Saltar al contingut principal

Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. T4/2023

El 26,1% dels establiments empresarials de Catalunya van declarar al quart trimestre del 2023 que havien patit algun ciberatac, un 9,9% en l'últim any i un 16,2% fa més de 12 mesos.

Per sectors d'activitat, la indústria va presentar el percentatge més elevat d'establiments que van patir algun ciberatac (38,2%). Pel que fa a la grandària de l'establiment, els establiments de 50 ocupats o més van ser els més afectats (32,2%), i els de menys de 10 ocupats, els que menys (un 17,9% han patit algun atac).

El 51,6% dels establiments de Catalunya que van patir un ciberatac van declarar que en desconeixien la via d'entrada, i el 46,4% van denunciar-ho a les autoritats competents.

Les conseqüències principals que van patir els establiments en l'últim ciberatac van ser: la manca de disponibilitat de serveis TIC (en un 33,5% del casos), la destrucció o corrupció de dades (30,4%) i el frau econòmic (18,5%).

El 95,0% dels establiments empresarials de Catalunya van declarar que apliquen mesures de ciberseguretat. D'aquests, el 94,7% fan còpies de seguretat de dades en una ubicació separada (inclòs el núvol); el 92,1% mantenen el programari actualitzat per resoldre vulnerabilitats de seguretat, i el 73,3% fan servir certificats digitals per a la signatura o xifratge de correus electrònics.

D'altra banda, el 69,0% dels establiments de Catalunya van fer servir personal especialista en ciberseguretat, i el 34,2% van disposar d'una assegurança contra incidents de ciberseguretat.

Pel que fa a la comunicació de les obligacions en ciberseguretat als empleats, els establiments van declarar que la via més utilitzada (en un 57,6%) és a través de la formació voluntària o d'informació disponible internament.