Saltar al contingut principal

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats

2024

Tot l'any Setmana actual
Calendari de l'Idescat de difusió de resultats. 2024
CodiEstadísticaPeríode
Dimecres 3
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger11/2023
TURESTEstadística del turisme estranger11/2023
Dimecres 10
CENSPHCens de població i habitatges. Avanç2022–2023
Dijous 11
IPIÍndex de producció industrial11/2023
Divendres 12
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat12/2023
IPCÍndex de preus de consum12/2023
IPCÍndex de preus de consum2023
Dilluns 15
TICLEnquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars2023
Dimarts 16
AFICEstadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social12/2023
Dimecres 17
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies11/2023
Dijous 18
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)11/2023
Divendres 19
ICEHIndicadors de confiança empresarialT1/2024
Dilluns 22
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria11/2023
Dimarts 23
CLEMEnquesta de clima empresarialT4/2023
COMESTComerç amb l'estranger11/2023
Dimecres 24
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler12/2023
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler2023
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera12/2023
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera. Dades provisionals2023
Dijous 25
IPRIÍndex de preus industrials12/2023
IPRIÍndex de preus industrials. Dades provisionals2023
MTPDEstadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat2022
Divendres 26
EPAEnquesta de població activaT4/2023
Dilluns 29
IEVTaula de vida2018–2022
Dimecres 31
ICDÍndex de comerç al detall12/2023
PENSEstadística de pensions contributives. Pensions i pensionistes de la Seguretat Social2022
Dijous 1
TMEETaxa de mortalitat estandarditzada2018–2022
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT4/2023
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. Dades provisionals2023
Divendres 2
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger12/2023
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger. Dades provisionals2023
TURESTEstadística del turisme estranger12/2023
TURESTEstadística del turisme estranger. Dades provisionals2023
Dilluns 5
EMOUNIVEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitarisCurs 2021/22
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT4/2023
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpings. Dades provisionals2023
Dimecres 7
IPIÍndex de producció industrial12/2023
IPIÍndex de producció industrial. Dades provisionals2023
PIBAComptes econòmics anuals de Catalunya. Avanç del PIB2023
PIBTComptabilitat trimestral. Avanç del PIBT4/2023
Divendres 9
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies12/2023
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies2023
PMHPadró municipal d'habitants. Nomenclàtor estadístic d'entitats de població2023
Dimarts 13
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat01/2024
Dijous 15
IPCÍndex de preus de consum01/2024
Dilluns 19
EPEstimacions de població. Dades definitivesS2/2021–S1/2023
Dimarts 20
COMESTComerç amb l'estranger. Dades definitives2022
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades definitives2022
EPAEnquesta de població activa2023
Dimecres 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)12/2023
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria12/2023
Dijous 22
CLEMEnquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarialT4/2023
Divendres 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler01/2024
Dilluns 26
ECVEnquesta de condicions de vida2023
IPRIÍndex de preus industrials01/2024
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera01/2024
Dimarts 27
INDBPSIndicadors de benestar i progrés social. Avanç2023
Dimecres 28
COMESTComerç amb l'estranger12/2023
COMESTComerç amb l'estranger. Dades provisionals2023
Dijous 29
CENSPHCens de població i habitatges. Estructura de la població2022–2023
CENSPHCens de població i habitatges. Població estrangera2022–2023
EEEmpreses i establiments01/01/2023
Dilluns 4
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger01/2024
TURESTEstadística del turisme estranger01/2024
Dimecres 6
EMOESCEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitarisCurs 2022/23
IIGÍndex d'igualtat de gènere2021
Divendres 8
IPIÍndex de producció industrial01/2024
Dilluns 11
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat02/2024
ICDÍndex de comerç al detall01/2024
Dimecres 13
CEPHEstadística de característiques essencials de la població i els habitatges. Llars. Ampliació de resultats2021
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger. Dades definitives2023
TURESTEstadística del turisme estranger. Dades definitives2023
Dijous 14
IPCÍndex de preus de consum02/2024
Divendres 15
ECLEstadístiques de cost laboralT4/2023
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T4/2023
Dimecres 20
PIBAComptes econòmics anuals de Catalunya2023
PIBTComptabilitat trimestralT4/2023
Dijous 21
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies01/2024
Divendres 22
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler02/2024
COMESTComerç amb l'estranger01/2024
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera02/2024
Dilluns 25
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)01/2024
IPRIÍndex de preus industrials02/2024
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria01/2024
MMMoviments migratoris2021–2022
Dimarts 26
TURCATTurisme de residents de CatalunyaT4/2023
TURCATTurisme de residents de Catalunya2023
TURESPTurisme a Catalunya de residents de la resta de l'EstatT4/2023
TURESPTurisme a Catalunya de residents de la resta de l'Estat2023
Dimecres 27
CFMCompte de fluxos de materials2021
ICDÍndex de comerç al detall02/2024
Dimarts 2
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger02/2024
TURESTEstadística del turisme estranger02/2024
Dijous 4
PENSEstadística de pensions contributives. Pensions de classes passives de l'Estat2023
Divendres 5
IPIÍndex de producció industrial02/2024
Dilluns 8
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies02/2024
Divendres 12
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat03/2024
IPCÍndex de preus de consum03/2024
Dimecres 17
AFICEstadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social03/2024
Dijous 18
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT4/2023
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades provisionals2023
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)02/2024
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria02/2024
Divendres 19
ICEHIndicadors de confiança empresarialT2/2024
Dilluns 22
PHREPadró d'habitants residents a l'estranger2024
Dimarts 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler03/2024
CLEMEnquesta de clima empresarialT1/2024
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera03/2024
Dijous 25
IPRIÍndex de preus industrials. Dades definitives2023
IPRIÍndex de preus industrials03/2024
Divendres 26
COMESTComerç amb l'estranger02/2024
EPAEnquesta de població activaT1/2024
ICDÍndex de comerç al detall03/2024
RFDBCRenda familiar disponible bruta territorial2021
Dilluns 29
CEPHEstadística de característiques essencials de la població i els habitatges. Persones2021
FEEEstadística de filials d'empreses estrangeres2021
Dimarts 30
EPAEnquesta de població activa. Formació i condicions de treball2023
Divendres 3
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger03/2024
TURESTEstadística del turisme estranger03/2024
Dilluns 6
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies03/2024
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT1/2024
Dimarts 7
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT1/2024
Dimecres 8
IPIÍndex de producció industrial03/2024
PIBTComptabilitat trimestral. Avanç del PIBT1/2024
Dijous 9
RDEstadística sobre activitats en R+D2022
Divendres 10
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat04/2024
IPIÍndex de producció industrial. Dades definitives2023
Dimarts 14
ATURPEstadística de prestacions per atur2023
IPCÍndex de preus de consum04/2024
Dimecres 15
EPEstimacions de població. Dades provisionals. AvançS1/2024
Dijous 16
EPEEstimacions de població estacional2022
Divendres 17
PTFProductivitat total dels factors2023
Dimarts 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)03/2024
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria03/2024
PPSREstadística de pensions no contributives2023
Dimecres 22
COMESTComerç amb l'estranger03/2024
Dijous 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler04/2024
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera04/2024
Divendres 24
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT1/2024
IPRIÍndex de preus industrials04/2024
Dimarts 28
RISEstadística de rendes d'inserció social2023
Dimecres 29
CLEMEnquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarialT1/2024
ICDÍndex de comerç al detall04/2024
Divendres 31
INEstadística sobre innovació a les empreses2022
Dia pendent de determinar
CENSPHCens de població i habitatges. Relació amb l'activitat econòmica2021–2022
CENSPHCens de població i habitatges. Estudis2022
IBIImpost sobre béns immobles2023
ISTÍndex socioeconòmic territorial2021
PENSEstadística de pensions contributives. Pensions i pensionistes de la Seguretat Social2023
Dilluns 3
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger04/2024
TURESTEstadística del turisme estranger04/2024
Dimecres 5
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies04/2024
Dijous 6
IPIÍndex de producció industrial04/2024
Dimecres 12
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat05/2024
Dijous 13
IPCÍndex de preus de consum05/2024
Divendres 14
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T1/2024
PIBTComptabilitat trimestralT1/2024
Dilluns 17
ECLEstadístiques de cost laboralT1/2024
Dijous 20
COMESTComerç amb l'estranger04/2024
Divendres 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)04/2024
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria04/2024
Dimarts 25
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler05/2024
IPRIÍndex de preus industrials05/2024
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera05/2024
Dijous 27
ICDÍndex de comerç al detall05/2024
TURCATTurisme de residents de CatalunyaT1/2024
TURESPTurisme a Catalunya de residents de la resta de l'EstatT1/2024
Dia pendent de determinar
CLEMEnquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarialT2/2024
DEGURBAEstadística del grau d'urbanització2022
EAESEstadística anual d'estructura salarial. Dades provisionals2022
EASEstadística estructural d'empreses del sector serveis2022
EDCLEstadística de despesa en consum de les llars2023
EIEEstadística estructural d'empreses del sector industrial2022
INDBPSIndicadors de benestar i progrés social2023
INTPOBRIndicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social2022
NAIXEstadística de naixements. Dades provisionals2023
NOMSNoms dels nadons2023
TICLTEnquesta territorial TIC a les llars2023
Dimecres 3
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger05/2024
TURESTEstadística del turisme estranger05/2024
Divendres 5
IPIÍndex de producció industrial05/2024
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies05/2024
Dijous 11
ICEHIndicadors de confiança empresarialT3/2024
Divendres 12
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat06/2024
IPCÍndex de preus de consum06/2024
Dilluns 15
AFICEstadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social06/2024
CLEMEnquesta de clima empresarialT2/2024
Dijous 18
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)05/2024
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria05/2024
Dimarts 23
COMESTComerç amb l'estranger05/2024
Dimecres 24
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler06/2024
IPRIÍndex de preus industrials06/2024
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera06/2024
Divendres 26
EPAEnquesta de població activaT2/2024
ICDÍndex de comerç al detall06/2024
Dimecres 31
PIBTComptabilitat trimestral. Avanç del PIBT2/2024
Dia pendent de determinar
ECLEstadístiques de cost laboral2023
Dijous 1
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT2/2024
Divendres 2
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies06/2024
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT2/2024
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger06/2024
TURESTEstadística del turisme estranger06/2024
Dilluns 5
IPIÍndex de producció industrial06/2024
Dimecres 7
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat07/2024
Dimarts 13
IPCÍndex de preus de consum07/2024
Dilluns 26
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler07/2024
IPRIÍndex de preus industrials07/2024
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera07/2024
Dimarts 27
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)06/2024
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria06/2024
Divendres 30
ICDÍndex de comerç al detall07/2024
Dia pendent de determinar
CEPHEstadística de característiques essencials de la població i els habitatges. Fecunditat2021
Dilluns 2
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger07/2024
TURESTEstadística del turisme estranger07/2024
Dijous 5
COMESTComerç amb l'estranger06/2024
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T2/2024
Divendres 6
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies07/2024
Dilluns 9
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat08/2024
Dimarts 10
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT2/2024
IPIÍndex de producció industrial07/2024
Dijous 12
IPCÍndex de preus de consum08/2024
Divendres 13
PIBTComptabilitat trimestralT2/2024
Dimarts 17
ECLEstadístiques de cost laboralT2/2024
Divendres 20
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)07/2024
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria07/2024
Dimecres 25
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler08/2024
IPRIÍndex de preus industrials08/2024
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera08/2024
Dijous 26
COMESTComerç amb l'estranger07/2024
ICDÍndex de comerç al detall08/2024
TURCATTurisme de residents de CatalunyaT2/2024
TURESPTurisme a Catalunya de residents de la resta de l'EstatT2/2024
Dia pendent de determinar
EIPEnquesta industrial de productes2023
EMOESCEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitarisCurs 2023/24
EMOUNIVEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitarisCurs 2022/23
EMPCULTEstadística i comptes de les empreses culturals2022
EMPTICEstadística i comptes de les empreses del sector TIC2022
EMPTUREstadística i comptes de les empreses turístiques2022
IRPFImpost sobre la renda de les persones físiques2022
NCPNoms i cognoms de la població2023
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpings. Dades definitives2023
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera. Dades definitives2023
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. Dades definitives2023
Dimecres 2
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger08/2024
TURESTEstadística del turisme estranger08/2024
Divendres 4
IPIÍndex de producció industrial08/2024
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies08/2024
Dijous 10
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat09/2024
Dimarts 15
AFICEstadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social09/2024
IPCÍndex de preus de consum09/2024
Dimecres 16
ICEHIndicadors de confiança empresarialT4/2024
Divendres 18
CLEMEnquesta de clima empresarialT3/2024
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)08/2024
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria08/2024
Dimecres 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler09/2024
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera09/2024
Dijous 24
COMESTComerç amb l'estranger08/2024
Divendres 25
EPAEnquesta de població activaT3/2024
IPRIÍndex de preus industrials09/2024
Dilluns 28
ICDÍndex de comerç al detall09/2024
Dimecres 30
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT3/2024
Dijous 31
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT3/2024
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger09/2024
TURESTEstadística del turisme estranger09/2024
Dia pendent de determinar
CENSPHCens de població i habitatges. Migracions2022–2023
CENSPHCens de població i habitatges. Relació amb l'activitat econòmica2022–2023
CENSPHCens de població i habitatges. Estudis2023
CLEMEnquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarialT3/2024
EAESEstadística anual d'estructura salarial. Dades definitives2022
EESEnquesta d'estructura salarial2022
EPEstimacions de població. Dades provisionals. AvançS2/2024
EPEEstimacions de població estacional2023
EULPEnquesta d'usos lingüístics de la població2023
Dimecres 6
PIBTComptabilitat trimestral. Avanç del PIBT3/2024
Dijous 7
IPIÍndex de producció industrial09/2024
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies09/2024
Dilluns 11
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat10/2024
Dijous 14
IPCÍndex de preus de consum10/2024
Dimecres 20
COMESTComerç amb l'estranger09/2024
Dijous 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)09/2024
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria09/2024
Divendres 22
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler10/2024
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera10/2024
Dilluns 25
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT3/2024
IPRIÍndex de preus industrials10/2024
Divendres 29
ICDÍndex de comerç al detall10/2024
Dia pendent de determinar
CENSPHCens de població i habitatges. Avanç2024
DEFEstadística de defuncions2023
EAUVIEstadística de l'audiovisual2022
ETICCEEnquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses2023–2024
MATEstadística de matrimonis2023
NAIXEstadística de naixements. Dades definitives2023
PIBCProducte interior brut territorial2022
PIBCProducte interior brut territorial. Municipis de més de 50.000 habitants. Avanç2023
PMHPadró municipal d'habitants. Xifres oficials2024
PROJLProjeccions de llars2021–2060
Dimarts 3
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger10/2024
TURESTEstadística del turisme estranger10/2024
Dijous 5
IPIÍndex de producció industrial10/2024
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies10/2024
Dijous 12
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat11/2024
Divendres 13
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T3/2024
IPCÍndex de preus de consum11/2024
PIBTComptabilitat trimestralT3/2024
Dimarts 17
ECLEstadístiques de cost laboralT3/2024
Dimecres 18
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)10/2024
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria10/2024
Divendres 20
COMESTComerç amb l'estranger10/2024
TURCATTurisme de residents de CatalunyaT3/2024
TURESPTurisme a Catalunya de residents de la resta de l'EstatT3/2024
Dilluns 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler11/2024
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera11/2024
Divendres 27
ICDÍndex de comerç al detall11/2024
IPRIÍndex de preus industrials11/2024
iCalendar
Estadístiques previstes per a aquest any amb data de difusió pendent
Codi Estadística Període
ILGUEstadística de la inserció laboral de graduats i graduades universitarisCurs 2012/13–Curs 2021/22
ISPATIndicadors dels sectors i productes d'alta tecnologia2018–2021
Modificacions introduïdes en el calendari inicial
Data Codi Descripció Data anterior Nova data
DEGURBAEstadística del grau d'urbanització. 2022202407/2024
IPIÍndex de producció industrial. Dades definitives. 202309/05/202410/05/2024
EEPEstadística dels estudis de la població. 202210/20242025
EEPEstadística dels estudis de la població. 202106/20242025
IEAIndicadors d’envelliment actiu. 2011–202211/20242025
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades provisionals. 2023202418/04/2024
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T4/2023202418/04/2024
RDEstadística sobre activitats en R+D. 202204/202405/2024
INEstadística sobre innovació a les empreses. 202204/202405/2024
COMESTComerç amb l'estranger. 01/202420/03/202422/03/2024
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies. 01/202418/03/202421/03/2024
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria. 01/202422/03/202425/03/2024
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN). 01/202422/03/202425/03/2024
EPEEstimacions de població estacional. 202204/202405/2024
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera. 01/202423/02/202426/02/2024
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria. 12/202318/01/202422/01/2024