Saltar al contingut principal

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats

2020

Tot l'any Setmana actual
Calendari de l'Idescat de difusió de resultats. 2020
CodiEstadísticaPeríode temporal
Gener
Dimarts 7
TURDESTDespesa del turisme estranger11/2019
TURESTTurisme estranger11/2019
Dijous 9
DEFEstadística de defuncions2018
MATEstadística de matrimonis. Dades definitives2018
NAIXEstadística de naixements. Dades definitives2018
Divendres 10
COMESTComerç amb l'estranger10/2019
IPIÍndex de producció industrial11/2019
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies11/2019
Dijous 16
ICEHIndicadors de confiança empresarialT1/2020
Dilluns 20
CLEMEnquesta de clima empresarialT4/2019
Dimarts 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)11/2019
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria11/2019
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria11/2019
Dijous 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler12/2019
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler2019
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera12/2019
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera. Dades provisionals2019
Divendres 24
COMESTComerç amb l'estranger11/2019
IPRIÍndex de preus industrials12/2019
IPRIÍndex de preus industrials. Dades provisionals2019
Dimarts 28
EPAEnquesta de població activaT4/2019
Dimecres 29
ICDÍndex de comerç al detall12/2019
IIGÍndex d'igualtat de gènere2017
Febrer
Dilluns 3
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies12/2019
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies2019
TURDESTDespesa del turisme estranger12/2019
TURDESTDespesa del turisme estranger. Dades provisionals2019
TURESTTurisme estranger12/2019
TURESTTurisme estranger. Dades provisionals2019
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT4/2019
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. Dades provisionals2019
Dimarts 4
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT4/2019
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpings. Dades provisionals2019
Dimecres 5
CLEMEnquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarialT3/2019
Dijous 6
PIBAVNAvanç del PIB trimestralT4/2019
PIBAVNAvanç del PIB trimestral2019
Divendres 7
EPAEnquesta de població activa2019
IPIÍndex de producció industrial12/2019
IPIÍndex de producció industrial. Dades provisionals2019
Dilluns 10
PMHPadró municipal d'habitants. Nomenclàtor estadístic d'entitats de població2019
Dilluns 17
PROJMProjeccions de població municipals2018–2033
Dijous 20
PCSIPosició competitiva del sector industrialT3/2019
Divendres 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)12/2019
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria12/2019
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria12/2019
Dilluns 24
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler01/2020
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera01/2020
Dimarts 25
COMESTComerç amb l'estranger12/2019
COMESTComerç amb l'estranger. Dades provisionals2019
IPRIÍndex de preus industrials01/2020
Dimecres 26
PMHPadró municipal d'habitants. Explotació estadística2019
PMHPadró municipal d'habitants. Població estrangera2019
Dijous 27
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT4/2019
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades provisionals2019
INDBPSIndicadors de benestar i progrés social. Avanç2019
Divendres 28
EEEmpreses i establiments01/01/2019
PENSEstadística de pensions contributives. Pensions de classes passives de l'Estat2019
Març
Dilluns 2
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat12/2019
TURDESTDespesa del turisme estranger01/2020
TURESTTurisme estranger01/2020
Dimarts 3
IEVTaula de vida2014–2018
TMEETaxa de mortalitat estandarditzada per edat2014–2018
Divendres 6
IPIÍndex de producció industrial01/2020
Dimecres 11
EPCENTEstimació de la població centenària2018
ICDÍndex de comerç al detall01/2020
Dilluns 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler02/2020
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera02/2020
Dimarts 24
ECLEstadístiques de cost laboralT4/2019
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies01/2020
Dimecres 25
COMESTComerç amb l'estranger01/2020
IPRIÍndex de preus industrials02/2020
Dijous 26
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)01/2020
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria01/2020
Divendres 27
PIBAComptes econòmics anuals de Catalunya2019
PIBTComptabilitat trimestralT4/2019
Dilluns 30
ICDÍndex de comerç al detall02/2020
Dimarts 31
CFMCompte de fluxos de materials2016
Abril
Dimecres 1
ATURPEstadística de prestacions per atur2019
RISEstadística de rendes d'inserció social2019
Dijous 2
TURDESTDespesa del turisme estranger02/2020
TURESTTurisme estranger02/2020
Divendres 3
DEFEstadística de defuncions. Ampliació de resultats2014–2018
IPIÍndex de producció industrial02/2020
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies02/2020
Dilluns 6
TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT4/2019
TURCATTurisme dels residents de Catalunya2019
TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT4/2019
TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat2019
Dimarts 7
MTPDEstadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat2018
Dimecres 8
EPAEnquesta de població activa. Formació i condicions de treball2019
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T4/2019
Dijous 9
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals03/2020
Dijous 16
ICEHIndicadors de confiança empresarialT2/2020
Divendres 17
PHREPadró d'habitants residents a l'estranger2020
Dilluns 20
CLEMEnquesta de clima empresarialT1/2020
Dimarts 21
PMHPadró municipal d'habitants. Explotació estadística. Avanç2020
Dimecres 22
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)02/2020
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria02/2020
Dijous 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler03/2020
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera03/2020
Divendres 24
CLEMEnquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarialT4/2019
IPRIÍndex de preus industrials. Dades definitives2019
IPRIÍndex de preus industrials03/2020
Dilluns 27
COMESTComerç amb l'estranger02/2020
Dimarts 28
DEFEstadística de defuncions. Ampliació de resultats2014–2018
EPAEnquesta de població activaT1/2020
Dimecres 29
ICDÍndex de comerç al detall03/2020
PPSREstadística de pensions no contributives. Pensions no contributives i altres prestacions de sosteniment de la renda2019
Dijous 30
RFDBCRenda familiar disponible bruta territorial2017
Maig
Dimarts 5
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT1/2020
Dimecres 6
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies03/2020
TURDESTDespesa del turisme estranger03/2020
TURESTTurisme estranger03/2020
Dijous 7
EPEstimacions de població. Avanç. Dades provisionals2020
PIBAVNAvanç del PIB trimestralT1/2020
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT1/2020
Divendres 8
ECLLEnquesta contínua de llars2019
IPIÍndex de producció industrial. Dades definitives2019
IPIÍndex de producció industrial03/2020
Dilluns 18
PMHPadró municipal d'habitants. Dades per regions sanitàries2019
Dimecres 20
PCSIPosició competitiva del sector industrialT4/2019
Dijous 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)03/2020
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria03/2020
Divendres 22
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler04/2020
COMESTComerç amb l'estranger03/2020
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera04/2020
Dilluns 25
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT1/2020
IPRIÍndex de preus industrials04/2020
Dimecres 27
CLEMEnquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarialT1/2020
PTFProductivitat total dels factors2019
Dijous 28
ICDÍndex de comerç al detall04/2020
Divendres 29
PENSEstadística de pensions contributives. Pensions i pensionistes de la Seguretat Social2019
RDRecerca i desenvolupament2018
Juny
Dimarts 2
TURDESTDespesa del turisme estranger04/2020
TURESTTurisme estranger04/2020
Dimecres 3
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades definitives03/2020
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies04/2020
Divendres 5
IPIÍndex de producció industrial04/2020
Dijous 11
PIBTComptabilitat trimestralT1/2020
Dimarts 16
ECLEstadístiques de cost laboralT1/2020
Dijous 18
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat05/2020
Divendres 19
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T1/2020
Dilluns 22
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)04/2020
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria04/2020
Dimarts 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler05/2020
Dijous 25
IPRIÍndex de preus industrials05/2020
Divendres 26
ICDÍndex de comerç al detall05/2020
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera05/2020
Dilluns 29
COMESTComerç amb l'estranger04/2020
TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT1/2020
TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT1/2020
Dimarts 30
INTPOBRIndicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social2018
Juliol
Dimecres 1
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies05/2020
Dijous 2
TURDESTDespesa del turisme estranger05/2020
TURESTTurisme estranger05/2020
Dimarts 7
IPIÍndex de producció industrial05/2020
Dimecres 8
EAESEstadística anual d'estructura salarial. Dades provisionals2018
Dijous 9
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals06/2020
Divendres 10
ICEHIndicadors de confiança empresarialT3/2020
Dimarts 14
CLEMEnquesta de clima empresarialT2/2020
Divendres 17
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)05/2020
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria05/2020
NAIXEstadística de naixements. Dades provisionals2019
NOMSNoms dels nadons2019
Dimarts 21
ECVEnquesta de condicions de vida2019
Dijous 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler06/2020
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera06/2020
Divendres 24
CLEMEnquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarialT2/2020
COMESTComerç amb l'estranger05/2020
IPRIÍndex de preus industrials06/2020
Dilluns 27
INDBPSIndicadors de benestar i progrés social2019
Dimarts 28
EPAEnquesta de població activaT2/2020
Dimecres 29
ICDÍndex de comerç al detall06/2020
INEstadística sobre innovació a les empreses2018
Dijous 30
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT2/2020
Divendres 31
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies06/2020
PIBTComptabilitat trimestral. Avanç del PIBT2/2020
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT2/2020
Agost
Dilluns 3
TURDESTDespesa del turisme estranger06/2020
TURESTTurisme estranger06/2020
Dimarts 4
ECLEstadístiques de cost laboral2019
Dijous 6
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals07/2020
Divendres 7
IPIÍndex de producció industrial06/2020
Dilluns 17
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)06/2020
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria06/2020
Dilluns 24
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler07/2020
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera07/2020
Dimarts 25
IPRIÍndex de preus industrials07/2020
Divendres 28
ICDÍndex de comerç al detall07/2020
Setembre
Dia pendent de determinar
FEEEstadística de filials d'empreses estrangeres2017
IBIImpost sobre béns immobles2019
Dimarts 1
TURDESTDespesa del turisme estranger07/2020
TURESTTurisme estranger07/2020
Dimecres 2
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies07/2020
Dimarts 8
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals08/2020
Dimecres 9
COMESTComerç amb l'estranger06/2020
Dijous 10
PIBTComptabilitat trimestralT2/2020
Dilluns 14
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT2/2020
IPIÍndex de producció industrial07/2020
Dimecres 16
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T2/2020
Dijous 17
ECLEstadístiques de cost laboralT2/2020
Dimarts 22
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)07/2020
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria07/2020
Dimecres 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler08/2020
MMMoviments migratoris2019
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera08/2020
Dilluns 28
COMESTComerç amb l'estranger07/2020
IPRIÍndex de preus industrials08/2020
TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT2/2020
TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT2/2020
Dimarts 29
ICDÍndex de comerç al detall08/2020
Dimecres 30
EDCLEstadística de despesa en consum de les llars2019
PCSIPosició competitiva del sector industrialT1/2020
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpings. Dades definitives2019
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. Dades definitives2019
Octubre
Dia pendent de determinar
EFEnquesta de fecunditat2018
EMOUNIVEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitarisCurs 2018/19
MATEstadística de matrimonis. Dades provisionals2019
NCPNoms i cognoms de la població2020
TICLTEnquesta territorial TIC a les llars2019
TURDESTDespesa del turisme estranger. Dades definitives2019
TURESTTurisme estranger. Dades definitives2019
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera. Dades definitives2019
Divendres 2
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies08/2020
TURDESTDespesa del turisme estranger08/2020
TURESTTurisme estranger08/2020
Dilluns 5
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades definitives06/2020
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades definitives07/2020
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades definitives08/2020
Dimecres 7
IPIÍndex de producció industrial08/2020
Dimarts 13
ICEHIndicadors de confiança empresarialT4/2020
Dijous 15
CLEMEnquesta de clima empresarialT3/2020
Dimecres 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)08/2020
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria08/2020
Divendres 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler09/2020
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera09/2020
Dilluns 26
COMESTComerç amb l'estranger08/2020
IPRIÍndex de preus industrials09/2020
Dimarts 27
EPAEnquesta de població activaT3/2020
Dimecres 28
ICDÍndex de comerç al detall09/2020
Dijous 29
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT3/2020
Divendres 30
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT3/2020
Novembre
Dia pendent de determinar
EASEstadística estructural d'empreses del sector serveis2018
EEPEstadística dels estudis de la població2016–2017
EIEEstadística estructural d'empreses del sector industrial2018
EIPEnquesta industrial de productes2019
EMOESCEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitarisCurs 2019/20
EPEEstimacions de població estacional2019
ETICCEEnquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses2019–2020
IRPFImpost sobre la renda de les persones físiques2018
ISTÍndex socioeconòmic territorial2017
PROJLProjeccions de llars2018–2038
Dilluns 2
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies09/2020
Dimarts 3
TURDESTDespesa del turisme estranger09/2020
TURESTTurisme estranger09/2020
Dijous 5
PIBTComptabilitat trimestral. Avanç del PIBT3/2020
Divendres 6
IPIÍndex de producció industrial09/2020
Dilluns 23
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)09/2020
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria09/2020
Dimarts 24
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler10/2020
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera10/2020
Dimecres 25
IPRIÍndex de preus industrials10/2020
Divendres 27
COMESTComerç amb l'estranger09/2020
ICDÍndex de comerç al detall10/2020
Dilluns 30
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT3/2020
Desembre
Dia pendent de determinar
COMESTComerç amb l'estranger. Dades definitives2019
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades definitives2019
EAESEstadística anual d'estructura salarial. Dades definitives2018
EAUVIEstadística de l'audiovisual2018
EESEnquesta d'estructura salarial2018
EMPCULTEstadística i comptes de les empreses culturals2018
EMPTICEstadística i comptes de les empreses del sector TIC2018
EMPTUREstadística i comptes de les empreses turístiques2018
EPEstimacions de població. Dades definitives2020
MCVLEstadística longitudinal de vides laborals2019
PIBCProducte interior brut territorial2018
PIBCProducte interior brut territorial. Municipis de més de 50.000 habitants. Avanç2019
PMHPadró municipal d'habitants. Xifres oficials2020
TICLEnquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars2020
Dimecres 2
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies10/2020
TURDESTDespesa del turisme estranger10/2020
TURESTTurisme estranger10/2020
Dijous 3
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat09/2020
PCSIPosició competitiva del sector industrialT2/2020
Dimecres 9
IPIÍndex de producció industrial10/2020
Dilluns 14
PIBTComptabilitat trimestralT3/2020
Dijous 17
ECLEstadístiques de cost laboralT3/2020
Divendres 18
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T3/2020
Dilluns 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)10/2020
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria10/2020
Dimarts 22
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler11/2020
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera11/2020
Dimecres 23
IPRIÍndex de preus industrials11/2020
TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT3/2020
TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT3/2020
Dilluns 28
ICDÍndex de comerç al detall11/2020
iCalendar
Incidències
Codi Estadística Data original Nova data
EESAD Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària 2017 Pendent
NCP Noms i cognoms de la població 2019 Febrer Octubre
MTPD Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat 2018 Març Abril
IN Estadística sobre innovació a les empreses 2018 Març Juliol
CST Compte satèl·lit del turisme 2014 Abril Pendent
RD Recerca i desenvolupament 2018 Abril Maig
FEE Estadística de filials d'empreses estrangeres 2017 Maig Setembre
INTPOBR Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social 2018 Maig Juny
ECV Enquesta de condicions de vida 2019 Juny Juliol
INDBPS Indicadors de benestar i progrés social Maig Juliol
TICLT Enquesta territorial TIC a les llars Juny Octubre
IBI Impost sobre béns immobles 12/06/2020 Setembre
EDCL Estadística de despesa en consum de les llars Juliol Setembre
MAT Estadística de matrimonis. Dades provisionals 2019 Setembre Octubre