial09/2023
Divendres 10
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat10/2023
Dimarts 14
IPCÍndex de preus de consum10/2023
Dimarts 21
COMESTComerç amb l'estranger09/2023
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)09/2023
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria09/2023
Dimecres 22
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT3/2023
Dijous 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler10/2023
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera10/2023
Divendres 24
IPRIÍndex de preus industrials10/2023
Dimecres 29
ICDÍndex de comerç al detall10/2023
Dia pendent de determinar
CEPHEstadística de característiques essencials de la població i els habitatges. Persones2021
DEFEstadística de defuncions2022
EAUVIEstadística de l'audiovisual2021
EMPCULTEstadística i comptes de les empreses culturals2021
EMPTICEstadística i comptes de les empreses del sector TIC2021
EMPTUREstadística i comptes de les empreses turístiques2021
MATEstadística de matrimonis2022
NAIXEstadística de naixements. Dades definitives2022
PENSEstadística de pensions contributives. Pensions i pensionistes de la Seguretat Social2022
PIBCProducte interior brut territorial2021
PIBCProducte interior brut territorial. Municipis de més de 50.000 habitants. Avanç2022
PMHPadró municipal d'habitants. Xifres oficials2023
TICLEnquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars2023
Dilluns 4
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies10/2023
TURDESTDespesa del turisme estranger10/2023
TURESTTurisme estranger10/2023
Dimarts 5
IPIÍndex de producció industrial10/2023
Dijous 14
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T3/2023
IPCÍndex de preus de consum11/2023
PIBTComptabilitat trimestralT3/2023
Divendres 15
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat11/2023
Dilluns 18
ECLEstadístiques de cost laboralT3/2023
Dimarts 19
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)10/2023
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria10/2023
Dimecres 20
COMESTComerç amb l'estranger10/2023
Dijous 21
TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT3/2023
TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT3/2023
Divendres 22
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler11/2023
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera11/2023
Dimecres 27
IPRIÍndex de preus industrials11/2023
Dijous 28
ICDÍndex de comerç al detall11/2023
iCalendar
Estadístiques previstes per a aquest any amb data de difusió pendent
Codi Estadística Període
ILGUEstadística de la inserció laboral dels graduats universitaris2020
ISPATIndicadors dels sectors i productes d'alta tecnologia2019
Modificacions introduïdes en el calendari inicial
Data Codi Descripció Data anterior Nova data
EDCLEstadística de despesa en consum de les llars. 202209/202307/2023
ISTÍndex socioeconòmic territorial. 202006/202307/2023
CENSPHCens de població i habitatges. Relació amb l'activitat econòmica i estudis. 202106/202307/2023
COMESTComerç amb l'estranger. 02/202325/04/202326/04/2023
RFDBCRenda familiar disponible bruta territorial. 202004/202305/2023
INEstadística sobre innovació a les empreses. 202104/20232024
EEPEstadística dels estudis de la població. 2018–202028/02/202302/03/2023
EPCENTEstimació de la població centenària. 202103/202301/03/2023
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades provisionals. 202223/02/202302/03/2023
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T4/202223/02/202302/03/2023
COMESTComerç amb l'estranger. Dades provisionals. 202220/02/202301/03/2023
COMESTComerç amb l'estranger. 12/202220/02/202301/03/2023
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades definitives. 202119/01/202302/2023
COMESTComerç amb l'estranger. Dades definitives. 202119/01/202302/2023
IPIÍndex de producció industrial. 09/202303/11/202307/11/2023
IPIÍndex de producció industrial. 11/202210/01/202311/01/2023